Psychologie komunikace – Plzeň

Psychologie komunikace

Dvoudenní vzdělávací a hlavně prožitkový seminář, v němž si sami vyzkoušíte, jaký je rozdíl mezi vědomou a nevědomou komunikací. Ať už ve dvojicích či v kruhu si budete moci osahat, jaké to je vystoupit z věčných konfliktů, nedorozumění a strachu říct si o to, co potřebuji. Jaké je vystoupit ze zavděčování, pocitu viny a neschopnosti říci NE. A jak osvobozující je naopak dostat se do bodu, kde se z komunikace a interakce s ostatními lidmi stává radost a obohacující zážitek. Při porozumění komunikačním typům a pochopení podvědomých vzorců, které nás řídí, to je možné.


Ukážeme si, jak konflikty úplně zbytečně vnímáme jako útok na svou vlastní osobu, jak si vše vztahujeme na sebe, jak a kdy reagujeme na „minulost“ (to když se spouštějí podvědomé vzorce a na nich postavené automatické reakce). Nebo co se děje, když je pro nás okolnost či událost takovou homeopatickou retraumatizací, což se děje častěji, než bychom věřili.

Na základě komunikačních typů si předvedeme, jak pochopit ostatní, ale i sebe. Tam je klíč. V rámci integrativního myšlení a prožívání, což je „dospělý“ způsob myšlení a prožívání sebe sama a své zkušenosti, můžeme začít vnímat a chápat, co se odehrává v druhých, jak fungují a jak vnímají svět. Pochopíte, jak s lidmi mluvit tak, abyste byli slyšeni a viděni a zároveň schopni vnímat druhé. Můžeme dokonce odhalit jejich slabá místa, ale nikoli proto, abychom nad nimi měli „navrch“, ale proto, abychom je – a tím i sebe sama – podpořili.

Cíle: 

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností    (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Obsah:

 • Co to je komunikace a proč nelze nekomunikovat
 • Jak spolu komunikujeme?
 • Verbální a neverbální komunikace.
 • Chyby v komunikaci a argumentační fauly.
 • Kouzlo diskuse.
 • Asertivita versus agresivita.
 • Efektivní komunikace, konfliktní a krizová komunikace, pozitivní komunikace.
 • Partnerská komunikace, rozdíl komunikace mezi mužem a ženou.
 • Komunikace v poradenství, druhy klientů.
 • Dotazy, diskuse, společné shrnutí celého ročníku.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

Blok 1

 • Oblasti sociálních dovedností   (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce:  jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

Blok 2

 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost: 
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam,  jak efektivněji komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace
 • rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti
 • neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením
 • verbální komunikace  
 • naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost

Blok 3

 • Asertivita jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům : 3P – poznání, projevení, prosazení
 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky  (kritika, prosazování, kompromis)

Blok 4

 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

Vyučuje:

Studijní obory, ve kterých se předmět vyučuje:

Máte dotazy ke studiu, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násPřejít na přehled studijních programů