Základy psychologie – ONLINE

Profil absolventa

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle).

Základy psychologie jsou důležité v osobním životě i ve všech profesích, a to nejen v profesích pomáhajících (učitelé, zdravotničtí pracovníci, policisté, sociální pracovníci, právníci, soudci….). V současné praxi jsou již při studiu na vysokých školách poznatky z psychologie bohužel podceňovány a jsou předávány na nedostatečné úrovni, což se promítá v reálném osobním i profesním životě. Poznatky z psychologie jsou nezbytné k navození správné empatické komunikace, pochopení sebe sama i dění kolem nás, k citlivému přístupu v životě. V rámci oboru se seznámíte s jednotlivými obory, metodami a principy psychologie (obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, pedagogická psychologie, psychopatologie, psychoterapie, psychologie komunikace, psychoterapie).  Výklad je přístupný pro začátečníky i pro pokročilé, kteří se potřebují zorientovat v praxi.

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

Absolvent 1 letého oboru Základy psychologie obdrží certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 14 000 Kč

Cena studia – viz ceník Školy Kamaté.

Rozvrh hodin

Kurz zatím nemá rozvrh hodin.

Máte zájem o kurz?

Programová náplň

Programová náplň není k dispozici.