Poradce východní medicíny – Praha

Profil absolventa

Doba studia dva roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

Tento dvouletý obor se skládá ze dvou samostatných dílčích oborů:
1 letého oboru Základy tradiční čínské medicíny
1 letého oboru Základy ájurvédy

Poradce východní medicíny představuje dvouleté studium, jehož cílem je seznámit účastníky s různými systémy východní medicíny, jako je tradiční čínská medicína, ájurvéda (tradiční indická medicína) a japonská medicína. Studium je zaměřené zejména na tradiční čínskou medicínu a ájurvédu, tedy dva nejrozšířenější a světově nejznámější léčebné systémy. Obor je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o východní medicínu, chtějí si rozšířit odborné znalosti v této oblasti, avšak nepotřebují, aby se z nich stali specialisté v oboru Tradiční čínské medicíny nebo Ájurvédy v takové míře, jako by studovali víceleté specializované studium Tradiční čínské medicíny nebo Ájurvédy na institucích zaměřených výhradně na hlubší studium těchto oborů. Studium Poradce východní medicíny tak pokrývá „černou díru“ na trhu,  zpřístupňuje tyto obory široké veřejnosti a činí jej tak dostupným každému, nezávisle na tom, zda chce studovat pouze pro vlastní osobní potřebu, nebo se záměrem profesního využití. Studium je ojedinělé tím, že umožňuje logické propojení různých směrů východní medicíny v praxi. Stejně jako v dávné historii, kdy oba léčebné směry měly k sobě blízko, jeden souvisel s druhým a měly společné kořeny, i nyní budeme znovu objevovat, propojovat a uvádět do praxe to, co mají směry východní medicíny společné.  Dospějeme k poznání, že celá východní medicína je  jednotný logicky propojený systém. Studium využijí v praxi výživoví poradci, maséři i jiní poradci v oblasti přírodní medicíny, kteří si chtějí rozšířit možnosti a portfolium své působnosti. Kdo studuje pouze pro vlastní potřebu, zcela jistě nabyté poznatky využije v rámci péče o své vlastní zdraví i o zdraví svých blízkých.

Absolvent 2 letého oboru Poradce východní medicíny obdrží certifikát o absolvování oboru Poradce východní medicíny pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Současně absolvent obdrží certifikáty za absolvování dílčích 1 letých oborů: oboru Základy ájurvédy a oboru Základy tradiční čínské medicíny.

Cena studia: 1. školní rok 14 000 Kč, 2. školní rok 14 000 Kč.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Základy tradiční čínské medicíny

Rozvrh hodin

Základy ájurvédy

Rozvrh hodin

Programová náplň

Základy tradiční čínské medicíny

Programová náplň

Základy ájurvédy

Programová náplň