Psychosomatika

Při prvních příznacích nemoci se většina lidí uchýlí k závěru, že jejich imunitní systém nepřekonal nápor bacilů nebo virů. U dlouhodobých onemocnění je vina přikládána genetické zátěži. Nastoupí řada léků, které mají odstranit bolest, viditelné příznaky. Touto léčbou však často dochází pouze k potlačení negativních projevů, jádro nemoci zůstává neodhaleno a je často otázkou času, kdy dojde k opakování téhož zdravotního problému. Řada léčiv má rychlý nástup, napomohu k  návratu do práce i aktivnějšího života.

Nemoc a jakékoli fyzické nepohodlí nás omezuje. Působí nám nejen bolest, horší soustředění, sníží výkonnost, ale působí i na psychiku. A právě onen psychický stav je mnohdy začátkem onemocnění. Existuje dokázaná přímá souvislost mezi psychickou pohodou a pevným zdravím.

Lékař by měl být dobře informován o braných lécích, prodělaných onemocnění, o rodinné anamnéze, ale také o vaší životní situaci. Dříve běžní rodinní lékaři dokázali mnohem lépe vyhodnotit situaci a lépe indikovali zdravotní péči. Věděli nejen o genetických dispozicích, ale také o životním stylu celé rodiny a o vztazích, které rodinou vládnou. O povaze a psychické kondici jednotlivých členů.

Nemoci je třeba brát vážně, ale k jejich léčení nestačí vypracovat matematicky a chemicky přesnou analýzu krevního obrazu a moči. Je třeba zhodnotit možné okolnosti vzniku. Dívejme se na onemocnění z více úhlů pohledu. Při hlubším posouzení je možné odhalit problém, se kterým si naše duše není schopná poradit a vyvolá následně příznaky nemoci nebo nemoc. Některá onemocnění jsou voláním o pozornost, některá nás upozorňují na dlouhodobé přetížení, nevhodný životní styl nebo postoj. Některé nemoci mohou být dokonce důsledkem nespokojenosti, ubližování nebo nedostatku psychického souznění.

Příčina a původ nemocí není nikdy soustředěná pouze na fyzické projevy a potlačením příznaků nemusí nutně dojít k uzdravení. Lékařská péče by měla jít vždy ruku v ruce s léčením duše i těla. Měla by respektovat individuální nastavení každého pacienta a zejména širokého okruhu možných problémů, které s danou nemocí souvisí.

Homeopatie