Fytoterapie – léčivé rostliny – Brno

Profil absolventa

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (každý školní rok 8 víkendů vždy sobota a neděle)

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop, levandule), keře (např. borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství. Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek, praktickými ukázkami bylin, exkurzemi, výrobou produktů a domácí kosmetiky s využitím bylin. Absolvováním kurzu student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena studia: 14 000 Kč/ 1. školní rok, 14 000 Kč/ 2. školní rok.

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1. ročník 2023/2024

datumvíkendpředmětvyučující
21.10.20231sobotaZáklady rostlinné morfologieFarmaceutická botanika – výběr čeledí (případně krátká exkurze na jarní rostliny) Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
22.10.20231neděleFarmaceutická botanika – pokračováníZáklady fytotoxikologie- nebezpečné rostlinyVybrané produkty metabolismu rostlin Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
11.11.20232SobotaVybrané produkty metabolismu rostlin – pokračováníExkurze – botanika Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
12.11.20232Neděleživot v přírodní zahradě (případně i s praktickými ukázkami domečků pro včely, pítek apod.)Exkurze – botanika Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
2.12.20233sobotaImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová
3.12.2023 3neděleImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová
20.1.20244sobotaRecepty svaté HildegardyMgr. Petra Hanáková
21.1.20244neděleByliny a alkoholMgr. Petra Hanáková
10.2.20245sobotaByliny pro ženyMgr. Petra Hanáková
11.2.2024 5neděleByliny pro ženy – pokračováníByliny na jařeMgr. Petra Hanáková
23.3.2024 6sobota Plané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka Hana Zuchnická
24.3.20246NedělePřírodní zahradyHana Zuchnická
20.4.20247SobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická
21.4.20247neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická
18.5.20248sobotaFytoterapie (exkurze) Ing. Marcela Nejezchlebová
19.5.20248neděleFytoterapie (exkurze)Ing. Marcela Nejezchlebová

2. ročník 2024/2025

víkendpředmentvyučující
1sobotaPsychologie – komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
1nedělePsychologie – komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
2sobotaZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
2neděleZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková,
3sobotapatologieMgr. Zuzana Bittnerová
3nedělepatologieMgr. Zuzana Bittnerová
4sobotaaromaterapie Xenie Pilíková
4neděleBachovy esenceXenie Pilíková
5sobotaLéčivé stromy a keře.Mgr. Petra Hanáková
5neděleLéčivé stromy a keře.Mgr. Petra Hanáková
6sobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
6neděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
7sobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
7neděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
8sobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická
8neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1. ročník 2024

datumvíkendpředmětvyučující
20.1.20241sobotaByliny a alkohol
Farmakognozie
Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná).
Mgr. Petra Hanáková
21.1.20241neděleIzolace přírodních látek.
Recepty svaté Hildegardy
Mgr. Petra Hanáková
10.2. 20242sobotaByliny podle ročních období – byliny na jařeMgr. Petra Hanáková
11.2. 20242neděleByliny pro ženyMgr. Petra Hanáková
23.3.20243sobotaPlané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověkaIng. Hana Zuchnická
24.3.20243nedělePřírodní zahradyIng. Hana Zuchnická
20.4.20244sobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
21.4.20244neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
18.5.20245sobotaFytoterapie (exkurze)Ing. Marcela Nejezchlebová
19.5.20245neděleFytoterapie (exkurze)Ing. Marcela Nejezchlebová
19.10.20246sobotaPsychologie – komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
20.10.20246nedělePsychologie – komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
9.11.20247SobotaZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová
10.11.20247NeděleZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová
30.11.20248sobotapatologieMgr. Zuzana Bittnerová
1.12.2024 8nedělepatologieMgr. Zuzana Bittnerová

2. ročník 2025

víkendpředmětvyučující
1sobotaaromaterapieXenie Pilíková
1neděleBachovy esenceXenie Pilíková
2sobotaLéčivé stromy a keřeMgr. Petra Hanáková
2neděleLéčivé stromy a keřeMgr. Petra Hanáková
3sobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BSc
3NeděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BSc
4SobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BSc
4neděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová, BSc
5sobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
5neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinIng. Hana Zuchnická
6sobotaFarmaceutická botanikaIng. Petra Štěpánková, Ph.D.
6neděleFarmaceutická botanikaIng. Petra Štěpánková, Ph.D.
7sobotaZáklady fytotoxikologieIng. Petra Štěpánková, Ph.D.
7nedělePřírodní zahrada z pohledu botaniky, diverzity a života v níIng. Petra Štěpánková, Ph.D.
8sobotaImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová, BSc.
8neděleImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová, BSc.

sobota 9-17 hodin, neděle 9-16 hodin

1.ročník 2024/2025

19.10.20241sobotaPsychologie – komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
20.10.20241nedělePsychologie – komunikace, základy práce s klientemMgr. Veronika Bartošková
9.11.20242sobotaZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková
10.11.20242neděleZáklady fungování lidského těla – somatologieMgr. Zuzana Bittnerová, RNDr. Kateřina Cibulková,
30.11.20243sobotapatologieMgr. Zuzana Bittnerová
1.12.20243nedělepatologieMgr. Zuzana Bittnerová
18.1.20254sobotaLéčivé stromy a keřeMgr. Petra Hanáková
19.1.20254neděleLéčivé stromy a keře.Mgr. Petra Hanáková
22.2.20255sobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
23.2.20255neděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
8.3.20256sobotaFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
9.3.20256neděleFytoterapie častých zdravotních potížíJitka Klimešová
29.3.20257sobotaCivilizační nemoci a pomoc z přírodyMgr. Kateřina Vlášková
30.3.20257neděleCivilizační nemoci a pomoc z přírodyMgr. Kateřina Vlášková
26.4.20258sobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická
27.4.20258neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická

2. ročník 2025/2026

1sobotaZáklady rostlinné morfologie Farmaceutická botanika – výběr čeledí (případně krátká exkurze na jarní rostliny)  Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
1neděleFarmaceutická botanika – pokračování Základy fytotoxikologie- nebezpečné rostliny Vybrané produkty metabolismu rostlin  Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
2SobotaVybrané produkty metabolismu rostlin – pokračování Exkurze – botanika  Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
2Neděleživot v přírodní zahradě (případně i s praktickými ukázkami domečků pro včely, pítek apod.) Exkurze – botanika  Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.
3sobotaImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová
3neděleImunologie a prevence z pohledu fytoterapieJitka Klimešová
4sobotaAromaterapieXenie Pilíková
4neděleBachovy esenceXenie Pilíková
5sobotaByliny z pohledu homeopatie a fytoterapieMgr. Kateřina Vlášková
5neděleByliny z pohledu homeopatie a fytoterapieMgr. Kateřina Vlášková
6sobotaPlané a kulturní rostliny    významné ve výživě člověka  Hana Zuchnická
6NedělePřírodní zahradyHana Zuchnická
7SobotaVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická
7neděleVýroba domácí kosmetiky za pomocí bylinHana Zuchnická
8sobotaFytoterapie (exkurze)  Ing. Marcela Nejezchlebová
8neděleFytoterapie (exkurze)Ing. Marcela Nejezchlebová

Programová náplň

Aromaterapie

 • program aromaterapie pro začátečníky
 • co je to aromaterapie
 • historie a použití na úrovni fyzické, psychické a spirituální
 • co jsou to éterické oleje – nákup, skladování, bezpečnost, výroba
 • hydroláty – výroba, použití
 • ředění éterických olejů – použití v běžném životě (aromalampy, difuzéry), inhalace, koupel, masážní olej, krém
 • Rostlinné oleje -výroba, použití, význam v aromaterapii
 • Domácí lékárnička – popáleniny, nachlazení – chřipka, rýma, kašel, horečka

Vyučuje: Xenie Pilíková

Bachovy esence, esence volně žijících zvířat

 • Program Bachovy esence pro začátečníky
 • O květových esencích – vznik, filozofie
 • Příprava květových esencí – používání
 • Co je to signatura – Příklady
 • Bachovy esence v posloupnosti
 • 12 léčitelů
 • 7 pomocníků
 • 19 esencí podporujících 12 léčitelů a 7 pomocníků
 • 7 skupin Bachových esencí – strach, nejistota, nedostatečný zájem o přítomnost a okolí, osamělost, podléhání cizím vlivům a myšlenkám, zoufalství a malomyslnost, přílišná starost o blaho druhých

Vyučuje: Xenie Pilíková

Byliny a jejich účinky ve fytoterapii a homeopatii

 • základní seznámení se zásadami a principy ve fytoterapii a v homeopatii
 • využití konkrétních bylin ve fytoterapii z hlediska obsahových a účinných látek
 • využití konkrétních bylin v homeopatii
 • sestavení základní homeopatické lékárničky
 • praktické rady

Vyučuje: Mgr. Kateřina Vlášková

Civilizační nemoci a pomoc z přírody

 • základní seznámení s vybranými metodami přírodní léčby (fytoterapie, homeopatie, Schüsslerovy soli, fyziologická regulační medicína) s důrazem na praktické využití
 • přírodní terapie jednotlivých diagnóz včetně psychosomatických souvislostí:
  • vysoký TK
  • vysoký cholesterol
  • zvýšená hladina kyseliny močové
  • diabetes mellitus 2.typu
  • artróza
  • hypofunkce štítné žlázy
  • ledvinové kameny
  • žlučníkové kameny
  • osteoporóza
  • borelióza
  • alergie

Vyučuje: Mgr. Kateřina Vlášková

Exkurze – Bylinky našeho okolí – seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel

2denní exkurze – do botanické a bylinkové zahrady v Brně, skleníky i venkovní zahrada, arboretum

Vyučuje: Ing. Marcela Nejezchlebová

Farmaceutická botanika

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteria
 • Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae – rostliny
 • Tracheophyta – cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny

Vyučuje: Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Farmakognozie

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika, sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia, vasokonstringencia, venofarmaka, antihypertenziva
 • antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Fytoterapie častých zdravotních potíží

ZAŽÍVACÍ SOUSTAVA

 1. FUNKČNÍ DYSPEPSIE A GASTROESOFAGEÁLNÍ REFLUX – Tarax, Gentiana lutea, Plantago lanc,
 2. IBS – Melissa, Chamomila rec,
 3. DIARHOEA – Andrographis, Repicek
 4. KONSTIPACE – Rumex cr, Arctium, Tarax, Elettaria card, Melissa off,
 5. CROHNOVA CHOROBA A ULCERATIVNÍ KOLITIDA – Curcuma, Ulmus fulva, Plantago, Berberis vulg,
 6. HEMOROIDY – Tarax, Achillea, Aesculus

KARDIOVASKULÁRNÍ SOUSTAVA

 1. HYPERTENZE – Olive leaf, Vaccinium, Tilia, Achillea
 2. ATEROSLEROZA A HYPERLIPIDEMIE – Olive leaf, Monascus purpureus,
 3. ARYTMIE A PREVENCE CVS PŘÍHOD AP/NSCH – Cratageus spp, Allium sat, Tilia eur, Vib. op., Leonorus cardiaca, Cratageus spp,
 4. KŘEČOVÉ ŽÍLY A BÉRCOVÉ VŘEDY – Aesculus, Achillea mil, Gingko bil, Zantoxylum am.
 5. PORUCHY PEHIPHERÁLNÍ CIRKULACE = Zantox,, Zinziber, Curcuma, Cratageus
 6. MRTVICE – RECOVERY = Gingko, Scutelaria, Vaccinium, Curcuma

DÝCHACÍ SOUSTAVA

 1. RYMA A CHŘIPKA – Mentha pip, Echinacea, Thymus vul., Sambucus
 2. SINUSITÍDA – TONSILITÍDA – LARYNGITÍDA – Sambucus nigra, Echinacea spp., Solidago farf, Calendula off, Galium app., Salvia off. Mentha pip
 3. BRONCHITÍDA – AKUTNÍ A CHRONICKÁ = Verbascum tapsus, Glzcorrhiza glabra, Tussilago, Inula hel, Thymus,
 4. COPD = Inula hel, Equisetum arv, Pimpinella, Alium sat, Althea, Glzcorrhyza, Lobelia
 5. ASTMA – Ephedra sin, Scutelaria baical., Lobelia inflata, Prunus seronina,
 6. SENNÁ RYMA = Urtica dio, Scut. baical., Thyme, calendula, Echinacea, Albizia

SVALOVÁ A KOSTERNÍ SOUSTAVA

 1. ARTRITÍDA A REVMATOIDNÍ A ARTRITÍDA = Reishi, curcuma,
 2. OSTEOARTRITÍDA
 3. DNA = äpium graveolens, Smilax ornata, Tarax off flos, Boswelia
 4. SYNDROM NEPOSEDNYCH NOHOU – Passiflora, Urtica dio, Matricaria, Valeriana, Mg malate,
 5. MYALGIE A FIBROMYALGIE
 6. SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU = Apium, Aesculus, Zinziber, Curcuma, Harpagohytum proc., Boswelia, Arnika a Symphytum top.

MOČOVÁ SOUSTAVA

 1. ZÁNĚT MOČOVYCH CEST – Thymus, Acrostaphylos, Achillea, Valeriana, Matricaria, Agathosma bet, Echinacea spp
 2. CYSTITIDA – Zea mays, Achillea, Acrostaphylos, Capsela bursa pastoris, Althea off, Equisetum arv, viburnum spp, Matricaria
 3. MOČOVÉ KAMENY – Zea mays, Equisetum arv, Viburnum spp, Eupathorium purp, Dioscorea villosa
 4. ENURÉZA/NOČNÍ POMOČOVÁNÍ = Equisetum, Scutelaria lat, Zea m, Hypericum, Crataeva nurvala, Matricaria rec. Albizia, Pasiflora, Plantago
 5. BPH – Serenoa rep, Urtica dio radix, Arcostaphylos uva ursi, Zea m,

POHLAVNÍ-ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA

 1. AMENOREA – Vitex, Artemisia vulg, Verbena off, Cimicifuga off
 2. DYSMENOREA – Angelica sis, Vib spp, Pasq, Dioscorea
 3. PMS – Tarax, Scut lat, Valeriana off,
 4. PCO/PSOS – Schizandra, Peonia lac, Glycorrhiza gl,
 5. ENDOMETRIOZA = Centela as, Angelica sin,
 6. KLIMAKTERIUM A MENOPAUZA – Trifolium, Salvia off, Cimicifuga rac, Ziziphus sp, Hypericum perf, Vitex,

NERVOVÁ SOUSTAVA

 1. ÚZKOSTLIVOST – Rosa dam, Scut lat, Leonorus card, Withania somn, Passiflora inc,
 2. DEPRESE – Hypericum perf, Avena sat, Artemisia vulg, Rhodiola, Glzcorrhyza, Schizandra
 3. STRESS = Rosa dam, Rhodiola, Scut lat, Pasiflora inc, Valeriana off, Leonorus card, Stachys bet, Eleuthero
 4. NESPAVOST – Humulus lup, Pasiflora inc, Valeriana off, Melissa off, Escholzia californica, Tilia, Pulsatila vulg,
 5. BOLEST HLAVY A MIGRENA – Tanacetum parth, Vib op. Artemisia vulg, Scut lat, Matricaria
 6. PORUCHY KOGNITIVNÍ FUNKCE = Bacopa, Salvia, Rosemarinus, Rhodiola, Giknkgo, Eleutherococcus,

KŮŽE

 1. CHRONICKÁ DERMATITÍDA = Rehmania, Hemidesmus indicus, Berberis aquif/vulgaris, Arctium lappa,
 2. ATOPICKY EKZÉM = Echinacea, Scutelaria baical, Arctium lappa, Albizia leb, Hemidesmus ind, Rehmania, Tanacetum, stelaria, Primula
 3. LUPENKA = Curcuma, Glyrorrhiza,
 4. AKNE = Berberis, Thymus, Phytolacca dec, Vitex, Calendula, Ocimum bas, Centela,Oreganum
 5. PÁSOVY OPAR = echinacea, Hzpericum, Melissa, off EO, Whitania, Eleutheroc.
 6. BRADAVICE = Cheladonium majus, thuja, Echinacea

ENDORKINOLOGIE

 1. DIABETES MELLITUS – Galega off, Cinnamon, Vaccinium, Tarax, Panax ging, Gymnema
 2. REAKTIVNÍ HYPOGLYKEMIE = Schizandra, Sylibum mar, Cinnamomum, Gymnema, Eleuthero, whitania,
 3. HYPOFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY = Lycopus, Leonorus, Ocimum, Rehmania
 4. HYPERFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY = Withania, Fucus vesiculosis, Coleus
 5. METABOLICKY SYNDROM = Cynara, Gymnema, Green tea, Schizandra Grapeseed extr.
 6. SYNDROM ADRENÁLNÍ HYPOFUNKCE = Glycorrhyza, Eleuthero, Whitania, Rehmania, Panax

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Fytoterapie

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravku
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Fytotoxikologie

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

Vyučuje: Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

Vyučuje: BsC. Jitka Klimešová

Léčivé stromy a keře

 • léčivé stromy a keře
 • poznávání, sběr, využití, botanika

Vyučuje: Mgr. Petra Hanáková

Patologie

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

Vyučuje: Mgr. Zuzana Bittnerová

Pěstování a sběr léčivých rostlin

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

Vyučuje: Mgr. Petra Hanáková

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

 • Velkou řadu rostlin si člověk pozměnil tak, aby mu přinášely užitek. Tyto rostliny se využívají jako potraviny, krmivo, průmyslové suroviny nebo jako okrasné rostliny.
 • Tyto rostliny jsou plně závislé na péči člověka.Tuto skupinu rostlin nazýváme kulturní rostliny.
 • Užitkové rostliny, neboli plodiny jsou rostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek. Používají se velmi často jako potrava nebo jako krmivo. Leckdy se k této skupině přiřazují i rostliny botanicky pozoruhodné, které mohou být následně využity v botanickém výzkumu či jako rostliny okrasné.
 • Rostliny planě rostoucí a pěstované, jejich vztahy, biologická rozmanitost, její význam a ochrana.
 • Vznik a vývoj kulturních rostlin, genová centra jejich původu, rozdělení kulturních a planě rostoucích rostlin podle způsobu využití.
 • Ochrana genofondu zemědělských plodin, právní předpisy, instituce, informační systémy.
 • Ukázky užitkových rostlin, jejich plodů a semen se zaměřením na zeleniny a speciální plodiny.

Vyučuje: Ing. Hana Zuchnická

Přírodní zahrady

Na kurzu přírodních zahrad a vývoji zemědělství se seznámíte s různými pohledy na přírodní zahrady, dozvíte se spoustu zajímavých informací o rostlinách a jejich použití, načerpáte inspirační fotografie z různých zahrad po ČR a ve světě. Prozradím vám zajímavé a spolehlivé dodavatele semen, bylin i dřevin pro vaši zahradu. V závěru kurzu si vyrobíme semínkovou bombu.

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace
 • život v přírodní zahradě (případně i s praktickými ukázkami domečků pro včely, pítek apod.)

Vyučuje: Ing. Hana Zuchnická

Psychologie

Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Hana Kaštan, Mgr. Veronika Bartošková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

Vyučuje: Mgr. Zuzana Bittnerová, Mgr. Veronika Bartošková

Vybrané produkty metabolismu rostlin – účinné látky v rostlinách

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 • Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 •  Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

Vyučuje: Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Výroba domácí kosmetiky

Na kurzu přírodní kosmetiky se seznámíte s materiály, ze kterých lze kosmetiku vyrábět, s bylinkami, které nám pomáhají a můžeme je aplikovat i do přírodní kosmetiky. Snažím se respektovat sezónnost tvoření, proto se na jaře pustíme do tvorby jarních produktů ( např. pleťové masky, jarní mast na odřeniny,  osvěžující jarní krém a zelené smoothie, jarní ocet), na podzim pleť zahalíme do výživného pleťového krému, balzámu na rty, bylinkového likéru, bylinkového octu nebo výživné masti na zimní období. Vždy budeme vyrábět čtyři produkty za víkend dle aktuální dostupnosti.

Vyučuje: Ing. Hana Zuchnická

Základy fungování lidského těla – somatologie

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie

Vyučuje: RNDr. Kateřina Cibulková, Mgr. Zuzana Bittnerová