Fytoterapie – léčivé rostliny – České Budějovice

Profil absolventa

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (každý školní rok 8 víkendů vždy sobota a neděle)

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop, levandule), keře (např. borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek, praktickými ukázkami bylin, exkurzemi, výrobou produktů a domácí kosmetiky s využitím bylin. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 14 000 Kč/ 1. školní rok, 14 000 Kč/ 2. školní rok.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Ve školním roce 2024/2025 je možné studovat obor v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

Programová náplň

Aromaterapie

 • základy aromaterapie, vznik, historie aromaterapie
 • čich a jeho význam pro člověka
 • esenciální oleje – jejich získávání a výroba
 • co je opravdu nutné znát – nákup, uchovávání, kvalita
 • rostlinné oleje
 • způsoby aplikace a dávkování – použití olejů a esenciálních olejů v praxi
 • aromaterapie a její působení v rovinách – fyzické, duševní a spirituální
 • Aromaterapie v denním životě – domácí lékárnička – provoněný domov – vaření a pečení
 • Aromaterapie pro ženy
 • Aromaterapie pro muže
 • Aromaterapie pro děti a seniory
 • Aromaterapie pro domácí mazlíčky
 • Pro zájemce – Workshop- míchání EO – zásady a příprava aromakompozic na míru – výroba vlastního parfému- odhadovaná cena za 1x namíchaný aroma olej je 200Kč- cena zahrnuje: dosa s aplikátorem (cca 100ml), nosný BIO olej, EO dle výběru

Vyučuje: Bc. Bronislava Hradecká

Bachovy esence, esence volně žijících zvířat

Představení principu všech metod a jejich působení; seznámení s praktickými příklady harmonizace psychiky a zlepšení kvality života k celistvé osobnosti (odstranění emocionální bolesti, strachů, blokujících mechanismů aj.)

Vyučuje: Ing. Jana Holická

Fytoterapie

 • Historie bylinkářství a významné osobnosti přírodní medicíny. Základy a pravidla bylinkářství. Orgánové hodiny. Morfologie rostlin, obsahové látky v léčivkách. Jedovaté rostliny. Vznik světa a přírody. Bytosti přírody a jejich úloha. Možnosti spolupráce člověka s přírodou
 • Důležitost fyzického těla pro život člověka na Zemi. Diagnostické metody, detoxikace, výživa, aromaterapie, Bachova květová terapie.  LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh pohlavních orgánů mužů a žen a pro onemocnění v sexuální oblasti. Význam pohlavní síly. Muž a žena,  prvotní volba, homosexualita, láska.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY důležité pro období těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení a laktace. Byliny pro děti do 1 roku života. Duch, duše, člověk. Význam matky v širším kontextu, význam jména dítěte a astrologických aspektů zrození.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY vhodné v pediatrii. Výživa, hygiena, očkování. Dítě a jeho vývoj od vtělení. Andělé nebo pomocníci. Význam výchovy.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh plic, tlustého střeva, kůže a sluchu. Smutek, bezmoc, únava, uzavřenost, neschopnost odmítnout, stagnace
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh ledvin, močového měchýře, kostí a zubů. Strach ze života, ze zodpovědnosti. Mezilidské vztahy, potřeba odpuštění
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh jater, žlučníku, žaludku, očí a krve. Agrese, egoismus, netolerance, tvrdohlavost, vina, zranění. Význam složení krve.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY vhodné pro regeneraci nervové soustavy, mozku, páteře, kloubů, svalů a fascií. Malý zadní mozek a jeho vývoj.  Solar plexus. Význam funkčnosti páteře. Pohyblivost nejen těla, pýcha. Svědomí a myšlenkový svět, přítomný okamžik.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh srdce, kardiovaskulárního systému a tenkého střeva. Radost, dětskost, přirozenost, volnost. Léčivá síla omluvy.
 • LÉČIVÉ ROSTLINY pro okruh slinivky, sleziny, endokrinologie, onkologie. Posílení imunity a EB virus. Emoce. Starosti, nedůvěra. Sebeuvědomění a vědomý život
 • Lékové formy, LETNINA = konzumní bylinná směs
  Sestavování LETNIN

Vyučuje: Mgr. Kateřina Vlášková

Gemmoterapie

Možnosti a využití gemmoterapie v praxi.

Patologie

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

Vyučuje: PhDr. Vladimíra Volavková, Mgr. Barbora Sedláčková

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Pěstování a sběr léčivých rostlin – současná situace produkce léčivých rostlin; růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin; ovlivnění kvality léčivých rostlin, faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin, vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin; vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin; půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní, typy půd; obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek; osivo, úprava osiva, výsev, výsadba; sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin, sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy; poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace; nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů; šlechtění léčivých rostlin; postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin; exkurze do bylinkové zahrady

Přírodní zahrady – historie přírodních zahrad; ukázky přírodních zahradprincipy přírodních zahradzákladní prvky přírodní zahradyobyvatelé přírodní zahradypřírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace.

Vyučuje: Bc. Jan Kec

Psychologie

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

Vyučuje: Mgr. Klára Dvořáková

Základy fungování lidského těla – somatologie

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

Vyučuje: PhDr. Vladimíra Volavková, Mgr. Barbora Sedláčková