Medicínské minimum – Brno

Profil absolventa

1letý kurz, 5,5 víkendů

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty somatologie, patologie, psychologie, biochemie, diagnostické metody, fyzioterapie, prevence a podpora zdraví, výživa. V rámci studia se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet.

Student obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Školné: 9 500 Kč.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

5,5 víkendu, 11 denní kurz – otevřen 1x za 2 roky

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Kurz bude otevřen ve školním roce 2024/2025 v prezenční formě nebo je možné studovat online-formou v nabídce našich online kurzů na webových stránkách www.skolakamate.online.

Ročník 2024/2025

termínyvíkend předmětvyučující
19.10.20241sobotaPsychologie –  komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
20.10.20241nedělePsychologie –  komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
9.11.20242sobotaZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
10.11.20242neděleZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
30.11.20243sobotapatologieMgr. Zuzana Bittnerová
1.12.20243nedělepatologieMgr. Zuzana Bittnerová
18.1.20254sobotadiagnostické metody klasické medicíny, první pomocMgr. Veronika Bartošková
19.1.20254nedělebiochemieMgr. Zuzana Bittnerová,
22.2.20255sobotaVýživa a prevence a podpora zdravíIva Dvorská, DiS.
23.2.20255neděleVýživa a prevence a podpora zdravíIva Dvorská, DiS.
8.3.20256sobotaFyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaciMgr. Adéla Fialová

Programová náplň

Biochemie

 • úvod do biochemie – energie, katalýza a biosyntéza
 • jak buňky získávají energii z potravy – struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • od DNA k proteinu – genetická informace, nukleové kyseliny
 • enzymy a koenzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základy biochemie hormonálního systému a vybraných orgánů či orgánových soustav

Vyučuje: Mgr. Zuzana Bittnerová

Diagnostické metody moderní medicíny

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

Vyučuje: Mgr. Veronika Bartošková

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

Vyučuje: Mgr. Adéla Fialová

Patologie

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

Vyučuje: Mgr. Zuzana Bittnerová

Prevence a podpora zdraví

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

Vyučuje: MUDr. Ing. Mgr. Markéta Kastnerová, Ph.D., Mgr. Zuzana Bittnerová

Psychologie – Základy práce s klientem

 • Motivace poradce pro práci s klientem
 • Motivace klienta pro změnu
 • Zásady poradenské práce
 • Úskalí práce s klientem
 • Psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • Osobnost lektora, osobnost klienta
 • Způsoby komunikace s klientem

Vyučuje: Mgr. Veronika Bartošková

Výživa

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

Vyučuje: Mgr. Veronika Bartošková, Iva Dvorská, DiS.

Základy fungování lidského těla – somatologie

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

Vyučuje: RNDr. Kateřina Cibulková, Mgr. Zuzana Bittnerová