Profil absolventa – Poradce v oblasti přírodní medicíny

 

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

 

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o přírodní medicínu. Přírodní medicína existovala vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem dvouletého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické a přírodní medicíny, takže bude umět na základě získaných vědomostí podpořit léčbu pomocí přírodních produktů a terapií a tím podpořit hojivý proces a snížit dopad nežádoucích účinků klasické léčby. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění.

 

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. rok 13 000 Kč/ školní rok, 2. rok 13 000 Kč.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti přírodní medicíny

 

Ájurvéda

Antonín Klap

základní principy ájurvédy

 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace a regenerace organismu

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Bohumil Vurm

 • Duchovní střediska antického světa (Eleusis, Delfy, Mithranea)
 • Hlavním smyslem mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, který byl prostřednictvím rituálů zasvěcován do tajemství života a smrti.
 • Pokračování antických mystérií v tajných organizacích rosikruciánů a svobodných zednářů
 • Symbolika antických mystérií v architektuře a umění až do dnešních dnů
 • Umění jako prostředek poznávání a jeho vliv na zdraví

 

Aromaterapie

Ludmila Kotalíková

 • úvod do aromaterapie a její vznik
 • základy aromaterapie
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení ve dvou rovinách – fyzické a duševní
 • 9 osobnostních typů – na základě krátkého testu dle W. A. Worwoodové si určíte, jaký typ jste

 

Astrologie, psychosomatika a rozpor mezi vědou a klasickou astrologií

Bc. Petr Prokopec

 • Dvanáct astrologických znamení v souvislosti s archetypy C.G.Junga
 • Astrologické planety
 • Dvanáct astrologických sektorů
 • Problematika zdraví z pohledu astrologie
 • Partnerství v astrologii
 • Poslání planety Venuše
 • Jednotlivec a společností
 • Problémy sebevědomí
 • Vývoj osobnosti z pohledu planet
 • O posledních věcech člověka
 • Astrologie a současný vývoj

 

Bachovy esence, esence volně žijících zvířat

Ing. Jana Holická

 • Bachovy květové esence jako nástroj harmonizace psychiky člověka
 • Princip vibračního působení Bachových esencí na člověka
 • Jak vyrobit Bachovu květovou esenci
 • Práce s Bachovými esencemi – jak vybrat správnou esenci nebo kombinaci
 • Krizová esence a její význam a praktické použití
 • Praktická část – práce s Bachovými esencemi a kartami Bachových esencí
 • Bachovy esence v každodenní praxi pro člověka a zvířata
 • Bachovy esence a aromaterapie . příprava spreje do aury
 • Další systém květových esencí a jejich význam v dnešní době pro duchovní vývoj člověka

 

Bioetika

MUDr. Jan Palouček

 • etika jako vědní disciplína
 • přírodní zákony = morální zákony
 • Desatero Božích přikázání – pohled křesťanské filosofie
 • etika léčení
 • vztah etiky k lékařské etice
 • nevyléčitelná a chronická nemoc
 • lidský život a jeho dimenze, jeho hodnota, lidská důstojnost
 • současná etická dilemata spojená s počátkem, průběhem a koncem života (klonování, umělé  oplodnění,  umělé potraty,  transplantace lidských orgánů, eutanázie, očkování a chemické léky)

 

Biochemie

RNDr. Klára Sopková

 • úvod do biochemie – energie, katalýza a biosyntéza
 • jak buňky získávají energii z potravy – struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • od DNA k proteinu – genetická informace, nukleové kyseliny
 • enzymy a koenzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základy biochemie hormonálního systému a vybraných orgánů či orgánových soustav

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Biotronika

MUDr.  Jan Palouček 

 • spolupráce s lékaři
 • způsoby diagnostiky
 • rozdíl v popisu diagnózy léčitele a lékaře
 • přirozené schopnosti léčitele
 • rizika při urychlování vývoje léčitelských schopností
 • hranice léčitelského působení
 • karma a její význam pro člověka
 • kdo rozhoduje o úspěchu léčby
 • motivace pacienta
 • příklady z praxe

 

Diagnostické metody irisdiagnostiky

Eva Maratová

 • seznámení s irisdiagnostikou jako energetickou metodou, kde v oční duhovce lze najít příčiny všech problémů
 • psychika jako příčina zdravotních problémů
 • spojení léčby hrubohmotného těla s léčbou těla jemněhmotného, tj. naší mysli

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Energie krajiny

Ing. Pavel Kozák

Sobota – témata přednášek:

 • obsah oboru energie krajiny
 • druhy energií míst, prostorů a bytostí
 • význam těchto fenoménů pro život člověka v pravěku a nyní
 • povaha míst a megalitů, jejich přínos pro člověka
 • potřebný rozsah poznatků a schopností pro práci v krajině
 • energetické způsoby léčení: přímá léčení, využití megalitů
 • úloha psychotroniky při stanovení diagnózy
 • duchovní úroveň léčitele
 • karmické podmínky léčení

Neděle – návštěva energetických míst na Děvíně:

 • meditační a léčivá místa v lokalitách Ctirad a Žvahov.

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. 

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Úvod do fytoterapie
 • Farmaceutická botanika
 • Farmakognozie
 • Základní morfologické pojmy
 • Základy fytotoxikologie – „nebezpečné rostliny“
 • Primární a sekundární metabolismus

Marcela Bohuslavová

 • co je fytoterapie a má v současné době smysl?
 • použití bylin – části, sběr, sušení, skladování, zpracování
 • výroba v praxi: ledvinový čaj, prsní balzám
 • určování bylin v praxi
 • obličejová diagnostika
 • bylinářský rok – povídání o jednotlivých měsících roku a jejich zdravotních tématech, vztah k orgánovým hodinám:
 • leden – močový měchýř
 • únor – ledviny
 • březen – žlučník
 • duben – játra
 • květen – srdce
 • červen – tenké střevo
 • červenec – krevní oběh
 • srpen – tělesné teplo
 • září – slinivka a slezina
 • říjen – žaludek
 • listopad – plíce
 • prosinec – tlusté střevo

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

 

Patologie

MUDr. Inna Tučková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Martina Brožková

Předmět kultivuje emoční prožívání sebe sama i druhých. Vede k poznání člověka a ke kritickému ztotožnění s principy, normami a pravidly kulturního chování a vyjadřování ve společenských a pracovních situacích. Vede k osvojení zásad duševní hygieny a celoživotní odpovědnosti za vlastní biopsychosociální zdraví.

Cíle: 

 • uvědomovat si a prožívat vlastní identitu, i se zřetelem na profesní zaměření, a ctít identitu druhých;
 • seznámit se se základními odbornými znalostmi z oblasti moderní psychologie;
 • učit se řešit různé pracovní situace, komunikovat s klienty různého typu, spolupracovat v profesním týmu;
 • využívat poznatky aplikované psychologie ke zvýšení kvality života, ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace, hry, diskuse, sdílení zkušeností…

Obsah:

 • Psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • Psychologická charakteristika osobnosti
 • Možnosti poznávání osobnosti – poznávání druhých, sebepoznání
 • Motivace poradce, motivace klienta pro změnu
 • Zásady poradenské práce
 • Osobnost lektora, osobnost klienta
 • Způsoby komunikace s klientem

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

 • historie RT
 • anatomie chodidla
 • indikace, kontraindikace
 • pohybový aparát
 • reflexe vnitřních orgánů
 • základy RT ruky
 • párové orgány
 • vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu
 • lymfatický systém
 • měkká reponace krční páteře
 • masáž čaker na chodidlech
 • pomocné techniky

 

Systemické konstelace – psychosomatika v rodině a vztazích

Jan Pešička

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

 

Thanatologienauka o umírání a smrti

MUDr. Jan Palouček

 • co je to smrt
 • klinická smrt
 • postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt
 • jak se vyrovnat se smrtí (svou a svých blízkých)
 • strach ze smrti, dopad na každodenní život
 • proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí (a smrtelnými nemocemi našimi a našich blízkých)
 • proč nemá člověk umírat sám
 • proč se má mluvit o smrti
 • pojetí smrti v naší kultuře
 • práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci

 

Tradiční čínská medicína

MUDr. Dagmar Komárková

 • úvod do TČM -historie, pojmy TČM, základní principy
 • yin-yang teorie
 • teorie pěti elementů
 • vyšetřovací metody, diagnostika v TCM
 • terapie – akupuntura, bylinná terapie, masáže, cvičení – seznámení s provedením jednotlivých metod
 • základní principy dietetiky
 • příklady – kasuistiky

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

MUDr. Anna Marešová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny 2016/2017

1.     ročník

termíny víkend datum předmět vyučující
22. říjen 2016 1 sobota psychologie PhDr. Olga Vaněčková
23. říjen 2016 1 neděle psychologie PhDr. Olga Vaněčková
5. listopad 2016 2 sobota patologie MUDr. Inna    Tučková
6. listopad 2016 2 neděle biochemie RNDr. Klára Sopková
3. prosinec 2016 3 sobota patologie MUDr. Inna    Tučková
4. prosinec 2016 3 neděle základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
14. leden 2017 4 sobota Diagnostické metody klasické medicíny

Úvod do přírodní medicíny

Irisdiagnostika

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

Eva Maratová

15. leden 2017 4 neděle základy fungování lidského těla MUDr. Anna Marešová
11. únor 2017 5 sobota výživa MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.
12. únor 2017 5 neděle Prevence a podpora zdraví   MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.
11. březen 2017 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
12. březen 2017 6 neděle Kineziologie Dita Prchlíková
8.duben.2017 7 sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
9. duben 2017 7 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
13. květen 2016 8 sobota Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec
14. květen 2016 8 sobota Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec

 

 

2. ročník

termíny víkend datum předmět vyučující
1. říjen 2016 1. sobota Environmentální výchova – rozvoj vztahu k přírodě i k sobě  MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.+ zaměstnanci NP Šumava
2. říjen 1. neděle Environmentální výchova – rozvoj vztahu k přírodě i k sobě Víkendový pobyt – Výuka proběhne ve středisku environmentální výchovy a vzdělávání Horská Kvilda, NP ŠUmava
5. listopad 2016 2. sobota Thanatologie – Návštěva hospice Čerčany Mgr. Jana Ambrožová
6. listopad 2016 2. neděle Přírodní zahrady Bc. Jan Kec
3. prosinec 2016 3. sobota Tradiční čínská medicína  MUDr. Dagmar Komárková
4. prosinec 2016 3. neděle aromaterapie Ludmila Kotalíková
11. únor 2017 4. sobota ájurvéda Antonín Klap
12. únor 2017       4. neděle Ing. Jana Holická Bachovy esence a esence volně žijících zvířat
11. březen 2017 5. sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
12. březen 2017 5. neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
8.duben.2017 6. sobota Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
9. duben 2017 6. neděle Duchovní a osobnostní rozvoj Mgr. Helena Veselá
13. květen 2017 7. sobota Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec
14. květen 2017 7. neděle Astrologie, psychosomatika, rozpor mezi vědou a astrologií Bc. Petr Prokopec
3.      červen 2017 8. sobota fytoterapie Marcela Bohuslavová
4.      červen 2017 8. neděle fytoterapie Víkendový pobyt ve středisku na Hojsově Stráži, CHKO Šumava
Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny 2017/2018

1.     ročník

termíny víkend datum předmět vyučující
14. říjen 2017 1 sobota psychologie Mgr. Martina Brožková
15. říjen 2017 1 neděle psychologie Mgr. Martina Brožková
11. listopad 2017 2 sobota základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
12. listopad 2017 2 neděle patologie MUDr. Inna    Tučková
2. prosinec 2017 3 sobota základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
3. prosinec 2017 3 neděle patologie MUDr. Inna    Tučková
13. leden 2018 4 sobota Diagnostické metody klasické medicíny

Úvod do přírodní medicíny

Irisdiagnostika

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

 

Eva Maratová

14. leden 2018 4 neděle biochemie RNDr. Klára Sopková
10. únor 2018 5 sobota výživa MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.
11. únor 2018 5 neděle Prevence a podpora zdraví   MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D.
3. březen 2018 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Kamila Karásková
4. březen 2018 6 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
7.duben 2018 7 sobota Energie krajiny Ing. Pavel Kozák
8. duben 2018 7 neděle Energie krajiny Ing. Pavel Kozák
28. duben 2018 8 sobota Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
29. duben 2018 8 sobota Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm

 

 

2. ročník

termíny víkend datum předmět vyučující
14. říjen 2017 1. sobota Tradiční čínská medicína  MUDr. Dagmar Komárková
15. říjen 2017 1. neděle Ájurvéda Antonín Klap
11. listopad 2017 2. sobota Bachovy esence a esence volně žijících zvířat Ing. Jana Holická Bc. Jan Kec
12. listopad 2017 2. neděle Přírodní zahrady a pěstování bylin Bc. Jan Kec
2. prosinec 2017 3. sobota Aromaterapie Ludmila Kotalíková
3. prosinec 2017 3. neděle Environmentální výchova MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
13. leden 2018 4. sobota Fytoterapie Marcela Bohuslavová

 

14. leden 2018 4. neděle Fytoterapie Marcela Bohuslavová
10. únor 2018 5. sobota Reflexní terapie Emílie Špačková
11. únor 2018 5. neděle Reflexní terapie Emílie Špačková
3. březen 2018 6. sobota Bioetika MUDr. Jan Palouček
4. březen 2018 6. Neděle

9 – 12. hod

Biotronika MUDr. Jan Palouček
13. – 16. hod. Thanatologie MUDr. Jan Palouček
    7. duben 2018 7. sobota Energie krajiny Ing. Pavel Kozák
8. duben 2018 7. neděle Energie krajiny Ing. Pavel Kozák
28. duben 2018 8. sobota Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
29. duben 2018 8. neděle Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
Vytisknout