RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Botanička, roky působila na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jako vedoucí katedry, i jako proděkanka fakulty.

Zdeňka Chocholoušková je krajskou koordinátorkou podpory nadání v Plzeňském kraji a od května 2022 je i garantkou podpory nadání NPI ČR.

V první třídě jí prý aní učitelka zalepovala pusu, aby nenapovídala. „Nemohla jsem pochopit, že ostatní děti potřebují delší čas, aby pochopily danou látku. Ale jako nadané dítě jsem se necítila, spíš jsem vnímala, že mi školní výuka nedělá problémy.“ 

Dnes učí Zdeňka Chocholoušková pedagogy i rodiče, jak pečovat o nadané děti. Ne vždy totiž takové děti touží excelovat v soutěžích a ne vždy chtějí vynikat ve více předmětech, byť jsou vysoce inteligentní. Některé děti jsou velmi úzce profilované a jsou i děti, o jejichž nadání škola vůbec neví, což je velká škoda. A spousta dětí ve škole „zlobí“ jen proto, že se nemohou věnovat tomu, co je nejvíce zajímá a v čem se chtějí nejvíce rozvíjet. Ostatně všechny děti jsou nadané, jen každé jinak.

Zdeňka Chocholoušková

Vyučované předměty

Máte dotazy k lektorům, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násZpět na přehled vyučujících