Medicínské minimum  –  profil absolventa

1 letý kurz, 5,5 víkendů

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty psychologie, somatologie, patologie, biochemie, diagnostické metody, prevence a podpora zdraví, výživa, fyzioterapie. V rámci studia se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet.

Student obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Školné: 9 500 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Medicínské minimum pro každého

 

Biochemie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

 • úvod do biochemie – energie, katalýza a biosyntéza
 • jak buňky získávají energii z potravy – struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • od DNA k proteinu – genetická informace, nukleové kyseliny
 • enzymy a koenzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základy biochemie hormonálního systému a vybraných orgánů či orgánových soustav

 

Diagnostické metody moderní medicíny

Mgr. Romana Hanušová, Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Veronika Bartošková

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

  

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Naděžda Calabová, DiS.

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Patologie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Romana Hanušová, PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

Mgr. Zuzana Bittnerová, MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Veronika Bartošková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

Mgr. Romana Hanušová, Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Veronika Bartošková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Romana Hanušová, RNDr. Kateřina Cibulková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2023/2024

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

V prezenční formě bude obor otevřen ve školním roce 2024/2025.

Ve školním roce 2023/ 2024 je možné kurz absolvovat v prezenční formě v Ostravě – https://skolakamate.cz/medicinske-minimum-pro-kazdeho-ostrava/ nebo  kdykoliv ve  verzi online – https://www.skolakamate.online/enrol/index.php?id=10

víkend   předmět vyučující

 

1 sobota Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem Mgr. Veronika Bartošková
1 neděle Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem Mgr. Veronika Bartošková
2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
3 sobota patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
3 neděle patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc Mgr. Veronika Bartošková
4 neděle biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová,
5 sobota Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Veronika Bartošková

Iva Dvorská, DiS.

5 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Veronika Bartošková

Iva Dvorská, DiS.

6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Naďa Calabová
Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2022/2023

5,5  víkendů, 11 denní kurz

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

15.10. 2022 1 sobota Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem

 

Mgr. Veronika Bartošková
16.10. 2022 1 neděle Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem

 

Mgr. Veronika Bartošková
 

12.11. 2022

 

2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie

 

Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
13.11. 2022 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie

 

Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
3.12. 2022 3 sobota patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
4.12. 2022 3 neděle patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
14.1.2023 4 sobota  

diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Veronika Bartošková
15.1.2023 4 neděle biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová,
11.2.2023 5 sobota  

Výživa a prevence a podpora zdraví

 

Mgr. Veronika Bartošková
12.2.2023 5 neděle  

Výživa a prevence a podpora zdraví

 

Mgr. Veronika Bartošková
4.3.2023 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Naďa Calabová