Ing. Vlasta Křenovská

Osobní průvodce, lektor Životních map a vědomé komunikace

Věnuji se individuální i skupinové práci s klienty. Jsem průvodcem při řešení osobních, rodinných i pracovních problémů. Otevřeným přístupem pomáhám klientům získat celistvý pohled na věc a najít pochopení souvislostí, proč k daným problémům dochází. Mým cílem je otevřít klientovi cestu k vlastnímu poznání. Klient tak dostává informace a podněty, které mu umožní zbavit se zacyklení a nefunkčně nastavených vzorců.

Při řešení rodinné problematiky je mým doporučením a snahou zapojit všechny členy rodiny. Dojde tak k uvolnění napětí a k vzájemnému porozumění. Při práci s dětmi jsem mostem, který propojuje dětský svět s tím dospěláckým a pomáhá předcházet vzniku traumat nejen z velkých změn jako je stěhování, rozvod rodičů, úmrtí blízkého člověka, nový partner apod.

„Jsme ovlivněni svými geny, výchovou a prostředím, ale nejsme jimi zformování jednou provždy.“


Ke své práci využívám metody, které mi umožňují pracovat s dětmi již od 3 let. Pro děti je celý proces zábavný, nezátěžový a velice efektivní pokud je třeba zjistit rušivé okolní vztahy, podívat se na zátěže, strachy, příčiny uzavřenosti, hyperaktivity a další projevy nevyrovnanosti. Rychle, jednoduše a názorně vám ukáži souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožním vám procítit skutečný stav věcí a odhalit podvědomé procesy, které omezují váš vlastní rozvoj.

„Jediné, co můžeš změnit, je svůj vlastní postoj. Často tím však změníš úplně všechno.“

Vlasta Křenovská

Vyučované předměty

Máte dotazy k lektorům, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násZpět na přehled vyučujících