Medicínské minimum  –  profil absolventa

1 letý kurz, 5,5 víkendů

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty psychologie, somatologie, patologie, biochemie, diagnostické metody, prevence a podpora zdraví, výživa, fyzioterapie. V rámci studia se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet.

Student obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Školné: 9 500 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Medicínské minimum pro každého

 

Biochemie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

 • úvod do biochemie – energie, katalýza a biosyntéza
 • jak buňky získávají energii z potravy – struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • od DNA k proteinu – genetická informace, nukleové kyseliny
 • enzymy a koenzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základy biochemie hormonálního systému a vybraných orgánů či orgánových soustav

 

Diagnostické metody moderní medicíny

Mgr. Romana Hanušová, Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Veronika Bartošková

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

  

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Naděžda Calabová, DiS.

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Patologie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Romana Hanušová, PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

Mgr. Zuzana Bittnerová, MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Veronika Bartošková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

Mgr. Romana Hanušová, Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Veronika Bartošková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Romana Hanušová, RNDr. Kateřina Cibulková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2021/2022

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny předmět vyučující

 

16.10. 2021 sobota Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
17.10. 2021 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Zuzana Bittnerová
13.11. 2021 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková
14.11. 2021 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, RNDr. Kateřina Cibulková,
4.12. 2021 sobota patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
5.12. 2021 neděle patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
22.1.2022 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Zuzana Bittnerová

Mgr. Romana Hanušová

23.1.2022 neděle biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová,
12.2.2022 sobota Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem

 

Mgr. Zuzana Bittnerová, Ing. Vlasta Křenovská, Mgr. Hana Kaštan,
13.2.2022 neděle Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem Mgr. Zuzana Bittnerová, Ing. Vlasta Křenovská, Mgr. Hana Kaštan,
5.3.2022 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Naďa Calabová
Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2022/2023

5,5  víkendů, 11 denní kurz

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

15.10. 2022 1 sobota Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem

 

Mgr. Veronika Bartošková
16.10. 2022 1 neděle Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem

 

Mgr. Veronika Bartošková
 

12.11. 2022

 

2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie

 

Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
13.11. 2022 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie

 

Mgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
3.12. 2022 3 sobota patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
4.12. 2022 3 neděle patologie Mgr. Zuzana Bittnerová
14.1.2023 4 sobota  

diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Veronika Bartošková
15.1.2023 4 neděle biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová,
11.2.2023 5 sobota  

Výživa a prevence a podpora zdraví

 

Mgr. Veronika Bartošková
12.2.2023 5 neděle  

Výživa a prevence a podpora zdraví

 

Mgr. Veronika Bartošková
4.3.2023 6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Naďa Calabová