Profil absolventa – Základy duchovní medicíny

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle)

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku duchovní a spirituální medicíny. Spirituální pohled na člověka existoval vedle oficiální medicíny od pradávna. S vývojem technické medicíny, nástupem různých politických režimů, jsme se začali tomuto přístupu oddalovat, ale v posledních letech se k němu znovu vracíme. Zdraví nepředstavuje pouze bio-psycho-sociální model pojetí člověka (tedy pouhé fyzické, psychické a sociální pojetí zdraví), ale vyzdvihována je nově další, opomenutá čtvrtá rovina zdraví, tj. duchovní (spirituální) pojetí zdraví. V souladu s duchovním pojetím zdraví je zdravý ten, kdo žije v souladu s etickými a morálními zákony, v souladu s vyššími principy.

1 leté studium seznámí posluchače se základy Astrologie a astropsychologie, se základy Numerologie, studium je orientované na Osobnostní a duchovní rozvoj každého člověka. Cílem oboru je potencovat v lidech zralou, zdravě sebevědomou, vyšší zákony respektující osobnost. Nově nabyté poznatky přispějí ke zvládání těžkých životních osobních situací, k vyrovnanému, smysluplnému a harmonickému žití.

„Lidé se musí vážně zamyslet. Duchovní svět nelze přesně popsat, je to naprosto jiný svět, odlišný od toho materiálního. Ale duchovní svět je možné reálně procítit, budeme-li se věnovat duchovním hodnotám, vítězit nad svým egocentrismem a otevírat v sobě cestu do Věčného světa. Je zapotřebí, aby se lidé naučili být pány svého duchovního osudu, aby nečekali, že za ně někdo udělá tu životně důležitou duchovní práci, ale sami se zdokonalovali, pracovali sami se sebou, rozšiřovali svůj obzor poznání světa. Neměli by čekat na dobrodiní velekněží a politiků, neměli by podporovat iluze a nechat se sebou manipulovat. Je zapotřebí být zralejší Osobností, společensky aktivním a duchovně zodpovědným Člověkem.“ (Anastasia Novych,  ukrajinská spisovatelka).

Absolvent oboru Poradce v oblasti duchovní medicíny obdrží certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 14 000 Kč.

Programová náplň – Základy duchovní medicíny

 1 letý obor

 

Antická mystéria a jejich symbolika v umění a architektuře až do dnešních dnů

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Antická mystéria (Eleusis, Delfy, Mithra) a jejich vliv v umění a architektuře až do dnešních dnů. Hlavní myšlenka mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, zjednodušeně jak žít lépe a zdravěji se znalostí hlubokých tajemství (prostřednictvím zasvěcení). Pod tím vším by se prolínalo téma – „umění a zdraví“ neboli umění jako prostředek poznání a jeho vliv na lidské zdraví.

 

Astrologie a astropsychologie v hlubokých souvislostech

Alexandra Lechovská

Základní rozpoznávací veličinou v astrologii je poměr světla a tmy. V průběhu roku se tento poměr plynule mění (půl roku ve prospěch tmy a půl roku ve prospěch světla), až onen poměr dosáhne takové kvality, že se udělá čára, protože kvalita poměru obou se proměnila do té míry, že musí být nová kvalita, protože „světelné poměry“ jsou už velmi odlišné. Těchto „rozdělujících“ čar je celkem 12 a „plochy“, „vzdálenosti“ mezi těmito čarami známe jako znamení zvěrokruhu.

Proč je těchto čar právě 12? Nejstarší zmínku o oné mystické „dvanáctce“, mnohem starší než zmínka o dvanácti ztracených izraelských kmenech a o dvanácti Ježíšových apoštolech, jsem našla u dvanácti Buddhových paramit, dvanácti Buddhových společníků, symbol později napodobený právě obrazem židovských apoštolů kolem Ježíše Krista.

„Pátráním“ po základním zdroji astrologické nauky jsem se dostala k indoevropské gnostické tradici, tedy k sánskrtu, ve kterém jsou nejstarší texty napsány. Sánskrt je, jak víme, kolébkou všech indoevropských jazyků.  A následně jsem objevila  Mgr. Jana Kozáka, překladatele ze sánskrtu  (přeložil mnoho původních sánskrtských nejstarších textů do češtiny a napsal o tom několik knih).  Abych pochopila to původní, to nejstarší , „ty kořeny“, nebyla jiná cesta, než se pustit do studia sánkrtu – u výše zmíněného učitele, již 6. rokem.  Pro ty, jejichž rodnou řečí je český  jazyk, je to jediná možnost, jak se podívat na svojí mateřštinu z výšky a pochopit polidšťující funkci jazyka jako takového. Všechny ostatní jazyky jsou totiž méně složité a obtížné než čeština. Jak tedy víme, všechny indoevropské jazyky pocházejí ze sánskrtu, avšak ne tím způsobem, že by se ze sánskrtu vyvinuly, ale je to přesně opačně – všechny tyto jazyky jsou jen zbytkem původního dokonalého svatého jazyka. My už dnes nemáme jazykové gramatické prostředky, jak vyjádřit to, co lze vyjádřit sánskrtem.  Slovanské jazyky zachovaly původní dokonalost v nejvyšší (ale i tak bohužel  nevelké) míře  a z nich se   právě čeština jistým způsobem vymyká. (Dá se říci, že čím více na západ, tím primitivnější, upadlejší jazyk. A s časem všechny jazyky dále upadají, čehož jsme svědkem.)

Stejně, jako jsou dvě astrologické kategorie světlo a tma, jsou i dva přístupy ke světu, dva přístupy výkladu. „Světelný“  symbolizuje právě jazyk a „temný“ symbolizuje hmota. Bohužel, z astrologie se vytratil právě onen „světelný“ výklad světa, stejně jako ze všech tzv. esoterních oborů.

Jsem zřejmě jediný astrolog u nás, který zná kromě astrologie i sánskrt a dospěl tedy k poznání oné neúplnosti a jednostrannosti, která astrologii ochuzuje a která tam původně byla. Což bez znalosti té nejdokonalejší řeči nejde. Ona je něco jako „matematický důkaz“. Chci astrologii doplnit právě o ten opačný pohled, který směřuje přesně na opačnou stranu, než ten všeobecně známý. Bez této úplnosti ovšem nelze pochopit svět, jeho dějiny a vůbec další vývoj“ naší civilizace! Je to celé veliké téma, kterému bychom se věnovali právě v tomto kursu. Tedy nejenom poznat, jak se psychologicky projevují astrologická znamení a další astrologické jevy, ale poznat je z obou výše zmíněných stanovisek a také pochopit zásadní význam jazyka, bez něhož se nic v lidském životě neobejde. Tím méně v astrologii.

 

Časové schéma kursu

1. víkend:

A) Zásadní význam jazyka na příkladu pohádky „Malá mořská víla“. Další zákonitosti v souvislosti s jazykem jako takovým. Určující vliv mateřského jazyka a další souvislosti. Výjimečnost češtiny a jejího vlivu na myšlení. Nastínění zákonitostí sánskrtu a jeho gramatiky – jak jsou v sánskrtské gramatice ukotveny duchovní zákonitosti

B) O dvou věčných a slepých formovacích silách našeho světa na příkladu filmu I. Bergmana „Fanny a Alexandr“. Bergman na konci života dospěl sám intuitivně ke stejnému poznání, které je zdrojem indoevropské duchovní tradice. Tyto dvě základní utvářecí síly nastínil v tomto svém posledním filmu.

Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.

2.víkend:

Charakteristika jednotlivých znamení zvěrokruhu z obou výše zmíněných pohledů, projevy těchto znamení v lidské duši, v umění, ve vztazích a ve společnosti, v módě a pod.

 1. Podrobně astrolog. znamení Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev Panna
 2. Podrobně astrolog. znamení Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby

3. víkend:

Působení a význam planet v astrologii, jejich projevy nejen v lidské duši, ve vztazích, ale také dějinné souvislosti – celý víkend

4. víkend – 5. víkend:

A) Astrologické domy, aspekty planet v astrologii, planetární konfigurace, nástin předvídání v astrologii – tranzity a direkce

B) Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd.

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou – výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

 

Signály Duše

Eva Večernice Zajícová

 • Jak se spojit s duší, jak to vypadá nahoře
 • co nám duše říká, jak se na ni napojit a porozumět jí skrze karty, automatickou kresbu, andělské písmo
 • jak k nám tělo promlouvá skrze duši, když ji neslyšíme
 • osobní prostor pro otázky
 • kresba, písmo, osobní koučink
 • jak se dostat se z problémů a oběti druhého
 • proč se nevzdat, když jsme nemocní, proč se snažit pochopit, co se v životě děje
 • životní příběh nejen jako otázka genetiky, ale i osobního života od dětství přes partnery ,děti a minulých životů…..

Rozvrh hodin –  Základy duchovní medicíny 2023/2024

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Obor nabízíme na výběr  v PREZENČNÍ  a ONLINE (kombinované) verzi. Níže jsou zveřejněné oba rozvrhy. Do poznámky v přihlášce uveďte, kterou verzi rozvrhu volíte.

 

Prezenční verze rozvrhu

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
7. 10. 2023

 

1 sobota Astrologie a astropsychologie

 

Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.)

 

Podrobná charakteristika všech astrologických znamení  1. část

 

(astrologické znamení jako způsob projevu planety v astrologii).

Rozdělení jednotlivých planet v astrologii podle psychologicko- společenské role v životě a povaze člověka. Podrobná charakteristika v širokých historických, společenských, uměleckých a psychologických souvislostech.

 

Alexandra Lechovská
8.10.2023 1 neděle Astrologie a astropsychologie

(pokračování)

 

Alexandra Lechovská
4.11.2023 2 sobota Pokračování v charakteristice jednotlivých planet – 2. část.

Systém vládců v astrologii. Vztahy (aspekty) mezi jednotlivými planetami, planetární konfigurace. Systém astrologických domů. Projevy planet v různých znameních a domech – příklady.

 

Alexandra Lechovská
5.11.2023 2 neděle

 

Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

 

Alexandra Lechovská
25.11.2023 3 Sobota Duchovní a osobnostní rozvoj

 

Mgr. Helena Veselá
26.11.2023 3 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj

 

Mgr. Helena Veselá
13.1.2024 4 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

 

Měsíční uzly v jednotlivých znameních a domech, retrográdní planety. Vliv zatmění slunce a měsíce.  Cykly v astrologii, Saturnský a měsíční cyklus podrobně jako příklad.

 

Alexandra Lechovská
14.1.2024 4 neděle Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

 

Alexandra Lechovská
27.1.2024 5 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

Základní způsoby predikce v astrologii – tranzity a sekundární direkce, projevy jednotlivých planet podrobně. Základní nástin partnerských horoskopů. Slunečně-měsíční cyklus.

Alexandra Lechovská
28.1.2024 5 neděle Astrologie a astropsychologie

(Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd).

 

 

Alexandra Lechovská

24.2.2024 6 sobota

 

Tarot

(úvod do Tarotu, Velká arkána – karty a jejich významy, výklady – typy výkladů, diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů)

 

Marie Vítová Plášilová
25.2.2024 6 neděle Tarot

(diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše), královské karty a jejich významy se symbolem mečů, se symbolem pohárů, se symbolem holí, se symbolem disků diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet)

 

 

Marie Vítová Plášilová
16.3.2024 7 sobota

 

Cesta k vnitřnímu štěstí Marie Vítová Plášilová
17.3.2024 7 neděle Cesta k vnitřnímu štěstí Marie Vítová Plášilová
13.4.2024 8 sobota

 

Tarot

(úvod do Malé arkány a poodhalení principů, deset karet z malé arkány – meče, poháry, hole, disky, filosofie Tarotu, diskuse – dotazy – jednoduché výklady)

 

 

Marie Vítová Plášilová
14.4. 2024  

 

 

8

 

 

 

neděle

Tarotová numerologie

(úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti: typ 1/ Země, typ 2/  Kov,

typ 3/  Voda, typ 4/ Dřevo, typ 5/ Oheň – závěr)

 

Marie Vítová Plášilová

 

 

ONLINE verze rozvrhu 2023/2024

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Celkem 8 víkendů výuky, z toho 2 víkendy prezenčně ve škole a 6 víkendů formou online z pohodlí domova formou celodenního webináře přes google meet.

V rozvrhu jsou vyznačeny přednášky online a přednášky prezenční (zvýrazněny tučně).

Termín Víkend   Předmět Lektor
 

18.11.2023

online

 

 

 

1

 

 

 

sobota

Tarot

(úvod do Tarotu, Velká arkána – karty a jejich významy, výklady – typy výkladů, diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů)

 

Marie Vítová Plášilová
 

19.11.2023

online

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

neděle

Tarot

(diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše), královské karty a jejich významy se symbolem mečů, se symbolem pohárů, se symbolem holí, se symbolem disků diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet)

 

 

Marie Vítová Plášilová
25.11.2023

Prezenčně

2 Sobota Duchovní a osobnostní rozvoj

 

Mgr. Helena Veselá
26.11.2023

prezenčně

2 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj

 

Mgr. Helena Veselá
9.12.2023

online

 

 

 

3

 

 

 

sobota

Tarot

(úvod do Malé arkány a poodhalení principů, deset karet z malé arkány – meče, poháry, hole, disky, filosofie Tarotu, diskuse – dotazy – jednoduché výklady)

 

 

Marie Vítová Plášilová
10.12.2023

online

 

 

 

3

 

 

 

neděle

Tarotová numerologie

(úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti: typ 1/ Země, typ 2/  Kov,

typ 3/  Voda, typ 4/ Dřevo, typ 5/ Oheň – závěr)

 

Marie Vítová Plášilová
 

 

 

6. 1. 2024

online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologie a astropsychologie

 

Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.)

 

Podrobná charakteristika všech astrologických znamení  1. část

 

(astrologické znamení jako způsob projevu planety v astrologii).

Rozdělení jednotlivých planet v astrologii podle psychologicko- společenské role v životě a povaze člověka. Podrobná charakteristika v širokých historických, společenských, uměleckých a psychologických souvislostech.

Alexandra Lechovská
7.1.2024

online

4 neděle Astrologie a astropsychologie

(pokračování)

Alexandra Lechovská
17.2.2024

online

5 sobota Pokračování v charakteristice jednotlivých planet – 2. část.

Systém vládců v astrologii. Vztahy (aspekty) mezi jednotlivými planetami, planetární konfigurace. Systém astrologických domů. Projevy planet v různých znameních a domech – příklady.

Alexandra Lechovská
18.2.2024

online

5 neděle

 

Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

Alexandra Lechovská
9.3.2024

online

6 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

 

Měsíční uzly v jednotlivých znameních a domech, retrográdní planety. Vliv zatmění slunce a měsíce.  Cykly v astrologii, Saturnský a měsíční cyklus podrobně jako příklad.

Alexandra Lechovská
10.3.2024

online

6 neděle Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

Alexandra Lechovská
13.4.2024

prezenčně

7 sobota

 

Cesta k vnitřnímu štěstí Marie Vítová Plášilová
14.4. 2024

prezenčně

7 neděle Cesta k vnitřnímu štěstí Marie Vítová Plášilová
27.4.2024

online

8 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

Základní způsoby predikce v astrologii – tranzity a sekundární direkce, projevy jednotlivých planet podrobně. Základní nástin partnerských horoskopů. Slunečně-měsíční cyklus.

Alexandra Lechovská
28.4.2024

online

8 neděle Astrologie a astropsychologie

(Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd).

 

Alexandra Lechovská