Profil absolventa – Poradce v oblasti přírodní medicíny

 

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

 

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o přírodní medicínu. Přírodní medicína existovala vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem dvouletého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické a přírodní medicíny, takže bude umět na základě získaných vědomostí podpořit léčbu pomocí přírodních produktů a terapií a tím podpořit hojivý proces a snížit dopad nežádoucích účinků klasické léčby. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění.

 

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. rok 13 000 Kč/ školní rok, 2. rok 13 000 Kč.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti přírodní medicíny

 

Ájurvéda

Antonín Klap, Vladimíra Naušová

 • základní principy ájurvédy
 • základní ájurvédské techniky
 • detoxikace a regenerace organismu

 

Aromaterapie

Vladimíra Naušová

 • základy aromaterapie, vznik, historie aromaterapie,
 • čich a jeho význam pro člověka
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení v rovinách – fyzické, duševní a spirituální
 • Aromaterapie v denním životě – domácí lékárnička – provoněný domov – vaření a pečení
 • Aromaterapie pro ženy
 • Aromaterapie pro muže
 • Aromaterapie pro děti a seniory
 • Aromaterapie pro domácí mazlíčky

 

Bachovy essence, esence volně žijících zvířat

Ing. Jana Holická

 • představení principu všech metod a jejich působení
 • seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

 

Bioetika

MUDr. Jan Palouček

 • etika jako vědní disciplína
 • přírodní zákony = morální zákony
 • Desatero Božích přikázání – pohled křesťanské filosofie
 • etika léčení
 • vztah etiky k lékařské etice
 • nevyléčitelná a chronická nemoc
 • lidský život a jeho dimenze, jeho hodnota, lidská důstojnost
 • současná etická dilemata spojená s počátkem, průběhem a koncem života (klonování, umělé  oplodnění,  umělé potraty,  transplantace lidských orgánů, eutanázie, očkování a chemické léky)

 

Biochemie                              

Mgr. Jaroslava Opatrná

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Biorezonance

Ing. Bc. Jana Mašková

 • objevy, historie, principy
 • rezonance, frekvence
 • detoxikační a harmonizační postupy

 

Biotronika

MUDr.  Jan Palouček 

 • spolupráce s lékaři
 • způsoby diagnostiky
 • rozdíl v popisu diagnózy léčitele a lékaře
 • přirozené schopnosti léčitele
 • rizika při urychlování vývoje léčitelských schopností
 • hranice léčitelského působení
 • karma a její význam pro člověka
 • kdo rozhoduje o úspěchu léčby
 • motivace pacienta
 • příklady z praxe

 

Diagnostické metody moderní medicíny, první pomoc

Mgr. Alena Štroblová

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Environmentální výchova

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. , Mgr. Jana Kindlová

 • Ekosystémy
 • základní podmínky života
 • lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • vztah člověka k prostředí
 • přírodní kosmetika
 • odpadové hospodářství
 • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
 • trvale udržitelný rozvoj

 

Fytoterapie

Radmila Malinovská, RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková, Ph.D.

 • fytoterapie/bylinkářství – co vše je fytoterapie a jaké má možnosti
 • historie evropského bylinkářství
 • léčivé účinky bylin
 • jak byliny sbírat, sušit a skladovat
 • bylinné čaje
 • léčivé tinktury, oleje, masti, sirupy a koupele
 • signatura místních bylin
 • jednotlivé byliny podrobněji (skupina běžně dostupných bylin a jejich praktické užití)
 • použití bylin u dětí
 • jedlé byliny
 • byliny v kuchyni, v domácnosti i na cestách, jako běžná součást našich životů

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Kamila Karásková, Mgr. Zuzana Fenclová

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

Netradiční způsoby léčby a uzdravení

Rajisa Puchovska – ukrajinská léčitelka Lorka

 • urinoterapie
 • léčivé vlastnosti petroleje
 • hladovění
 • mechanická očista těla
 • vodoléčba

 

Patologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Vladimíra Naušová, Ing. Štěpánka Petroušová

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

 

Přírodní zahrady, pěstování a sběr léčivých rostlin

Bc. Jan Kec

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Přírodní zahrady

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie              

Mgr. Radka Novotná

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Reflexní terapie

Emílie Špačková

·         historie RT

·         anatomie chodidla

·         indikace, kontraindikace

·         pohybový aparát

·         reflexe vnitřních orgánů

·         základy RT ruky

·         párové orgány

·         vliv orgánů s hormonální činností na látkovou výměnu

·         lymfatický system

·         měkká reponace krční páteře

·         masáž čaker na chodidlech

·         pomocné techniky

Thanatologie – nauka o umírání a smrti

MUDr. Jan Palouček

 • co je to smrt
 • klinická smrt
 • postoj člověka ke smrti, odpovědnost za vlastní život i smrt
 • jak se vyrovnat se smrtí (svou a svých blízkých)
 • strach ze smrti, dopad na každodenní život
 • proč je důležité pracovat s emocemi spojenými se smrtí (a smrtelnými nemocemi našimi a našich blízkých)
 • proč nemá člověk umírat sám
 • proč se má mluvit o smrti
 • pojetí smrti v naší kultuře
 • co se děje při smrti a po smrti: pohled různých filozofií a náboženství
 • práce se smrtelně nemocnými: jak můžeme pomoci

 

 

Tradiční čínská medicína

Ing.  Martin Janouch

 • úvod do TČM (základní principy, rozdíl od západní medicíny)
 • teorie Yin a Yang
 • teorie pěti elementů – orgánový pentagram
 • vyšetřovací metody a diagnostika v TČM
 • možnosti terapie – Akupunktura, Bylinky, Tui-Na masáže, Moxa, Baňky, Qi Gong, Dietetika
 • praktická ukázka jednotlivých metod terapie
 • cvičení energetického Qi Gong
 • kazuistiky – příklady

 

Úvod do přírodní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Tradiční versus netradiční medicína
 • Léčba symptomů a léčba příčin
 • Dělení přírodních směrů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Vladimíra Naušová, Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

 

Zdraví je pro nás vším

Ing. Jarmila Mandžuková

2 denní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a práci na tělu i Duchu

 

 1. den

 

Lidské tělo a zdraví

Co vlastně znamená být zdravý?

Co vše udělat pro svoje zdraví, prevence

– tělo je náš přítel

– tajemství biologických hodin

– stravování, skladba stravy, průmyslově upravované potraviny

– správné dýchání, dechová cvičení

– kvalitní spánek a odpočinek

– optimální hmotnost, redukce váhy

– pobyt v přírodě, pohyb

 

 1. den

 

Lidské tělo a nemoc

příčiny nemocí, možnosti přírodní či alternativní léčby

 

Zdravá a léčivá strava

co jíst, když jsme nemocní

superpotraviny, které nám zachrání život

 

Fytoterapie

hlavní české bylinky a jejich využití

domácí výroba léčivých produktů, popř. ochutnávka

 

Psychosomatika

nemoci z pohledu emocí a psychiky

myšlení uzdravuje, afirmace, vizualizace

 

Sebeléčba

energetický systém těla

ruce – zdroj léčivé síly, praktické ukázky

 

Úsměv léčí duši i tělo

humor a smích jako lék

léčivý vnitřní úsměv, praktické ukázky

 

Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny 2018/2019

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1. ročník

termíny víkend   předmět vyučující

 

29.9. 2018 1 sobota psychologie Mgr. Radka Novotná
30.9. 2018 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná
3.11. 2018 2 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

4.11. 2018 2 neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2018 3 sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
25.11. 2018 3 neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
12.1. 2019 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
13. 1. 2019 4 neděle biochemie Mgr. Jaroslava Opatrná
26. 1. 2019 5 sobota Výživa Vladimíra Naušová
27. 1. 2019 5 neděle Prevence a podpora zdraví Vladimíra Naušová
2. 3. 2019 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
3. 3. 2019 6 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
23.3. 2019 7 sobota

 

Zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
24.3. 2019 7 neděle Zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
13.4. 2019 8 sobota Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)
14.4. 2019 8 neděle Netradiční způsoby léčby Rajisa Puchovska (léčitelka Lorka)

 1. ročník (školní rok 2018/2019)

 

Česká fytoterapie –bylinky, energie krajiny, bioetika, biotronika, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní informační medicína, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, thanatologie a další – viz. programová náplň studia.

Vytisknout

Poradce v oblasti přírodní medicíny – 2019/2020

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. ročník
termíny víkend   předmět vyučující

 

28.9. 2019 1 sobota psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
29.9. 2019 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
2.11. 2019 2 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

3.11. 2019 2 neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
23.11. 2019 3 sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2019 3 neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4.1. 2020 4 sobota Výživa Bc. Martina Korejčková, Dis.
5. 1. 2020 4 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
25. 1. 2020 5 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
26. 1. 2020 5 neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová
22. 2. 2020 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
23. 2. 2020 6 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
7.3. 2020 7 sobota

 

Celostní pohled na zdraví a onkologickou problematiku MUDr. Tomáš Lebenhart
8.3. 2020 7 neděle Celostní pohled na zdraví a onkologickou problematiku MUDr. Tomáš Lebenhart
4.4. 2020 8 sobota Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

 

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová
5.4. 2020 8 neděle Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

 

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

 

 1. ročník (školní rok 2020/2021)

Česká fytoterapie –bylinky, energie krajiny, bioetika, biotronika, přírodní zahrady, muzikoterapie, tradiční čínská medicína, ájurvéda, aromaterapie, celostní informační medicína, reflexní terapie, environmentální výchova – cesta k přírodě i k sobě, thanatologie a další – viz. programová náplň studia.