kombinace oborů Psychosomatika FB

Kombinujte Psychosomatiku s dalšími obory školy KAMATÉ

„Jakým způsobem myslíme a jednáme, takovým způsobem i stůněme.“

Co je Psychosomatika?

Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině a to z dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy. Psychosomatika zkoumá vzájemné působení těla a duše. Zabývá se otázkou, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají naopak tělesná onemocnění na duševní procesy. Vzájemné působení těla a duše na sebe bylo opakovaně potvrzeno vědeckými výzkumy a psychosomatika je celosvětově uznávaná jako vědecká psychologická i klinická disciplína.

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci, propojení vlivu psychických procesů a emocí na vznik fyzických problémů, kdy každá nemoc má také svoji psychickou složku.

Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pro konkrétní nemoc hledají hmotné důvody – viry, bakterie, toxiny, nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, genetické dispozice v rodině… a mnoho dalšího. Příčinu nemoci hledají jen na úrovni fyzického těla. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem.

Pokud například není kompenzována nadměrná psychická zátěž, může člověk onemocnět nebo u něj mohou být diagnostikovány funkční poruchy orgánů. Naopak onemocnění na úrovni fyzického těla, jako je například rakovina, mrtvice nebo chronické infekce mohou velmi negativně ovlivnit duševní rozpoložení člověka.

Jak se psychosomatika podílí na vzniku zdravotních problémů?

Procesy vedoucí ke vzniku psychosomatických obtíží jsou spletité. Na rozvoji psychosomatických onemocnění se podílejí genetické, biologické, sociální a psychické vlivy, přičemž psychickým vlivům se dnes přičítá minimálně 50%ní  podíl na vzniku různých onemocnění. Mechanismus vzniku psychosomatických onemocnění se snaží objasnit několik vzájemně nezávislých teorií, které si v rámci studia nastíníme.

Jak můžete studovat Psychosomatiku na KAMATÉ?

Psychosomatiku na Škole celostní a přírodní medicíny KAMATÉ můžete studovat v rámci 1letého studia, které se skládá z 8 výukových víkendů. Studium je určené pro všechny, kteří se potřebují a chtějí dozvědět o zdravotních problémech z pohledu psychosomatiky nové informace. Nezáleží, zda studujete pro vlastní osobní potřebu nebo si chcete rozšířit znalosti z profesních důvodů. Studují u nás muži i ženy, od ranné dospělosti až po důchodový věk – https://skolakamate.cz/studium/?wpv-program=psychosomatika&wpv_aux_current_post_id=93&wpv_aux_parent_post_id=93&wpv_view_count=458.

Když skončíte studium ročního oboru Psychosomatika, co můžete dále v návaznosti studovat?

Záleží opět na Vašich osobních potřebách. Také na tom, s jakým záměrem chcete psychosomatiku dále uplatnit.

Na naší škole je možné tento obor kombinovat s dvouletým oborem Poradce přírodní medicíny https://skolakamate.cz/studium/?wpv-program=poradce-v-oblasti-prirodni-mediciny&wpv_aux_current_post_id=93&wpv_aux_parent_post_id=93&wpv_view_count=458 a tím zároveň automaticky ukončíte tříletý obor Poradce celostní medicíny https://skolakamate.cz/studium/?wpv-program=poradce-v-oblasti-celostni-mediciny&wpv_aux_current_post_id=93&wpv_aux_parent_post_id=93&wpv_view_count=458.

Nebo můžete roční obor Psychosomatika kombinovat s jednoletým oborem Základy psychologie https://skolakamate.cz/studium/?wpv-program=zaklady-psychologie&wpv_aux_current_post_id=93&wpv_aux_parent_post_id=93&wpv_view_count=458, čímž zároveň ukončíte dvouletý obor Psychologie zdraví https://skolakamate.cz/studium/?wpv-program=psychologie-zdravi&wpv_aux_current_post_id=93&wpv_aux_parent_post_id=93&wpv_view_count=458.

Nebo můžete roční obor Psychosomatika kombinovat s ročním oborem Základy duchovní medicíny https://skolakamate.cz/studium/?wpv-program=zaklady-duchovni-mediciny&wpv_aux_current_post_id=93&wpv_aux_parent_post_id=93&wpv_view_count=458 a tím ukončíte zároveň automaticky 2letý obor Poradce duchovní medicíny https://skolakamate.cz/studium/?wpv-program=poradce-v-oblasti-duchovni-mediciny&wpv_aux_current_post_id=93&wpv_aux_parent_post_id=93&wpv_view_count=458.

Fytoterapie

Aloe vera KAMATE

9L8A8260