Poradce v oblasti celostní medicíny – Praha

Profil absolventa

Doba studia 3 roky, celkem 24 víkendů (vždy sobota a neděle), 8 víkendů za školní rok.

Obor se skládá z 2 letého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny a 1 letého oboru Psychosomatika.

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku celostní medicíny. Celostní pohled na člověka existoval vedle oficiální medicíny od pradávna, a proto je cílem tříletého oboru Poradce v oblasti celostní medicíny propojit klasickou medicínu s medicínou přírodní.  Poradce obdrží znalosti z klasické, přírodní medicíny a psychosomatické medicíny, takže bude umět získané vědomosti co nejvíce propojit tak, aby klientovi nabídl nejvhodnější cesty vedoucí ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Cílem je seznámit se s výhodami a eventuálními riziky jednotlivých terapeutických postupů, student by měl získat základní přehled o jednotlivých léčebných metodách tak, aby dokázal v případě řešení zdravotního problému zvolit nejvhodnější kombinaci technik, které povedou k maximálnímu efektu podpory zdraví.  Poradce umí nabídnout i vhodné přístupy vedoucí k prevenci onemocnění. Při hledání nejvhodnějšího přístupu se zaměřuje na celostní pohled na člověka, bere v úvahu zdravotní i psychický stav člověka.

„Je mnohem důležitější vědět, jaký typ pacienta má nějakou nemoc, než jakou nemoc má nějaký pacient“ (řecký lékař Hippokrates).

Absolvent 3 letého oboru Poradce celostní medicíny obdrží certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Současně absolvent obdrží certifikáty za absolvování dílčích oborů: 2 letého oboru Poradce přírodní medicíny a 1 letého oboru Psychosomatika.

Cena studia: 1. školní rok 14 000 Kč, 2. školní rok 14 000 Kč, 3. školní rok 14 000 Kč. 

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Poradce v oblasti přírodní medicíny

Rozvrh hodin

Psychosomatika

Rozvrh hodin

Programová náplň

Poradce v oblasti přírodní medicíny

Programová náplň

Psychosomatika

Programová náplň