Psychologie osobnosti – České Budějovice, Plzeň, Praha

Psychologie osobnosti – dobrodružství jedinečnosti

  • Osobnost, jáství, koncepce, struktura a rysy osobnosti.
  • To nejdůležitější z psychologie osobnosti.
  • Typologie osobnosti.
  • Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost.
  • Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb a motivace.
  • Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti, IQ
  • Osobnost a charakter – charakterové vlastnosti, morální vývoj, svědomí, sebehodnocení, sebevědomí.
  • Rozvoj vlastní osobnosti a vlastního potenciálu.
  • Aktivní práce na sobě, seberealizace, sebevědomí, sebeúcta, sebepoznání, sebereflexe, vlastní hodnota.

Vyučuje:

Studijní obory, ve kterých se předmět vyučuje:

Máte dotazy ke studiu, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násPřejít na přehled studijních programů