Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle, 8 víkendů každý školní rok)

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop, levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek, praktickými ukázkami bylin, exkurzemi, výrobou produktů a domácí kosmetiky s využitím bylin. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 14 000 Kč/ 1. školní rok, 14 000 Kč/ 2. školní rok.

Programová náplň – Fytoterapie – léčivé rostliny

Část fytoterapie – Regina Říhová

 • Historie bylinkářství a významné osobnosti přírodní medicíny. Základy a pravidla bylinkářství. Orgánové hodiny. Morfologie rostlin, obsahové látky v léčivkách. Jedovaté rostliny. Vznik světa a přírody. Bytosti přírody a jejich úloha. Možnosti spolupráce člověka s přírodou
 • Důležitost fyzického těla pro život člověka na Zemi. Diagnostické metody, detoxikace, výživa, aromaterapie, Bachova květová terapie.  LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh pohlavních orgánů mužů a žen a pro onemocnění v sexuální oblasti. Význam pohlavní síly. Muž a žena,  prvotní volba, homosexualita, láska.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY důležité pro období těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení a laktace. Byliny pro děti do 1 roku života. Duch, duše, člověk. Význam matky v širším kontextu, význam jména dítěte a astrologickýchaspektů zrození.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY vhodné v pediatrii. Výživa, hygiena, očkování. Dítě a jeho vývoj od vtělení. Andělé nebo pomocníci. Význam výchovy.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh plic, tlustého střeva, kůže a sluchu. Smutek, bezmoc, únava, uzavřenost, neschopnost odmítnout, stagnace
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh ledvin, močového měchýře, kostí a zubů. Strach ze života, ze zodpovědnosti. Mezilidské vztahy, potřeba odpuštění
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh jater, žlučníku, žaludku, očí a krve. Agrese, egoismus, netolerance, tvrdohlavost, vina, zranění. Význam složení krve.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY vhodné pro regeneraci nervové soustavy, mozku, páteře, kloubů, svalů a fascií. Malý zadní mozek a jeho vývoj.  Solar plexus. Význam funkčnosti páteře. Pohyblivost nejen těla, pýcha. Svědomí a myšlenkový svět, přítomný okamžik.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh srdce, kardiovaskulárního systému a tenkého střeva. Radost, dětskost, přirozenost, volnost. Léčivá síla omluvy.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh slinivky, sleziny, endokrinologie, onkologie. Posílení imunity a EB virus. Emoce. Starosti, nedůvěra. Sebeuvědomění a vědomý život
 • Lékové formy, LETNINA = konzumní bylinná směs
  Sestavování LETNIN

 

Část aromaterapieMgr. Ilona Bláhová

 • Aromaterapie – základy aromaterapie, vznik, historie aromaterapie, čich a jeho význam pro člověka, esenciální oleje – jejich získávání a výroba, co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita, rostlinné oleje, způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi, aromaterapie a její působení v rovinách – fyzické, duševní a spirituální, aromaterapie v denním životě – domácí lék árnička – provoněný domov – vaření a pečení, aromaterapie pro ženy, aromaterapie pro muže, aromaterapie pro děti a seniory, aromaterapie pro domácí mazlíčky, pro zájemce – Workshop- míchání EO – zásady a příprava aromakompozic na míru – výroba vlastního parfému- odhadovaná cena za 1x namíchaný aroma olej je 200Kč- cena zahrnuje: dosa s aplikátorem (cca 100ml), nosný BIO olej, EO dle výběru

 

Část Pěstování a sběr léčivých rostlin – Bc. Jan Kec

 • Pěstování a sběr léčivých rostlin – současná situace produkce léčivých rostlin; růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin; ovlivnění kvality léčivých rostlin, faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin, vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin; vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin; půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní, typy půd; obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek; osivo, úprava osiva, výsev, výsadba; sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin, sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy; poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace; nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů; šlechtění léčivých rostlin; postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin; exkurze do bylinkové zahrady
 • Přírodní zahrady – historie přírodních zahrad; ukázky přírodních zahrad; principy přírodních zahrad; základní prvky přírodní zahrady; obyvatelé přírodní zahrady; přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace.

 

Část Bachovy essence, esence volně žijících zvířat – Ing. Jana Holická

 • Bachovy essence, esence volně žijících zvířat – představení principu všech metod a jejich působení; seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Část gemmoterapie – Jitka Jakešová

 • Gemmoterapie – možnosti a využití gemmoterapie v praxi

 

Část medicínských základů

 

Patologie – Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Psychologie – Mgr. Ilona Bláhová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Základy fungování lidského těla – somatologie – Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Fytoterapie – léčivé rostliny

Fytoterapie – 2 letý obor

 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Ve školním roce 2022/2023 je možné tento obor studovat v Praze, Plzni nebo Brně.

Vytisknout

Rozvrh hodin Fytoterapie – 2 letý obor

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě. 

 

Rozvrh školní rok 2020/2021

 1. ročník
  víkend předmět vyučující

 

3.10.2020 1 sobota Historie bylinkářství a významné osobnosti přírodní medicíny.

Morfologie rostlin, obsahové látky v léčivkách, základy a pravidla bylinářství. Orgánové hodiny. Vznik světa a přírody.

 

Regina Říhová
4.10.2020 1 neděle Jedovaté rostliny. Bytosti přírody a jejich úloha. Možnosti spolupráce člověka s přírodou. Regina Říhová
24. 10. 2020 2 sobota Diagnostické metody, detoxikace organismu, výživa, aromaterapie, Bachova květová terapie. Význam fyzického těla pro život. Regina Říhová
25. 10. 2020 2 neděle Léčivé rostliny pro okruh pohlavních orgánů mužů a žen a pro onemocnění v sexuální oblasti. Význam pohlavní síly. Muž a žena, prvotní volba, homosexualita, láska.

 

Regina Říhová
21. 11. 2020 3 sobota Léčivé rostliny důležité pro období těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení a laktace. Byliny pro děti do 1 roku života. Duch, duše a člověk. Význam matky v širším kontextu, význam jména dítěte a astrologických aspektů zrození.

 

Ing. Jana Holická

 

22. 11. 2020 3 neděle Léčivé rostliny vhodné v pediatrii. Výživa, hygiena, očkování. Dítě a jeho vývoj od vtělení. Andělé nebo pomocníci. Význam výchovy.

 

 

Regina Říhová
9.1. 2021 4 sobota Léčivé rostliny pro okruh plic, tlustého střeva a kůže. Zármutek, bezmoc, napětí, uzavřenost, deprese, sebeponižování. Regina Říhová
10.1. 2021 4 neděle Léčivé rostliny pro okruh ledvin, močového měchýře, sluchu, kostí a zubů. Strach ze života, ze zodpovědnosti. Mezilidské vztahy a potřeba odpuštění. Věrnost a čistota v myšlenkovém světě. Regina Říhová
30.1. 2021 5 sobota Léčivé rostliny pro okruh jater, žlučníku, žaludku, očí a krve. Agrese, egoismus, netolerance, tvrdohlavost, vina, zranění. Pýcha a zdravé sebevědomí. Význam složení krve. Regina Říhová
31.1.2021 5 neděle Léčivé rostliny vhodné pro regeneraci nervové soustavy, mozku, páteře, kloubů, svalů a fascií.  Malý zadní mozek a jeho vývoj. Solar plexus. Význam funkčnosti páteře. Pohyblivost a pružnost nejen těla. Přítomný okamžik. Regina Říhová
20.2.2021 6 Sobota Bachovy esence Ing. Jana Holická
21.2.2021 6 neděle aromaterapie Mgr. Ilona Bláhová

 

13.3.2021 7 sobota gemmoterapie Jitka Jakešová
14.3.2021 7 neděle gemmoterapie Jitka Jakešová

 

10.4. 2021 8 Sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Bc. Jan Kec
11.4. 2021 8 neděle Exkurze do bylinkové zahrady Bc. Jan Kec

 

Rozvrh školní rok 2. Ročník 2021/2022

víkend předmět vyučující

 

1 sobota psychologie Mgr. Jana Kindlová
1 neděle psychologie Mgr. Jana Kindlová
2 sobota somatologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
2 neděle somatologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3 sobota patologie Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
3 neděle patologie

 

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková
4 sobota Léčivé rostliny pro okruh srdce, kardiovaskulárního systému a tenkého střeva. Radost, dětskost, přirozenost, volnost. Neschopnost odmítnout. Nedostatek sebevědomí. Hlas svědomí. Léčivá síla omluvy. Regina Říhová
4 neděle Léčivé rostliny pro okruh slinivky a sleziny. Endokrinologie, lymfa a metabolismus. Emoce, starosti, přehnaná zodpovědnost, nedůvěra. Sebeuvědomění a vědomý život. Průběh a význam smrti, transplantace orgánů. Rozdíl mezi umíráním člověka a zvířete. Regina Říhová
5 sobota Léčivé rostliny v onkologii a při celkové rekonvalescenci organismu. Posílení imunity a EB virus. Vlastní právo, prospěch, bezohlednost i v myšlení. Ztráta mravního náhledu, lásky a víry. Regina Říhová
5 neděle Léčivé rostliny, vhodné zejména k jídlu. Indikační skupiny léků, lékové formy. Letnina = konzumní bylinná směs a její skladba. Regina Říhová

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.