Medicínské minimum – Ostrava

Profil absolventa

1letý kurz, 5,5 víkendů

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty somatologie, patologie, psychologie, biochemie, diagnostické metody, fyzioterapie, prevence a podpora zdraví, výživa. V rámci studia se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet.

Student obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Školné: 9 500 Kč.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Ročník 2024/2025

termínyvíkendpředmětvyučující
19.10.20241sobotaVýživa a prevence a podpora zdravíMgr. Apolena Stellarová
20.10.20241neděleVýživa a prevence a podpora zdravíMgr. Apolena Stellarová
9.11.20242sobotaZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Eva Stoklasová    
10.11.20242neděleZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Eva Stoklasová
30.11.20243sobotapatologieMgr. Eva Stoklasová
1.12.20243nedělepatologieMgr. Eva Stoklasová
18.1.20254sobotadiagnostické metody klasické medicíny, první pomocMgr. Hana Pokorná                              
19.1.20254nedělebiochemieBc. Simona Stiborová  
22.2.20255sobotaPsychologie –  komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Golichová    
23.2.20255nedělePsychologie –  komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Golichová    
8.3.20256sobotaKraniosakrální terapieKlára Veselá
9.3.20256neděleBiorezonanční terapieIng. Vlasta Fajtlová
29.3.20257sobotaFyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaciMgr. Adéla Fialová

Programová náplň

Biochemie

 • Úvod do biochemie a klinické biochemie
 • Využití biochemických pochodů v klinické praxi, tělesné tekutiny a jejich analýza v klinické praxi
 • Správná laboratorní praxe, biologický materiál a jeho zpracování v laboratoři
 • Sacharidy, bílkoviny a lipidy v klinické praxi, referenční meze, patologické hodnoty v krvi
 • Acidobazická rovnováha, fyzikální zákony potřebné pro udržení homeostázy (vnitřní prostředí)
 • Enzymy a jejich stanovení v klinické praxi, klasifikace enzymů, nejdůležitější enzymy a jejich referenční meze
 • Hormony a tumorové markety, specifičnost a senzitivita

Vyučuje: Bc. Simona Stiborová

Diagnostické metody moderní medicíny, základy první pomoci

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání
 • základy první pomoci

Vyučuje: Mgr. Hana Pokorná

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

Vyučuje: Mgr. Adéla Fialová

Patologie

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

Vyučuje: Mgr. Eva Stoklasová

Prevence a podpora zdraví

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)

Vyučuje: Mgr. Apolena Stellarová

Psychologie – Základy práce s klientem

 • Motivace poradce pro práci s klientem
 • Motivace klienta pro změnu
 • Zásady poradenské práce
 • Úskalí práce s klientem
 • Psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • Osobnost lektora, osobnost klienta
 • Způsoby komunikace s klientem

Vyučuje: Mgr. Veronika Bartošková

Výživa

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

Vyučuje: Mgr. Apolena Stellarová

Základy fungování lidského těla – somatologie

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

Vyučuje: Mgr. Eva Stoklasová