Poradce v oblasti duchovní medicíny – Brno

Profil absolventa

Doba studia dva roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

Tento dvouletý obor se skládá ze dvou samostatných dílčích oborů:
1 letého oboru Základy duchovní medicíny
1 letého oboru Psychosomatika

2 leté studium se skládá ze dvou tematických celků (oborů): Základy duchovní medicíny a Psychosomatika, čímž zdůrazňuje synergii obou oborů a schopnost absolventů spojit duchovní léčbu s psychosomatickým přístupem. Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku duchovní a spirituální medicíny. Spirituální pohled na člověka existoval vedle oficiální medicíny od pradávna. S vývojem technické medicíny, nástupem různých politických režimů, jsme se začali tomuto přístupu oddalovat, ale v posledních letech se k němu znovu vracíme. Zdraví nepředstavuje pouze bio-psycho-sociální model pojetí člověka (tedy pouhé fyzické, psychické a sociální pojetí zdraví), ale vyzdvihována je nově další, opomenutá čtvrtá rovina zdraví, tj. duchovní (spirituální) pojetí zdraví. V souladu s duchovním pojetím zdraví je zdravý ten, kdo žije v souladu s etickými a morálními zákony, v souladu s vyššími principy. Cílem oboru je potencovat v lidech zralou, zdravě sebevědomou, vyšší zákony respektující osobnost. Nově nabyté poznatky přispějí ke zvládání těžkých životních osobních situací, k vyrovnanému, smysluplnému a harmonickému žití, ke zvládání a řešení psychosomatických zdravotních obtíží i naplnění karmického poslání. Poznatky získané absolvováním 2 letého studijního programu lze využít jak pro osobní potřebu, tak v profesní oblasti a poradenské praxi.

Cílem jednoletého oboru Základy duchovní medicíny je pomoci odpovědět na otázky týkající se smyslu a významu lidského bytí (Kdo jsem já? Odkud jsem přišel? Co je mým úkolem a posláním na Zemi? Co je mým karmickým posláním?), najít cestu v rovnováze a harmonii. Studium je postavené na principech energetické práce, astrologie a astropsychologie, na základech numerologie a tarotu.

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci, propojení vlivu psychických procesů a emocí na vznik fyzických problémů, kdy každá nemoc má také svoji psychickou složku. Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem. Dnes je psychosomatika považována za vědeckou psychologickou i klinickou medicínskou disciplínu.

Studium oboru Poradce duchovní medicíny je orientované na Osobnostní a duchovní rozvoj každého člověka, sebekoučink a posouvá člověka vpřed na cestě v jeho duchovním vývoji.

Absolvent 2 letého oboru Poradce duchovní medicíny obdrží certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ. Současně absolvent obdrží certifikáty za absolvování dílčích 1 letých oborů: oboru Základy duchovní medicíny a oboru Psychosomatika.

Cena studia: 1. školní rok 14 000 Kč,  2. školní rok 14 000 Kč.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Základy duchovní medicíny

Rozvrh hodin

Psychosomatika

Rozvrh hodin

Programová náplň

Základy duchovní medicíny

Programová náplň

Psychosomatika

Programová náplň