Fytoterapie – léčivé rostliny – Ostrava

Profil absolventa

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (každý školní rok 8 víkendů vždy sobota a neděle)

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop, levandule), keře (např. borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek, praktickými ukázkami bylin, exkurzemi, výrobou produktů a domácí kosmetiky s využitím bylin. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 14 000 Kč/ 1. školní rok, 14 000 Kč/ 2. školní rok.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

další ročník je naplánován na školní rok 2025/2026

1. ročník 2023/2024

datumvíkendpředmětvyučující
21. 10. 20231sobotaPsychologie Mgr. Veronika Golichová
22. 10. 20231nedělePsychologie Mgr. Veronika Golichová 
11. 11.20232sobotaSomatologieMgr. Eva Stoklasová 
12.11.20232neděleSomatologieMgr. Eva Stoklasová
2.12.20233sobotaPatologieMgr. Eva Stoklasová 
3.12.20233nedělePatologieMgr. Eva Stoklasová 
20.1.20244sobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
21.1.20244neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
10.2.20245sobotaPlané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověkaIng. Hana Zuchnická
11.2.20245nedělePřírodní zahradyIng. Hana Zuchnická 
2.3.20246sobotaImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová, BsC.
3.3.20246neděleImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová, BsC.
23.3.20247sobotaZáklady rostlinné morfologie, Farmaceutická botanika – výběr čeledí (případně krátká exkurze na jarní rostliny) Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
24.3.20247neděleFarmaceutická botanika – pokračování, Základy fytotoxikologie – nebezpečné rostlinyVybrané produkty metabolismu rostlin Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
20.4.20248sobotaVybrané produkty metabolismu rostlin – pokračování, Exkurze – botanika Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
21.4.20248neděleŽivot v přírodní zahradě (případně i s praktickými ukázkami domečků pro včely, pítek apod.), Exkurze – botanika Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

2. ročník 2024/2025

víkendpředmětvyučující
1sobotaBachovy esence Silvia Feera
1neděleAromaterapie Eva Kounická
2sobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
2neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
3sobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BsC.
3neděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BsC.
4sobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BsC.
4neděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BsC.
5sobotaÚčinné látky v rostlinách Jitka Klimešová
5neděleÚčinné látky v rostlinách  Jitka Klimešová
6sobotaLéčivé stromy a keřeMgr. Petra Hanáková
6neděleLéčivé stromy a keřeMgr. Petra Hanáková
7sobotaByliny a alkoholMgr. Petra Hanáková
7nedělePěstování a sběr léčivých rostlinMgr. Petra Hanáková
8sobotaByliny podle ročních obdobíMgr. Petra Hanáková
8neděleByliny podle ročních obdobíMgr. Petra Hanáková

Programová náplň

Aromaterapie

 • program aromaterapie pro začátečníky
 • co je to aromaterapie
 • historie a použití na úrovni fyzické, psychické a spirituální
 • co jsou to éterické oleje – nákup, skladování, bezpečnost, výroba
 • hydroláty – výroba, použití
 • ředění éterických olejů – použití v běžném životě (aromalampy, difuzéry), inhalace, koupel, masážní olej, krém
 • Rostlinné oleje -výroba, použití, význam v aromaterapii
 • Domácí lékárnička – popáleniny, nachlazení – chřipka, rýma, kašel, horečka

Vyučuje: Xenie Pilíková

Bachovy esence, esence volně žijících zvířat

 • Program Bachovy esence pro začátečníky
 • O květových esencích – vznik, filozofie
 • Příprava květových esencí – používání
 • Co je to signatura – Příklady
 • Bachovy esence v posloupnosti
 • 12 léčitelů
 • 7 pomocníků
 • 19 esencí podporujících 12 léčitelů a 7 pomocníků
 • 7 skupin Bachových esencí – strach, nejistota, nedostatečný zájem o přítomnost a okolí, osamělost, podléhání cizím vlivům a myšlenkám, zoufalství a malomyslnost, přílišná starost o blaho druhých

Vyučuje: Xenie Pilíková

Byliny a alkohol

 • alkohol, druhy alkoholu a jeho vliv na účinnost produktů z bylin

Vyučuje: Mgr. Petra Hanáková

Byliny podle ročních období

 • představení bylin dle sezónnosti s ohledem na aktuální roční období
 • případná exkurze do okolí
 • indikace vybraných bylin

Vyučuje: Mgr. Petra Hanáková

Byliny pro ženy

 • představení nejznámějších bylin v oblasti gynekologie
 • záněty, neplodnost, těhotenství, kojení a další
 • indikace a využití v praxi

Vyučuje: Mgr. Petra Hanáková

Exkurze – Bylinky našeho okolí – seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel

2denní exkurze s poznáváním bylin do blízkého okolí

Vyučuje: Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Farmaceutická botanika

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteria
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae – rostliny
 • Tracheophyta – cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny

Vyučuje: Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Farmakognozie

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika, sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia, vasokonstringencia, venofarmaka, antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Fytoterapie častých zdravotních potíží

ZAŽÍVACÍ SOUSTAVA

 1. FUNKČNÍ DYSPEPSIE A GASTROESOFAGEÁLNÍ REFLUX – Tarax, Gentiana lutea, Plantago lanc,
 2. IBS – Melissa, Chamomila rec,
 3. DIARHOEA – Andrographis, Repicek
 4. KONSTIPACE – Rumex cr, Arctium, Tarax, Elettaria card, Melissa off,
 5. CROHNOVA CHOROBA A ULCERATIVNÍ KOLITIDA – Curcuma, Ulmus fulva, Plantago, Berberis vulg,
 6. HEMOROIDY – Tarax, Achillea, Aesculus

KARDIOVASKULÁRNÍ SOUSTAVA

 1. HYPERTENZE – Olive leaf, Vaccinium, Tilia, Achillea
 2. ATEROSLEROZA A HYPERLIPIDEMIE – Olive leaf, Monascus purpureus,
 3. ARYTMIE A PREVENCE CVS PŘÍHOD AP/NSCH – Cratageus spp, Allium sat, Tilia eur, Vib. op., Leonorus cardiaca, Cratageus spp,
 4. KŘEČOVÉ ŽÍLY A BÉRCOVÉ VŘEDY – Aesculus, Achillea mil, Gingko bil, Zantoxylum am.
 5. PORUCHY PEHIPHERÁLNÍ CIRKULACE = Zantox,, Zinziber, Curcuma, Cratageus
 6. MRTVICE – RECOVERY = Gingko, Scutelaria, Vaccinium, Curcuma

DÝCHACÍ SOUSTAVA

 1. RYMA A CHŘIPKA – Mentha pip, Echinacea, Thymus vul., Sambucus
 2. SINUSITÍDA – TONSILITÍDA – LARYNGITÍDA – Sambucus nigra, Echinacea spp., Solidago farf, Calendula off, Galium app., Salvia off. Mentha pip
 3. BRONCHITÍDA – AKUTNÍ A CHRONICKÁ = Verbascum tapsus, Glzcorrhiza glabra, Tussilago, Inula hel, Thymus,
 4. COPD = Inula hel, Equisetum arv, Pimpinella, Alium sat, Althea, Glzcorrhyza, Lobelia
 5. ASTMA – Ephedra sin, Scutelaria baical., Lobelia inflata, Prunus seronina,
 6. SENNÁ RYMA = Urtica dio, Scut. baical., Thyme, calendula, Echinacea, Albizia

SVALOVÁ A KOSTERNÍ SOUSTAVA

 1. ARTRITÍDA A REVMATOIDNÍ A ARTRITÍDA = Reishi, curcuma,
 2. OSTEOARTRITÍDA
 3. DNA = äpium graveolens, Smilax ornata, Tarax off flos, Boswelia
 4. SYNDROM NEPOSEDNYCH NOHOU – Passiflora, Urtica dio, Matricaria, Valeriana, Mg malate,
 5. MYALGIE A FIBROMYALGIE
 6. SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU = Apium, Aesculus, Zinziber, Curcuma, Harpagohytum proc., Boswelia, Arnika a Symphytum top.

MOČOVÁ SOUSTAVA

 1. ZÁNĚT MOČOVYCH CEST – Thymus, Acrostaphylos, Achillea, Valeriana, Matricaria, Agathosma bet, Echinacea spp
 2. CYSTITIDA – Zea mays, Achillea, Acrostaphylos, Capsela bursa pastoris, Althea off, Equisetum arv, viburnum spp, Matricaria
 3. MOČOVÉ KAMENY – Zea mays, Equisetum arv, Viburnum spp, Eupathorium purp, Dioscorea villosa
 4. ENURÉZA/NOČNÍ POMOČOVÁNÍ = Equisetum, Scutelaria lat, Zea m, Hypericum, Crataeva nurvala, Matricaria rec. Albizia, Pasiflora, Plantago
 5. BPH – Serenoa rep, Urtica dio radix, Arcostaphylos uva ursi, Zea m,

POHLAVNÍ-ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA

 1. AMENOREA – Vitex, Artemisia vulg, Verbena off, Cimicifuga off
 2. DYSMENOREA – Angelica sis, Vib spp, Pasq, Dioscorea
 3. PMS – Tarax, Scut lat, Valeriana off,
 4. PCO/PSOS – Schizandra, Peonia lac, Glycorrhiza gl,
 5. ENDOMETRIOZA = Centela as, Angelica sin,
 6. KLIMAKTERIUM A MENOPAUZA – Trifolium, Salvia off, Cimicifuga rac, Ziziphus sp, Hypericum perf, Vitex,

NERVOVÁ SOUSTAVA

 1. ÚZKOSTLIVOST – Rosa dam, Scut lat, Leonorus card, Withania somn, Passiflora inc,
 2. DEPRESE – Hypericum perf, Avena sat, Artemisia vulg, Rhodiola, Glzcorrhyza, Schizandra
 3. STRESS = Rosa dam, Rhodiola, Scut lat, Pasiflora inc, Valeriana off, Leonorus card, Stachys bet, Eleuthero
 4. NESPAVOST – Humulus lup, Pasiflora inc, Valeriana off, Melissa off, Escholzia californica, Tilia, Pulsatila vulg,
 5. BOLEST HLAVY A MIGRENA – Tanacetum parth, Vib op. Artemisia vulg, Scut lat, Matricaria
 6. PORUCHY KOGNITIVNÍ FUNKCE = Bacopa, Salvia, Rosemarinus, Rhodiola, Giknkgo, Eleutherococcus,

KŮŽE

 1. CHRONICKÁ DERMATITÍDA = Rehmania, Hemidesmus indicus, Berberis aquif/vulgaris, Arctium lappa,
 2. ATOPICKY EKZÉM = Echinacea, Scutelaria baical, Arctium lappa, Albizia leb, Hemidesmus ind, Rehmania, Tanacetum, stelaria, Primula
 3. LUPENKA = Curcuma, Glyrorrhiza,
 4. AKNE = Berberis, Thymus, Phytolacca dec, Vitex, Calendula, Ocimum bas, Centela,Oreganum
 5. PÁSOVY OPAR = echinacea, Hzpericum, Melissa, off EO, Whitania, Eleutheroc.
 6. BRADAVICE = Cheladonium majus, thuja, Echinacea

ENDORKINOLOGIE

 1. DIABETES MELLITUS – Galega off, Cinnamon, Vaccinium, Tarax, Panax ging, Gymnema
 2. REAKTIVNÍ HYPOGLYKEMIE = Schizandra, Sylibum mar, Cinnamomum, Gymnema, Eleuthero, whitania,
 3. HYPOFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY = Lycopus, Leonorus, Ocimum, Rehmania
 4. HYPERFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY = Withania, Fucus vesiculosis, Coleus
 5. METABOLICKY SYNDROM = Cynara, Gymnema, Green tea, Schizandra Grapeseed extr.
 6. SYNDROM ADRENÁLNÍ HYPOFUNKCE = Glycorrhyza, Eleuthero, Whitania, Rehmania, Panax

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Fytoterapie

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravku
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Fytotoxikologie

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

Vyučuje: Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Léčivé stromy a keře

 • léčivé stromy a keře
 • poznávání, sběr, využití, botanika

Vyučuje: Mgr. Petra Hanáková

Patologie

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

Vyučuje: Mgr. Eva Stoklasová

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Vyučuje: Mgr. Petra Hanáková

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

 • Velkou řadu rostlin si člověk pozměnil tak, aby mu přinášely užitek. Tyto rostliny se využívají jako potraviny, krmivo, průmyslové suroviny nebo jako okrasné rostliny.
 • Tyto rostliny jsou plně závislé na péči člověka.Tuto skupinu rostlin nazýváme kulturní rostliny.
 • Užitkové rostliny, neboli plodiny jsou rostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek. Používají se velmi často jako potrava nebo jako krmivo. Leckdy se k této skupině přiřazují i rostliny botanicky pozoruhodné, které mohou být následně využity v botanickém výzkumu či jako rostliny okrasné.
 • Rostliny planě rostoucí a pěstované, jejich vztahy, biologická rozmanitost, její význam a ochrana.
 • Vznik a vývoj kulturních rostlin, genová centra jejich původu, rozdělení kulturních a planě rostoucích rostlin podle způsobu využití.
 • Ochrana genofondu zemědělských plodin, právní předpisy, instituce, informační systémy.
 • Ukázky užitkových rostlin, jejich plodů a semen se zaměřením na zeleniny a speciální plodiny.

Vyučuje: Ing. Hana Zuchnická

Přírodní zahrady

Na kurzu přírodních zahrad a vývoji zemědělství se seznámíte s různými pohledy na přírodní zahrady, dozvíte se spoustu zajímavých informací o rostlinách a jejich použití, načerpáte inspirační fotografie z různých zahrad po ČR a ve světě. Prozradím vám zajímavé a spolehlivé dodavatele semen, bylin i dřevin pro vaši zahradu. V závěru kurzu si vyrobíme semínkovou bombu.

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace
 • život v přírodní zahradě (případně i s praktickými ukázkami domečků pro včely, pítek apod.)

Vyučuje: Ing. Hana Zuchnická

Psychologie

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

Vyučuje: Mgr. Veronika Golichová

Vybrané produkty metabolismu rostlin – účinné látky v rostlinách

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 •  Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

Vyučuje: Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Výroba domácí kosmetiky

Na kurzu přírodní kosmetiky se seznámíte s materiály, ze kterých lze kosmetiku vyrábět, s bylinkami, které nám pomáhají a můžeme je aplikovat i do přírodní kosmetiky. Snažím se respektovat sezónnost tvoření, proto se na jaře pustíme do tvorby jarních produktů ( např. pleťové masky, jarní mast na odřeniny,  osvěžující jarní krém a zelené smoothie, jarní ocet), na podzim pleť zahalíme do výživného pleťového krému, balzámu na rty, bylinkového likéru, bylinkového octu nebo výživné masti na zimní období. Vždy budeme vyrábět čtyři produkty za víkend dle aktuální dostupnosti.

Vyučuje: Ing. Hana Zuchnická

Základy fungování lidského těla – somatologie

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

Vyučuje: Mgr. Eva Stoklasová