Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka – Praha, Plzeň

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

  • Velkou řadu rostlin si člověk pozměnil tak, aby mu přinášely užitek. Tyto rostliny se využívají jako potraviny, krmivo, průmyslové suroviny nebo jako okrasné rostliny.
  • Tyto rostliny jsou plně závislé na péči člověka. Tuto skupinu rostlin nazýváme kulturní rostliny.
  • Užitkové rostliny, neboli plodiny jsou rostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek. Používají se velmi často jako potrava nebo jako krmivo. Leckdy se k této skupině přiřazují i rostliny botanicky pozoruhodné, které mohou být následně využity v botanickém výzkumu či jako rostliny okrasné.
  • Rostliny planě rostoucí a pěstované, jejich vztahy, biologická rozmanitost, její význam a ochrana.
  • Vznik a vývoj kulturních rostlin, genová centra jejich původu, rozdělení kulturních a planě rostoucích rostlin podle způsobu využití.
  • Ochrana genofondu zemědělských plodin, právní předpisy, instituce, informační systémy.
  • Ukázky užitkových rostlin, jejich plodů a semen se zaměřením na zeleniny a speciální plodiny.

Vyučuje:

Studijní obory, ve kterých se předmět vyučuje:

Máte dotazy ke studiu, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násPřejít na přehled studijních programů