Nově otevřená pobočka v Plzni

Hlavním cílem naší školy Kamate je nabídnout zájemcům o zdravý životní styl a vlastní osobnostní růst výukové programy nebo kurzy, které pomohou uvědomit si jednotlivé principy fungování organismu. Chápání lidského organismu jako celku pomůže nastavit ozdravné kroky, předejít vzniku a rozvoje řady onemocnění a vede k harmonii fyzické i duševní.

Chceme vám být blíž a proto jsme otevřeli pobočku v Plzni

V našich kurzech se detailně seznámíte s problematikou zvoleného oboru. Přednášející vám srozumitelnou formou poskytnou kompletní informace podepřené svou osobní zkušeností. Nasměrují vás k dalšímu poznávání. Získané vědomosti neposlouží pouze vám, k vašemu vlastnímu rozvoji. Dbáme na to, aby naši studenti využili maximum znalostí v praxi a realizovali se. Kurzy jsou vhodné pro zdravotníky, lékaře, sestry, ale i pro laickou veřejnost.

Obory, které si po zásluze získávají pozornost a prokazují svou funkčnost můžete poznat do detailu. Je chybou léčit pacienta pouhým potlačením příznaků nemoci. Řada léčiv zmírní nebo potlačí bolesti, ale teprve odhalení pravé příčiny a práce na odstranění potíže vede ke skutečnému uzdravení.

Vhodným doplňkem ke studiu přírodní medicíny je také kurz medicínské minimum pro každého. Znalosti vám pomohou vybudovat si pevné základy, na které pak můžete stavět další vědomosti. Jsou dobrým startem pro hlubší studium. Kurzy doporučujeme i oborům, které pracují s dětmi a mládeží.

Naše škola KAMATE si dala za úkol přiblížit principy zdravého životního stylu všem zájemcům. Naše zdraví je tím nejvzácnějším darem. Předáme vám poznatky jak o své zdraví a zdraví svých bližních pečovat, jak je rozvíjet a aktivně se vyhýbat negativním vlivům. Krokem ke spokojenosti můžou být i kurzy zdravého vaření. Seznamte se s potravinami, které ve svém jídelníčku vynecháváte. Využijte maximální potenciál živin, vitamínů i minerálů a spojte je ve vyrovnané chuti.

Naše kurzy neslouží pouze jako prostředek vzdělávání. Pomůžeme vám najít lidi blízké vašim názorům. Pomůžeme vám pracovat na vlastním osobním rozvoji a najít vlastní cestu k pevnému zdraví i spokojenosti.