Profil absolventa – Fytoterapie – léčivé rostliny

 

Doba studia 2 roky, celkem 16 víkendů (vždy sobota a neděle)

Propojení odborné farmakologické fytoterapie, tradičního českého bylinářství i praxe

Lékař léčí, příroda uzdravuje.“  (Hippokrates)

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, především byliny (např. heřmánek, bazalka, meduňka), polokeře (např. mateřídouška, yzop,     levandule), keře (např.borůvka, bez, jmelí), stromy (např. bříza, dub, lípa) a dále též v omezené míře i houby a řasy. Cílem kurzu fytoterapie je předat teoretické i praktické informace a zkušenosti, na jejichž základě bude absolvent schopen používat léčivé rostliny v praxi. Protože je v posledních letech české bylinářství opomíjené a orientujeme se především na cizokrajné rostliny a východní směry léčby, je kurz zaměřen na léčivé rostliny vegetace místních životních podmínek a na možnosti jejich terapeutického využití. Posluchači získají odborné znalosti z oblasti medicínských základů, znalosti z oblasti farmaceutické botaniky, farmakognozie, fytotoxikologie, pěstování a zpracování rostlin, farmaceutické fytoterapie i fytoterapie z pohledu tradičního bylinářství a lidového léčitelství.  Celý kurz je doplněn degustací nálevů bylin podle skupin obsahových látek, praktickými ukázkami bylin, exkurzemi, výrobou produktů a domácí kosmetiky s využitím bylin.

Cena studia: 14 000 Kč/ 1. školní rok, 14 000 Kč/ 2.školní rok

Programová náplň – Fytoterapie

 

Aromaterapie

Vladimíra Naušová, Helena Černá

 • historie a současnost
 • aromaterapie v rovině fyzické, psychické, spirituální
 • éterické oleje – pojmy, získávání, nákup, skladování, bezpečnost
 • rostlinné oleje v aromaterapii – význam, výběr
 • využití aromaterapie v běžném životě ( masáže, koupele, inhalace, kosmetika…)
 • aromalékárnička ( děti, sport, domácnost, pracovní prostředí, cestování… )

 

Bio-medicimální vína

Ing. Marcela Peroutková Kubíková

 • výroba a zhotovení
 • možnosti použití
 • uchování
 • degustace

Exkurze – bylinky našeho okolí – seznámení s bylinami, které se zabydlely v okolí lidských sídel. 

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Ivana Tischlerová

4 denní exkurze, návštěva botanické zahrady, návštěva lékárny s ukázkou výroby mastí

 

Farmaceutická botanika

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Základní morfologické pojmy
 • Primární a sekundární metabolismus
 • Systematická botanika
 • Bacteria – bakterie
 • Proteobacteria
 •  Cyanobacteria – sinice
 • Fungi – houby
 • Zygomycota  – houby spájivé
 • Ascomycota – houby vřeckovýtrusné
 • Basidiomycota  – houby stopkovýtrusné
 • Deuteromycota
 • Oomycota
 • Lichenes – lišejníky
 • Chromista – řasy
 • Plantae –        rostliny
 • Tracheophyta  cévnaté rostliny
 • Equisetales  – přesličky
 • Polypodiales –  kapradiny
 • Ginkgoales – jinany
 • Pinales –  jehličnany
 • Angiospermae –  krytosemenné rostliny
 • Bazální větve
 • Magnolidová větev
 • Jednoděložné rostliny
 • Dvouděložné rostliny

 

Farmakognozie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Rozdělení přírodních léčiv dle původu (rostlinná, živočišná)
 • Názvosloví drog (např. Malvae folium)
 • Izolace přírodních látek
 • Rozdělení rostlin dle terapeutického účinku
 • analgetika, antipyretika
 • sedativa
 • psychofarmaka
 • analeptika
 • sympatomimetika, parasympatomimetika,    sympatolytika, parasympatolytika
 • kardiotonika, vasodilatancia,  vasokonstringencia, venofarmaka,     antihypertenziva, antikoagulancia
 • diuretika
 • antitusika, expektorancia,  antiastmatika
 • GIT – antiflogistika, adstringencia, digestiva
 • amara, antacida, cholagoga, choleretika
 • karminativa, laxativa, spasmolytika, antidiaroika
 • dermatologika
 • desinficiencia
 • cytostatika
 • antidiabetika

 

Fytoterapie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Fytoterapie v lékárenské praxi
 • Léčivé přípravky x doplňky stravy
 • Lékové formy bylinných přípravků    (lékárna)
 • Kritéria výběru přípravk
 • Fytoterapie domácí
 • Lékové formy bylinných přípravků     (doma připravených)
 • Vliv extrakčního činidla na     výslednou účinnost přípravku
 • Účinné koncentrace,  homeopatické x alopatické
 • Limity fytoterapie
 • Kontraindikace
 • Praktické ukázky přípravy bylinných přípravků
 • Testování antimikrobiálního účinku připravených extraktů

 

Fytoterapie nejčastějších zdravotních potíží

Ivana Tischlerová

 • Úvod do fototerapie: fytoterapie u nás a ve světě, evropský lékopis, lékové formy, aplikace, dávkování, bylinné interakce a kontraindikace
 • Trávicí soustava: stomachika, digestiva, karminativa, anthelmintika, laxativa a antidiarhoika, cholagoga, choleretika a hepatoprotektiva
 • Dýchací soustava: expektorancia, mukolytika, antitusika, antiastmatika
 • Srdce a krevní oběh: kardiosedativa, kardiotonika, hypotenziva, hemostatika, antikoagulancia, venofarmaka
 • Vylučovací a rozmnožovací soustava: diuretika, urologika, emmenagoga, laktagogaafrodisiaka
 • Nervová soustava: analgetika, hypnotika, adaptogeny, tonika

 

Fytotoxikologie

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Toxikologicky významné obsahové látky rostlin
 • Rostlinné jedy a lidský organismus
 • Alergie
 • Fotosenzibilizující rostliny
 • Obecné zásady postupu při otravách rostlinami
 • Rozšíření toxických látek v rostlinné říši
 • Speciální část:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné rostliny
 • Krytosemenné
 • Jednoděložné
 • Dvouděložné

 

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

Ivana Tischlerová

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

 

Léčivé stromy a keře

Ivana Tischlerová

 • léčivé stromy a keře
 • poznávání, sběr, využití, botanika

 

Patologie

Mgr. Jana Vodáková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Pěstování a sběr léčivých rostlin

Ivana Tischlerová

 • Současná situace produkce léčivých rostlin.
 • Růst, vývoj a variabilita léčivých rostlin.
 • Ovlivnění kvality léčivých rostlin.
 • Faktory působící na stanovišti a jejich význam pro výnos a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv světla a tepla na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Vliv vlhkosti, srážek, nadmořské výšky na růst, vývoj a kvalitu léčivých rostlin.
 • Půda, její vlastnosti, význam organické složky půdní. Typy půd.
 • Obecné zásady min. výživy. Význam některých makro a mikro prvků v produkci obsahových látek.
 • Osivo, úprava osiva. Výsev. Výsadba.
 • Sklizeň a posklizňová úprava léčivých rostlin.
 • Sušení, uchovávání, zpracování drog (zásady, dokumentace, postupy).
 • Poruchy a choroby léčivých rostlin, možnosti jejich eliminace. Nové směry získávání ochranných prostředků z přírodních zdrojů.
 • Šlechtění léčivých rostlin.
 • Postupy a zásady pěstování vybraných druhů léčivých rostlin.

 

Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • Barviva
 • Flavonoidy
 • Fenoly a chinony
 •  Karotenoidy a chlorofyly
 • Enzymové hnědnutí potravin
 • Antinutriční a toxické látky
 • Šťavelová kyselina
 • Třísloviny
 • Bílkoviny luštěnin
 • Bílkoviny obilovin
 •  Alkaloidy
 • Saponiny
 • Kyanogeny
 • Glukosinoláty
 • Fytoestrogeny
 • Fototoxické látky
 • Lektiny
 • Biogenní aminy
 • Přírodní antimikrobní látky
 • Stilbeny
 • Terpenoidy
 • Kyseliny a jejich deriváty
 • Fytoalexiny
 • Antioxidanty
 • Fenolové kyseliny
 • Glykosidy
 • Amidy
 • Kurkuminoidy
 • Flavonoidy
 • Přírodní sladidla
 • Kontaminující látky
 • Toxiny mikroorganismů
 • Pesticidy

 

Přírodní zahrady

Ing. Marcela Peroutková Kubíková

 • historie přírodních zahrad
 • ukázky přírodních zahrad
 • principy přírodních zahrad
 • základní prvky přírodní zahrady
 • obyvatelé přírodní zahrady
 • přírodní zahrada jako prostor harmonie a relaxace

 

Psychologie

Mgr. Mg.A. Lucie Essenza

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce
 • základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Užitkové rostliny

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 • tropické ovoce
 • zelenina
 • textilní rostliny
 • olejniny
 • cukrodárné rostliny
 • obilniny apod.

 

Workshop výroby produktů z bylin

Hana Jánská,  Ivana Tischlerová

Na kurzu přírodní se seznámíte s materiály, ze kterých lze produkty vyrábět, s bylinkami, které nám pomáhají a můžeme je aplikovat i do přírodní kosmetiky.  Vyrobíme si vybrané produkty (ocet, bylinková sůl, olej, mast, tinktura atd.). Řekneme si a shrneme bylinné receptury pro nejčastější využití.

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Renata Jonášová

stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)

 • základy latinské terminologie

Fytoterapie – léčivé rostliny 2022/2023

2 letý obor

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 1. ročník
termíny víkend   předmět vyučující

 

24.9.2022 1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
25.9.2022 1 neděle Sacharidy, lipidy RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
5.11.2022 2 sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

Saponiny

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
6.11.2022

 

2 neděle Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26.11.2022 3 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová
27.11.2022 3 neděle somatologie Mgr. Jolana Kolářová
7.1.2023 4 sobota patologie Mgr. Jana Vodáková
8.1.2023 4 neděle patologie Mgr. Jana Vodáková
4.2.2023 5 sobota psychologie Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
5.2.2023 5 neděle psychologie Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
25.2.2023 6 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
26.2.2023 6 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1.4.2023

 

7 sobota Bylinkové tvoření – praxe Hana Jánská
2.4.2023

 

7 neděle Bylinkové tvoření – praxe Hana Jánská
20.5.2023 8 sobota Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
21.5.2023 8 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

2.ročník 2023/2024

víkend   předmět vyučující

 

1 sobota Bachovy esence

 

Ing. Václav Hulec
1 neděle aromaterapie Helena Černá
2 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Peroutková Kubíková
2 neděle Medicimální vína Ing. Marcela Peroutková Kubíková
3 sobota

 

Úvod do praktické fytoterapie

 • fytoterapie u nás a ve světě
 • evropský lékopis
 • lékové formy, aplikace, dávkování
 • bylinné interakce a kontraindikace
Ivana Tischlerová
3 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Ivana Tischlerová
4 sobota Léčivé stromy a keře Ivana Tischlerová
4 neděle Trávicí soustava

 • stomachika
 • digestiva
 • karminativa
 • anthelmintika
 • laxativa a antidiarhoika
 • cholagoga, choleretika a hepatoprotektiva
Ivana Tischlerová
5 sobota Dýchací soustava

 • expektorancia
 • mukolytika
 • antitusika
 • antiastmatika
Ivana Tischlerová
5 neděle Srdce a krevní oběh

 • kardiosedativa
 • kardiotonika
 • hypotenziva
 • hemostatika
 • antikoagulancia
 • venofarmaka
Ivana Tischlerová
6 sobota Vylučovací a rozmnožovací soustava

 • diuretika
 • urologika
 • emmenagoga
 • laktagoga
 • afrodisiaka
Ivana Tischlerová
6 neděle Nervová soustava

 • analgetika
 • antidepresiva
 • hypnotika
 • adaptogeny
 • tonika
Ivana Tischlerová
7 sobota

 

Exkurze do botanické zahrady Plzeň, poznávání léčivých rostlin Ivana Tischlerová
7 neděle Praktická výroba mastí – exkurze Ivana Tischlerová
8 sobota Bylinkové tvoření Hana Jánská
8 neděle Bylinkové tvoření Hana Jánská

Rozvrh Fytoterapie

2 letý obor

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Ročník 2023/2024

23.9.2023 1 sobota Úvod do fytoterapie

–        fytoterapie u nás a ve světě

–        evropský lékopis

–        lékové formy, aplikace, dávkování

–        bylinné interakce a kontraindikace

 

Ivana Tischlerová
24.9.2023 1 neděle Trávicí soustava

–        stomachika

–        digestiva

–        karminativa

–        anthelmintika

–        laxativa a antidiarhoika

–        cholagoga, choleretika a hepatoprotektiva

 

Ivana Tischlerová
4.11.2023 2 Dýchací soustava

–        expektorancia

–        mukolytika

–        antitusika

–        antiastmatika

 

Ivana Tischlerová
5.11.2023 2 Srdce a krevní oběh

–        kardiosedativa

–        kardiotonika

–        hypotenziva

–        hemostatika

–        antikoagulancia

venofarmaka

Ivana Tischlerová
25.11.2023 3 sobota Vylučovací a rozmnožovací soustava

–        diuretika

–        urologika

–        emmenagoga

–        laktagoga

–        afrodisiaka

 

Ivana Tischlerová
26.11.2023 3 neděle Nervová soustava

–        analgetika

–        antidepresiva

–        hypnotika

–        adaptogeny

–        tonika

 

Ivana Tischlerová
13.1.2024 4 sobota

 

Léčivé stromy a keře Ivana Tischlerová
14.1.2024 4 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Ivana Tischlerová
3.2.2024 5 sobota

 

Bachovy esence Ladislav Hulec
4.2.2024 5 neděle aromaterapie Helena Černá
24.2.2024 6 sobota

 

Workshop Hana Jánská
25.2.2024 6 neděle Workshop Hana Jánská
16.3.2024 7 sobota

 

Přírodní zahrady Ing. Marcela Peroutková Kubíková
17.3.2024 7 neděle Medicimální vína, jejich možnosti

použití, zhotovení, uchování.

Ing. Marcela Kubíková
6.4.2024 8 sobota

 

Exkurze (lékárna, botanická zahrada, přír. zahrada) Ivana Tischlerová
7.4.2024 8 neděle exkurze Ivana Tischlerová

 

 

2. ročník 2024/2025

1 sobota Úvod do fytoterapie

Farmaceutická botanika

Farmakognozie

Základní morfologické pojmy

Základy fytotoxikologie –  „nebezpečné rostliny“

Primární a sekundární metabolismus

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
1 neděle Sacharidy, lipidy

 

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 Sobota Glykosidy

Kumariny

Flavonoidy

Glykoretiny

Kardioaktivní glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
2 Neděle Saponiny

Kyanogenní glykosidy

S-glykosidy

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
3 sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

3 neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4 sobota patologie Mgr. Jana Vodáková
4 neděle patologie

 

Mgr. Jana Vodáková
5 sobota psychologie Mgr. Et Mg.A. Lucie Essenza
5 neděle psychologie

 

Mgr. Et Mg.A. Lucie Essenza
6 sobota Alkaloidy

Silice

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
6 neděle Silice

Amara

RNDr. Mgr.Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
7 sobota

 

Workshop výroby produktů z bylin zpracování bylin,

 

Hana Jánská
7 neděle Workshop výroby produktů z bylin zpracování bylin,

 

Hana Jánská
8 sobota

 

Exkurze I – Botanická zahrada. Praktické poznávání bylin v terénu. RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
8 neděle Exkurze II

Exkurze do městských a příměstských biotopů. Praktické poznávání bylin v terénu.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.