Snění a práce se sny

Snění a práce se sny

 • Co jsou sny a jak jsou pro nás důležité.
  • Sny jsou náš subjektivní zážitek a obrazová reprezentace myšlenek, emocí a dojmů během spánku.
  • Fáze snění: REM (Rapid Eye Movement): fáze intenzivního snění spojená s rychlým pohybem očí. NREM (Non-Rapid Eye Movement): fáze klidného spánku, kdy sny mohou být méně živé.
  • Cirkadiánní rytmus: Sny se mohou lišit v průběhu noci v souladu s naším biologickým rytmem.
 • Historie práce se sny (od pravěku po současnost)
  • Pravěk a spirituality: V pravěku byly sny často považovány za poselství od bohů nebo důležité vodítko pro kmenové společenství.
  • Freud a interpretace snů: Freudova teorie o nevědomí a interpretaci snů jako klíče k nevědomým touhám a traumatům.
  • Jung a symbolika: Carl Jung zdůraznil symbolický a archetypální význam snů pro individuální a kolektivní psychiku.
 • Moderní výzkum: Neurovědci studují fyzické a neurologické aspekty snění.
 • V čem nám mohou být sny nápomocné:
  • Vyjádření emocí: Sny mohou být cestou pro vyjádření potlačených emocí.
  • Proces zážitků: Pomocí snů můžeme zpracovávat a integrovat denní zážitky.
  • Prognóza budoucnosti: Někteří věří, že sny mohou předvídat budoucí události nebo nám nabídnout nápady a inspiraci.
 • Symbolika snů a interpretace.
 • Druhý snění:
  • Lucidní sny: vědomé snění, kdy si člověk je vědom toho, že sní, a může ovlivňovat obsah snu.
  • Astrální projekce: víra, že duše může opustit tělo během snění.
 • Práce se snovým deníkem
  • Denní záznamy: Zapisování snů ihned po probuzení pro zachycení co nejvíce detailů.
  • Analýza vzorů: Vyhledávání opakujících se témat nebo symbolů.
 • Meditace / Vizualizace
  • Užití meditace: Praktikování meditace pro lepší zapamatování snů a pro rozvoj lucidního snění.
  • Vizualizace snů: Používání technik vizualizace k ovlivnění obsahu snů nebo k dosažení určitých cílů v lucidním snění.

Vyučuje:

Studijní obory, ve kterých se předmět vyučuje:

Máte dotazy ke studiu, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násPřejít na přehled studijních programů