Představujeme Vám naše vyučující

Alice Bláhová

Vyučované předměty: Nová germánská medicína, EFT

Bláhová AliceOd střední školy se pohybuji v prostředí zdravotnictví, psychologie, cestovního ruchu a osobního rozvoje. Vyzkoušela jsem spoustu metod, které mají za cíl pomoci v duchovním růstu, pomoci od problémů a řídit si vědomě svůj život směrem, kterým chci – Modrá alfa, Silvova metoda kontroly mysli, Reflexní masáže, Rodinné konstelace, Buddhistická praxe, psychologie…atd. až jsem se v roce 2007 seznámila s EFT, metodou emoční svobody.

EFT pro mne znamenal zlom v mém životě i sebepoznávání. Konečně jsem měla v ruce nástroj pro konkrétní a jasně měřitelnou úlevu od mých problémů a také jednoznačné poznání: příčinou všech problémů, ať už fyzických či psychických, jsou ULOŽENÉ EMOCE v našem energetickém systému, podvědomí a těle ze vzpomínek na situace, které jsme kdy prožili.

Od té doby jsem se začala věnovat profesionálním terapiím a zároveň hledám možnosti jak urychlit uvolnění příčinných emocí a celý proces uzdravení. Od roku 2009 nabízím profesionální pomoc těmito metodami:

Germánská nová medicína – skutečně vědecky ověřená a velmi přesná v příčinách:

*5 biologických zákonitostí vzniku nemoci a obratu ke zdraví

*pro nalezení skutečného příčinného emočního konfliktu pro jednotlivá onemocnění orgánů a jejich částí (toto nemá nic společného s pravděpodobnostními tématy z esoterických kruhů, jako např. Luisa Hay uvádí v knihách, GNM je vědecky přesná a jasně konkrétní i s určením s kým se příčinný konflikt stal – muž/žena, rodič/dítě, šéf/práce)

Faster EFT – rychlá emočně zaměřená transformace – rychlejší forma EFT , jejíž filozofie vzniku problémů spočívá v náhledu na člověka jako na tvůrce a všechny zdroje problémů i nástroje nápravy jsou v nás samých.

Time Line Therapy – terapie časové osy: nástroj pro nalezení a rozpuštění příčinných událostí problému na časové ose našeho života sahající i před naše početí, umožňuje vyčistit od problému více událostí najednou a pročistit tak celou časovou osu z minulosti, přítomnosti až do budoucnosti.

Advanced Clearing Energy (ACE) – pokročilé čištění energií: některé problémy se k nám přidaly v průběhu života „kopírováním“ od ostatních. Pokud nejde zbavit se problému jinou cestou, pak to bude pravděpodobně tím, že to není naše. Metoda ACE umí rozpustit jak naše vlastní problémové energie, tak i cizí energie v našem systému. Vše se děje za plného vědomí, zcela jednoduše a za pomoci přítomnosti našeho Vyššího Já. Součástí této terapie je nové poznání – poučení, které umožní nechat rozpustit problémové energie a zaktivování KÝM VE SKUTEČNOSTI JSME, vašeho skutečného JÁ.

Technika Kvantového Doteku Matrixu (TKDM)– obdoba Matrix Energetics: když si představíme, že vše, co existuje, je složené z atomů, frekvencí a informací, pak TKDM dokáže pracovat rovnou s těmito informacemi v Kvantovém poli a žádoucí nový stav propojit se současnou realitou klienta. Změna je okamžitá, velmi příjemná a uvolnění příčin problému se děje souběžně s navozováním nového žádoucího stavu.

 

Marcela Bohuslavová

Vyučované předměty: Fytoterapie

bohuslavov_marcela_-_foto_2-_fytoterapieNarodila jsem se v roce 1969 ve znamení Vodnáře s ascendentem ve Vodnáři. Jsem matkou dvou synů. Mám veliké štěstí, mohu pracovat v profesích, které mě naplňují. Bylinářka – to je moje původní profese. Bylinkám se profesionálně věnuji od roku 2001, kdy jsem na Kladně otevřela obchůdek Bylinky a koření. Od té doby radím lidem, prodávám byliny, čaje, aromaterapii, kosmetiku, drahé kameny. Také přednáším a pořádám různé kurzy.

Dula – o existenci dul jsem se bohužel dověděla, až když byly mé děti veliké – narodily se v letech 1993 a 1996. Přes to mě tato možnost nadchla a velmi oslovila – uvědomila jsem si, jak moc bych někoho takového při svých porodech potřebovala. V roce 2012 jsem se přihlásila do dvouletého výcviku pro duly, které pořádá občanské sdružení České duly. V tuto chvíli jsem akreditovaná dula.

Mgr. Kamila Karásková

Vyučované předměty: Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci, Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii

Karásková Kamila

Vzdělání

 • 2009 – obhájena závěrečná Diplomová práce a získán titul Mgr. fyzioterapie
 • 2007 – státní magisterské zkoušky na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor: fyzioterapie
 • 2005 – státní bakalářské zkoušky, získán titul Bc. fyzioterapie
 • 2004 – studijní pobyt na Lahden ammattikorkeakoulu, Sociálně-zdravotní fakultě – obor fyzioterapie, Lahti, Finsko (5 měsíců)
 • 2001 – zahájení studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor: fyzioterapie- magisterský program
 • 1990-1997 – sedmileté Gymnázium J.Wolkra v Prostějově – přírodovědná větev
 • Praxe
  • 2/2012 – dosud – registrovaný fyzioterapeut – soukromá praxe
  • 8-10/2015 – Lázně Berta, Třeboň – fyzioterapeut a odborný garant
  • 11/2011 – 7/2015 – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Katedra klinických a preklinických oborů – odborný asistent oboru Fyzioterapie
  • 2011 – dosud – hipoterapeut pro OS KRAPET, Dynín
  • 2011 – dosud – týmový fyzioterapeut pro tanečníky LUASdance, Praha
  • 11/2011 – 5/2012 – OLMA R+, Č.Budějovice, fyzioterapeut na ambulanci
  • 2010-2011 – Rehabilitační klinika Malvazinky – Ambulantní pobočka Praha 1
  • 2009-2010 -Nemocnice Mil.bratří Vizovice, odd: ambulance i lůžka LDN, vedoucí fyzioterapeut
  • 2007-2008 – Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – odd: neurologie dospělí
 • Studijní praxe: (tohle tam eventuelně být nemusí)
  • 2007 – Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – spinální jednotka (studijní praxe – 3 týdny)
  • 2007 – Dětská léčebna Vesna, Jánské lázně (studijní praxe – 3 týdny)
  • 2007 – Centrum Paraple, Praha (dobrovolná studijní praxe – 1 týden)
  • 2006 – Fakultní nemocnice Olomouc, odd.traumatologie a JIP(studijní praxe – 3 týdny)
  • 6-8/2006 – Odborný léčebný ústav, Jevíčko – (pracovní poměr při studiu)
  • 9/2004 – 6/2006 – Odborný neurologicko-geriatrický ústav, Moravský Beroun – (pracovní poměr při studiu)
  • 7-8/2004 Tarporley Memorial Hospital v Cheshire, Velká Británie (dobrovolná studijní praxe – 3 týdny)
  • Zájmy: příroda, koně, psi, chůze, vodní sporty, vaření, posezení s přáteli, rekreační přemýšlení….a spousta dalších.

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Vyučované předměty: Diagnostické metody klasické a přírodní medicíny, výživa, životní styl, prevence a podpora zdraví, homeopatie, psychosomatika  v homeopatii, obličejová diagnostika, vyšetření živé kapky krve.

Autorka knih: Medicínské minimum pro každého, Poradce pro výživu, Poradce zdravého životního stylu, Poradce v oblasti přírodní medicíny,  NADH – vše, co byste měli vědět o NADH (Coenzymu-1), Výživové poradenství v praxi, Etiopatogeneze civilizačních onemocnění

Kastnrová MarkítaNarodila jsem se v Klatovech, vystudovala jsem obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté jsem ukončila magisterské studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a v následujícím roce  doktorandské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Již během studií jsem se začala zajímat o přírodní způsoby léčby. Homeopatii se věnuji od roku 2005, kdy jsem ukončila dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH a dále v roce 2009 jsem ukončila tříleté studium na České škole klasické homeopatie. Od roku 2005 jsem přednášela na Zdravotně sociální fakultě a pracovala na Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem Českých Budějovicích na oddělení Prevence a podpory zdraví. V současné době přednáším na Pedagogické fakultě JU. Od roku 2008 do současnosti pracuji soukromě jako výživový poradce a poskytuji také celostní poradenství. Protože každá terapeutická metoda nabízí něco jiného a účinky jednotlivých metod se pro vyšší terapeutický efekt doplňují, snažím se na problém nahlížet komplexně. Důležitá je práce na fyzické i psychické stránce a cílem poradenství je najít klíč k rozřešení problému.

Protože největší terapeutický efekt se dostaví, když člověk terapeutickým i životním souvislostem  sám do hloubky porozumí, když pochopí příčiny a okolnosti problému, vidím jako klíčové předávat lidem informace, které jim budou nápomocny k péči o vlastní zdraví a udržování životní, fyzické i duševní rovnováhy. Za tímto účelem vznikla škola Přírodní medicíny KAMATÉ (KAstnerová MArkéta + TÉ – bylinný čaj, přírodní léčba), která svojí nabídkou studijních oborů pokrývá celostní (holistický) přístup ke zdraví.

 

Vzdělání:

Rok 1998         –  složení státní základní jazykové zkoušky z německého jazyka

Rok   1999       –   maturita na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech

Rok   2005       –  ukončení magisterského studia na 1. LF UK,

                             obor všeobecné lékařství

rok 2006          –   ukončení bakalářského studia na fakultě Agrobiologie, potravinových

                             a  přírodních  zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze, obor Udržitelné

                              využívání  přírodních zdrojů

rok 2008           –   ukončení magisterského studia na fakultě Agrobiologie,

                              potravinových  a  přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze,

                              obor Udržitelný rozvoj biosféry

rok 2009           –   ukončení doktorského studijního programu Prevence, náprava a terapie zdravotní

                               a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, na ZSF JU téma dizertační

                              práce: Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách Jihočeského

                               kraje

rok 2010         –    ukončeno bakalářské studium na TF JU, obor sociální a charitativní práce

 

 

 

 

Doplňující kurzy:

Rok   2001       –  masérský kurz rekondiční a sportovní masáže

rok 2005           –   dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH

rok 2006          –   absolvování kurzu Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku,

                              pořádaného  IPVZ

rok  2007         –   absolvování kurzu pro lektory primární prevence, zaměřeného na

                              na primární  prevenci  užívání návykových látek  a dalších sociálně

                              nežádoucích jevů,  pořádaného o. s.  Prev-Centrum

rok 2007           –   absolvování certifikovaného kurzu Hodnocení a řízení zdravotního

                              rizika pracovišti, SZÚ Praha

rok 2007          –    absolvování specializačního kurzu 1. pomoci, pořádaného IPVZ v Praze

2009  –  ukončeno 3 studium na České škole klasické homeopatie

rok 2009    –   kurz rozvoje mezilidské komunikace a emoční inteligence, znaková

                              řeč pro batolata Baby Signs

rok 2009 – absolvent kurzu Poradce pro výživu

rok 2009 – absolvent rekvalifikačního kurzu Poradce zdravého životního stylu

2011  – kurz Darkfield mikroskopie

2012 – kurz mikroskopie pozorování kapky krve ve světlém poli

rok 2015 – kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a prevence závislostí

rok 2015 – kurz Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

rok 2015 – Paliativní péče

rok 2015 – Chirurgie pro praktické lékaře

rok 2015 – kurz Psychoterapie

rok 2015 – Základy lékařské etiky, komunikace managementu a legislativy

Praxe:

Rok 2003         –   3 měsíční jazykový pobyt v USA

Rok     2004      –  3 měsíční jazykový pobyt v Hamburku

od roku  2005  –  2014 –  zaměstnanec Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem

                             v Českých  Budějovicích

2005   –   2012 –  zaměstnanec ZSF JU, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

2008 – současnost – poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu

2010 – současnost –  vedoucí rekvalifikačních kurzů pro veřejnost: poradce pro výživu a poradce zdravého životního stylu mimo oblast zdravotnictví

Od roku 2010 – současnost  –  externí výuka mediků Plzeňské lékařské fakulty UK – hygiena výživy

Od roku 2012 – současnost – preventivní pracovně lékařská péče, všeobecný praktický lékař

Od roku 2012 – současnost – vedena jako externí školitel Trnavské univerzity, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, obor veřejné zdravotníctvo

Od roku 2013 – současnost – Pedagogická fakulta JU, katedra výchovy ke zdraví

MUDr. Milan Oulehla

Vyučované předměty: Cesta k pochopení, lásce a zdraví, Poetoterapie

OulehlNarodil se v Č. Budějovicích a po absolvování gymnázia v Č. Budějovicích vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. Píše, žije a pracuje v Českých Budějovicích, kde provádí soukromou chirurgickou praxi a na JČU vede seminář Poetoterapie.

Autor knih: Cesta k pochopení, lásce a zdraví (2014), Sen o pravdě (2010), Zastavení (2011).

Verbální terapie jako prostředek k duchovnímu rozvoji a k podpoře lidského zdraví. Cesta k poznání, odpuštění, klidu, pokoře a lásce. Porozumění druhým. Význam lásky a empatie. Terapie pomocí koncentrované myšlenky – energií verše. Pochopení pravdy. Vnímání krásy a její interpretace. Zdravotní potíže při velké psychické zátěži. Uklidnění mysli četbou a poslechem.

Vlaďka Jestřábová

Vyučované předměty: Systemické konstelace – Psychosomatika v rodině a vztazích

Původní profesí jsem učitelka hudby. V rámci osobního rozvoje a sebepoznání jsem se seznámila i s metodou systemických a rodinných konstelací. Konstelace mi v životě pomohly najít odpovědi na mnoho otázek, porozumět více sama sobě i okolnímu světu a vidět život v širších souvislostech. Natolik mne tato metoda zaujala, že jsem se začala věnovat jejímu intenzivnímu studiu. Konstelace využívám při práci s klienty jak při skupinových seminářích, tak v individuální práci.

Studium Akademie staré hudby MU Brno, Semináře osobního rozvoje u Marry Hall, Ernestíny Velechovské, MUDr.Pavla Špatenky a.j., Škola Poznání, Rekvalifikace Masér rekondičních masáží, Výcvik systemických konstelací Jana Bílého, Členka České asociace systemických konstelací.

Definovat stručně rodinné či systemické konstelace tak, aby byl zachycen celý jejich rozsah, je prakticky nemožné. Konstelace jsou živá terapeutická metoda, je to proces, který plyne a zasahuje do více úrovní bytí. Nejčastěji si klient přichází pomocí konstelace řešit své osobní problémy ve vztazích, v rodině, v práci, zdravotní obtíže apod. Během konstelace se v naprosté většině případů objevují skryté příčiny zpracovávaných problému. Často je původ někde zcela mimo naše aktuální reálné vnímání, např. několik generací zpátky v rodě. Různá traumata a tabu se v rodinách táhnou přes generace, aniž bychom o tom vědomě cokoliv tušili. Nemluví se o nich z nejrůznějších důvodů, nebo prostě zcela upadla v zapomnění. Přesto se tato informace v energetické podobě v systému uchovává a skrytě působí. Právě prostřednictvím konstelací je klientovi umožněno pochopit příčinu problému nahlédnutím do skrytých vazeb v systému, a uvědomit si svou roli v něm.

Klient si z přítomných osob vybere zástupce za sebe a za jednotlivé osoby / otec, matka, sourozenci, partner, syn apod./, případně abstraktní formy / bolest, strach aj./ a postaví je do konstelačního pole tak, jak to vnímá. Už prvotní rozestavení postav v prostoru mnohé napoví o vnitřním obrazu klienta, o tom, jak on vnímá systém jako celek, vztahy mezi zástupci a své místo systému. Velkou výhodou této metody je fakt, že klient se přímo neúčastní děje, ale má možnost vnímat ho z pohledu zvenku. Přesto ale zůstává se systémem propojen a v rámci vlastních možností vnímá vše, co se odehrává. Konstelář, který vede konstelaci, udržuje úzký kontakt s klientem i se všemi zástupci po celou dobu konstelace. Dotazuje se postav na jejich pocity, vnímá proud energie konstelace, může použitím terapeutických vět pomoci k uvolnění napětí, pokud je to nutné. Sleduje, zda u kohokoliv z účastníků nedochází k neadekvátním emočním projevům či retraumatizaci. Cílem konstelace je pochopení, přijetí a harmonizace konfliktů, ne jejich bezúčelná dramatizace nebo dokonce retraumatizace.

Situace odehrávající se v konkrétní konstelaci se většinou nějakým způsobem přímo týkají i všech zúčastněných osob v rolích zástupců a též přihlížejících diváků. Nežijeme odděleně od okolního světa, ale vždy jsme součástí většího celku, systému. Co se dotýká systému, dotýká se i nás a co se dotýká nás, dotýká se také systému. S takovýmto pohledem pracují systemické konstelace.

Těším se na vás.

Vladimíra Jestřábová, členka ČASK /Česká asociace systemických konstelací/

Dita Prchlíková

Vyučované předměty: Kineziologie

Prchlíková DitaJsem zrozena ve znamení Raka s ascendentem v Kozorohu. Vnímám hloubku emocí s vědomím vynést je napovrch, pochopit a uzdravit. Kozorožka ve mně vyžaduje  řád a smysl a drží mě na zemi. Uzdravit druhého není v naší moci. Vyladění sebe může však přinést druhému možnost

v prostoru rovnováhy najít optimální cestu pro sebe sama. Celý můj život je obohacen setkáváním s lidmi, jejichž prostřednictvím mám možnost vnitřně růst a  poznávat sebe samu. Je to jejich DAR mně, kterého si nesmírně vážím. Mým DAREM ostatním je dát  možnost znovu uvidět VOLBU a najít své vlastní řešení.

Vystudovala jsem zemědělskou školu, dva roky jsem strávila v Rakousku studiem obchodu a bankovnictví. Práce v bance ve mě probudila smysl pro jasnost a pořádek. Touha jít dál mě vedla na Vysokou školu ekonomickou, kde jsem se setkala s lidmi, díky nimž jsem se posunula nejen ve znalostech daní a účetnictví, ale potkala jsem tu alternativní směry léčení. Vyvážila  jsem si tedy praktické účetnictví studiem Systému One Brain-Jednotného mozku. Své dovednosti prohlubuji dalším studiem a hledáním nových zdrojů, informací a možností.

Mgr. Helena Veselá

Vyučované předměty: Seminář duchovního a osobnostního rozvoje

Veselá HelenaMgr. Helena Veselá je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a svoji původní profesi vykonávala po dobu třinácti let na střední škole v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 2004 provozuje svoji soukromou praxi, kde pracuje jako léčitelka a terapeutka (v současné době v Českých Budějovicích). Posledních patnáct let se intenzivně zabývá otázkami smyslu života a vesmírných zákonitostí. V profesním oboru pak duchovními příčinami fyzických onemocnění a léčením pomocí vkládání rukou. Praktikuje Dornovu metodu a Breussovu masáž. Kromě své praxe pořádá přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost.

Ing. Bc. Jana Mašková

Vyučované předměty: Biorezonanční terapie

původně inženýr kybernetiky, dnes fyzioterapeut

Jana MaškováNa prahu dospělosti v 17 letech jsem zvolila nevhodný obor studia, životní omyl, který zavřel cestu ke studiu lékařské fakulty. Od inženýrské promoce se však téměř výhradně věnuji medicíně, ať už klasické nebo alternativní. Už v létě 1989 jsem absolvovala první kurs čínské medicíny a akupunktury. Od té doby jsem prošla bohatou řadou kursů od homeopatie přes reflexní terapii, bylinkářství, energetické léčení, pulsovou diagnostiku, aurikuloterapii, jógu, různé druhy masáží, ajurvédu až k autopatii a detoxikaci dle MUDr. Jonáše. Jsem též absolventkou University Nové Doby M.Calábka. Tento proces vyústil ve studium fyzioterapie na ZČU, které jsem zakončila ve svých 47 letech. Tou dobou jsem se také setkala s biorezonančním přístrojem Bicom, který mne svými účinky doslova okouzlil a dosahem svých možností mne fascinuje dodnes. Byl i tématem mé bakalářské práce. (odkaz na bakalářku)

O Bicomu

Správné používání přístroje Bicom předpokládá celostní pohled na člověka. Tedy vnímat člověka ve všech jeho souvislostech, tak, jak to dělaly starověké medicínské systémy. Celostní pohled používám i ve fyzioterapii. Zastávám názor, že ani zde nelze oddělit tělo od duše, jednotlivé končetiny od těla nebo vnitřních orgánů. Systémy, které vnímají člověka jako celek, mají daleko větší šanci na odstranění příčin onemocnění, nejen na odstranění příznaků.

I zde platí Newtonův zákon akce a reakce. Jinými slovy, každá akce má svoji reakci, tedy

každá změna v jednom bodě vyvolá změnu ve všech ostatních bodech systému, ať už mechanickou nebo hormonální, elektrickou apod.

Toto je i jedním z principů metody Funkční manuální medicína dle MUDr. M. Tichého, jejíž jsem absolventem (a nadšeným propagátorem).

Ve své praxi se zabývám velmi často se vyskytujícími abnormalitami v postavení pánve. Správné postavení pánve považuji z hlediska fyzioterapie za klíčové, od nějž se odvíjí mnoho dalších problémů nejen s bederní částí páteře, ale i problémy s krční páteří, pletencem ramenním a další problémy v oblasti horních i dolních končetin (např. karpální tunely). Nesprávné postavení pánve se řetězí i do dolních končetin a může mít vliv i např. na problémy s koleny.

Dále se zabývám odstraněním triggerpointů, na pohmat bolestivých bodů, které automaticky vznikají, pokud je sval ve spasmu. Toto ošetření bývá často bolestivé, ale přináší dlouhotrvající úlevu od chronických potíží.

V současné době pracuji jako fyzioterapeut na částečný úvazek v Německu a kromě toho provozuji vlastní praxi fyzioterapie a biorezonance Bicom v Čechách.

K léčení nejrůznějších potíží používám metody, které za co nejmenších nákladů (časových i finančních) prostě fungují.

 

Ing. Štěpánka Petroušová

Vyučované předměty: Výživa, Prevence a podpora zdraví, Metodologie hodnocení, nadváhy a obezity

Narodila jsem se na jaře 1968 na Kladně úžasným rodičům. Od mých 10 let jsme bydleli v Husinci a maminka nám dětem vštěpovala lásku k přírodě. Na gymnáziu v Prachaticích mě nejvíc bavila právě biologie. Po gymnáziu jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích, specializaci Integrovaná ochrana rostlin. S manželem máme 3 děti, se kterými jsem byla doma 13 let. Bylo to náročné období také kvůli různým zdravotním problémům. A to posunulo můj zájem od nemocí rostlin k nemocem lidí. V roce 2010 jsem absolvovala Kurz výživového poradce u pana Mgr. Martina Jelínka. Díky tomu, co jsem se o vztahu životního stylu ke zdraví naučila, jsem se mohla zbavit léků, které jsem tehdy užívala. To mě tak nadchlo, že chci i ostatním lidem pomoci k lepšímu zdraví. Od té doby působím jako výživová poradkyně.

Ing. Jarmila Mandžuková

Vyučované předměty: Výživa, dvoudenní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a péči o tělo i Ducha: Zdraví je pro nás vším.

Ing. Jarmila Mandžuková vystudovala Vysokou školu zemědělskou a při Pedagogické fakultě  absolvovala žurnalistický kurz. K jejím velkým zálibám patří zdravý životní styl, alternativní metody léčby, osobní rozvoj a astrologii. Od roku 1990 se psaní věnuje profesionálně, je autorkou více než devadesáti knih, řada z nich byla vydána i v zahraničí. Publikuje v časopisech, přednáší a je pravidelným hostem v televizi a rozhlase.

Puchovska Rajisa – Lorka                                         

Vyučované předměty: Neobvyklé způsoby uzdravení a léčby(urinoterapie, léčivé vlastnosti petroleje, hladovění, mechanická očista těla).

Roku 1986 jsem vystudovala studium Pedagogické univerzity v Drugobyči.Následovalo 16 let pedagogické praxe.Po celou dobu studia a práce ve školství jsem se zajímala o netradiční medicínu (hladovění,urinoterapie,vodoléčba,léčení petrolejem,masáže).V průběhu let narůstal počet lidí,kteří se v mé blízkosti těmito metodami úspěšně uzdravovali.Od roku 2001 tyto metody praktikuji v České republice.

Mgr. Zuzana Fenclová

Vyučované předměty: Fyzioterapie

 

Vystudovala Gymnázium v Blovicích a střední zdravotnickou školu v Plzni, obor rehabilitační pracovník.  Poté studovala na Zdravotně sociálně fakultě Jihočeské univerzity obor rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.  Dále se specializovala v oboru fyzioterapie. V minulosti pracovala jako rehabilitační pracovník a fyzioterapeut, v posledních letech pracuje jako učitelka odborných předmětů střední zdravotnické školy v Plzni.

 

Mgr. Ilona Jančová

Vyučované předměty: Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví

 

Studovala na Střední zdravotnické škole v Mostě obor dětská sestra, dále vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy a na Lékařské fakultě UK v Plzni obor Ošetřovatelství. Pracovala jako zdravotní sestra na hemodialyzačním oddělení a na koronární jednotce Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 4 roky pracovala jako odborná učitelka na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem, nyní pracuje již téměř 20 let na Střední a vyšší zdravotnické škole v Plzni jako odborná učitelka, vedoucí učitelka praktického vyučování SZŠ, oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum.

 

 

Mgr. Jolana Kolářová

Vyučované předměty: Somatologie, Patologie

 

Narodila se v Plzni, kde studovala gymnázium a střední zdravotnickou školu se zaměřením ženská sestra. Vystudovala obor ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Praze, dále obor pedagogika-andragogika na UJAK v Praze. Pracovala jako instrumentářka ve fakultní nemocnici v Plzni a dále jako všeobecná sestra ve fakultní nemocnici v Plzni. Téměř 30 let se věnuje pedagogické praxi na střední zdravotnické škole. Zájmy: lyžování, potápění, kynologie, včelaření.

 

 

Radmila Malinovská

Vyučované předměty: Fytoterapie – léčivé rostliny

Život je dar a stvořitelé našeho životního příběhu jsme my. Všechno v něm i všichni v něm jsou naší součástí. Naše mysl i naše emoce. Vše, co naše mysl vymyslí a naše emoční tělo ucítí. Pokud máme emoce pod kontrolou, tak se nám jde snadněji i přes životní překážky, které si sami vytváříme.

Život jsme si vybrali dobrovolně. Přišli jsme sem proto, abychom se naučili prožívat emoce a abychom s nimi uměli pracovat. Každý den si můžeme vybrat, s jakými emocemi ukončíme den. Zda jsme prožili pěkný den a jsme spokojeni, nebo zda to bylo náročné. Pokud jsme prožili něco těžkého, můžeme tomu rozumět, ale také to můžeme nechat bez porozumění a jen tak to přijmout.

A stejně tak i když se ráno probouzíme, tak se můžeme naučit myslet na vše co má přijít s radostí, lehkostí a odvahou. Tyto ozdravné myšlenky můžeme tvořit ještě se zavřenýma očima, než procitneme do plného vědomí. Se zavřenýma očima jsme částečně v podvědomí a emoce můžeme mít pod kontrolou. S otevřenýma očima jsme v plném vědomí a vedení se ujímá naše mysl.

Každý člověk je součástí přírody, která je ovlivňována podle ročních období, měsíčních cyklů, počasí a dalších vlivů. V tradiční medicíně se používá pentagram, a ten nám ukazuje, které orgány si máme hýčkat v každém ročním období, když rok rozdělíme na pět částí.

 

 

 

Vladimíra Naušová

Vyučované předměty: aromaterapie, ájurvéda, výživa

Holistická terapeutka a lektorka

 

 

 

 

Mgr. Radka Novotná

 

Vyučované předměty: Psychologie

Vystudovala bakalářský obor zdravotní vědy LF UK v Praze, dále magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, FHS UK v Praze a doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, PeF ZČU v Plzni. Pracovala jako dětská sestra na dětské klinice fakultní nemocnice v Plzni, od roku 2000 do současné doby pracuje jako učitelka odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň. Je lektorem kurzů dalšího vzdělávání pro zdravotnické pracovníky – SZŠ a VOŠZ Plzeň, supervizorem projektu z grantu EU realizovaného na SZŠ a VOŠZ Plzeň – Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu a je garantem mnohých dalších vzdělávacích kurzů.

 

 

 

 

Mgr. Jaroslava Opatrná

Vyučované předměty: Biochemie

 

Vystudovala gymnázium v Chebu a poté Pedagogickou fakultu, obor biologie a chemie.10 let pracovala na gymnáziu v Aši, poté 2 roky na speciální škole v Blovicích a 2 roky na 1. ZŠ v Plzni. Od roku 2008 do současné doby pracuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole v Plzni jako koordinátorka EVVO.

 

 

Mgr. Alena Štroblová

Vyučované předměty: Diagnostické metody, první pomoc

 

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni, obor Všeobecná zdravotní sestra, poté studovala na Lékařské fakultě UK v Plzni, obor Ošetřovatelství, poté studovala magisterský obor na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze, obor Andragogika – vzdělávání dospělých a následně si doplnila pedagogické vzdělání. Pracovala ve fakultní nemocnici v Plzni na interní klinice jako všeobecná zdravotní sestra a téměř 20 let pracuje jako učitelka odborných předmětů na SZŠ a VOŠZ Plzeň (Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, První pomoc, Klinická propedeutika, Patologie, Výchova ke zdraví, Psychologie, Komunitní ošetřovatelství apod.).

 

 

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl   

 

Vyučované předměty: Duchovní příčiny nemocí, Síla pozitivního myšlení

 

Vzdělání:

 

 • 2016 – Retor Institut s.r.o. Praha, RETORIKA, Doc. Jan Přeučil, Certifikát
 • 2016 – Retor Institut s.r.o Praha, RETORIKA, Doc. Václav Martinec, Certifikát
 • 2016 -2018 – UJAK s.r.o Praha- magisterské a doktorské studium (Mgr., Phdr.)

                                                                  

 • 2008 – 2012 – ICVD s.r.o. kurzy Lektorské dovednosti, Koučování
 • 2009 – Univerzita Nové doby s.r.o., Praha – Společenské vědy a Rozvoj
  osobnosti
 • 2003 – 2006 – Vysoká škola J. A. Komenského, s.r.o., Praha – obor
  Andragogika, studijní program Specializace v pedagogice,
  studijní obor Vzdělávání dospělých
 • 2002 – 2003 – Institut pro Gestalt terapie, Praha – 1 rok
  psychoterapeutického výcviku
 • 2003 – 2006 – Česká grafologická komora – obor grafologie a typologie
  osobnosti, certifikát
 • 1989 – 1993 – Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci

 

 

Praxe:

 • 2018– Psycholog – Lector of Adult Education – poradenství, firemní semináře, koučing
 • 2017 – 2018– Centrum setkávání s.r.o, České Budějovice, lektor, poradce, kouč, otevřené kurzy
 • 2012-2017 – poradna Osobního rozvoj, psychoanalytik, kouč, poradce, grafolog, lektor
 • 2015 – 2016 – Obaly Tábor s.r.o, Tábor – personalista, poradce, lektor, kouč, grafolog
 • 2008 -2018 – 1VOX a.s. Praha – andragog, lektor, psycholog – poradce, kouč, grafolog, otevřené a firemní kurzy

 

 • 2012 – 2014 – HM Partners s.r.o Ostrava, lektor, poradce
 • 2008 – 2012 – ICVD s.r.o. Praha, lektor, kouč, grafolog
 • 2006 – 2014 – Tempo Training consulting s.r.o. Ostrava, lektor, kouč, poradce
 • 2010 – 2013 – Globis s.r.o., ČB, andragog, lektor, kouč, poradce
 • 2013 – 2014– ACTEUM s.r.o. Praha, psycholog, grafolog, kouč
 • 2008 – 2012 – ICVD, s.r.o., Písek, Institut celoživotního vzdělávání – profese psycholog,
  andragog, grafolog, individuální poradenství v oblasti rozvoje osobnosti
 • 2005 – 2006 – EDUCAnet, a.s., Praha
 • 2002 – 2005 – In Education Company s.r.o. Brno – vzdělávací společnost – Key Account
  Manager – lektor
 • 2000 – 2002 – Radio Faktor – prodej reklamy
 • 1996 – 2000 – IPB pojišťovna, finanční poradce, CzechFin – vedení týmu finanční skupiny
 • 1993 – 1995 – Nemocnice Jindřichův Hradec, JIP chirurgie – všeobecná zdravotní sestra
 • OVB Finance, Praha – poradce finanční skupiny
 • Taurus s.r.o, Praha, ČB (vzdělávací agentura) – marketing
 • Politická strana Cesta změny, Praha, ČB PR – manažer
 • ICE s.r.o., Brno – poradce ve vzdělávání, lektor
 • ICVD, s.r.o. – poradenský psycholog a grafolog, lektor, v programu manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve Státní veterinární správě ČR
 • individuální psychologické poradenství v oblasti grafologie a rozvoje osobnosti v rámci rodinného poradenství – soukromá praxe
 • Sales representative, Fresenius Kabi s.r.o., farmaceutická firma – obchod a komunikace
 • externí trenér, lektor vzdělávací agentura 1.VOX, a.s. Praha, Osobní rozvoj
 • Vzdělávací agentura Erudico s.r.o., IVRO s.r.o., ČB – externí lektor, projekt ESF ČR a MPSV – projekt Cesta do práce v Jihočeském kraji, Dobrá práce v Jihočeském kraji, Rekvalifikační kurzy (Personalistika, Efektivní techniky v nezaměstnanosti, Komunikace, Sebeprezentace)
 • Vzdělávací agentura Tempo Training & Consulting s.r.o., Praha – externí lektor, trenér (Škoda Plzeň, ČOKA, MOVO, PKS Inpos s.r.o.. Madeta Logistic a.s., Asociace renovátorů, Asociace obkladačů) Efektivní komunikace, Krizová komunikace, Typologie osobnosti, Vedení lidí, ŘLZ)
 • Vzdělávací agentura Globis s.r.o., ČB – externí lektor, projekt „Vzdělávejte se“, Magistrát České Budějovice, Magistrát Písek – Efektivní komunikace
 • ACO Industries s.r.o., Tábor – projekt v délce 6 měsíců – Vedení lidí, Komunikace
 • BELIS a.s., ČB – HM Partners s,r.o., Ostrava, Nemocnice Vsetín a.s., JTEKT Automotive a.s. Plzeň, projekt Autoadapt, Komunikace, Vyjednávání, Typologie osobnosti, Stres a jeho odstraňování
 • DAP Services s.r.o. Ostrava – projekt Barvy života, individuální poradenství pro vrcholové sportovce
 • ACTEUM s.r.o, Barvy života – individuální poradenství v oblasti osobního rozvoje pro sportovce a lékaře
 • Projekt FARAW – lektorka ve společnosti Tempo Training and Consulting a.s. Ostrava, projekt zaměřen na vzdělávání zdravotních sester v nemocnicích a ve školách EU, Univerzita JKU Linz

 

Aktuální aktivity 2018:

 

 • Soukromá poradna osobního rozvoje, partnerské a rodinné poradenství, grafologie, individuální koučování: Psycholog – Lector of Adult Education, Praha, ČB (facebook)
 • Dopravní podnik a.s. města Plzeň – lektorka, Syndrom vyhoření a prevence stresu
 • Auto Škoda a.s., Mladá Boleslav – lektorka, komunikační dovednosti
 • Privatbanka a.s., Praha – work shop na téma pozitivní myšlení, moderování společenské akce
 • Centrum setkávání s.r.o., ČB – přednášky psychologie, práce se stresem, rétorika, post-trauma stres, osobní rozvoj

 

Znalosti a dovednosti:

 • lektor, trenér, poradce osobního rozvoje
 • rozvoj a růst osobnosti, motivace
 • psychologie, sociologie, personalistika
 • prodejní dovednosti
 • komunikační dovednosti, komunikace se zákazníkem
 • typologie osobnosti v komunikaci a jednání
 • řízení lidí, vedení týmu
 • asertivní techniky
 • vyjednávání
 • krizová komunikace, sebevědomí, sebeprezentace
 • sebepoznání, sebereflexe, sebepojetí
 • osobní koučink
 • možnosti osobního růstu na základě vnitřního potenciálu
 • syndrom vyhoření (burn out)
 • psychodiagnostika, psychosomatika, relaxační techniky a prevence stresu
 • zdravý životní styl, nutriční a kondiční poradenství, bioenergetika
 • post-trauma stres
 • grafolog – analýza, rozbor rukopisu písma, rozbor osobnosti

 

 

Spolupráce (vybraní klienti):

 • Státní veterinární správa ČR
 • Státní úředníci, státní správa
 • Střední zdravotnický personál
 • Pedagogové středních, základních a mateřských škol
 • Střední a vyšší manegement
 • Obchodní zástupci
 • Pracovníci z provozu
 • Personalisti
 • Vrcholoví sportovci (hokejová extraliga)

 

 

Publikační činnost:

 • Odborná manuály na téma: Moderní rétorika – Naučte se říkat ANO, Komunikace, Typologie osobnosti, Osobní rozvoj, Profesionální lektor
 • Plánované odborné publikace v rámci doktorského studia

 

Zasílám Vám výsledné náhledy prezentačních videí:

http://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/jitka-fruhbauerova-v-hr-tv-id-2864829

http://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/profil-jitky-fruhbauerove-psycholozky-lektorky-a-koucky-spol-id-2864835

 

 

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Poradenský psycholog, andragog, grafolog a lektor

Tel: +420 778 533 662

e-mail: fruh@seznam.cz, facebook – Psycholog – Lector of Adult Education