Základy ájurvédy – Praha

Profil absolventa

1 letý obor, 8 víkendů

Cílem oboru Základy ájurvédy – tradiční indické medicíny je seznámit se se základy, principy a praxí tisíce let starého léčebného indického systému ájurvéda. Obor je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o indickou kulturu, indickou mystiku, indické léčení. Obor je určen pro ty, kteří si chtějí rozšířit odborné znalosti pro svoji vlastní potřebu nebo i pro rozšíření kompetencí v rámci pracovní činnosti, avšak účastníci nepotřebují, aby se z nich stali specialisté v oboru ájurvéda na takové odborné úrovni, jako by studovali podrobné víceleté specializované studium ájurvédy na institucích zaměřených výhradně na tento léčebný směr. Studium Základů  ájurvédy je určeno každému, kdo se o danou problematiku zajímá, ať již z důvodů osobních, nebo profesních. Studium využijí v praxi výživoví poradci, maséři a jiní poradci v oblasti přírodní medicíny, kteří si chtějí rozšířit možnosti a portfolium své působnosti. Kdo studuje pouze pro vlastní potřebu, zcela jistě nabyté poznatky využije v rámci péče o své vlastní zdraví i o zdraví svých blízkých.

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 15 000 Kč.

(v kombinaci s 1letým oborem Základy tradiční čínské medicíny v rámci 2 letého oboru Poradce východní medicíny, činí cena oboru Základy ájurvédy 14 000 Kč).

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Obor se bude otevírat ve školním roce 2025/2026.

Programová náplň

Ajurvéda a vědomí

 • Přínos ajurvédy pro současného člověka západní civilizace – ajurvéda v praxi,
 • Možnosti propojení ajurvédy a klasické medicíny

Vyučuje: Petr Pleticha

Ájurvédská fytoterapie, dietologie a strava

 • Ájurvédská strava
 • Ájurvédské byliny
 • Ájurvédské koření
 • Ájurvédská kosmetika
 • Dabur

Vyučuje: Dr. Bhagwant Singh Sandhu

Ajurvédské léčebné procedury

 • Abhyanga, Udwartana, Choorna pinda sweda, Shirodara, Kati vasti, Greeva vasti, Janu vasti, Pizhichil…
 • Praktická ukázka Shirodary
 • Panchakarma
 • Marmová terapie
 • Dinačária a Rtučária, Abhjanga – ajurvédské olejové terapie

Vyučuje: Petr Pleticha

Čakry a jejich symbolika. Duchovní rozměr ájurvédy a indické mystiky.

Přednáška o zdánlivě cizích pojmech uchopená velmi prakticky do všedního života. Sami zjistíte, jak vše denně používáte, aniž byste si toho byli vědomi. Čakry, duchovno a jóga nejsou žádné ezoterické moderní pojmy, je to život samotný projektovaný do našeho vnitřního mikrokosmu, kterým denně vytváříme náš vnější makrokosmos. Přednáškou cítím, že mám předat, ne jak ulítávat mimo realitu do ezoterických výšin, ale jak se naopak konfrontovat s realitou a pracovat se svými vnitřními stíny a emocemi, svým vlastním tělem, myslí, dechem i přístupem k životu. Jinými slovy – jak vědoměji žít svůj vlastní život skrze osobní prožitek bez ulítávání. Tyto pojmy – čakry, duchovno, jóga – je třeba rehabilitovat a znovu se s nimi naučit pracovat správným způsobem.

 • Druhy těl – fyzická úroveň, mentálně-emoční úroveň, jemná úroveň (astrální, éterická)
 • Prána – co je to životní energie a kudy proudí
 • Nádí – kanály v těle pro proudění životní energie
 • Čakry – co jsou to čakry z fyzického i jemněhmotného pohledu
 • Základní čakrový systém – obecný popis energetiky člověka z pohledu čaker
 • Jednotlivé čakry – struktura, funkce, orgány, psychosomatika, emoce, životní téma
 • Vznik nemoci z pohledu čaker – příznaky a důsledky nefunkčnosti čaker
 • Prodýchávání energetických center – práce s pránou, nádí, čakrami
 • Ladění čaker – podle výživy, bylin, akupresury, životního stylu, psychosomatiky
 • Cesta alchymisty – čakrový systém jako cesta k duchovnímu rozměru
 • Jóga – žádné protahování těla, jóga je cesta k Bohu
 • Druhy jógy – karma jóga, jnana jóga, bhakti jóga, raja jóga
 • Dharma a karma – procítění vlastního osudu a své cesty
 • Mistři – duchovní, na něž se můžeme obrátit a mohou nás vést životem

Vyučuje: Daniel Petlák

Reflexní terapie

 • Základy RT (historie, princip fungování, indikace a kontraindikace)
 • Technika aneb „jak mačkat“ (anatomie chodidla, druhy stimulace reflexních bodů, vnitřní naladění terapeuta, vnitřní naladění stimulovaného)
 • Základní reflexní body (základní vnitřní orgány, pohybový aparát – páteř a velké klouby, hormonální sféra, lymfatický systém, body první pomoci a harmonizační body)
 • Stimulace orgánů a uvolnění emocí
 • Odblokace krční páteře
 • Pomocné techniky (dechové techniky, meditace, dlouhodobá stimulace reflexních bodů pomocí tejpingu, yogové asany…)
 • Intuitivní stimulace bodů

Vyučuje: Ing. Jan Novák, Ph.D., Dr. Bhagwant Singh Sandhu

Sánskrt a hindština

 • Sánskrt je, jak víme, kolébkou všech indoevropských jazyků. Objevila  Mgr. Jana Kozáka, překladatele ze sánskrtu (přeložil mnoho původních sánskrtských nejstarších textů do češtiny a napsal o tom několik knih).  Abych pochopila to původní, to nejstarší , „ty kořeny“, nebyla jiná cesta, než se pustit do studia sánkrtu – u výše zmíněného učitele, již 6. rokem.  Pro ty, jejichž rodnou řečí je český  jazyk, je to jediná možnost, jak se podívat na svojí mateřštinu z výšky a pochopit polidšťující funkci jazyka jako takového. Všechny ostatní jazyky jsou totiž méně složité a obtížné než čeština. Jak tedy víme, všechny indoevropské jazyky pocházejí ze sánskrtu, avšak ne tím způsobem, že by se ze sánskrtu vyvinuly, ale je to přesně opačně – všechny tyto jazyky jsou jen zbytkem původního dokonalého svatého jazyka. My už dnes nemáme jazykové gramatické prostředky, jak vyjádřit to, co lze vyjádřit sánskrtem. Slovanské jazyky zachovaly původní dokonalost v nejvyšší (ale i tak bohužel  nevelké) míře a z nich se právě čeština jistým způsobem vymyká. (Dá se říci, že čím více na západ, tím primitivnější, upadlejší jazyk. A s časem všechny jazyky dále upadají, čehož jsme svědkem.)
 • Vztah hindštiny a sánskrtu
 • Ájurvédské názvosloví

Vyučuje: Alexandra Lechovská

Shiatsu masáže

 • Co je Shiatsu
 • Protažení těla v různých polohách
 • Základy 5 prvků a jejich projev v těle
 • biologické hodiny
 • uvolnění drah pomocí Makoho cvičení

Vyučuje: Vladimíra Naušová

Strava a denní režim podle ajurvédy

 • vlastnosti jednotlivých potravin
 • ajurvédské vaření a strava pro jednotlivé dóši
 • strava a denní režim podle ajurvédy,
 • Agni – trávící oheň, 7 Dhatu, Mala, Ama
 • Konzultace podle principů ajurvédy,
 • Pulsní diagnostika
 • ahára = strava a koření
 • vihára = denní aktivity podporující život

Vyučuje: Petr Pleticha, Dr. Bhagwant Singh Sandhu

Úvod do ajurvédy – základní principy ájurvédy

 • původ, historie, filozofie
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace, regenerace
 • oleje, byliny, koření
 •  sánkhijová filosofie vzniku vesmíru – 24 Tanmáter
 • Vlastnosti (guny) 5ti elementů a definice zdraví
 • Prakrti a Vikrti
 • Dóši Váta, Pitta, Kapha
 • Prakrti a Vikrti
 • vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav jednotlivých dóš
 •  nejčastější  nemoci spojené s nerovnovážným stavem jednotlivých dóš,
 • stav mysli, emoce, tendence chování
 • nástroje k harmonizaci dóš

Vyučuje: Petr Pleticha, Dr. Bhagwant Singh Sandhu