Ing. Hana Zuchnická

Už od dětství mě zajímala příroda. Do prvouky jsem se zakousla, když jsem z ní dostala svou první pětku. Studovala jsem Střední zahradnickou školu v Ostravě obor Ekologie a tvorba krajiny. Poté jsem se vydala na Mendlovu univerzitu obor Management zahradních a krajinářských úprav, který pod sebou má zahradní architektura na Zahradnické fakultě v Lednici. Během studia jsem navštívila v rámci Erasmu španělskou Galícii, kde jsem zkoumala dopady negativního zalesňování na krajinu i místní obyvatele. 

Během studia jsem pracovala v ČSOP Veronica v ekologické poradně a na projektech zabývajících se udržitelným způsobem života (2007). Po absolvování magisterského studia (2008) jsem nastoupila do Nadace Partnerství, kde pracuji doposud. Podílím se na programové části kurzů pro veřejnost i pro děti – bylinkové dílny a ovocnářské kurzy. Mám na starosti rozvoj a údržbu Otevřené zahrady. Současně pracuji ve vzdělávacím středisku Chaloupky (od 2020), kde mám na starosti konzultace k přírodním zahradám v sociálních zařízeních. 

V roce 2013 jsem absolvovala půlroční kurz Zahradní terapie v rámci celoživotního vzdělávání na Mendlově univerzitě, který mě velmi inspiroval v mé další práci. Mezi mé zájmy patří náš slaměný dům, moje tři děti, cestování, tvoření, hra na hudební nástroje, zpěv a skauting. 

Vyučované předměty

Máte dotazy k lektorům, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násZpět na přehled vyučujících