Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 13 víkendů (vždy sobota a neděle) + týdenní pobyt v přírodě na Šumavě či Vysočině

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop, levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek a praktickými ukázkami bylin. Týdenní pobyt v přírodě pak přiblíží využití bylin v reálné praxi. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok.

Programová náplň – Fytoterapie – léčivé rostliny

Část fytoterapie – Regina Říhová

 • Historie bylinkářství a významné osobnosti přírodní medicíny. Základy a pravidla bylinkářství. Orgánové hodiny. Morfologie rostlin, obsahové látky v léčivkách. Jedovaté rostliny. Vznik světa a přírody. Bytosti přírody a jejich úloha. Možnosti spolupráce člověka s přírodou
 • Důležitost fyzického těla pro život člověka na Zemi. Diagnostické metody, detoxikace, výživa, aromaterapie, Bachova květová terapie.  LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh pohlavních orgánů mužů a žen a pro onemocnění v sexuální oblasti. Význam pohlavní síly. Muž a žena,  prvotní volba, homosexualita, láska.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY důležité pro období těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení a laktace. Byliny pro děti do 1 roku života. Duch, duše, člověk. Význam matky v širším kontextu, význam jména dítěte a astrologickýchaspektů zrození.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY vhodné v pediatrii. Výživa, hygiena, očkování. Dítě a jeho vývoj od vtělení. Andělé nebo pomocníci. Význam výchovy.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh plic, tlustého střeva, kůže a sluchu. Smutek, bezmoc, únava, uzavřenost, neschopnost odmítnout, stagnace
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh ledvin, močového měchýře, kostí a zubů. Strach ze života, ze zodpovědnosti. Mezilidské vztahy, potřeba odpuštění
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh jater, žlučníku, žaludku, očí a krve. Agrese, egoismus, netolerance, tvrdohlavost, vina, zranění. Význam složení krve.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY vhodné pro regeneraci nervové soustavy, mozku, páteře, kloubů, svalů a fascií. Malý zadní mozek a jeho vývoj.  Solar plexus. Význam funkčnosti páteře. Pohyblivost nejen těla, pýcha. Svědomí a myšlenkový svět, přítomný okamžik.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh srdce, kardiovaskulárního systému a tenkého střeva. Radost, dětskost, přirozenost, volnost. Léčivá síla omluvy.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh slinivky, sleziny, endokrinologie, onkologie. Posílení imunity a EB virus. Emoce. Starosti, nedůvěra. Sebeuvědomění a vědomý život
 • Lékové formy, LETNINA = konzumní bylinná směs
  Sestavování LETNIN

 

Část aromaterapieMgr. Ilona Bláhová

 • Aromaterapie – základy aromaterapie, vznik, historie aromaterapie, čich a jeho význam pro člověka, esenciální oleje – jejich získávání a výroba, co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita, rostlinné oleje, způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi, aromaterapie a její působení v rovinách – fyzické, duševní a spirituální, aromaterapie v denním životě – domácí lék árnička – provoněný domov – vaření a pečení, aromaterapie pro ženy, aromaterapie pro muže, aromaterapie pro děti a seniory, aromaterapie pro domácí mazlíčky, pro zájemce – Workshop- míchání EO – zásady a příprava aromakompozic na míru – výroba vlastního parfému- odhadovaná cena za 1x namíchaný aroma olej je 200Kč- cena zahrnuje: dosa s aplikátorem (cca 100ml), nosný BIO olej, EO dle výběru

 

Část Pěstování a sběr léčivých rostlin – Bc. Jan Kec

 • Pěstování a sběr léčivých rostlin – současná situace produkce léčivých rostlin; růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin; ovlivnění kvality léčivých rostlin, faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin, vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin; vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin; půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní, typy půd; obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek; osivo, úprava osiva, výsev, výsadba; sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin, sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy; poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace; nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů; šlechtění léčivých rostlin; postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin; exkurze do bylinkové zahrady
 • Přírodní zahrady – historie přírodních zahrad; ukázky přírodních zahrad; principy přírodních zahrad; základní prvky přírodní zahrady; obyvatelé přírodní zahrady; přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace.

 

Část Bachovy essence, esence volně žijících zvířat – Ing. Jana Holická

 • Bachovy essence, esence volně žijících zvířat – představení principu všech metod a jejich působení; seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Část gemmoterapie – Jitka Jakešová

 • Gemmoterapie – možnosti a využití gemmoterapie v praxi

 

Týdenní pobyt na Šumavě – červenec – srpen

Zajišťují naši lektoři  a zaměstnanci NP Šumava

Přednášky a procházky v rámci pobytu:

NP a CHKO Šumava.
Tajemná rašeliniště – venkovní výukový program – jde se na Jezerní slať a zpět
Šumavské bezlesí – venkovní výukový program.
Tajemství rostlin – vnitřní výukový program s mikroskopováním.

 

Fytoterapie – léčivé rostliny

Otevíráme nově od ledna 2020!!

Fytoterapie – 2 letý obor

 

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě. 

 

 Rozvrh školní rok 1. Ročník 

 1. ročník se skládá z 5 víkendových přednášek + letního pobytu na konci srpna 2020, 2. ročník se skládá z 8 víkendů přednášek.
 
víkend předmět vyučující
4.1. 2020 1 sobota gemmoterapie Jitka Jakešová
5. 1. 2020 1 neděle gemmoterapie Jitka Jakešová

 

25. 1. 2020 2 sobota Léčivé rostliny pro okruh plic, tlustého střeva, kůže, sluchu. Smutek, bezmoc, únava, uzavřenost, neschopnost odmítnout, stagnace. Regina Říhová
26. 1. 2020 2 neděle Léčivé rostliny pro okruh ledvin, močového měchýře, kostí a zubů. Strach ze života, ze zodpovědnosti. Mezilidské vztahy, potřeba odpuštění. Regina Říhová
22. 2. 2020 3 sobota Léčivé rostliny pro okruh jater, žlučníku, žaludku, očí a krve. Význam složení krve. Vegetariáni. Nemoci. Agrese, egoismus, netolerance, vina, podrážděnost, zranění, deprese, neschopnost odpustit, nerozhodnost. Regina Říhová
23. 2. 2020 3 neděle Léčivé rostliny vhodné pro regeneraci nervové soustavy, mozku, páteře, kloubů a fascií.  Malý zadní mozek a jeho vývoj. Solar plexus. Význam funkčnosti páteře. Pohyblivost nejen těla, pýcha. Svědomí a myšlenkový svět, přítomný okamžik. Regina Říhová
7.3. 2020 4 sobota Léčivé rostliny pro okruh srdce, kardiovaskulárního systému, tenkého střeva. Radost, dětskost, přirozenost, volnost. Léčivá síla omluvy. Regina Říhová
8.3. 2020 4 neděle Léčivé rostliny pro okruh slinivky, sleziny, endokrinologie, onkologie. Posílení imunity a EB virus,. Emoce. Starosti, nedůvěra. Sebeuvědomění a vědomý život. Regina Říhová
4.4. 2020 5 sobota Lékové formy, výživa, GW, letnina.

 

Regina Říhová
5.4. 2020 5 neděle Sestavování letnin.

 

Regina Říhová

 
Rozvrh hodin 2. Ročník školní rok – začátek leden 2021

3 víkendy medicínských základů Psychologie, somatologie, patologie), 5 víkendů fytoterapie – rozpis těchto víkendů viz níže.

víkend předmět vyučující

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle

Tvůrčí síla a její podíl na vzniku světa a přírody. Přírodní zákony. Bytostná říše a bytosti přírody. Boj v přírodě. Původ zvířat. Původ a úloha člověka v kontextu s přírodou. Rozdíl mezi rozumovým a citovým člověkem. Historie bylinkářství a významní bylinkáři. Základy a pravidla bylinkářství. Orgánové hodiny.

 

Morfologie rostlin, obsahové látky v léčivkách, jedovaté rostliny.

Regina Říhová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Říhová

2

 

2

 

sobota

 

neděle

Přírodní zahrady a pěstování bylin

aromaterapie

Bc. Jan Kec

Mgr. Ilona Bláhová

 

3 sobota Důležitost fyzického těla pro život člověka na Zemi. Diagnostické metody, detoxikace, výživa, aromaterapie a Bachova květová terapie. Regina Říhová
3 neděle Léčivé rostliny pro okruh pohlavních orgánů mužů a žen a pro onemocnění v sexuální oblasti. Význam pohlavní síly. Muž a žena, prvotní volba, homosexualita, láska.

 

Regina Říhová
4 sobota Bachovy esence Ing. Jana Holická

 

4 neděle Léčivé rostliny důležité pro období těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení a laktace. Byliny pro děti do 1 roku života. Duch, duše a člověk. Význam matky v širším kontextu, význam jména dítěte a astrologických aspektů zrození.

 

 

Regina Říhová
5 sobota Léčivé rostliny vhodné v pediatrii. Výživa, hygiena, očkování. Dítě a jeho vývoj od vtělení. Andělé nebo pomocníci. Význam výchovy.

 

Regina Říhová
5 neděle Exkurze do bylinkové zahrady. Bc. Jan Kec

 

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě.

 

Vytisknout

Rozvrh hodin Fytoterapie – 2 letý obor

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Kurz je doplněn o týdenní pobyt s bylinkami na Šumavě. 

 

Rozvrh školní rok 2018/2019 – začínáme od ledna 2019!!!

  víkend předmět vyučující

 

5.1. 2019 1 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Jan Kec
6. 1. 2019 1 neděle Aromaterapie Mgr. Ilona Bláhová
26. 1. 2019 2 sobota Bakterie, viry, parazity, mykózy, alergie Radmila Malinovská
27. 1. 2019 2 neděle Oxidační stres, onkologie Radmila Malinovská

 

9. 2. 2019 3 sobota Byliny související s ledvinami a močovým měchýřem Radmila Malinovská
10.2. 2019 3 neděle Byliny související s ledvinami a močovým měchýřem Radmila Malinovská
23.3. 2019 4 sobota Gynekologie Radmila Malinovská
24.3. 2019 4 neděle Endokrinologie Radmila Malinovská
6.4. 2019 5 sobota Exkurze Radmila Malinovská
7.4. 2019 5 neděle Pediatrie Radmila Malinovská

 

Následuje letní pobyt s bylinami na Horské Kvildě v termínu 13. – 20.7. 2019 nebo 18. – 25.8.2019.

Rozvrh hodin školní rok 2019/2020

říjen – prosinec 2019 – 3 víkendy medicínských základů: psychologie, somatologie, patologie. Poté následuje 5 víkendů fytoterapie viz rozvrh níže:

víkend předmět vyučující

 

1 sobota Úvod do fytoterapie

 

PharmDr.  Ivana Haldová
1 neděle Farmakognozie, obsahové látky v bylinách; kdy, co , jak , přípravky z bylin – způsob přípravy, specifika.

 

PharmDr. Ivana Haldová
2 sobota Pentagram a orgánové hodiny

Byliny související s játry a žlučníkem

Radmila Malinovská
2 neděle Byliny související s játry a žlučníkem Radmila Malinovská
3 sobota Byliny související se srdcem a tenkým střevem Radmila Malinovská
3 neděle Byliny související se srdcem a tenkým střevem Radmila Malinovská
4 sobota Byliny související se slezinou, slinivkou a žaludkem Radmila Malinovská
4 neděle Byliny související se slezinou, slinivkou a žaludkem Radmila Malinovská
5 sobota Byliny související s plícemi a tlustým střevem Radmila Malinovská
5 neděle Byliny související s plícemi a tlustým střevem Radmila Malinovská