Ájurvéda – tradiční indické lékařství

Tradiční indické lékařství ájurvéda se zajímá o člověka jako o celek a pohlíží na něj jako na součást jeho životního prostředí. Léčí, ale především usiluje o prevenci.

Ájurvéda se uplatňuje zejména v oblastech:

 • stravování,
 • tělesné hygieně,
 • způsobu života či duchovnosti. 

Živly a dóši v ájurvédě

Ájurvéda (z ájus, život, a véda, vědění) je globálním přístupem k lidskému zdraví. Zakládá se na myšlence, že člověk tvoří systém, který se skládá z podobných živlů a sil jako svět.

Tyto živly – éter, vzduch, oheň, voda a země – jsou společné všem živým organismům a jsou neustále v pohybu:

 • éter odpovídá dutinám v těle (ústům, nosním dírkám, žaludku apod.),
 • vzduch vnitřním pohybům (především svalové činnosti) a plynům v těle,
 • oheň různým chemickým přeměnám (metabolismu, trávení, inteligenci apod.) a žluči, která pomáhá trávit potravu,
 • voda odpovídá oběhu tělesných tekutin (sekretům, plazmě, slinám, moči apod.),
 • země pak pevné struktuře těla (kostem, zubům, chrupavkám, vlasům apod.). 

Těchto pět živlů na sebe vzájemně působí a vznikají tak tři síly životní energie nazývané dóši. Každý jedinec má vlastní kombinaci těchto dóš a na jejich rovnováze závisí jeho zdraví: jestliže jedna z nich převažuje, harmonie je porušena a může to vyvolat celou řadu poruch v těle a v mysli. Ájurvédské lékařství se tedy snaží o zachování této harmonie.

Jedinečná konstituce tří dóš určuje osobnost člověka, jeho přednosti a nedostatky po fyziologické stránce i jeho intelektuální schopnosti:

 • dóša váta řídí všechny toky v těle: krev, vzduch, nervové vzruchy apod. Osoby, u nichž je tato síla největší, mají vytáhlou postavu, bujnou fantazii, jsou impulzivní a mohou trpět nespavostí a neklidem,
 • dóša pitta působí při chemických přeměnách v těle, např. při trávení a metabolismu. Lidé typu pitta bývají odolní, ale více než ostatní propadají vzteku a vášním,
 • dóša kapha řídí mechanismy a tekutiny, které umožňují jednotlivým částem těla fungovat společně, například synoviální tekutinu, imunitní systém či hormony. Osoby s převažující kaphou jsou pomalejší a silnější, mívají pevnou konstituci a mohou mít problémy s obezitou a cholesterolem.

Ájurvéda – prevence a léčba

Ájurvédu lze využít především preventivně, abychom si zachovali dobré zdraví. Můžeme s její pomocí ale řešit také celou řadu zdravotních potíží, jako alergie, chronické bolesti, stres, deprese, trávicí či hormonální potíže, zánět močového měchýře nebo syndrom dráždivého tračníku.

Ájurvédská léčba zahrnuje dietu, pročišťovací kúry, ájurvédské léky, masáže a cvičení (jógové pozice). Podle ájurvédy jsou stravování a zažívací potíže příčinou většiny našich nemocí. K léčbě zdravotních problémů má ájurvéda k dispozici celou řadu léčivých rostlin. Předepisují se spíše směsi než jednotlivé byliny.

Masáže stimulují energetické dráhy a body v těle (tzv. nádí a marma), podobné akupunkturním bodům. Při masáži se zpravidla využívá teplý olej. Využívají se i drahé kameny. Příprava léku a terapie však vždy závisí na naší dóše a je vždy individuální.

Jak lze ájurvédu studovat v Kamaté?

V naší škole KAMATÉ můžete studovat ájurvédu v oboru Základy ájurvédy. Jedná se o roční víkendové studium, které se skládá z 8 víkendů v rámci jednoho školního roku. Náplní studia jsou:

 • principy a fungování ájurvédy
 • stravování podle ájurvédy,
 • ájurvédské diagnostiky
 • a ájurvédské terapie.

Při studiu se potkáte s celou řadu zajímavých vyučujících s dlouhodobou praxí v jednotlivých směrech ájurvédy, včetně rodilých ájurvédských terapeutů, např. dr. Sandhu.

Ájurvédu lze studovat též v rámci dvouletého studijního programu Poradce východní medicíny. Tento obor se skládá z výše uvedeného ročního oboru Základy ájurvédy a z ročního oboru Základy tradiční čínské medicíny.

Rádi byste dozvěděli víc o ájurvédě? Studujte s námi!