Profil absolventa – Poradce v oblasti duchovní medicíny

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle)

Obor je určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku duchovní a spirituální medicíny. Spirituální pohled na člověka existoval vedle oficiální medicíny od pradávna. S vývojem technické medicíny, nástupem různých politických režimů, jsme se začali tomuto přístupu oddalovat, ale v posledních letech se k němu znovu vracíme. Zdraví nepředstavuje pouze bio-psycho-sociální model pojetí člověka (tedy pouhé fyzické, psychické a sociální pojetí zdraví), ale vyzdvihována je nově další, opomenutá čtvrtá rovina zdraví, tj. duchovní (spirituální) pojetí zdraví. V souladu s duchovním pojetím zdraví je zdravý ten, kdo žije v souladu s etickými a morálními zákony, v souladu s vyššími principy.

1 leté studium seznámí posluchače se základy Astrologie a astropsychologie, se základy Numerologie, studium je orientované na Osobnostní a duchovní rozvoj každého člověka. Cílem oboru je potencovat v lidech zralou, zdravě sebevědomou, vyšší zákony respektující osobnost. Nově nabyté poznatky přispějí ke zvládání těžkých životních osobních situací, k vyrovnanému, smysluplnému a harmonickému žití.

„Lidé se musí vážně zamyslet. Duchovní svět nelze přesně popsat, je to naprosto jiný svět, odlišný od toho materiálního. Ale duchovní svět je možné reálně procítit, budeme-li se věnovat duchovním hodnotám, vítězit nad svým egocentrismem a otevírat v sobě cestu do Věčného světa. Je zapotřebí, aby se lidé naučili být pány svého duchovního osudu, aby nečekali, že za ně někdo udělá tu životně důležitou duchovní práci, ale sami se zdokonalovali, pracovali sami se sebou, rozšiřovali svůj obzor poznání světa. Neměli by čekat na dobrodiní velekněží a politiků, neměli by podporovat iluze a nechat se sebou manipulovat. Je zapotřebí být zralejší Osobností, společensky aktivním a duchovně zodpovědným Člověkem.“ (Anastasia Novych,  ukrajinská spisovatelka).

Absolvent oboru Poradce v oblasti duchovní medicíny obdrží certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 1. rok 14 000 Kč/ školní rok.

Programová náplň – Poradce v oblasti duchovní medicíny

 1 letý obor

Antická mystéria a jejich symbolika v umění a architektuře až do dnešních dnů

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Antická mystéria (Eleusis, Delfy, Mithra) a jejich vliv v umění a architektuře až do dnešních dnů. Hlavní myšlenka mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, zjednodušeně jak žít lépe a zdravěji se znalostí hlubokých tajemství (prostřednictvím zasvěcení). Pod tím vším by se prolínalo téma – „umění a zdraví“ neboli umění jako prostředek poznání a jeho vliv na lidské zdraví.

 

Astrologie a astropsychologie v hlubokých souvislostech

Alexandra Lechovská

Základní rozpoznávací veličinou v astrologii je poměr světla a tmy. V průběhu roku se tento poměr plynule mění (půl roku ve prospěch tmy a půl roku ve prospěch světla), až onen poměr dosáhne takové kvality, že se udělá čára, protože kvalita poměru obou se proměnila do té míry, že musí být nová kvalita, protože „světelné poměry“ jsou už velmi odlišné. Těchto „rozdělujících“ čar je celkem 12 a „plochy“, „vzdálenosti“ mezi těmito čarami známe jako znamení zvěrokruhu.

Proč je těchto čar právě 12? Nejstarší zmínku o oné mystické „dvanáctce“, mnohem starší než zmínka o dvanácti ztracených izraelských kmenech a o dvanácti Ježíšových apoštolech, jsem našla u dvanácti Buddhových paramit, dvanácti Buddhových společníků, symbol později napodobený právě obrazem židovských apoštolů kolem Ježíše Krista.

„Pátráním“ po základním zdroji astrologické nauky jsem se dostala k indoevropské gnostické tradici, tedy k sánskrtu, ve kterém jsou nejstarší texty napsány. Sánskrt je, jak víme, kolébkou všech indoevropských jazyků.  A následně jsem objevila  Mgr. Jana Kozáka, překladatele ze sánskrtu  (přeložil mnoho původních sánskrtských nejstarších textů do češtiny a napsal o tom několik knih).  Abych pochopila to původní, to nejstarší , „ty kořeny“, nebyla jiná cesta, než se pustit do studia sánkrtu – u výše zmíněného učitele, již 6. rokem.  Pro ty, jejichž rodnou řečí je český  jazyk, je to jediná možnost, jak se podívat na svojí mateřštinu z výšky a pochopit polidšťující funkci jazyka jako takového. Všechny ostatní jazyky jsou totiž méně složité a obtížné než čeština. Jak tedy víme, všechny indoevropské jazyky pocházejí ze sánskrtu, avšak ne tím způsobem, že by se ze sánskrtu vyvinuly, ale je to přesně opačně – všechny tyto jazyky jsou jen zbytkem původního dokonalého svatého jazyka. My už dnes nemáme jazykové gramatické prostředky, jak vyjádřit to, co lze vyjádřit sánskrtem.  Slovanské jazyky zachovaly původní dokonalost v nejvyšší (ale i tak bohužel  nevelké) míře  a z nich se   právě čeština jistým způsobem vymyká. (Dá se říci, že čím více na západ, tím primitivnější, upadlejší jazyk. A s časem všechny jazyky dále upadají, čehož jsme svědkem.)

Stejně, jako jsou dvě astrologické kategorie světlo a tma, jsou i dva přístupy ke světu, dva přístupy výkladu. „Světelný“  symbolizuje právě jazyk a „temný“ symbolizuje hmota. Bohužel, z astrologie se vytratil právě onen „světelný“ výklad světa, stejně jako ze všech tzv. esoterních oborů.

Jsem zřejmě jediný astrolog u nás, který zná kromě astrologie i sánskrt a dospěl tedy k poznání oné neúplnosti a jednostrannosti, která astrologii ochuzuje a která tam původně byla. Což bez znalosti té nejdokonalejší řeči nejde. Ona je něco jako „matematický důkaz“. Chci astrologii doplnit právě o ten opačný pohled, který směřuje přesně na opačnou stranu, než ten všeobecně známý. Bez této úplnosti ovšem nelze pochopit svět, jeho dějiny a vůbec další vývoj“ naší civilizace! Je to celé veliké téma, kterému bychom se věnovali právě v tomto kursu. Tedy nejenom poznat, jak se psychologicky projevují astrologická znamení a další astrologické jevy, ale poznat je z obou výše zmíněných stanovisek a také pochopit zásadní význam jazyka, bez něhož se nic v lidském životě neobejde. Tím méně v astrologii.

 

Časové schéma kursu

1. víkend:

A) Zásadní význam jazyka na příkladu pohádky „Malá mořská víla“. Další zákonitosti v souvislosti s jazykem jako takovým. Určující vliv mateřského jazyka a další souvislosti. Výjimečnost češtiny a jejího vlivu na myšlení. Nastínění zákonitostí sánskrtu a jeho gramatiky – jak jsou v sánskrtské gramatice ukotveny duchovní zákonitosti

B) O dvou věčných a slepých formovacích silách našeho světa na příkladu filmu I. Bergmana „Fanny a Alexandr“. Bergman na konci života dospěl sám intuitivně ke stejnému poznání, které je zdrojem indoevropské duchovní tradice. Tyto dvě základní utvářecí síly nastínil v tomto svém posledním filmu.

Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.

2.víkend:

Charakteristika jednotlivých znamení zvěrokruhu z obou výše zmíněných pohledů, projevy těchto znamení v lidské duši, v umění, ve vztazích a ve společnosti, v módě a pod.

  1. Podrobně astrolog. znamení Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev Panna
  2. Podrobně astrolog. znamení Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby

3. víkend:

Působení a význam planet v astrologii, jejich projevy nejen v lidské duši, ve vztazích, ale také dějinné souvislosti – celý víkend

4.-5.  víkend:

A) Astrologické domy, aspekty planet v astrologii, planetární konfigurace, nástin předvídání v astrologii – tranzity a direkce

B) Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd.

 

Tarot a tarotová numerologie

Marie Vítová Plášilová

 

1/ víkend

Téma prvního víkendu a soboty, je úvod do karetního systému tarot. Představíme si dvě skupiny karet ze systému. Jedná se o dvaadvacet karet z Velké arkány, významy a příběhy. V neděli si představíme šestnáct královských karet a čtyři zastupující. Proběhne ukázka výkladových sestav. Bude čas na zodpovídání otázek. Představíme si základy pro využití systému tarot pro každodenní praxi a svůj životní příběh. Tarot má svou filozofii pojmenovanou v symbolech.

 

sobota:

a/ úvod do Tarotu

b/ Velká akrána – šest karet a jejich významy (Blázen až Velekněz)

c/ Velká akrána – pět karet a jejich významy (Zamilovaní až Kolo osudu)

přestávka

d/Velká akrána – šest karet a jejich významy (Síla až Věž)

e/ Velká akrána – pět karet a jejich významy (Luna až Svět)

f/ výklady – typy výkladů

g/  diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů

 

neděle:

a/ diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše)

b/ královské karty a jejich významy se symbolem mečů

c/ královské karty a jejich významy se symbolem pohárů

přestávka

d/ královské karty a jejich významy se symbolem holí

e/ královské karty a jejich významy se symbolem disků

f/ diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet

 

 

2 /  víkend

Téma druhého víkendu bude Malá arkána. Tam je čtyřicet karet. To  na nás čeká v sobotu. Bude čas na praktické ukázky výkladu karet  a dotazy, které budou z výuky plynout. V neděli si připomeneme devět typů osobnosti. Je to propojení tarotu se základy pentagramu (pět elementů). Vyšlo knižně (Tarotový pentagram –  Marie Plášilová).

 

sobota:

a/ úvod do Malé arkány a poodhalení principů

b/ deset karet z malé arkány – meče

c/ deset karet z malé arkány – poháry

přestávka

d/ deset karet z malé arkány – hole

e/ deset karet z malé arkány – disky

f/ filosofie Tarotu

g/ diskuse – dotazy – jednoduché výklady

 

neděle:

a/ úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti

b/ typ 1/ Země

c/ typ 2/  Kov

přestávka

d/ typ 3/  Voda

e/ typ 4/ Dřevo

f/ typ 5/ Oheň – závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin Základy duchovní medicíny 2023/2024

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Obor nabízíme na výběr  v PREZENČNÍ  a ONLINE (kombinované) verzi. Níže jsou zveřejněné oba rozvrhy. Do poznámky v přihlášce uveďte, kterou verzi rozvrhu volíte.

 

Prezenční verze rozvrhu

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
14. 10. 2023

 

1 sobota Astrologie a astropsychologie

 

Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.)

 

Podrobná charakteristika všech astrologických znamení  1. část (astrologické znamení jako způsob projevu planety v astrologii).

Rozdělení jednotlivých planet v astrologii podle psychologicko- společenské role v životě a povaze člověka. Podrobná charakteristika v širokých historických, společenských, uměleckých a psychologických souvislostech.

Alexandra Lechovská
15.10.2023 1 neděle Astrologie a astropsychologie

(pokračování)

 

Alexandra Lechovská
4.11.2023 2 sobota Tarot

(úvod do Tarotu, Velká arkána – karty a jejich významy, výklady – typy výkladů, diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů)

 

Marie Vítová Plášilová
5.11.2023 2 neděle

 

Tarot

(diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše), královské karty a jejich významy se symbolem mečů, se symbolem pohárů, se symbolem holí, se symbolem disků diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet)

 

 

Marie Vítová Plášilová
25.11.2023 3 Sobota Cesta k procitnutí a probuzení

 

 

MUDr. Milan Oulehla
26.11.2023 3 neděle Život v rovnováze a harmonii Martin Baťka
13.1.2024 4 sobota

 

Tarot

(úvod do Malé arkány a poodhalení principů, deset karet z malé arkány – meče, poháry, hole, disky, filosofie Tarotu, diskuse – dotazy – jednoduché výklady)

 

 

Marie Vítová Plášilová
14.1.2024 4 neděle Tarotová numerologie

(úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti: typ 1/ Země, typ 2/  Kov,

typ 3/  Voda, typ 4/ Dřevo, typ 5/ Oheň – závěr)

 

Marie Vítová Plášilová
27.1.2024 5 sobota

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

 

 

Mgr. Helena Veselá
28.1.2024 5 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj

 

 

Mgr. Helena Veselá
24.2.2024 6 sobota

 

Pokračování v charakteristice jednotlivých planet – 2. část.

Systém vládců v astrologii. Vztahy (aspekty) mezi jednotlivými planetami, planetární konfigurace. Systém astrologických domů. Projevy planet v různých znameních a domech – příklady.

 

Alexandra Lechovská
25.2.2024 6 neděle Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

 

Alexandra Lechovská
16.3.2024 7 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

 

Měsíční uzly v jednotlivých znameních a domech, retrográdní planety. Vliv zatmění slunce a měsíce.  Cykly v astrologii, Saturnský a měsíční cyklus podrobně jako příklad.

 

Alexandra Lechovská
17.3.2024 7 neděle Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

 

Alexandra Lechovská
6.4.2024 8 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

Základní způsoby predikce v astrologii – tranzity a sekundární direkce, projevy jednotlivých planet podrobně. Základní nástin partnerských horoskopů. Slunečně-měsíční cyklus.

Alexandra Lechovská
7.4. 2024  

 

8

 

 

neděle

Astrologie a astropsychologie

(Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd).

 

 

Alexandra Lechovská

 

ONLINE verze rozvrhu 2023/2024

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

Celkem 8 víkendů výuky, z toho 2 víkendy prezenčně ve škole a 6 víkendů formou online z pohodlí domova formou celodenního webináře přes google meet.

V rozvrhu jsou vyznačeny přednášky online a přednášky prezenční (zvýrazněny tučně).

Termín Víkend   Předmět Lektor
 

18.11.2023

online

 

 

 

1

 

 

 

sobota

Tarot

(úvod do Tarotu, Velká arkána – karty a jejich významy, výklady – typy výkladů, diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů)

 

Marie Vítová Plášilová
 

19.11.2023

online

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

neděle

Tarot

(diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše), královské karty a jejich významy se symbolem mečů, se symbolem pohárů, se symbolem holí, se symbolem disků diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet)

 

 

Marie Vítová Plášilová
25.11.2023

prezenčně

2 Sobota Cesta k procitnutí a probuzení

 

MUDr. Milan Oulehla
26.11.2023

prezenčně

2 neděle Život v rovnováze a harmonii Martin Baťka
9.12.2023

online

 

 

 

3

 

 

 

sobota

Tarot

(úvod do Malé arkány a poodhalení principů, deset karet z malé arkány – meče, poháry, hole, disky, filosofie Tarotu, diskuse – dotazy – jednoduché výklady)

 

 

Marie Vítová Plášilová
10.12.2023

online

 

 

 

3

 

 

 

neděle

Tarotová numerologie

(úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti: typ 1/ Země, typ 2/  Kov,

typ 3/  Voda, typ 4/ Dřevo, typ 5/ Oheň – závěr)

 

Marie Vítová Plášilová
 

 

 

6. 1. 2024

online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologie a astropsychologie

 

Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.)

 

Podrobná charakteristika všech astrologických znamení  1. část

 

(astrologické znamení jako způsob projevu planety v astrologii).

Rozdělení jednotlivých planet v astrologii podle psychologicko- společenské role v životě a povaze člověka. Podrobná charakteristika v širokých historických, společenských, uměleckých a psychologických souvislostech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Lechovská

7.1.2024

online

4 neděle Astrologie a astropsychologie

(pokračování)

 

Alexandra Lechovská
27.1.2024

prezenčně

5 sobota

 

Duchovní a osobnostní rozvoj

 

 

Mgr. Helena Veselá
28.1.2024

prezenčně

5 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj

 

 

Mgr. Helena Veselá
17.2.2024

online

6 sobota Pokračování v charakteristice jednotlivých planet – 2. část.

Systém vládců v astrologii. Vztahy (aspekty) mezi jednotlivými planetami, planetární konfigurace. Systém astrologických domů. Projevy planet v různých znameních a domech – příklady.

 

Alexandra Lechovská
18.2.2024

online

6 neděle

 

Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

 

Alexandra Lechovská
9.3.2024

online

7 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

 

Měsíční uzly v jednotlivých znameních a domech, retrográdní planety. Vliv zatmění slunce a měsíce.  Cykly v astrologii, Saturnský a měsíční cyklus podrobně jako příklad.

 

Alexandra Lechovská
10.3.2024

online

7 neděle Astrologie a astropsychologie

(Pokračování)

 

Alexandra Lechovská
27.4.2024

online

8 sobota

 

Astrologie a astropsychologie.

Základní způsoby predikce v astrologii – tranzity a sekundární direkce, projevy jednotlivých planet podrobně. Základní nástin partnerských horoskopů. Slunečně-měsíční cyklus.

Alexandra Lechovská
28.4.2024

online

8 neděle Astrologie a astropsychologie

(Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd).

 

 

Alexandra Lechovská

Rozvrh hodin – Poradce v oblasti duchovní medicíny – 2022/2023

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

víkend předmět vyučující

 

8.10.2022 1 sobota Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
9.10.2022 1 neděle Astrologie a psychoastrologie nejen z klasického pohledu, jak je známe, ale i z pohledu původního, tedy indoevropské (a slovanské) tradice. Alexandra Lechovská
5.11.2022 2 sobota Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
6.11.2022

 

2 neděle Antická mystéria a jejich symbolika v umění Bohumil Vurm
3.12.2022

 

3 sobota  Astrologie a astropsychologie

(Celkový pohled na horoskop, jak astrologicky vnímat proměnu světla a tmy, úloha Slunce a Měsíce (nejen) v astrologii.)

Alexandra Lechovská
4.12.2022 3 neděle Astrologie a astropsychologie – pokračování Alexandra Lechovská
21.1.2023

 

4 sobota Astrologie a astropsychologie

(Charakteristika jednotlivých znamení zvěrokruhu z obou výše zmíněných pohledů, projevy těchto znamení v lidské duši, v umění, ve vztazích a ve společnosti, v módě a apod.)

Alexandra Lechovská
22.1.2023 4 neděle Astrologie a astropsychologie – pokračování Alexandra Lechovská

 

4.2.2023 5 sobota Tarot

(úvod do Tarotu, Velká arkána – karty a jejich významy, výklady – typy výkladů, diskuse – zodpovídání dotazů – ukázka výkladů)

 

   Marie Vítová Plášilová
5.2.2023 5 neděle Tarot

(diskuse -zodpovídání dotazů a úvod do 16 královských karet (dary duše), královské karty a jejich významy se symbolem mečů, se symbolem pohárů, se symbolem holí, se symbolem disků diskuse – dotazy – jednoduché výklady z Velké arkány a královských karet)

 

 

Marie Vítová Plášilová
25.2.2022 6 sobota Tarot

(úvod do Malé arkány a poodhalení principů, deset karet z malé arkány – meče, poháry, hole, disky, filosofie Tarotu, diskuse – dotazy – jednoduché výklady)

 

 

Marie Vítová Plášilová
26.2.2023 6 neděle Tarotová numerologie

(úvod do tarotové numerologie – devět typů osobnosti: typ 1/ Země, typ 2/  Kov,

typ 3/  Voda, typ 4/ Dřevo, typ 5/ Oheň – závěr)

 

Marie Vítová Plášilová
1.4.2023 7 sobota Astrologie a astropsychologie

(Působení a význam planet v astrologii, jejich projevy nejen v lidské duši, ve vztazích, ale také dějinné souvislosti)

Alexandra Lechovská
2.4.2023 7 neděle Astrologie a astropsychologie – pokračování Alexandra Lechovská
13.5.2023

 

8 sobota Astrologie a astropsychologie

(Astrologické domy, aspekty planet v astrologii, planetární konfigurace, nástin předvídání v astrologii – tranzity a direkce)

Alexandra Lechovská
14.5.2023

 

8 neděle Astrologie a astropsychologie

(Ukázka výkladu horoskopu – buď na příkladech účastníků nebo dle přání atd).

Alexandra Lechovská