Obsah – Základy duchovní medicíny – ONLINE

Astrologie a astropsychologie v hlubokých souvislostech

Alexandra Lechovská

 1. Základní nástin systému v astrologii, světlo a tma a jejich vzájemná proměna jako základní proměnná v astrologii a jejich působení na lidskou duši. Rozdělení astrologických znamení podle různých kritérií. Vysvětlení grafiky horoskopu.
 2. Podrobná charakteristika všech astrologických znamení (astrologické znamení jako způsob projevu planety v astrologii).
 3. Rozdělení jednotlivých planet v astrologii podle psychologicko- společenské role v životě a povaze člověka. Podrobná charakteristika v širokých historických, společenských, uměleckých a psychologických souvislostech. 1. část.
 4. Systém vládců v astrologii. Vztahy (aspekty) mezi jednotlivými planetami, planetární konfigurace. Systém astrologických domů. Projevy planet v různých znameních a domech – příklady.

Během kursu se mohou dle přání účastníků „procvičovat“ jednotlivá učební témata na jejich horoskopech.

Tarot a tarotová numerologie

Marie Vítová Plášilová

Téma a obor přednášek:

1/ víkend

Téma prvního víkendu a soboty, je úvod do karetního systému tarot. Představíme si dvě skupiny karet ze systému. Jedná se o dvaadvacet karet z Velké arkány, významy a příběhy. V neděli si představíme šestnáct královských karet a čtyři zastupující. Proběhne ukázka výkladových sestav. Bude čas na zodpovídání otázek. Představíme si základy pro využití systému tarot pro každodenní praxi a svůj životní příběh. Tarot má svou filozofii pojmenovanou v symbolech.

sobota:

 • úvod do Tarotu
 • Velká arkána – šest karet a jejich významy (Blázen až Velekněz)
 • Velká arkána – pět karet a jejich významy (Zamilovaní až Kolo osudu)
 • Velká arkána – šest karet a jejich významy (Síla až Věž)
 • Velká arkána – pět karet a jejich významy (Luna až Svět)
 • výklady – typy výkladů
 • diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů

neděle:

 • diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše)
 • královské karty a jejich významy se symbolem mečů
 • královské karty a jejich významy se symbolem pohárů
 • královské karty a jejich významy se symbolem holí
 • královské karty a jejich významy se symbolem disků
 • diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet

2 /  víkend

Téma druhého víkendu bude Malá arkána. Tam je čtyřicet karet. To  na nás čeká v sobotu. Bude čas na praktické ukázky výkladu karet  a dotazy, které budou z výuky plynout. V neděli si připomeneme devět typů osobnosti. Je to propojení tarotu se základy pentagramu (pět elementů). Vyšlo knižně (Tarotový pentagram –  Marie Plášilová).

sobota:

 • úvod do Malé arkány a poodhalení principů
 • deset karet z malé arkány – meče
 • deset karet z malé arkány – poháry
 • deset karet z malé arkány – hole
 • deset karet z malé arkány – disky
 • filosofie Tarotu
 • diskuse – dotazy – jednoduché výklady

neděle:

 • úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti
 • typ 1/ Země
 • typ 2/ Kov
 • typ 3/ Voda
 • typ 4/ Dřevo
 • typ 5/ Oheň – závěr

Energetická očista při práci s klientem

Martina Rychetská

 • Úvod do energetické očisty
  • Definice energetické očisty a její význam v pracovním prostředí.
  • Historie a různé tradice energetické očisty.
 • Energie a její role v našem prostředí
  • Koncept energetických polí a jejich vliv na fyzické a emocionální zdraví.
  • Jak negativní energie může ovlivňovat psychiku klienta.
 • Energetická anatomie člověka
  • čakry, meridiány a další energetické body v lidském těle.
  • Vztah mezi fyzickým a energetickým zdravím.
 • Metody energetické očisty:
  • využití krystalů a minerálů: jak vybrat a používat krystaly pro čištění energie.
  • Aury a jejich čištění: techniky pro rozpoznání a očistu aury klienta.
  • Význam Smudge Sticků a Rituálů: kombinace kouření bylin a rituálů k odstranění negativních energií.
 • Energetické nástroje a pomůcky:
  • Různé druhy kadidel: význam a účinnost různých druhů kadidel.
  • Energetické esence a oleje: jak používat esenciální oleje pro očistu energie.
  • Zvuková Terapie: Využití tibetských mís, tingshů a jiných zvukových nástrojů.
 • Techniky a procedury energetické očisty:
  • Vizualizace a meditace: vedené meditace pro odstranění negativních energií.
  • Reiki a jiné energetické praktiky: integrace reiki a podobných praktik do očistných procesů.
  • Práce s elementy: využití prvků (země, voda, vzduch, oheň) pro energetickou očistu.
 • Ochrana a udržení energetického prostoru:
  • tvorba energetických bariér: jak vytvořit ochranný energetický štít.
  • pravidelná udržovací praxe: důležitost pravidelné očisty a udržování energetické rovnováhy.
 • Energetická očista v praxi: studie případů
  • Příklady situací, kde byla energetická očista úspěšně aplikována.
  • jak reagovali klienti a jaký měla očista vliv na jejich pohodu.
  • Energetická očista poradce při a po práci s klientem

Harmonie energie – čakry v našem těle

Martina Rychetská

Tato přednáška nabízí komplexní pohled na čakry a jejich vliv na naše celkové blaho, a současně poskytuje praktické nástroje pro dosažení a udržení harmonie v našem energetickém systému.

 • Představení konceptu čaker jako energetických center v lidském těle. Význam energie v lidském těle a psychice.
 • Základní principy harmonie energie a rovnováhy.
 • Pohled na čakry z historické a filozofické perspektivy. Původ a historický kontext čakerského systému.
 •  Jak různé kultury vnímaly a pracovaly s těmito energetickými body.
 • Sedm čaker a jejich Význam. Detailní pohled na každou z čaker, od kořenové po korunní, a jak ovlivňují naše fyzické a emocionální zdraví.
 • Energetické bloky a nerovnováhy. Identifikace příznaků bloků a nerovnováh v čakrálním systému. Jak tyto nerovnováhy mohou ovlivňovat celkovou pohodu.
 • Techniky pro harmonizaci čaker. Praktické metody a cvičení pro harmonizaci čaker a obnovení rovnováhy. Meditace, vizualizace a jiné nástroje pro posílení čakrální energie.
 • Spojení s fyzickým a duševním zdravím. Jak stav čaker ovlivňuje naše fyzické a mentální zdraví. Propojení mezi čakrami a životními oblastmi. Prevence a léčba pomocí harmonizace čaker.
 • Tipy pro integrování poznatků o čakrách do běžného života. Jak můžeme využít tuto znalost pro dosažení celkového blaha.

Snění a práce se sny

Martina Rychetská

 • Co jsou sny a jak jsou pro nás důležité.
  • Sny jsou náš subjektivní zážitek a obrazová reprezentace myšlenek, emocí a dojmů během spánku.
  • Fáze snění: REM (Rapid Eye Movement): fáze intenzivního snění spojená s rychlým pohybem očí. NREM (Non-Rapid Eye Movement): fáze klidného spánku, kdy sny mohou být méně živé.
  • Cirkadiánní rytmus: Sny se mohou lišit v průběhu noci v souladu s naším biologickým rytmem.
 • Historie práce se sny (od pravěku po současnost)
  • Pravěk a spirituality: V pravěku byly sny často považovány za poselství od bohů nebo důležité vodítko pro kmenové společenství.
  • Freud a interpretace snů: Freudova teorie o nevědomí a interpretaci snů jako klíče k nevědomým touhám a traumatům.
  • Jung a symbolika: Carl Jung zdůraznil symbolický a archetypální význam snů pro individuální a kolektivní psychiku.
 • Moderní výzkum: Neurovědci studují fyzické a neurologické aspekty snění.
 • V čem nám mohou být sny nápomocné:
  • Vyjádření emocí: Sny mohou být cestou pro vyjádření potlačených emocí.
  • Proces zážitků: Pomocí snů můžeme zpracovávat a integrovat denní zážitky.
  • Prognóza budoucnosti: Někteří věří, že sny mohou předvídat budoucí události nebo nám nabídnout nápady a inspiraci.
 • Symbolika snů a interpretace.
 • Druhý snění:
  • Lucidní sny: vědomé snění, kdy si člověk je vědom toho, že sní, a může ovlivňovat obsah snu.
  • Astrální projekce: víra, že duše může opustit tělo během snění.
 • Práce se snovým deníkem
  • Denní záznamy: Zapisování snů ihned po probuzení pro zachycení co nejvíce detailů.
  • Analýza vzorů: Vyhledávání opakujících se témat nebo symbolů.
 • Meditace / Vizualizace
  • Užití meditace: Praktikování meditace pro lepší zapamatování snů a pro rozvoj lucidního snění.
  • Vizualizace snů: Používání technik vizualizace k ovlivnění obsahu snů nebo k dosažení určitých cílů v lucidním snění.

Vyučuje:

Studijní obory, ve kterých se předmět vyučuje:

Máte dotazy ke studiu, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násPřejít na přehled studijních programů