Environmentální výchova – Plzeň

Environmentální výchova

  • Ekosystémy
  • základní podmínky života
  • lidské aktivity a problémy životního prostředí
  • vztah člověka k prostředí
  • odpadové hospodářství
  • ekologické zemědělství, biopotraviny a GMO
  • trvale udržitelný rozvoj

Vyučuje:

Studijní obory, ve kterých se předmět vyučuje:

Máte dotazy ke studiu, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násPřejít na přehled studijních programů