Základy ajurvédy

1 letý obor, 8 víkendů

Cílem oboru Základy ájurvédy – tradiční indické medicíny je seznámit se se základy, principy a praxí tisíce let starého léčebného indického systému ájurvéda. Obor je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o indickou kulturu, indickou mystiku, indické léčení. Obor je určen pro ty, kteří si chtějí rozšířit odborné znalosti pro svoji vlastní potřebu nebo i pro rozšíření kompetencí v rámci pracovní činnosti, avšak účastníci nepotřebují, aby se z nich stali specialisté v oboru ájurvéda na takové odborné úrovni, jako by studovali podrobné víceleté specializované studium ájurvédy na institucích zaměřených výhradně na tento léčebný směr. Studium Základů  ájurvédy je určeno každému, kdo se o danou problematiku zajímá, ať již z důvodů osobních, nebo profesních. Studium využijí v praxi výživoví poradci, maséři a jiní poradci v oblasti přírodní medicíny, kteří si chtějí rozšířit možnosti a portfolium své působnosti. Kdo studuje pouze pro vlastní potřebu, zcela jistě nabyté poznatky využije v rámci péče o své vlastní zdraví i o zdraví svých blízkých.

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 15 000 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Základy ajurvédy

Vyučující: MUDr. Michaela Ferancová, Ing. Jana Ježíková, Mgr. Eva Kovářová, Romana Mikulčická, Daniel Petlák, Alexandra Lechovská.

Úvod do ajurvédy – sánkhijová filosofie vzniku vesmíru – 24 Tanmáter, Vlastnosti (guny) 5ti elementů a definice zdraví, Prakrti a Vikrti, Dóši Váta, Pitta, Kapha, vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav jednotlivých dóš, nejčastější  nemoci spojené s nerovnovážným stavem jednotlivých dóš,, stav mysli, emoce, tendence chování; nástroje k harmonizaci dóš, ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život, Dinačária a Rtučária, Abhjanga – ajurvédské olejové terapie, strava, ájurvédská dietologie a fytoterapie – vlastnosti jednotlivých potravin, ajurvédské vaření a strava pro jednotlivé dóši, strava a denní režim podle ajurvédy, Agni – trávící oheň, 7 Dhatu, Mala, Ama, konzultace podle principů ajurvédy, pulsní diagnostika, ajurvéda a vědomí, přínos ajurvédy pro současného člověka západní civilizace – ajurvéda v praxi, možnosti propojení ajurvédy a klasické medicíny, ajurvédské léčebné procedury: Abhyanga, Udwartana, Choorna pinda sweda, Shirodara, Kati vasti, Greeva vasti, Janu vasti, Pizhichil, praktická ukázka Shirodary, Panchakarma, Marmová terapie, indické cvičení a jóga,  reflexní terapie a shiatsu, Čakry a jejich symbolika, duchovní rozměr ájurvédy a indické mystiky, základy sánskrtu a hindštiny.

Vytisknout

Základy ajurvédy – Rozvrh hodin školní rok 2022/2023

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

datum víkend předmět vyučující
 

15 -16. říjen 2022

 

1

1

Sobota

neděle

Reflexní terapie Romana Mikulčická
5. -6. listopad 2022 2

2

sobota

neděle

 

Úvod do ajurvédy – sánkhijová filosofie vzniku vesmíru – 24 Tanmáter

Vlastnosti (guny) 5ti elementů a definice zdraví

Dóši Váta, Pitta, Kapha – úvod

Prakrti a Vikrti

 

 

Eva Kovářová

26. -27. listopad  2023   3

3

sobota

neděle

Váta dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Váty (nejčastější vátové nemoci), stav mysli, emoce, tendence chování

Váta dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život), Dinačária a Rtučária

Abhjanga – ajurvédské olejové terapie

Eva Kovářová
3.-4. prosinec  2022

 

 

4

4

sobota

neděle

Sánskrt a hindština

 

Alexandra Lechovská

 

28.-29.1.2023 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle

Pitta dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Pitty (nejčastější pittové nemoci), stav mysli, emoce, tendence chování

Pitta dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život), Dinačária a Rtučári

Agni versus ÁMA – očista a výživa, kapacita trávicího ohně

 

šiatsu Kapha dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Kaphy (nejčastější kaphové nemoci), stav mysli, emoce, tendence chování

Kapha dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život), Dinačária a Rtučária

STRAVA – vlastnosti jednotlivých potravin, ajurvédské vaření a strava pro jednotlivé dóši

 

 

   Ing. Jana Ježíková
11.-12.2.2023 6

 

 

6

Sobota

 

 

neděle

Strava a denní režim podle ajurvédy,

Agni – trávící oheň, 7 Dhatu, Mala, Ama

Konzultace podle principů ajurvédy,

Pulsní diagnostika

 

Ajurvéda a vědomí,

Přínos ajurvédy pro současného člověka západní civilizace – ajurvéda v praxi,

Možnosti propojení ajurvédy a klasické medicíny

 

MUDr. Michaela Ferancová
4.-5.3.2022 7

7

Sobota

neděle

Čakry a jejich symbolika

Duchovní rozměr ájurvédy a indické mystiky,

Daniel Petlák
25.-26. březen 2023

 

8

8

Sobota

neděle

Ajurvédské léčebné procedury:

Abhyanga, Udwartana, Choorna pinda sweda, Shirodara, Kati vasti, Greeva vasti, Janu vasti, Pizhichil…

Praktická ukázka Shirodary

Panchakarma

Marmová terapie

 

MUDr. Michaela Ferancová

 

 

 

Vytisknout

 

Vytisknout