Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti – Síla pozitivního myšlení – Praha

Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti – Síla pozitivního myšlení

  • Problematika psychohygieny základních kvalit života: zdraví – výkonnost – úspěšnost – spokojenost
  • Osobnost a její vliv na základní kvality života.
  • Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti
  • Náročné životní situace a psychické poruchy – jejich příčiny, projevy a možnosti ovládání
  • Problémy efektivní a zdravé životosprávy
  • Kritické problémy socializace a sociální interakce
  • Techniky psychohygieny: teorie a praxe
  • Prevence stresu a syndromu vyhoření
  • Jak zvládnout náročné životní situace, post-trauma stres

Vyučuje:

Studijní obory, ve kterých se předmět vyučuje:

Máte dotazy ke studiu, programové náplni nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte násPřejít na přehled studijních programů