Představujeme Vám naše vyučující

Alice Bláhová

Vyučované předměty: Nová germánská medicína, EFT

Bláhová AliceOd střední školy se pohybuji v prostředí zdravotnictví, psychologie, cestovního ruchu a osobního rozvoje. Vyzkoušela jsem spoustu metod, které mají za cíl pomoci v duchovním růstu, pomoci od problémů a řídit si vědomě svůj život směrem, kterým chci – Modrá alfa, Silvova metoda kontroly mysli, Reflexní masáže, Rodinné konstelace, Buddhistická praxe, psychologie…atd. až jsem se v roce 2007 seznámila s EFT, metodou emoční svobody.

EFT pro mne znamenal zlom v mém životě i sebepoznávání. Konečně jsem měla v ruce nástroj pro konkrétní a jasně měřitelnou úlevu od mých problémů a také jednoznačné poznání: příčinou všech problémů, ať už fyzických či psychických, jsou ULOŽENÉ EMOCE v našem energetickém systému, podvědomí a těle ze vzpomínek na situace, které jsme kdy prožili.

Od té doby jsem se začala věnovat profesionálním terapiím a zároveň hledám možnosti jak urychlit uvolnění příčinných emocí a celý proces uzdravení. Od roku 2009 nabízím profesionální pomoc těmito metodami:

Germánská nová medicína – skutečně vědecky ověřená a velmi přesná v příčinách:

*5 biologických zákonitostí vzniku nemoci a obratu ke zdraví

*pro nalezení skutečného příčinného emočního konfliktu pro jednotlivá onemocnění orgánů a jejich částí (toto nemá nic společného s pravděpodobnostními tématy z esoterických kruhů, jako např. Luisa Hay uvádí v knihách, GNM je vědecky přesná a jasně konkrétní i s určením s kým se příčinný konflikt stal – muž/žena, rodič/dítě, šéf/práce)

Faster EFT – rychlá emočně zaměřená transformace – rychlejší forma EFT , jejíž filozofie vzniku problémů spočívá v náhledu na člověka jako na tvůrce a všechny zdroje problémů i nástroje nápravy jsou v nás samých.

Time Line Therapy – terapie časové osy: nástroj pro nalezení a rozpuštění příčinných událostí problému na časové ose našeho života sahající i před naše početí, umožňuje vyčistit od problému více událostí najednou a pročistit tak celou časovou osu z minulosti, přítomnosti až do budoucnosti.

Advanced Clearing Energy (ACE) – pokročilé čištění energií: některé problémy se k nám přidaly v průběhu života „kopírováním“ od ostatních. Pokud nejde zbavit se problému jinou cestou, pak to bude pravděpodobně tím, že to není naše. Metoda ACE umí rozpustit jak naše vlastní problémové energie, tak i cizí energie v našem systému. Vše se děje za plného vědomí, zcela jednoduše a za pomoci přítomnosti našeho Vyššího Já. Součástí této terapie je nové poznání – poučení, které umožní nechat rozpustit problémové energie a zaktivování KÝM VE SKUTEČNOSTI JSME, vašeho skutečného JÁ.

Technika Kvantového Doteku Matrixu (TKDM)– obdoba Matrix Energetics: když si představíme, že vše, co existuje, je složené z atomů, frekvencí a informací, pak TKDM dokáže pracovat rovnou s těmito informacemi v Kvantovém poli a žádoucí nový stav propojit se současnou realitou klienta. Změna je okamžitá, velmi příjemná a uvolnění příčin problému se děje souběžně s navozováním nového žádoucího stavu.

 

Mgr. Markéta Blažená (Černoušková)

Vyučované předměty: Vědomá komunikace


Dvoudenní vzdělávací a hlavně prožitkový seminář, v němž si sami vyzkoušíte, jaký je rozdíl mezi vědomou a nevědomou komunikací. Ať už ve dvojicích či v kruhu si budete moci osahat, jaké to je vystoupit z věčných konfliktů, nedorozumění a strachu říct si o to, co potřebuji. Jaké je vystoupit ze zavděčování, pocitu viny a neschopnosti říci NE. A jak osvobozující je naopak dostat se do bodu, kde se z komunikace a interakce s ostatními lidmi stává radost a obohacující zážitek. Při porozumění komunikačním typům a pochopení podvědomých vzorců, které nás řídí, to je možné.

Ukážeme si, jak konflikty úplně zbytečně vnímáme jako útok na svou vlastní osobu, jak si vše vztahujeme na sebe, jak a kdy reagujeme na „minulost“ (to když se spouštějí podvědomé vzorce a na nich postavené automatické reakce). Nebo co se děje, když je pro nás okolnost či událost takovou homeopatickou retraumatizací, což se děje častěji, než bychom věřili.

Na základě komunikačních typů si předvedeme, jak pochopit ostatní, ale i sebe. Tam je klíč. V rámci integrativního myšlení a prožívání, což je „dospělý“ způsob myšlení a prožívání sebe sama a své zkušenosti, můžeme začít vnímat a chápat, co se odehrává v druhých, jak fungují a jak vnímají svět. Pochopíte, jak s lidmi mluvit tak, abyste byli slyšeni a viděni a zároveň schopni vnímat druhé. Můžeme dokonce odhalit jejich slabá místa, ale nikoli proto, abychom nad nimi měli „navrch“, ale proto, abychom je – a tím i sebe sama – podpořili.

Marcela Bohuslavová

Vyučované předměty: Fytoterapie

bohuslavov_marcela_-_foto_2-_fytoterapieNarodila jsem se v roce 1969 ve znamení Vodnáře s ascendentem ve Vodnáři. Jsem matkou dvou synů. Mám veliké štěstí, mohu pracovat v profesích, které mě naplňují. Bylinářka – to je moje původní profese. Bylinkám se profesionálně věnuji od roku 2001, kdy jsem na Kladně otevřela obchůdek Bylinky a koření. Od té doby radím lidem, prodávám byliny, čaje, aromaterapii, kosmetiku, drahé kameny. Také přednáším a pořádám různé kurzy.

Dula – o existenci dul jsem se bohužel dověděla, až když byly mé děti veliké – narodily se v letech 1993 a 1996. Přes to mě tato možnost nadchla a velmi oslovila – uvědomila jsem si, jak moc bych někoho takového při svých porodech potřebovala. V roce 2012 jsem se přihlásila do dvouletého výcviku pro duly, které pořádá občanské sdružení České duly. V tuto chvíli jsem akreditovaná dula.

Mgr. Martina Brožková

Vyučované předměty:  Psychologie, Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, obor Speciální pedagogika, Psychologie a Výtvarná výchova. Také jsem absolventem Sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v Arteterapii. Absolvovala jsem řadu dalších sebezkušenostních výcviků a kurzů s tématikou týkající se psychologie, speciální pedagogiky a poradenství.

Mým mottem je: „Psychologie je věda o životě a pro život“.

Od počátku profesní dráhy pracuji s lidmi. Učím, lektoruji, přednáším a mám malou poradenskou praxi. V současné době učím na Střední odborné škole zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické, kde také pracuji jako poradenský pracovník, a na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní. Učím psychologii, komunikaci, pedagogiku a speciální pedagogiku.

V oblasti poradenství se dlouhodobě věnuji pomoci především dětem, dospívajícím a dospělým se specifickými vzdělávacími potřebami (zejména s dysfunkcemi) a s dalšími nejrůznějšími problémy. Jsem propagátorem myšlenky, že v každém věku lze najít cestu, jak na sobě pracovat a zlepšit se.

Při lektorské činnosti se věnuji především oblasti sociální komunikace, stmelování týmů, strategii proti stresu, ale také rozvíjení kreativity.  Do své práce zapojuji různé techniky, třeba i techniky výtvarné a hudební.

Patřím do šťastné skupiny lidí, pro které je práce zároveň i koníčkem. Usiluji o to, aby si moji klienti vždy něco odnesli a zároveň je i práce bavila, vymýšlím nové cesty a postupy. Děti a klienti jsou pro mě partneři a není pro mě důležité, co umějí mechanicky odříkat, ale co opravdu získali a jací jsou. Ráda naslouchám druhým, protože vím, že empatie je klíč k porozumění.

Miluji svoji rodinu, přátele, smích a spánek. Baví mě život, lidé, výtvarné umění, hudba, moře, sníh, velkoměsta, dobré jídlo a dobrá káva. Miluji cestování, které mi dává nové a nové obzory, mění náhled na svět, na lidi, na jednotlivé kultury. Stále nepřestávám žasnout, jak je svět barevný a lidé zajímaví.

 

Lenka Derflová

Vyučované předměty: Ájurvéda

Po škole jsem cestovala a pak žila dvanáct let v horách na ostrově Gran Canaria. Narodili se nám dvě děti a měli jsme biofarmu, velkou užitkovou a bylinkovou zahradu a kozy. Před dvanácti lety jsme se vrátili do ČR, kde učím španělštinu, ájurvédu a jógu, překládám a tlumočím, provádím turisty po památkách a kamarády po krajině a bylinách, sbírám léčivé byliny a připravuji z nich čajové směsi a masti, cestuji, tančím, čtu, studuji a tak.

Šest let studia na Ájurvédské Universitě Praha u Ájurčarja Góvindží Rajpoota.

Iva Dvorská, DiS.

Vyučované předměty: Výživa

Iva vystudovala obor Diplomovaný radiologický asistent a na této pozici působila několik let ve Fakultní Dětské nemocnici v Brně.  Již od mládí se zajímala o oblast zdravého životního stylu, zejména výživy, její touha využít naplno svůj potenciál ji přiměla výživu studovat a věnovat se jí profesionálně. Doplnila si vzdělání a založila vlastní výživové poradenství YVES Consulting. Ke svým klientům má zcela individuální přístup.

Dnes působí v Praze, je předsedkyní Etické a Vzdělávací komise a členem Výboru Aliance výživových poradců ČR, kde se aktivně zasazuje o vytvoření jednotného vzdělávacího systému pro výživové poradce a o to, aby tento obor byl živností vázanou.

Je zapojena do celostátního projektu CEFF – Pestrá strava bez zbytečné chemie, který se zaměřuje především na edukaci a zdravé stravování v základních školách, kantýnách i restauracích po celé republice, dnes už i v domovech pro seniory.

Je poradkyní pro výživu v neziskové organizaci Překonej sám sebe, která se zaměřuje na prevenci a pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, kde výživa hraje zcela zásadní roli.

Vedle Kamaté působí jako lektorka i v Institutu zdravého života Welko, kde se věnuje se studenty nutričním výpočtům a sestavování stravovacích plánů v praxi.

Je ambasadorkou projektu nadace Jamieho Olivera Food Revolution Day pro Českou republiku.

Mgr. Zuzana Fenclová

Vyučované předměty: Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populací

Vystudovala Gymnázium v Blovicích a střední zdravotnickou školu v Plzni, obor rehabilitační pracovník.  Poté studovala na Zdravotně sociálně fakultě Jihočeské univerzity obor rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.  Dále se specializovala v oboru fyzioterapie. V minulosti pracovala jako rehabilitační pracovník a fyzioterapeut, v posledních letech pracuje jako učitelka odborných předmětů střední zdravotnické školy v Plzni.

PhDr. Eliška Halaszová

 

Vyučované předměty:  Grafologie, Dětská psychologie – dětská kresba

Lektorská, konzultační a poradenská činnost v oblasti grafologie.

Zpracování analýzy ručně psaného písma (grafologické rozbory pro jednotlivce i firmy).

Kurzy grafologie.

Rozbor dětské kresby a písma.

Mentor.

Účast na firemních akcích.

Motto:

„Mít sílu změnit to, co změnit mohu,

odvahu nechat plavat to, co změnit nemohu

a moudrost vždy rozeznat co je co“.

Studia

 • Práce s dětskou kresbou (2017)
 • Česká grafologická komora – Studium grafologie a psychologie při ČGK a IAPG (2008-2010)
 • Asociace grafologů ČR – Základy grafologie – aplikovaná grafologie (3. a 4. ročník, rozdílové zkoušky do 3. ročníku – 2006-2008)
 • Calix – Základy grafologie a psychologie (2002-2005)
 • FFUK – obor Teorie kultury (1981-1985, rigorózní zkouška 1989)

Ing. Jana Holická

Vyučované předměty: Vyučované předměty: Bachovy esence, Esence volně žijících zvířat WEAE a Duchovní příčiny nemocí

Studium kurzů Ing. Jiřího Janči a Školy reflexní terapie manželů Patakyových, kineziologie One Brain a Bachových esencí ji přivedlo až k terapeutické praxi. Jako celostní terapeutka provází své klienty jejich potížemi terapeutickým rozhovorem a pomáhá jim měnit vědomí.  K odstranění duchovních, psychických i fyzických problémů používá kineziologii, Bachovy esence, Esence volně žijících zvířat a bylinné tinktury a gemmoterapeutika.  Vyvinula vlastní metodu Eye to Eye ke zpracování psychických bloků.

Pořádá semináře Bachových květových esencí a aromaterapie, Jihočeských květových esencí, Esencí volně žijících zvířat WEAE a Reflexní terapie. Je 1. Certifikovanou poradkyní a lektorkou esencí Volně žijících zvířat v Evropě a dlouholetou spolupracovnicí společnosti Cosmetics ATOK International.

Absolvovala Esoterní školu a semináře Energie krajiny Ing. Pavla Kozáka, Esoterní semináře Mgr. Hany Blochové, Školu reflexní terapie a Školu meridiánových masáží APM. Neustále se vzdělává v Bachových esencích, věnuje se gemmoterapiik a bylinným tinkturám – sestavování kůr. Aktuálně studuje hydroláty (květinové vody), éterické oleje a jejich destilaci.

Ve volném čase se ráda toulá přírodou a věnuje přípravě duchovních esencí. K obrazům své kamarádky Věry Kočky skládá verše. Je vděčná své rodině a všem moudrým lidem, které v životě potkává.

Žije a pracuje v Českých Budějovicích , kde má svou prodejnu Johanka – čaje, koření, byliny, aromaterapie, esence aj. Věnuje se poradenství a konzultacím pro své zákazníky.

Hana Jánská

Vyučované předměty: Fytoterapie, Irisdiagnostika

Jmenuji se Hana Jánská, vystudovala jsem 1. školu přírodní medicíny v Praze. Věnuji se poradenství v oblasti přírodní medicíny, irisdiagnostice i pěstování bylinek. Založila jsem malé bylinkové zahradnictví Byliny pro vás. Miluji přírod u i bylinky a stále více mě fascinuje jejich moc. Snažím se své znalosti i svou lásku k přírodě předávat dále pomocí článků, přednášek i rozhovorů.

Ing. Martin Janouch

Vyučované předměty: Tradiční čínská medicína

Na své cestě za poznáním absolvoval Biomedicínské a biokybernetické inženýrství na ČVUT a 1.LF UK. To ale zcela neuspokojilo jeho chápání vesmíru i fungování lidského těla. Proto pokračoval dál studiem tradiční čínské medicíny v TCM Institut a v Číně, studiem koučinku, komunikačních metod, psychologie a osobního rozvoje. Veškeré toto poznání později spojil v jeden uchopitelný celek a snaží se ho předávat dále. Jeho hlavním cílem je, aby si každý našel tu svojí životní cestu a užil si ji v každé chvíli.

V současnosti na Martina můžete narazit v jeho centru TČM a komunikační terapie SanTao v Českých Budějovicích. Účastní se množství přednášek a seminářů po celém světě, kde vystupuje jako přednášející i nadšený posluchač. Občas se toulá ulicemi rodného města, občas cvičí Qi Gong a medituje v parku, nebo spokojeně sedí v čajovně. Pravidelně ho můžete potkat i v divoké přírodě Asie, která je jeho druhým domovem.

Celý jeho život se koncentruje do přítomného okamžiku, celá definice jeho osoby a jeho životní pouti se dá shrnout do dvou slůvek: Já jsem.

Vlaďka Jestřábová

Vyučované předměty: Systemické konstelace – Psychosomatika v rodině a vztazích

Původní profesí jsem učitelka hudby. V rámci osobního rozvoje a sebepoznání jsem se seznámila i s metodou systemických a rodinných konstelací. Konstelace mi v životě pomohly najít odpovědi na mnoho otázek, porozumět více sama sobě i okolnímu světu a vidět život v širších souvislostech. Natolik mne tato metoda zaujala, že jsem se začala věnovat jejímu intenzivnímu studiu. Konstelace využívám při práci s klienty jak při skupinových seminářích, tak v individuální práci.

Studium Akademie staré hudby MU Brno, Semináře osobního rozvoje u Marry Hall, Ernestíny Velechovské, MUDr.Pavla Špatenky a.j., Škola Poznání, Rekvalifikace Masér rekondičních masáží, Výcvik systemických konstelací Jana Bílého, Členka České asociace systemických konstelací.

Definovat stručně rodinné či systemické konstelace tak, aby byl zachycen celý jejich rozsah, je prakticky nemožné. Konstelace jsou živá terapeutická metoda, je to proces, který plyne a zasahuje do více úrovní bytí. Nejčastěji si klient přichází pomocí konstelace řešit své osobní problémy ve vztazích, v rodině, v práci, zdravotní obtíže apod. Během konstelace se v naprosté většině případů objevují skryté příčiny zpracovávaných problému. Často je původ někde zcela mimo naše aktuální reálné vnímání, např. několik generací zpátky v rodě. Různá traumata a tabu se v rodinách táhnou přes generace, aniž bychom o tom vědomě cokoliv tušili. Nemluví se o nich z nejrůznějších důvodů, nebo prostě zcela upadla v zapomnění. Přesto se tato informace v energetické podobě v systému uchovává a skrytě působí. Právě prostřednictvím konstelací je klientovi umožněno pochopit příčinu problému nahlédnutím do skrytých vazeb v systému, a uvědomit si svou roli v něm.

Klient si z přítomných osob vybere zástupce za sebe a za jednotlivé osoby / otec, matka, sourozenci, partner, syn apod./, případně abstraktní formy / bolest, strach aj./ a postaví je do konstelačního pole tak, jak to vnímá. Už prvotní rozestavení postav v prostoru mnohé napoví o vnitřním obrazu klienta, o tom, jak on vnímá systém jako celek, vztahy mezi zástupci a své místo systému. Velkou výhodou této metody je fakt, že klient se přímo neúčastní děje, ale má možnost vnímat ho z pohledu zvenku. Přesto ale zůstává se systémem propojen a v rámci vlastních možností vnímá vše, co se odehrává. Konstelář, který vede konstelaci, udržuje úzký kontakt s klientem i se všemi zástupci po celou dobu konstelace. Dotazuje se postav na jejich pocity, vnímá proud energie konstelace, může použitím terapeutických vět pomoci k uvolnění napětí, pokud je to nutné. Sleduje, zda u kohokoliv z účastníků nedochází k neadekvátním emočním projevům či retraumatizaci. Cílem konstelace je pochopení, přijetí a harmonizace konfliktů, ne jejich bezúčelná dramatizace nebo dokonce retraumatizace.

Situace odehrávající se v konkrétní konstelaci se většinou nějakým způsobem přímo týkají i všech zúčastněných osob v rolích zástupců a též přihlížejících diváků. Nežijeme odděleně od okolního světa, ale vždy jsme součástí většího celku, systému. Co se dotýká systému, dotýká se i nás a co se dotýká nás, dotýká se také systému. S takovýmto pohledem pracují systemické konstelace.

Těším se na vás.

Vladimíra Jestřábová, členka ČASK /Česká asociace systemických konstelací/

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Vyučované předměty: Diagnostické metody klasické a přírodní medicíny, výživa, životní styl, prevence a podpora zdraví, homeopatie, psychosomatika  v homeopatii, obličejová diagnostika, vyšetření živé kapky krve.

Autorka knih: Medicínské minimum pro každého, Poradce pro výživu, Poradce zdravého životního stylu, Poradce v oblasti přírodní medicíny,  NADH – vše, co byste měli vědět o NADH (Coenzymu-1), Výživové poradenství v praxi, Etiopatogeneze civilizačních onemocnění

Kastnrová MarkítaNarodila jsem se v Klatovech, vystudovala jsem obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté jsem ukončila magisterské studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a v následujícím roce  doktorandské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Již během studií jsem se začala zajímat o přírodní způsoby léčby. Homeopatii se věnuji od roku 2005, kdy jsem ukončila dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH a dále v roce 2009 jsem ukončila tříleté studium na České škole klasické homeopatie. Od roku 2005 jsem přednášela na Zdravotně sociální fakultě a pracovala na Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem Českých Budějovicích na oddělení Prevence a podpory zdraví. V současné době přednáším na Pedagogické fakultě JU. Od roku 2008 do současnosti pracuji soukromě jako výživový poradce a poskytuji také celostní poradenství. Protože každá terapeutická metoda nabízí něco jiného a účinky jednotlivých metod se pro vyšší terapeutický efekt doplňují, snažím se na problém nahlížet komplexně. Důležitá je práce na fyzické i psychické stránce a cílem poradenství je najít klíč k rozřešení problému.

Protože největší terapeutický efekt se dostaví, když člověk terapeutickým i životním souvislostem  sám do hloubky porozumí, když pochopí příčiny a okolnosti problému, vidím jako klíčové předávat lidem informace, které jim budou nápomocny k péči o vlastní zdraví a udržování životní, fyzické i duševní rovnováhy. Za tímto účelem vznikla škola Přírodní medicíny KAMATÉ (KAstnerová MArkéta + TÉ – bylinný čaj, přírodní léčba), která svojí nabídkou studijních oborů pokrývá celostní (holistický) přístup ke zdraví.

 

Vzdělání:

Rok 1998         –  složení státní základní jazykové zkoušky z německého jazyka

Rok   1999       –   maturita na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech

Rok   2005       –  ukončení magisterského studia na 1. LF UK,

                             obor všeobecné lékařství

rok 2006          –   ukončení bakalářského studia na fakultě Agrobiologie, potravinových

                             a  přírodních  zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze, obor Udržitelné

                              využívání  přírodních zdrojů

rok 2008           –   ukončení magisterského studia na fakultě Agrobiologie,

                              potravinových  a  přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze,

                              obor Udržitelný rozvoj biosféry

rok 2009           –   ukončení doktorského studijního programu Prevence, náprava a terapie zdravotní

                               a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, na ZSF JU téma dizertační

                              práce: Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách Jihočeského

                               kraje

rok 2010         –    ukončeno bakalářské studium na TF JU, obor sociální a charitativní práce

 

 

 

 

Doplňující kurzy:

Rok   2001       –  masérský kurz rekondiční a sportovní masáže

rok 2005           –   dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH

rok 2006          –   absolvování kurzu Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku,

                              pořádaného  IPVZ

rok  2007         –   absolvování kurzu pro lektory primární prevence, zaměřeného na

                              na primární  prevenci  užívání návykových látek  a dalších sociálně

                              nežádoucích jevů,  pořádaného o. s.  Prev-Centrum

rok 2007           –   absolvování certifikovaného kurzu Hodnocení a řízení zdravotního

                              rizika pracovišti, SZÚ Praha

rok 2007          –    absolvování specializačního kurzu 1. pomoci, pořádaného IPVZ v Praze

2009  –  ukončeno 3 studium na České škole klasické homeopatie

rok 2009    –   kurz rozvoje mezilidské komunikace a emoční inteligence, znaková

                              řeč pro batolata Baby Signs

rok 2009 – absolvent kurzu Poradce pro výživu

rok 2009 – absolvent rekvalifikačního kurzu Poradce zdravého životního stylu

2011  – kurz Darkfield mikroskopie

2012 – kurz mikroskopie pozorování kapky krve ve světlém poli

rok 2015 – kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a prevence závislostí

rok 2015 – kurz Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

rok 2015 – Paliativní péče

rok 2015 – Chirurgie pro praktické lékaře

rok 2015 – kurz Psychoterapie

rok 2015 – Základy lékařské etiky, komunikace managementu a legislativy

Praxe:

Rok 2003         –   3 měsíční jazykový pobyt v USA

Rok     2004      –  3 měsíční jazykový pobyt v Hamburku

od roku  2005  –  2014 –  zaměstnanec Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem

                             v Českých  Budějovicích

2005   –   2012 –  zaměstnanec ZSF JU, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

2008 – současnost – poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu

2010 – současnost –  vedoucí rekvalifikačních kurzů pro veřejnost: poradce pro výživu a poradce zdravého životního stylu mimo oblast zdravotnictví

Od roku 2010 – současnost  –  externí výuka mediků Plzeňské lékařské fakulty UK – hygiena výživy

Od roku 2012 – současnost – preventivní pracovně lékařská péče, všeobecný praktický lékař

Od roku 2012 – současnost – vedena jako externí školitel Trnavské univerzity, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, obor veřejné zdravotníctvo

Od roku 2013 – současnost – Pedagogická fakulta JU, katedra výchovy ke zdraví

Bc. Jan Kec

Vyučované předměty: Přírodní zahrady, Pěstování bylin

Vzdělání:       Voš  a Szaš – Mělník                          

2003 – 2005    ČZU- v Praze obor zahradník, dosažený titul Bc.

 

Pracovní zkušenosti:

Arboeko – obchodní oddělení

Lesy h.l. Prahy velkoškolka Kbely – zástupce vedoucího prodeje

Zámecky zahradník na Hluboké

Navrhování a realizování zahrad od roku 2001

Člen spolku perenářů české republiky

Spolupráce na projektu přírodní zahrady  – 3 certifikované ukázkové zahrady

Naprojektování a realizace zahrady Kouzelné bylinky místo natáčení stejnojmenného pořadu ČT

Pásmo přednášek pro památník Lidice

Semináře o bylinkách s praktickým využitím

Pěstování bylin v kontejnerech i ke zpracování

Projektování a tvorba zahrad – specializace na bylinkové a přírodě blízké zahrady (anglického stilu)

Poradenství a přednášková činnost

MUDr. Dagmar Komárková

Vyučované předměty: Tradiční čínská medicína

KomárkováAbsolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Atestace z interního lékařství

Základní kurz akupunktury při IPVZ

Československá SinoBiologická společnost:  –  obor akupunktura

Česká lékařská a akupunkturistická společnost: Oprávnění – kredit I.a II. stupně

Nemocnice TČM, Beijing: Mezinárodní akupunkturní tréninkový kurz

Univerzita TČM Guangming, Beijing: Odborná klinická stáž

Lektorka TCM Institutu – výuka akupunktury

Ušní akupunktura I. a II. stupeň

Skalpová akupunktura podle YAMAMOTO

Bachovy květové esence I. a II. stupeň

V současnosti pracuje jako vedoucí lékařka kliniky čínské medicíny INSPIRITA

Antonín Klap

Vyučované předměty: Ájurvéda

Klap AntonínNarozen 1972 v Táboře, vystudoval střední odbornou školu veterinární v Českých Budějovicích. Od roku 2002 se systematicky věnuje východním duchovním naukám (buddhismu), léčebným technikám (léčení pránou, ájurvédskou marmovou terapií), praktikováním Rádžajógy (od tělesných a dechových cvičení přes zásady stravování a životosprávy, receptů pro zdraví až k esoterické psychologii, filozofii a citlivému umění meditace). V současné době patří k předním propagátorům ájurvédy (holistický léčebný systém a nauka o zákonitostech lidského života) a je zakladatelem ájurvédské kliniky Charaka ve které působí jako praktikující terapeut a konzultant ájurvédských léčebných procedur a technik. Jeho životním mottem je: „V lidském srdci je ukryta mnohem větší bytost než je člověk sám…“

RNDr. Jana Krejsová

 

Vyučované předměty: Hygiena pracovního a životního prostředí, Odpady, jejich využití a zneškodňování, obaly, Ochrana vod před znečištěním

RNDr. Jana KrejsováPracovala  jsem dlouhá léta v hygienické službě, jako vedoucí laboratoří, vedoucí hygieny komunální a ředitelky OHS Prachatice.  Později jsem se svými nasbíranými zkušenostmi a znalostmi  z ochrany zdraví, životního prostředí, veřejné správy, samosprávy přešla do vysokého školství.

2005: Zapsána v  centrálním registru MZ – odborný pracovník v laboratorních metodách.

2003: NZONCO Brno, EURACHEM-ČR. Certifikát odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod.

2003: NCONZO Brno a SZÚ Praha.  Certifikát – Hodnocení zdravotních rizik.

1992 – 1994: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská 85, Praha10. Postgraduální studium: Vyšetřovací metody v hygieně. Typ ukončení: závěrečné atestační zkoušky.

1984 – 1986: VŠZ Praha, Fakulta agronomická v Českých Budějovicích. Postgraduální studium „Ochrana životního prostředí v zemědělské krajině“ Typ ukončení: závěrečné zkoušky.

1977 – 1982: Přírodovědecká fakulta UK, Základní a ložisková geologie, geochemie, petrologie, regionální geologie, strukturní geologie – RNDr.

Praxe:

2009 – dosud: ZSF JU v Českých Budějovicích – odborný asistent.

2008 – 2012: Jihočeský kraj České Budějovice –  radní pro školství

2006 – 2008: VŠTE České Budějovice- odborný asistent

2003 – 2006: Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, vedoucí poboček ZÚ.

1992 – 2002: Okresní hygienická stanice Prachatic, vedoucí laboratoře, odd. hygieny obecné a komunální.

1990 – 1992: Zemědělské družstvo Dub, vedoucí zemědělské laboratoře.

1982 – 1987: Okresní zemědělská správa Prachatice, referentka vodního hospodářství a půdního fondu

Výběr z mé publikační činnosti:

(50%) Krejsová J., Strnadová G., Zeleň v Prachaticích a systém propojení biokoridorů – intravilán s extravilánem, Člověk stavba a územní plánování 7, 2013, ISBN: 978-80-01-05225-9 (recenzováno)

(100%) Krejsová J.,: Pilotní měření CO2, relativní vlhkosti a dalších veličin ve výukových prostorách ve VOŠ a SPŠ Volyně v roce 2012, Sborník Dřevostavby 2013, VOŠ a SPŠ Volyně, ISBN 978-80-86837-51-2

(100%) KREJSOVÁ, J., Vliv hluku z dopravy na lidské zdraví,  2.ročník regionální konference, 14.4.2011, VOŠ a SPŠ automobilová a technická, České Budějovice , CD ISBN 978-80-254-9681-7

(100%) KREJSOVÁ, J., : Kvalita ovzduší v hromadných dopravních prostředcích, 1. ročník regionální konference „Budoucnost a současnost dopravy“,15.4.2010 VOŠ a SPŠ automobilová a technická, České Budějovice CD ISBN 978-80-254-7136-7

(100%) KREJSOVÁ, J.,: Funkční poslání zeleně v souvislosti s rozšiřující se zástavbou domů všech typů na nových lokalitách, které jsou určeny k zástavbě. Dřevostavby 2010, 31.3 až 1.4.VPŠ a SPŠ Volyně, ISBN 978-80-86837-27-7

(100 %) KREJSOVÁ, J., Vlhkost a plísně v bytových prostorách, Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 1, s.231-237. ISSN 1802-503X.(recenzováno).

(50%) KREJSOVÁ, J., BEDNÁŘOVÁ, P., :  Petráškův pramen – kvalitní zdroj pitné  a balené pramenité vody, Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2, 9s., ISSN 1802-503X (recenzováno)

 (100 %) KREJSOVÁ, J. Působení hluku na zdraví člověka, Littera Scripta, 2008, roč. 1, č. 2, s.183-189. ISSN 1802-503X.(recenzováno).

(50 %) KREJSOVÁ, J. NEDVĚD, L: Bude možné i nadále využívat čistírenské kaly v zemědělství? Konference „Kaly a odpady“ ÚVaS Bratislava, 2008.

(50 %) BEDNÁŘOVÁ, P. KREJSOVÁ, J.,:Zdravé domy pro zdravé lidi, monografie, VŠTE České Budějovice, Jihočeský kraj 2008 ISBN 978-80-903888-9-5.

RNDr. Jana Krejsová, Budovatelská 1048, 383 01 Prachatice, 18.6.2017

 

Alexandra Lechovská

Vyučované předměty: Astrologie v duchovních souvislostech

Jmenuji se Alexandra Lechovská. Astrologii se věnuji 10 let, vystudovala jsem Astrologickou školu pro statečné Pavla Turnovského a Martiny Lukáškové, několik dalších doplňujích seminářů (podrobně na www.dhana.cz) vedených těmito a dalšími zkušenými astrology různých astrologických směrů, seminář o tkáňových solích (které také souvisejí s astrologií), semináře o autopatii a zúčastnila jsem se  putovní 1. astrologické výstavy

V současné době studuji sánskrt a indoevropskou gnostickou tradici u Mgr. J. Kozáka.

Dále se od raného dětství věnuji výtvarnému umění a ručním pracem, fotografování.

Tyto zdánlivě nesourodé obory jsem propojila do jednoho celku v oblasti, která mě osudově zajímá od dětství. Jsem totiž přesvědčená, že jsme nejen to, co jíme, ale i to, v čem žijeme a v čem chodíme oblékaní. Architektura, urbanismus, móda (barvy a tvary), to jsou všechno oblasti, které velmi ovlivňují náš život, oblasti velké duchovní symboliky a působení. Oděvy mohou i léčit.

Významným impulsem byla účast na 1. astrologické výstavě. Můj podíl byly obrazy na téma „symbolika jednotlivých planet v astrologii“ a šaty na téma „Venuše ve znameních zvěrokruhu“. Celý proces tvorby byl velmi iniciační, o planetách a znameních jsem se tvořením naučila zdaleka nejvíc. Získala jsem velký soubor zpětných reakcí a také proto jsem se rozhodla v tomto tématu, významu a působení oblékání (a barev a tvarů) pro náš život (a zdraví!), pokračovat. Vlastně tento obor založit, protože jediný významný pramen, který jsem v tomto oboru oboru objevila, jsou zmínky v knihách Emila Páleše.

Astrologie je obor na pomezí vědy a umění a abych jí mohla co nejúplněji pochopit, věnovala jsem se oběma těmto způsobům jejího poznání. Např. kromě výtvarné tvorby také skrz objektiv fotoaparátu. Myslím, že to jsou velmi účinné a podceňované metody výuky, navíc rozvíjejí dnes zakrnělé schopnosti jako intuici, vnímání, představivost atd.

Poslední třešinkou na dortu, tím posledním nosníkem, který dal celému tomuto „oboru“ celkový a ten nejzákladnější význam a smysl, bylo studium sánskrtu. To jsem pochopitelně poznala až v průběhu studia, protože když jsem začala se sánskrtem, vypadalo to, jako by to byl můj opravdu největší životní úlet. Není snad nic zbytečnějšího (a těžšího) než sánskrt, ale přesto mě nějaký vnitřní hlas nutil se do něj pustit a vytrvat. Nyní vím, že je to přesně naopak. Že teprve se znalostí sánskrtu se vám otevřou dveře poznání, že všechna ta předchozí „otevření dveří“ byla jen – obrazně –  „do přesíně“. Právě pradávná indoevropská védská tradice ukazuje, že oblékání má ten nejzásadnější duchovní význam, který se dotýká samé podstaty naší reality.

Všechny tyto metody a obrazy, šaty a fotografie využiji při výuce.

Ing. Jarmila Mandžuková

Vyučované předměty: Výživa, dvoudenní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a péči o tělo i Ducha: Zdraví je pro nás vším.

Ing. Jarmila Mandžuková vystudovala Vysokou školu zemědělskou a při Pedagogické fakultě  absolvovala žurnalistický kurz. K jejím velkým zálibám patří zdravý životní styl, alternativní metody léčby, osobní rozvoj a astrologii. Od roku 1990 se psaní věnuje profesionálně, je autorkou více než devadesáti knih, řada z nich byla vydána i v zahraničí. Publikuje v časopisech, přednáší a je pravidelným hostem v televizi a rozhlase.

MUDr. Hana Marešová

Vyučované předměty:  Základy fungování lidského těla – Somatologie

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, má II. atestaci v oboru léčení alkoholismu a jiných toxikománií. Po několika letech práce v terénu na KHS v Hradci Králové a FN I. v Praze pracovala od r. 1986 na Centru preventivního lékařství na 3.LF UK Praha jako odborný asistent. Od r. 1993 pracovala jako zástupce primáře na Protialkoholní záchytné stanici a následně na detoxikačním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 10. V současné době učí na Vyšší odborné a Střední zdravotnické škole v Praze.

Ing. Bc. Jana Mašková

Vyučované předměty: Biorezonanční terapie

původně inženýr kybernetiky, dnes fyzioterapeut

Jana MaškováNa prahu dospělosti v 17 letech jsem zvolila nevhodný obor studia, životní omyl, který zavřel cestu ke studiu lékařské fakulty. Od inženýrské promoce se však téměř výhradně věnuji medicíně, ať už klasické nebo alternativní. Už v létě 1989 jsem absolvovala první kurs čínské medicíny a akupunktury. Od té doby jsem prošla bohatou řadou kursů od homeopatie přes reflexní terapii, bylinkářství, energetické léčení, pulsovou diagnostiku, aurikuloterapii, jógu, různé druhy masáží, ajurvédu až k autopatii a detoxikaci dle MUDr. Jonáše. Jsem též absolventkou University Nové Doby M.Calábka. Tento proces vyústil ve studium fyzioterapie na ZČU, které jsem zakončila ve svých 47 letech. Tou dobou jsem se také setkala s biorezonančním přístrojem Bicom, který mne svými účinky doslova okouzlil a dosahem svých možností mne fascinuje dodnes. Byl i tématem mé bakalářské práce. (odkaz na bakalářku)

O Bicomu

Správné používání přístroje Bicom předpokládá celostní pohled na člověka. Tedy vnímat člověka ve všech jeho souvislostech, tak, jak to dělaly starověké medicínské systémy. Celostní pohled používám i ve fyzioterapii. Zastávám názor, že ani zde nelze oddělit tělo od duše, jednotlivé končetiny od těla nebo vnitřních orgánů. Systémy, které vnímají člověka jako celek, mají daleko větší šanci na odstranění příčin onemocnění, nejen na odstranění příznaků.

I zde platí Newtonův zákon akce a reakce. Jinými slovy, každá akce má svoji reakci, tedy

každá změna v jednom bodě vyvolá změnu ve všech ostatních bodech systému, ať už mechanickou nebo hormonální, elektrickou apod.

Toto je i jedním z principů metody Funkční manuální medicína dle MUDr. M. Tichého, jejíž jsem absolventem (a nadšeným propagátorem).

Ve své praxi se zabývám velmi často se vyskytujícími abnormalitami v postavení pánve. Správné postavení pánve považuji z hlediska fyzioterapie za klíčové, od nějž se odvíjí mnoho dalších problémů nejen s bederní částí páteře, ale i problémy s krční páteří, pletencem ramenním a další problémy v oblasti horních i dolních končetin (např. karpální tunely). Nesprávné postavení pánve se řetězí i do dolních končetin a může mít vliv i např. na problémy s koleny.

Dále se zabývám odstraněním triggerpointů, na pohmat bolestivých bodů, které automaticky vznikají, pokud je sval ve spasmu. Toto ošetření bývá často bolestivé, ale přináší dlouhotrvající úlevu od chronických potíží.

V současné době pracuji jako fyzioterapeut na částečný úvazek v Německu a kromě toho provozuji vlastní praxi fyzioterapie a biorezonance Bicom v Čechách.

K léčení nejrůznějších potíží používám metody, které za co nejmenších nákladů (časových i finančních) prostě fungují.

 

Mgr. Jitka Anastázie Meindl

Vyučované předměty: Psychologie, Psychosomatika

Vzdělání:

 • 2016 – Retor Institut s.r.o. Praha, RETORIKA, Doc. Jan Přeučil, Certifikát
 • 2016 – Retor Institut s.r.o Praha, RETORIKA, Doc. Václav Martinec, Certifikát
 • 2016 -2018 – UJAK s.r.o Praha- magisterské a doktorské studium (Mgr., Phdr.)
 • 2008 – 2012 – ICVD s.r.o. kurzy Lektorské dovednosti, Koučování
 • 2009 – Univerzita Nové doby s.r.o., Praha – Společenské vědy a Rozvoj
  osobnosti
 • 2003 – 2006 – Vysoká škola J. A. Komenského, s.r.o., Praha – obor
  Andragogika, studijní program Specializace v pedagogice,
  studijní obor Vzdělávání dospělých
 • 2002 – 2003 – Institut pro Gestalt terapie, Praha – 1 rok
  psychoterapeutického výcviku
 • 2003 – 2006 – Česká grafologická komora – obor grafologie a typologie
  osobnosti, certifikát
 • 1989 – 1993 – Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci

Praxe:

 • 2018– Psycholog – Lector of Adult Education – poradenství, firemní semináře, koučing
 • 2017 – 2018– Centrum setkávání s.r.o, České Budějovice, lektor, poradce, kouč, otevřené kurzy
 • 2012-2017 – poradna Osobního rozvoj, psychoanalytik, kouč, poradce, grafolog, lektor
 • 2015 – 2016 – Obaly Tábor s.r.o, Tábor – personalista, poradce, lektor, kouč, grafolog
 • 2008 -2018 – 1VOX a.s. Praha – andragog, lektor, psycholog – poradce, kouč, grafolog, otevřené a firemní kurzy
 • 2012 – 2014 – HM Partners s.r.o Ostrava, lektor, poradce
 • 2008 – 2012 – ICVD s.r.o. Praha, lektor, kouč, grafolog
 • 2006 – 2014 – Tempo Training consulting s.r.o. Ostrava, lektor, kouč, poradce
 • 2010 – 2013 – Globis s.r.o., ČB, andragog, lektor, kouč, poradce
 • 2013 – 2014– ACTEUM s.r.o. Praha, psycholog, grafolog, kouč
 • 2008 – 2012 – ICVD, s.r.o., Písek, Institut celoživotního vzdělávání – profese psycholog,
  andragog, grafolog, individuální poradenství v oblasti rozvoje osobnosti
 • 2005 – 2006 – EDUCAnet, a.s., Praha
 • 2002 – 2005 – In Education Company s.r.o. Brno – vzdělávací společnost – Key Account
  Manager – lektor
 • 2000 – 2002 – Radio Faktor – prodej reklamy
 • 1996 – 2000 – IPB pojišťovna, finanční poradce, CzechFin – vedení týmu finanční skupiny
 • 1993 – 1995 – Nemocnice Jindřichův Hradec, JIP chirurgie – všeobecná zdravotní sestra
 • OVB Finance, Praha – poradce finanční skupiny
 • Taurus s.r.o, Praha, ČB (vzdělávací agentura) – marketing
 • Politická strana Cesta změny, Praha, ČB PR – manažer
 • ICE s.r.o., Brno – poradce ve vzdělávání, lektor
 • ICVD, s.r.o. – poradenský psycholog a grafolog, lektor, v programu manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve Státní veterinární správě ČR
 • individuální psychologické poradenství v oblasti grafologie a rozvoje osobnosti v rámci rodinného poradenství – soukromá praxe
 • Sales representative, Fresenius Kabi s.r.o., farmaceutická firma – obchod a komunikace
 • externí trenér, lektor vzdělávací agentura 1.VOX, a.s. Praha, Osobní rozvoj
 • Vzdělávací agentura Erudico s.r.o., IVRO s.r.o., ČB – externí lektor, projekt ESF ČR a MPSV – projekt Cesta do práce v Jihočeském kraji, Dobrá práce v Jihočeském kraji, Rekvalifikační kurzy (Personalistika, Efektivní techniky v nezaměstnanosti, Komunikace, Sebeprezentace)
 • Vzdělávací agentura Tempo Training & Consulting s.r.o., Praha – externí lektor, trenér (Škoda Plzeň, ČOKA, MOVO, PKS Inpos s.r.o.. Madeta Logistic a.s., Asociace renovátorů, Asociace obkladačů) Efektivní komunikace, Krizová komunikace, Typologie osobnosti, Vedení lidí, ŘLZ)
 • Vzdělávací agentura Globis s.r.o., ČB – externí lektor, projekt „Vzdělávejte se“, Magistrát České Budějovice, Magistrát Písek – Efektivní komunikace
 • ACO Industries s.r.o., Tábor – projekt v délce 6 měsíců – Vedení lidí, Komunikace
 • BELIS a.s., ČB – HM Partners s,r.o., Ostrava, Nemocnice Vsetín a.s., JTEKT Automotive a.s. Plzeň, projekt Autoadapt, Komunikace, Vyjednávání, Typologie osobnosti, Stres a jeho odstraňování
 • DAP Services s.r.o. Ostrava – projekt Barvy života, individuální poradenství pro vrcholové sportovce
 • ACTEUM s.r.o, Barvy života – individuální poradenství v oblasti osobního rozvoje pro sportovce a lékaře
 • Projekt FARAW – lektorka ve společnosti Tempo Training and Consulting a.s. Ostrava, projekt zaměřen na vzdělávání zdravotních sester v nemocnicích a ve školách EU, Univerzita JKU Linz

Aktuální aktivity:

 • Soukromá poradna osobního rozvoje, partnerské a rodinné poradenství, grafologie, individuální koučování: Psycholog – Lector of Adult Education, Praha, ČB (facebook)
 • Dopravní podnik a.s. města Plzeň – lektorka, Syndrom vyhoření a prevence stresu
 • Auto Škoda a.s., Mladá Boleslav – lektorka, komunikační dovednosti
 • Privatbanka a.s., Praha – work shop na téma pozitivní myšlení, moderování společenské akce
 • Centrum setkávání s.r.o., ČB – přednášky psychologie, práce se stresem, rétorika, post-trauma stres, osobní rozvoj

 

Znalosti a dovednosti:

 • lektor, trenér, poradce osobního rozvoje
 • rozvoj a růst osobnosti, motivace
 • psychologie, sociologie, personalistika
 • prodejní dovednosti
 • komunikační dovednosti, komunikace se zákazníkem
 • typologie osobnosti v komunikaci a jednání
 • řízení lidí, vedení týmu
 • asertivní techniky
 • vyjednávání
 • krizová komunikace, sebevědomí, sebeprezentace
 • sebepoznání, sebereflexe, sebepojetí
 • osobní koučink
 • možnosti osobního růstu na základě vnitřního potenciálu
 • syndrom vyhoření (burn out)
 • psychodiagnostika, psychosomatika, relaxační techniky a prevence stresu
 • zdravý životní styl, nutriční a kondiční poradenství, bioenergetika
 • post-trauma stres
 • grafolog – analýza, rozbor rukopisu písma, rozbor osobnosti

Spolupráce (vybraní klienti):

 • Státní veterinární správa ČR
 • Státní úředníci, státní správa
 • Střední zdravotnický personál
 • Pedagogové středních, základních a mateřských škol
 • Střední a vyšší manegement
 • Obchodní zástupci
 • Pracovníci z provozu
 • Personalisti
 • Vrcholoví sportovci (hokejová extraliga)

Publikační činnost:

 • Odborná manuály na téma: Moderní rétorika – Naučte se říkat ANO, Komunikace, Typologie osobnosti, Osobní rozvoj, Profesionální lektor
 • Plánované odborné publikace v rámci doktorského studia

 

Zasílám Vám výsledné náhledy prezentačních videí:

http://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/jitka-fruhbauerova-v-hr-tv-id-2864829

http://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/profil-jitky-fruhbauerove-psycholozky-lektorky-a-koucky-spol-id-2864835

Ing. Jan Novák, Ph.D.

Vyučované předměty: reflexní terapie

Jmenuji se Jan Novák. Poskytuji terapeutické masáže, konzultace v oblasti zdravého životního stylu, pořádám semináře a kurzy reflexní terapie a shiatsu. Jsem absolventem Školy reflexní terapie manželů Patakyových, zároveň jsem zdárně ukončil tříletý výcvik shiatsu pod vedením Darji Havelkové.

Jsem původně vystudovaný chemik, strávil jsem několik let ve výzkumu léčiv a ve farmaceutickém průmyslu. Chemie, biochemie a molekulární biologie mi poskytly pohled na svět na buněčné a molekulární úrovni, přesto jsem pociťoval, že mi něco chybí a že ne všechno se dá vysvětlit pomocí vzorců a modelů. Odpovědi jsem začal dostávat v momentě, kdy mne život zavál do světa reflexní terapie, shiatsu a tradiční čínské medicíny. Začal jsem získávat komplexnější obrázek nejen o fungování organismu, ale celého světa. Stále objevuji nové poznatky a vím, že se mám ještě hodně co učit.

Ve své praxi využívám různé techniky pracující s tělem, základ mi však poskytuje shiatsu a reflexologie. Jsem zastáncem komplexního přístupu k člověku a vím, že tu má své místo jak „medicína západní“, tak ta z východu, stejně tak jako léky syntetické i ty přírodní. Je akorát potřeba odhadnout, co je v danou chvíli pro nás nejvhodnější a vzít si z toho, co nám dnešní svět nabízí, to nejpřínosnější.

Reflexologii vnímám jako jednoduchou a velmi účinnou metodu, jak můžeme pomoci od řady neduhů svým blízkým, klientům, ale zejména sami sobě. Poskytuje nám poměrně přesný diagnostický nástroj, který nám ukáže, kde hledat nerovnováhu a zároveň nám pomáhá posouvat ji směrem k ideálnímu stavu. Reflexní terapie by nás měla naučit, že je potřeba stavům nerovnováhy hlavně předcházet a k tomuto účelu je jako stvořená neb ji odhalí ještě v neprojevené úrovni. Pokud tedy řešíte chronické zdravotní potíže či psychické bloky, nebo si budete chtít pouze odpočinout a příjemně se uvolnit, nabízím nejoptimálnější řešení šité na míru každému, kdo ke mně zavítá.

MUDr. Milan Oulehla

Vyučované předměty: Cesta k pochopení, lásce a zdraví, Poetoterapie

OulehlNarodil se v Č. Budějovicích a po absolvování gymnázia v Č. Budějovicích vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. Píše, žije a pracuje v Českých Budějovicích, kde provádí soukromou chirurgickou praxi a na JČU vede seminář Poetoterapie.

Autor knih: Cesta k pochopení, lásce a zdraví (2014), Sen o pravdě (2010), Zastavení (2011).

Verbální terapie jako prostředek k duchovnímu rozvoji a k podpoře lidského zdraví. Cesta k poznání, odpuštění, klidu, pokoře a lásce. Porozumění druhým. Význam lásky a empatie. Terapie pomocí koncentrované myšlenky – energií verše. Pochopení pravdy. Vnímání krásy a její interpretace. Zdravotní potíže při velké psychické zátěži. Uklidnění mysli četbou a poslechem.

Ing. Štěpánka Petroušová

Vyučované předměty: Výživa, Prevence a podpora zdraví, Metodologie hodnocení, nadváhy a obezity

Narodila jsem se na jaře 1968 na Kladně úžasným rodičům. Od mých 10 let jsme bydleli v Husinci a maminka nám dětem vštěpovala lásku k přírodě. Na gymnáziu v Prachaticích mě nejvíc bavila právě biologie. Po gymnáziu jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích, specializaci Integrovaná ochrana rostlin. S manželem máme 3 děti, se kterými jsem byla doma 13 let. Bylo to náročné období také kvůli různým zdravotním problémům. A to posunulo můj zájem od nemocí rostlin k nemocem lidí. V roce 2010 jsem absolvovala Kurz výživového poradce u pana Mgr. Martina Jelínka. Díky tomu, co jsem se o vztahu životního stylu ke zdraví naučila, jsem se mohla zbavit léků, které jsem tehdy užívala. To mě tak nadchlo, že chci i ostatním lidem pomoci k lepšímu zdraví. Od té doby působím jako výživová poradkyně.

MUDr. Jan Palouček

Vyučované předměty: Bioetika, Biotronika, Thanatologie

Palouček JanMUDr. Jan Palouček, 51 let, vystudoval obor všeobecného lékařství na lékařství fakultě UK v Praze. Atestoval v oboru ortopedie a traumatologie. Pracoval na ortopedické klinice ve Vinohradské nemocnici v Praze, později jako okresní ortoped. Od r. 1991 se věnuje alternativní medicíně. Je autorem textu knihy Cesta k životu, Poselství barev a Barevného kalendáře, který vychází již třetím rokem. Svými články přispívá zejména do časopisu Svět Grálu. Je autorem aktivační technologie Devon, která využívá přirozených vlastností vody, zejména pak její schopnosti přenášet informace a zprostředkovávat léčivé podněty živým organismům. Při své práci spojuje hledisko klasicky vzdělaného lékaře a léčitele. Využívá řadu metod, jako je Bachova květová terapie, homeopatie, léčba pomocí barev nebo drahokamů.

Puchovska Rajisa – Lorka                                         

Vyučované předměty: Neobvyklé způsoby uzdravení a léčby(urinoterapie, léčivé vlastnosti petroleje, hladovění, mechanická očista těla).

Roku 1986 jsem vystudovala studium Pedagogické univerzity v Drugobyči.Následovalo 16 let pedagogické praxe.Po celou dobu studia a práce ve školství jsem se zajímala o netradiční medicínu (hladovění,urinoterapie,vodoléčba,léčení petrolejem,masáže).V průběhu let narůstal počet lidí,kteří se v mé blízkosti těmito metodami úspěšně uzdravovali.Od roku 2001 tyto metody praktikuji v České republice.

Bc. Ivana Rea

Vyučované předměty: Alternativní terapeutické metody, muzikoterapie, terapie cesta, MFK metoda (mooving, feeling, knowing)

Hudbě a tanci se věnuji od malička. Vystudovala jsem vysokou školu Pedagogickou a současně obor Muzikoterapie na ZČU v Plzni. Absolvovala intenzivní kurz Cesta (B. Bays), kurz kvantové terapie a mnoho dalších certifikovaných muziko-terapeutických a tanečně-terapeutických kurzů pořádaných MT asociací. Mým největším učitelem je ovšem život sám. Získala jsem mnoho praktických zkušeností při lektorské činnosti individuální i skupinové. Mnoho let pomáhám všem, co se chtějí naučit zpívat, tedy v oblasti hlasové pedagogiky a doprovázím je také jako terapeut Cesty a regrese, kdy z těla odchází psychická i fyzická zátěž či bolest. 
 
Jako zpěvačka jsem zpívala v mnoha hudebních uskupeních v různých žánrech. Hudebně-dramatické zkušenosti jsem získala především v muzikálech Jedna noc na Karlštejně a Romeo a Julie, kde jsem zpívala hlavní role. Skládám od roku 2008 také svou vlastní hudbu. Vydala jsem CD „Poděkování – hudba na text Aramejské modlitby“ a „Do nitra emocí“. Založila jsem 17-ti členný Mezinárodní orchestr a vymyslela svůj vlastní žánr, kterému říkám „Cibulová hudba“. Nově jsem absolventkou MFK metody, která pomáhá lidem především s problémy s pohybovým systémem.

Petra Rusňáková

Vyučované předměty: Kineziologie

Děkuji paní Markétě Kastnerové za nabídku přednášet o kineziologii, moc si toho vážím.

Vše začalo radou jedné mé známé paní psycholožky. Když jsem se jí svěřila, že nejsem se studiem psychologie v souladu, poradila mi, ať zkusím kineziologii. Ta prý lidem hned pomáhá, bez složitých diagnóz. A začala má cesta sebepoznání, plná úžasu a fascinace, jak je možné pomoct sobě, svým blízkým a později i klientům. Ke Kineziologii přibyly další techniky a metody ( EFT, Matrix Re Imprinting, Hypnóza, NLP, atd). Stále se vzdělávám, objevuji nové terapeutické přístupy. Přesto je pro mne kineziologie stěžejní.  Je to úžasná metoda, dává tolik možností využití. Bude mi potěšením, vám o ní povídat.

Touto metodou se zabývám řadu let, od roku 2004 mám svou poradnu.

Lidé do mé poradny chodí s různými tématy, kde potřebují pomoc. Ať už jde o vztahové záležitosti, oblast zdraví, prožívání hojnosti, naplnění, potřebují se pohnout z místa, udělat ve svém životě změnu. Lehkost, hravost, soucítění, pochopení, přijetí, atmosféra bezpečí to je základ. Uvolňujeme stresové napětí jak při ujasňování si tématu ve vědomí, kdy klient jasně uchopuje své téma, uvědomuje si souvislosti, tak především v příčině problému. Nacházíme události, které se staly v minulosti, jsou zaznamenané v podvědomí klienta svým specifickým způsobem. Vždy pracuji s klientem jemně, s co nejmenším emočním zatížením, není potřeba vše znovu prožívat. Uvolňujeme stres ze situace uložené v podvědomí, člověk získává nadhled, uvědomuje si nové možnosti, nově reaguje, vychází z moudrosti, kterou v sobě má, ze svého srdce. A to je pro mě ta největší radost, kdy člověku spadne kámen ze srdce, kdy se v poradně rozzáří a najednou je pro něj vše tak snadné. Poznává před mýma očima, že on je tvůrce svého života,  jaké fantastické možnosti má…Nic není pro mne smysluplnějšího.

Těším se na naše setkání…

RNDr. Klára Sopková

Vyučované předměty: Biochemie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vystudovala FF a FF a Přf UK Praha, státní zkouška z psychologie a pedagogiky a státní zkouška z oboru biochemie. Ukončeno studium v oboru sestra pro intenzivní péči a všeobecná sestra. Od roku 2007 pracuje jako učitelka biochemie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické  SZŠ a VOŠZ  v Praze.

Ing. Gabriela Strnadová

 

Vyučované předměty: EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí, legislativa ochrany životního prostředí, Environmentální výchova, Ochrana ovzduší před znečištěním, Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami.

 

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie ochrany prostředí, v současné době je ve studijním doktorském programu Inženýrství životního prostředí.

 

Ing. Gabriela StrnadováOd roku 2012 do současnosti pracuje na PřF JČU v Českých Budějovicích, Ústav chemie a biochemie, zde učí předměty Chemická laboratorní technika, Organická chemie, Péče o životní prostředí, Chemický seminář pro 2. a 3. ročník, Instrumentální metody monitorování ŽP, Úvod do toxikologie, Organické polutanty v životním prostředí. V rámci svého vědeckého výzkumu se zabývá tématem Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší. Od roku 2011 -2012 učila na VŠTE v Českých Budějovicích, kde učila předměty Stavební hmoty, Zdravotní nezávadnost staveb, Chemie životního prostředí. V letech 2008-2011 pracovala na Krajském úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení VH (vodního hospodářství) a IPPC (integrované prevence). Dále se věnovala pedagogické činnosti na ZSF JČU v Českých Budějovicích (přednášky: odběry vzorků, ochrana ovzduší, zdravé ovzduší v bytech). V letech 2010-2011 působila jako externí vyučující na VŠTE v Českých Budějovicích, Katedra techniky a aplikovaných věd. V letech 2004 – 2008 působila v Chromservis s.r.o. Praha, pobočka pro JČ a ZČ kraj, částečně Vysočina, kde se věnovala poradenství a prodeji v oblasti přístrojového a laboratorního vybavení pro chemické, biologické a mikrobiologické laboratoře. Zde vedla poradenství a prodej v oblasti základních chemických, biologických a mikrobiologických rozborů. V letech 1994 -2004 pracovala ve společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, České Budějovice, největším provozovateli vodohospodářské infrastruktury na jihu Čech. V letech 1993 – 1994  působila ve SVEDIA Bohemia spol.s r.o. , České Budějovice, prodej Švédské kosmetiky, v letech 1992 – 1993 v European Travel Corporation, Praha, což je firma působící v oblasti cestovního ruchu domácího a zahraničního. V letech 1990 – 1992 pracovala ve společnosti ČD – Železniční hygienická laboratoř, Plzeň, hygienická laboratoř sloužící pro oblast Západočeského kraje.

Klára Svobodová

Vyučované předměty: Tradiční čínská medicína

Pracuje pro institut Inspirita.

Emílie Špačková

Vyučované předměty: Reflexní terapie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAReflexní terapii, kosmetice a masérství jsem se začala věnovat od roku 1992. Své znalosti v oboru jsem získala prostřednictvím pana Ing. Janči a poté jsem je rozšiřovala a obohacovala díky Ing.Trefnému, který je blízkým spolupracovníkem Ing. Janči. V současné době se své praxi aktivně věnuji. Usiluji o to, aby péče o klienta byla komplexní. Kromě reflexní terapie využívám i další metody, především homeopatii, bylinky, automatickou diagnostickou kresbu a také etikoterapii, která je zaměřena na duchovní a duševní příčiny nemoci.  Důraz kladu také na úpravu životosprávy ve vztahu k pentogramu. Individuálně používám Breussovu masáž a Dornovu metodu. Letošní rok končí mé studium na IAS. Posledních pět let se věnuji také pořádáním kurzů reflexní terapie pro veřejnost.

.

Renata Šťastná

Vyučované předměty:  „Ve zdravém Duchu zdravé tělo“

Prožitková dvoudenní cesta – hravě, s lehkostí. Chceme-li pohnout nějakým tématem ve svém životě (nejen v oblasti zdraví), musíme pohnout také svým fyzickým tělem.

Pohyb, dech, zvuk – učení skrze prožitek a zkušenost „na vlastní tělo“ :).

 

Šťastná RenataNarodila jsem se v Plzni, žiju v Českých Budějovicích, občas pobývám v Praze. V mém těle koluje v tomto životě 75% české a 25% slovenské krve. Miluji tanec, hudbu, zpěv, pohyb, přírodu, vaření a jídlo :), lidi a tvoření všeho druhu…Vystudovala jsem Zemědělskou fakultu JČU s ekonomickou specializací a pracovala řadu let (do roku 2010) ve sféře byznysu. Jsem vděčná za všechny zkušenosti, za vše, co jsem se tam naučila. Mohu z toho teď čerpat jinak, NOVĚ.

Ze seminářů, výcviků, tréninků a zkušeností, kterými jsem prošla za posledních zhruba dvacet let, vybírám ty, které považuji ve vztahu k víkendu, kterým vás budu provázet, za podstatné:

 • 1997 Hledání kořenů – techniky auto regrese (Ernestína Velechovská, Petr Velechovský)
 • 2010-2012 Výcvik Systemické konstelace a pohyby Duše a Ducha (Kalyani Pavla Mašková, Pavel Veselý)
 • 2011 Konstelace traumatu (Kalyani Pavla Mašková, Pavel Veselý)
 • 2011 metoda RUŠ (Karel Nejedlý)
 • 2011 Birth into Being – techniky práce s limbickým otiskem (Elena Tonetti Vladimirova)
 • 2015-2016 Světlo ženy – Vizionářka uvnitř i vně – trénink (Sofie Kalyani SarraS)

Jsem Žákyní Mistryně Sofie Kalyani Sarras a skrze ní jsem spojená s linií Ramana Maharshiho a s učením neduality i s dalšími Mistry a učiteli, jako např. Eduard a Míla Tomášovi, Osho, Anandi Ma, Bert Hellinger, Gabrielle Roth…

 

V posledních 4 letech jsem provázela:

–          Meditačně – prožitkové semináře s technikami přepisu limbického otisku

–          Konstelační semináře

–          Taneční dílny „Svobodné flamenco pro ženy“

–          Taneční dílny „Spontánní tanec“

–          Individuální konzultace

 

Poděkování v radosti:

Děkuji Sofii Kalyani SarraS, společenství Lunovrat, kruhu Světlo ženy, svým rodičům Jitce a Karlovi a také sama sobě.

Děkuji Markétě Kastnerové za důvěru a pozvání k provázení víkendu pro Školu přírodní medicíny KAMATÉ.

Karel Tejček

Vyučované předměty: Tradiční čínská medicína – Čchi Kung

Od dětství jsem chtěl pečovat o lidi okolo sebe. To že se forma péče transformovala do této podoby, by mě dříve nenapadlo. Ale od roku 2007 tomu tak je. Tři hlavní pilíře mé práce – masážepohyb a samostudium – zastřešené filosofií Tradiční čínské medicíny. Její optikou jsem začal na svět nahlížet v roce 2008, kdy jsem objevil a začal studovat qi gong – čchi kung.

Téměř každodenně se v praxi u svých klientů potkávám s mnoha zdravotními limity, které mě motivují k vnímání a chápání souvislostí, jak využít své schopnosti, znalosti, zkušenosti a být nápomocný. Ta cesta je zajímavá, někdy vyčerpávající, ale stále radostná …

Mgr. Helena Veselá

Vyučované předměty: Seminář duchovního a osobnostního rozvoje

Veselá HelenaMgr. Helena Veselá je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a svoji původní profesi vykonávala po dobu třinácti let na střední škole v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 2004 provozuje svoji soukromou praxi, kde pracuje jako léčitelka a terapeutka (v současné době v Českých Budějovicích). Posledních patnáct let se intenzivně zabývá otázkami smyslu života a vesmírných zákonitostí. V profesním oboru pak duchovními příčinami fyzických onemocnění a léčením pomocí vkládání rukou. Praktikuje Dornovu metodu a Breussovu masáž. Kromě své praxe pořádá přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost.

Bohumil Vurm

Vyučované předměty: Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil VurmProgram: Duchovní střediska antického světa (Eleusis, Delfy, Mithranea). Hlavním smyslem mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, který byl prostřednictvím rituálů zasvěcován do tajemství života a smrti. Pokračování antických mystérií v tajných organizacích rosikruciánů a svobodných zednářů. Symbolika antických mystérií v architektuře a umění až do dnešních dnů. Umění jako prostředek poznávání a jeho vliv na zdraví.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“ a „Karel IV. – rytíř, poutník, král a císař“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

Eva Večernice Zajícová

Vyučované předměty: Signály Duše

Jmenuji se Eva Zajícová ale všichni mě znají jako Večernice. Mám dvě děti Patrika a Anežku. Vždycky mě přitahovalo to, co není v podstatě vidět a přitom nám to zasahuje do našich životů. Život je pro mě veliký učitel. V naší rodině se tradovalo léčitelství,  dědeček znal každou bylinku a pomáhal lidem a babička zase pomáhala lidem s jejich problémy skrze karty a slova, která byla jako andělská pohlazení. Já v tom pokračuji. Pracuji jako kartářka, terapeut v oblasti regresí, homeopatie, kineziologie, mám ráda tajemno, zajímá mě duše…a reakce těla na ní, pořád se učím skrze klienty a sama na sobě. Život mi dává velmi najevo, že bych měla někde zastavit. Prošla jsem si vážnou nemocí, těžkým úrazem, ale zároveň mám v životě zázraky a vše beru s pokorou. Mám lidi ráda, i když je toho někdy moc:) Spolupracuji s televizí Cesty k sobě, s časopisem ve Hvězdách, pořádám kurzy Automatické kresby a Andělského písma, pořádám ozdravné cesty na Srí-lanku, Jamajku, Anglie…Mým snem, jenž se promění v Cíl,  je mít alternativní kliniku a propojit cesty západní a alternativní medicíny – mít prostě na pacienta čas v tom, že by se mu i vysvětlilo, co se píše v papírech, aby neměl strach z cizích slov.

Bc. et Bc. Jaroslav Zeman

Vyučované předměty: Fyzioterapie, kineziotaping

Mám vystudované obory Rehabilitace – psychosociální péče a Specializace ve zdravotnictví – Fyzioterapie, navazující magisterské studium Rehabilitace – psychosociální péče. Absolvoval jsem kurzy tejpování RockTape FMT1 a FMT2 (functional movement taping) v Londýně, kurzy FMT1 a FMT2 tady v ČR, kurzy IASTM (instrumental assisted soft tissue mobilization) – fasciální mobilizace za pomocí nástrojů, PODS and FLOSS (baňkování a použití flossu – pružná guma k uvolnění fascie), Myofasciální integrace – Rolfing, roční výcvik CSO (kraniosakrální osteopatie), v současnosti studuji navazování na CSO u Rogera Gilchrista – NET (neuroenergetic therapy) tříleté studium, v rámci studia procházím supervizemi, v rámci psychoterapie jsem prošel seznámením s Rogerovským přistupem, krizovou intervencí, Pesso Boyden – základní lidské potřeby, líbí se mi přístup SE – somatic experiencing v rámci práce s traumatem. Rád hledám střed terapie v bio- psycho- social.- spiritual. poli, v rámci své soukromé praxe v ordinaci v Č. Budějovicích.