Psychologie zdraví – Plzeň

Profil absolventa

Doba studia dva roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

Tento dvouletý obor se skládá ze dvou samostatných dílčích oborů:
1 letého oboru Základy psychologie
1 letého oboru Psychosomatika

Co můžeme a máme dělat, abychom zabránili nežádoucím jevům a těžkostem v našem duševním životě? Jak vedle tělesné hygieny provádět i hygienu duševní? Ve světě se v posledních dekádách vytvořila samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá – psychologie zdraví.

Obor Psychologie zdraví je určen pro všechny, kteří si uvědomují význam a roli duševních (psychických) faktorů na našem zdraví a vůbec na veškerém dění v našem životě. Základy psychologie jsou důležité nejen v osobním životě, ale i ve všech profesích, a to nejen pomáhajících (učitelé, zdravotničtí pracovníci, policisté, sociální pracovníci, právníci, soudci, poradci….). Avšak v současné praxi jsou i při studiu na vysokých školách poznatky z psychologie podceňovány a jsou předávány na nedostatečné úrovni, což se promítá negativními dopady v běžném reálném životě, chybějícím citlivém a lidském přístupu ke klientům či blízkému okolí. Poznatky z psychologie jsou nezbytné k navození správné empatické komunikace, pochopení sebe sama i dění kolem nás, k citlivému přístupu v životě. V kontextu Psychologie zdraví pak poznatky z oboru Základy psychologie neoddělitelně souvisí s poznatky z oboru Psychosomatika, kterou lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci, vlivu psychických procesů a emocí na vznik fyzických problémů, kdy každá nemoc má také svoji psychickou složku.  Na rozvoji psychosomatických onemocnění se podílejí genetické, biologické, sociální a psychické vlivy, přičemž psychickým vlivům se dnes přičítá minimálně 50%ní  podíl na vzniku na vzniku různých onemocnění. 

Psychologie zdraví je jednou z mladých, ale velmi dynamicky se rozvíjejících psychologických disciplín. Fakticky existuje již delší dobu, ale oficiálně (formálně) byla institucionalizovaná v roce 1978, kdy APA schválila oficiální ustavení disciplíny psychologie zdraví jako 38. divizi (Division of Health Psychology).

Absolvent 2 letého oboru Psychologie zdraví obdrží certifikát o absolvování oboru Psychologie zdraví pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Současně absolvent obdrží certifikáty za absolvování dílčích 1 letých oborů: oboru Základy psychologie a oboru Psychosomatika.

Cena studia: 1. rok školní rok 14 000 Kč, 2. školní rok 14 000 Kč.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Základy psychologie

Rozvrh hodin

Psychosomatika

Rozvrh hodin

Programová náplň

Základy psychologie

Programová náplň

Psychosomatika

Programová náplň