Základy duchovní medicíny – ONLINE

Profil absolventa

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle)

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku duchovní a spirituální medicíny. Obor Základy duchovní medicíny nabízí hluboké porozumění propojení mezi tělem, myslí a duchem, s důrazem na tradiční a moderní duchovní praktiky. Cílem oboru je pomoci odpovědět na otázky týkající se smyslu a významu lidského bytí (Kdo jsem já? Odkud jsem přišel? Co je mým úkolem a posláním na Zemi? Co je mým karmickým posláním?), najít cestu v rovnováze a harmonii.

1 leté studium Základy duchovní medicíny představuje fundamentální duchovní principy, které zahrnují energetický tok, vyváženost a propojení s vnitřním já. Program zahrnuje praktické dovednosti v práci s energií v těle a okolí, včetně technik na vyvažování energetických center. Studenti se učí provádět energetické očisty a harmonizaci, což podporuje fyzické i psychické zdraví. Studium zahrnuje seznámení s různými duchovními praktikami, včetně meditace, vizualizace a rituálů.  Důraz je kladen na etický přístup k práci s klienty, respektování jejich individuálních potřeb a hodnot. Studenti jsou podporováni ve svém osobním duchovním rozvoji, což přispívá k jejich celkovému blahobytu. Tento program nabízí studentům jedinečnou cestu k pochopení vnitřního světa a jeho vlivu na fyzické a mentální zdraví, a připravuje je na práci v oblasti duchovního působení a péče o duševní blaho.

Součástí studia jsou základy Astrologie a astropsychologie, základy numerologie a tarotu.  Astrologie může být užitečná jako technika pro návrat – tzv. praxe speciální regrese, pro znovuprožití a pochopení určitých událostí. Samotný model astrologie staví člověka do středu všech vlivů. Horoskop je tedy pohled do základní výbavy člověka a jeho dispozic. Astrologie může být nápomocná při rozvoji těchto kvalit, vlastností a schopností. Astrologie, tarot i numerologie představují významný nástroj sebekoučinku i seberozvoje. Tarot představuje stoletími ověřený systém symbolů hledání smyslu, cesty a vlastních možností. Jak je možné, že vytáhneme karty, odpovídající lekci, kterou právě prožíváme? To nevíme. Víme jen, že to funguje. Jak se tarot vykládá? Obrazy na kartách jsou jako zrcadlo vaší duše, jsou odrazem a projekcí obsahů vašeho skrytého vědomí. Využijte pradávnou symboliku k přemýšlení o vašich životních situacích, osudových rozcestích, křižovatkách. Objevte překvapivé pohledy, nové cesty, neobvyklá řešení problémů, které by vás jinak nenapadly.  Numerologie je nauka o číslech. Je prastará a po staletí zůstávala tajemstvím úzkého kroužku vyvolených a v různých jejích podobách – popisné, jasnovidecké a věštecké – ji najdeme u všech národů, jež po sobě zanechaly písemné památky, ať už to byli Egypťané, Číňané, Chaldejci, Indové, Řekové nebo Římané.

Vydejte se s KAMATÉ na jedinečnou cestu Základů duchovní medicíny!

Absolvent oboru Základy duchovní medicíny obdrží certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ. Obor lze kombinovat s jednoletým oborem Psychosomatika v rámci 2 letého oboru Poradce duchovní medicíny.

Cena studia: 14 000 Kč.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

sobota 9-17 hodin, neděle 9-16 hodin

Ročník 2024/2025

Celkem 8 víkendů výuky, formou online živých celodenních webinářů z pohodlí domova přes google meet.

TermínVíkend PředmětLektor
21.9.20241      sobotaTarot (úvod do Tarotu, Velká arkána – karty a jejich významy, výklady – typy výkladů, diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů)  Marie Vítová Plášilová
22.9.20241            neděleTarot (diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše), královské karty a jejich významy se symbolem mečů, se symbolem pohárů, se symbolem holí, se symbolem disků diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet)Marie Vítová Plášilová
16.11.20242sobotaTarot (úvod do Malé arkány a poodhalení principů, deset karet z malé arkány – meče, poháry, hole, disky, filosofie Tarotu, diskuse – dotazy – jednoduché výklady)Marie Vítová Plášilová
17.11.20242neděleTarotová numerologie (úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti: typ 1/ Země, typ 2/  Kov, typ 3/  Voda, typ 4/ Dřevo, typ 5/ Oheň – závěr)Marie Vítová Plášilová
7.12.20243      sobotaAstrologie a astropsychologie Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.) Podrobná charakteristika všech astrologických znamení  1. část (astrologické znamení jako způsob projevu planety v astrologii). Rozdělení jednotlivých planet v astrologii podle psychologicko- společenské role v životě a povaze člověka. Podrobná charakteristika v širokých historických, společenských, uměleckých a psychologických souvislostech.      Alexandra Lechovská
8.12.20243neděleAstrologie a astropsychologie (pokračování)Alexandra Lechovská
      4.1.20254                  sobota            Pokračování v charakteristice jednotlivých planet – 2. část. Systém vládců v astrologii. Vztahy (aspekty) mezi jednotlivými planetami, planetární konfigurace. Systém astrologických domů. Projevy planet v různých znameních a domech – příklady.Alexandra Lechovská
5.1.20254neděleAstrologie a astropsychologie (Pokračování)Alexandra Lechovská
8.2.20255sobotaAstrologie a astropsychologie. Měsíční uzly v jednotlivých znameních a domech, retrográdní planety. Vliv zatmění slunce a měsíce.  Cykly v astrologii, Saturnský a měsíční cyklus podrobně jako příklad.Alexandra Lechovská
9.2.20255neděle  Astrologie a astropsychologie (Pokračování)Alexandra Lechovská
15.3.20256sobota  Astrologie a astropsychologie. Základní způsoby predikce v astrologii – tranzity a sekundární direkce, projevy jednotlivých planet podrobně. Základní nástin partnerských horoskopů. Slunečně-měsíční cyklus.Alexandra Lechovská
16.3.20256neděleAstrologie a astropsychologie (Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd).Alexandra Lechovská
5.4.20257sobota  Snění a práce se sny Co jsou sny a jak jsou pro nás důležité ( fáze snění, cerdiakalni rytmy, atd) historie práce se sny ( od pravěku po současnost) V čem nám mohou být sny nápomocné Druhý snění Práce se snovým deníkem Meditace / vizualizaceMartina Rychetská
6.4.20257neděleEnergetická očista při práci s klientem. Energie a její role v našem prostředí. Metody energetické očisty, nástroje, pomůcky, techniky. Ochrana a udržení energetického prostoru.Martina Rychetská
17.5.20258sobota  Harmonie energie – čakry v našem těle a práce s nimi Co to vlastně čakry jsou Představení základních 7 čaker ( komplexně, i jaké je tam spojení s emocemi, orgány, atd… Diagnostika čaker Čištění čaker Harmonizace čakerMartina Rychetská
18.5.20258neděleHarmonie energie – čakry v našem těle a práce s nimi – pokračování  Martina Rychetská

Programová náplň

Energetická očista při práci s klientem

 • Úvod do energetické očisty
  • Definice energetické očisty a její význam v pracovním prostředí.
  • Historie a různé tradice energetické očisty.
 • Energie a její role v našem prostředí
  • Koncept energetických polí a jejich vliv na fyzické a emocionální zdraví.
  • Jak negativní energie může ovlivňovat psychiku klienta.
 • Energetická anatomie člověka
  • čakry, meridiány a další energetické body v lidském těle.
  • Vztah mezi fyzickým a energetickým zdravím.
 • Metody energetické očisty:
  • využití krystalů a minerálů: jak vybrat a používat krystaly pro čištění energie.
  • Aury a jejich čištění: techniky pro rozpoznání a očistu aury klienta.
  • Význam Smudge Sticků a Rituálů: kombinace kouření bylin a rituálů k odstranění negativních energií.
 • Energetické nástroje a pomůcky:
  • Různé druhy kadidel: význam a účinnost různých druhů kadidel.
  • Energetické esence a oleje: jak používat esenciální oleje pro očistu energie.
  • Zvuková Terapie: Využití tibetských mís, tingshů a jiných zvukových nástrojů.
 • Techniky a procedury energetické očisty:
  • Vizualizace a meditace: vedené meditace pro odstranění negativních energií.
  • Reiki a jiné energetické praktiky: integrace reiki a podobných praktik do očistných procesů.
  • Práce s elementy: využití prvků (země, voda, vzduch, oheň) pro energetickou očistu.
 • Ochrana a udržení energetického prostoru:
  • tvorba energetických bariér: jak vytvořit ochranný energetický štít.
  • pravidelná udržovací praxe: důležitost pravidelné očisty a udržování energetické rovnováhy.
 • Energetická očista v praxi: studie případů
  • Příklady situací, kde byla energetická očista úspěšně aplikována.
  • jak reagovali klienti a jaký měla očista vliv na jejich pohodu.
  • Energetická očista poradce při a po práci s klientem

Vyučuje: Martina Rychetská

Harmonie energie – čakry v našem těle

Tato přednáška nabízí komplexní pohled na čakry a jejich vliv na naše celkové blaho, a současně poskytuje praktické nástroje pro dosažení a udržení harmonie v našem energetickém systému.

 • Představení konceptu čaker jako energetických center v lidském těle. Význam energie v lidském těle a psychice.
 • Základní principy harmonie energie a rovnováhy.
 • Pohled na čakry z historické a filozofické perspektivy. Původ a historický kontext čakerského systému.
 •  Jak různé kultury vnímaly a pracovaly s těmito energetickými body.
 • Sedm čaker a jejich Význam. Detailní pohled na každou z čaker, od kořenové po korunní, a jak ovlivňují naše fyzické a emocionální zdraví.
 • Energetické bloky a nerovnováhy. Identifikace příznaků bloků a nerovnováh v čakrálním systému. Jak tyto nerovnováhy mohou ovlivňovat celkovou pohodu.
 • Techniky pro harmonizaci čaker. Praktické metody a cvičení pro harmonizaci čaker a obnovení rovnováhy. Meditace, vizualizace a jiné nástroje pro posílení čakrální energie.
 • Spojení s fyzickým a duševním zdravím. Jak stav čaker ovlivňuje naše fyzické a mentální zdraví. Propojení mezi čakrami a životními oblastmi. Prevence a léčba pomocí harmonizace čaker.
 • Tipy pro integrování poznatků o čakrách do běžného života. Jak můžeme využít tuto znalost pro dosažení celkového blaha.

Vyučuje: Martina Rychetská

Astrologie a astropsychologie v hlubokých souvislostech

Alexandra Lechovská

 1. Základní nástin systému v astrologii, světlo a tma a jejich vzájemná proměna jako základní proměnná v astrologii a jejich působení na lidskou duši. Rozdělení astrologických znamení podle různých kritérií. Vysvětlení grafiky horoskopu.
 2. Podrobná charakteristika všech astrologických znamení (astrologické znamení jako způsob projevu planety v astrologii).
 3. Rozdělení jednotlivých planet v astrologii podle psychologicko- společenské role v životě a povaze člověka. Podrobná charakteristika v širokých historických, společenských, uměleckých a psychologických souvislostech. 1. část.
 4. Systém vládců v astrologii. Vztahy (aspekty) mezi jednotlivými planetami, planetární konfigurace. Systém astrologických domů. Projevy planet v různých znameních a domech – příklady.

Během kursu se mohou dle přání účastníků „procvičovat“ jednotlivá učební témata na jejich horoskopech.

Tarot a tarotová numerologie

Marie Vítová Plášilová

Téma a obor přednášek:

1/ víkend

Téma prvního víkendu a soboty, je úvod do karetního systému tarot. Představíme si dvě skupiny karet ze systému. Jedná se o dvaadvacet karet z Velké arkány, významy a příběhy. V neděli si představíme šestnáct královských karet a čtyři zastupující. Proběhne ukázka výkladových sestav. Bude čas na zodpovídání otázek. Představíme si základy pro využití systému tarot pro každodenní praxi a svůj životní příběh. Tarot má svou filozofii pojmenovanou v symbolech.

sobota:

 • úvod do Tarotu
 • Velká arkána – šest karet a jejich významy (Blázen až Velekněz)
 • Velká arkána – pět karet a jejich významy (Zamilovaní až Kolo osudu)
 • Velká arkána – šest karet a jejich významy (Síla až Věž)
 • Velká arkána – pět karet a jejich významy (Luna až Svět)
 • výklady – typy výkladů
 • diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů

neděle:

 • diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše)
 • královské karty a jejich významy se symbolem mečů
 • královské karty a jejich významy se symbolem pohárů
 • královské karty a jejich významy se symbolem holí
 • královské karty a jejich významy se symbolem disků
 • diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet

2 /  víkend

Téma druhého víkendu bude Malá arkána. Tam je čtyřicet karet. To  na nás čeká v sobotu. Bude čas na praktické ukázky výkladu karet  a dotazy, které budou z výuky plynout. V neděli si připomeneme devět typů osobnosti. Je to propojení tarotu se základy pentagramu (pět elementů). Vyšlo knižně (Tarotový pentagram –  Marie Plášilová).

sobota:

 • úvod do Malé arkány a poodhalení principů
 • deset karet z malé arkány – meče
 • deset karet z malé arkány – poháry
 • deset karet z malé arkány – hole
 • deset karet z malé arkány – disky
 • filosofie Tarotu
 • diskuse – dotazy – jednoduché výklady

neděle:

 • úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti
 • typ 1/ Země
 • typ 2/ Kov
 • typ 3/ Voda
 • typ 4/ Dřevo
 • typ 5/ Oheň – závěr

Energetická očista při práci s klientem

Martina Rychetská

 • Úvod do energetické očisty
  • Definice energetické očisty a její význam v pracovním prostředí.
  • Historie a různé tradice energetické očisty.
 • Energie a její role v našem prostředí
  • Koncept energetických polí a jejich vliv na fyzické a emocionální zdraví.
  • Jak negativní energie může ovlivňovat psychiku klienta.
 • Energetická anatomie člověka
  • čakry, meridiány a další energetické body v lidském těle.
  • Vztah mezi fyzickým a energetickým zdravím.
 • Metody energetické očisty:
  • využití krystalů a minerálů: jak vybrat a používat krystaly pro čištění energie.
  • Aury a jejich čištění: techniky pro rozpoznání a očistu aury klienta.
  • Význam Smudge Sticků a Rituálů: kombinace kouření bylin a rituálů k odstranění negativních energií.
 • Energetické nástroje a pomůcky:
  • Různé druhy kadidel: význam a účinnost různých druhů kadidel.
  • Energetické esence a oleje: jak používat esenciální oleje pro očistu energie.
  • Zvuková Terapie: Využití tibetských mís, tingshů a jiných zvukových nástrojů.
 • Techniky a procedury energetické očisty:
  • Vizualizace a meditace: vedené meditace pro odstranění negativních energií.
  • Reiki a jiné energetické praktiky: integrace reiki a podobných praktik do očistných procesů.
  • Práce s elementy: využití prvků (země, voda, vzduch, oheň) pro energetickou očistu.
 • Ochrana a udržení energetického prostoru:
  • tvorba energetických bariér: jak vytvořit ochranný energetický štít.
  • pravidelná udržovací praxe: důležitost pravidelné očisty a udržování energetické rovnováhy.
 • Energetická očista v praxi: studie případů
  • Příklady situací, kde byla energetická očista úspěšně aplikována.
  • jak reagovali klienti a jaký měla očista vliv na jejich pohodu.
  • Energetická očista poradce při a po práci s klientem

Harmonie energie – čakry v našem těle

Martina Rychetská

Tato přednáška nabízí komplexní pohled na čakry a jejich vliv na naše celkové blaho, a současně poskytuje praktické nástroje pro dosažení a udržení harmonie v našem energetickém systému.

 • Představení konceptu čaker jako energetických center v lidském těle. Význam energie v lidském těle a psychice.
 • Základní principy harmonie energie a rovnováhy.
 • Pohled na čakry z historické a filozofické perspektivy. Původ a historický kontext čakerského systému.
 •  Jak různé kultury vnímaly a pracovaly s těmito energetickými body.
 • Sedm čaker a jejich Význam. Detailní pohled na každou z čaker, od kořenové po korunní, a jak ovlivňují naše fyzické a emocionální zdraví.
 • Energetické bloky a nerovnováhy. Identifikace příznaků bloků a nerovnováh v čakrálním systému. Jak tyto nerovnováhy mohou ovlivňovat celkovou pohodu.
 • Techniky pro harmonizaci čaker. Praktické metody a cvičení pro harmonizaci čaker a obnovení rovnováhy. Meditace, vizualizace a jiné nástroje pro posílení čakrální energie.
 • Spojení s fyzickým a duševním zdravím. Jak stav čaker ovlivňuje naše fyzické a mentální zdraví. Propojení mezi čakrami a životními oblastmi. Prevence a léčba pomocí harmonizace čaker.
 • Tipy pro integrování poznatků o čakrách do běžného života. Jak můžeme využít tuto znalost pro dosažení celkového blaha.

Snění a práce se sny

Martina Rychetská

 • Co jsou sny a jak jsou pro nás důležité.
  • Sny jsou náš subjektivní zážitek a obrazová reprezentace myšlenek, emocí a dojmů během spánku.
  • Fáze snění: REM (Rapid Eye Movement): fáze intenzivního snění spojená s rychlým pohybem očí. NREM (Non-Rapid Eye Movement): fáze klidného spánku, kdy sny mohou být méně živé.
  • Cirkadiánní rytmus: Sny se mohou lišit v průběhu noci v souladu s naším biologickým rytmem.
 • Historie práce se sny (od pravěku po současnost)
  • Pravěk a spirituality: V pravěku byly sny často považovány za poselství od bohů nebo důležité vodítko pro kmenové společenství.
  • Freud a interpretace snů: Freudova teorie o nevědomí a interpretaci snů jako klíče k nevědomým touhám a traumatům.
  • Jung a symbolika: Carl Jung zdůraznil symbolický a archetypální význam snů pro individuální a kolektivní psychiku.
 • Moderní výzkum: Neurovědci studují fyzické a neurologické aspekty snění.
 • V čem nám mohou být sny nápomocné:
  • Vyjádření emocí: Sny mohou být cestou pro vyjádření potlačených emocí.
  • Proces zážitků: Pomocí snů můžeme zpracovávat a integrovat denní zážitky.
  • Prognóza budoucnosti: Někteří věří, že sny mohou předvídat budoucí události nebo nám nabídnout nápady a inspiraci.
 • Symbolika snů a interpretace.
 • Druhý snění:
  • Lucidní sny: vědomé snění, kdy si člověk je vědom toho, že sní, a může ovlivňovat obsah snu.
  • Astrální projekce: víra, že duše může opustit tělo během snění.
 • Práce se snovým deníkem
  • Denní záznamy: Zapisování snů ihned po probuzení pro zachycení co nejvíce detailů.
  • Analýza vzorů: Vyhledávání opakujících se témat nebo symbolů.
 • Meditace / Vizualizace
  • Užití meditace: Praktikování meditace pro lepší zapamatování snů a pro rozvoj lucidního snění.
  • Vizualizace snů: Používání technik vizualizace k ovlivnění obsahu snů nebo k dosažení určitých cílů v lucidním snění.

Vyučuje: Martina Rychetská, Marie Vítová Plášilová, Alexandra Lechovská

Snění a práce se sny

 • Co jsou sny a jak jsou pro nás důležité.
  • Sny jsou náš subjektivní zážitek a obrazová reprezentace myšlenek, emocí a dojmů během spánku.
  • Fáze snění: REM (Rapid Eye Movement): fáze intenzivního snění spojená s rychlým pohybem očí. NREM (Non-Rapid Eye Movement): fáze klidného spánku, kdy sny mohou být méně živé.
  • Cirkadiánní rytmus: Sny se mohou lišit v průběhu noci v souladu s naším biologickým rytmem.
 • Historie práce se sny (od pravěku po současnost)
  • Pravěk a spirituality: V pravěku byly sny často považovány za poselství od bohů nebo důležité vodítko pro kmenové společenství.
  • Freud a interpretace snů: Freudova teorie o nevědomí a interpretaci snů jako klíče k nevědomým touhám a traumatům.
  • Jung a symbolika: Carl Jung zdůraznil symbolický a archetypální význam snů pro individuální a kolektivní psychiku.
 • Moderní výzkum: Neurovědci studují fyzické a neurologické aspekty snění.
 • V čem nám mohou být sny nápomocné:
  • Vyjádření emocí: Sny mohou být cestou pro vyjádření potlačených emocí.
  • Proces zážitků: Pomocí snů můžeme zpracovávat a integrovat denní zážitky.
  • Prognóza budoucnosti: Někteří věří, že sny mohou předvídat budoucí události nebo nám nabídnout nápady a inspiraci.
 • Symbolika snů a interpretace.
 • Druhý snění:
  • Lucidní sny: vědomé snění, kdy si člověk je vědom toho, že sní, a může ovlivňovat obsah snu.
  • Astrální projekce: víra, že duše může opustit tělo během snění.
 • Práce se snovým deníkem
  • Denní záznamy: Zapisování snů ihned po probuzení pro zachycení co nejvíce detailů.
  • Analýza vzorů: Vyhledávání opakujících se témat nebo symbolů.
 • Meditace / Vizualizace
  • Užití meditace: Praktikování meditace pro lepší zapamatování snů a pro rozvoj lucidního snění.
  • Vizualizace snů: Používání technik vizualizace k ovlivnění obsahu snů nebo k dosažení určitých cílů v lucidním snění.

Vyučuje: Martina Rychetská

 • Co jsou sny a jak jsou pro nás důležité.
  • Sny jsou náš subjektivní zážitek a obrazová reprezentace myšlenek, emocí a dojmů během spánku.
  • Fáze snění: REM (Rapid Eye Movement): fáze intenzivního snění spojená s rychlým pohybem očí. NREM (Non-Rapid Eye Movement): fáze klidného spánku, kdy sny mohou být méně živé.
  • Cirkadiánní rytmus: Sny se mohou lišit v průběhu noci v souladu s naším biologickým rytmem.
 • Historie práce se sny (od pravěku po současnost)
  • Pravěk a spirituality: V pravěku byly sny často považovány za poselství od bohů nebo důležité vodítko pro kmenové společenství.
  • Freud a interpretace snů: Freudova teorie o nevědomí a interpretaci snů jako klíče k nevědomým touhám a traumatům.
  • Jung a symbolika: Carl Jung zdůraznil symbolický a archetypální význam snů pro individuální a kolektivní psychiku.
 • Moderní výzkum: Neurovědci studují fyzické a neurologické aspekty snění.
 • V čem nám mohou být sny nápomocné:
  • Vyjádření emocí: Sny mohou být cestou pro vyjádření potlačených emocí.
  • Proces zážitků: Pomocí snů můžeme zpracovávat a integrovat denní zážitky.
  • Prognóza budoucnosti: Někteří věří, že sny mohou předvídat budoucí události nebo nám nabídnout nápady a inspiraci.
 • Symbolika snů a interpretace.
 • Druhý snění:
  • Lucidní sny: vědomé snění, kdy si člověk je vědom toho, že sní, a může ovlivňovat obsah snu.
  • Astrální projekce: víra, že duše může opustit tělo během snění.
 • Práce se snovým deníkem
  • Denní záznamy: Zapisování snů ihned po probuzení pro zachycení co nejvíce detailů.
  • Analýza vzorů: Vyhledávání opakujících se témat nebo symbolů.
 • Meditace / Vizualizace
  • Užití meditace: Praktikování meditace pro lepší zapamatování snů a pro rozvoj lucidního snění.
  • Vizualizace snů: Používání technik vizualizace k ovlivnění obsahu snů nebo k dosažení určitých cílů v lucidním snění.