Profil absolventa – Medicínské minimum pro každého

1 letý kurz, 5,5 víkendů, kurz je otvírán 1x za 2 roky

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty somatologie, patologie, biochemie, diagnostické metody, prevence a podpora zdraví, výživa, fyzioterapie, psychologie. V rámci studia se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet.

Student obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Školné: 9 500 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Medicínské minimum pro každého

 

Biochemie

Mgr. Ján Štěrba

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Diagnostické metody moderní medicíny

Mgr. Barbora Sedláčková

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Bc. et Bc. Jaroslav Kec

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Patologie

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

Mgr. Barbora Sedláčková, MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Klára Dvořáková

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ivana Kadlecová, Dis., PhDr. Vladimíra Volavková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
 • součástí výuky je i praktické poskytování první pomoci na výukovém modelu, které si vyzkouší každý student
Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2022/2023

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

5,5  víkendů, 11 denní kurz

Kurz se otevírá jednou za dva roky, nyní bude otevřen ve školním roce 2022/2023. 

26.11.2022 1 sobota psychologie Mgr. Klára Dvořáková
27.11.2022 1 neděle psychologie Mgr. Klára Dvořáková
7.1.2023 2 sobota somatologie PhDr. Vladimíra Volavková

 

8.1.2023 2 sobota somatologie PhDr. Vladimíra Volavková

 

4.2.2023 3 sobota Patologie Mgr. Barbora Sedláčková
5.2.2023 3 neděle Patologie Mgr. Barbora Sedláčková
25.2.2022 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Barbora Sedláčková
26.2.2023 4 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
18.3.2023 5 sobota Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Barbora Sedláčková
19.3.2023 5 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Barbora Sedláčková
1.4.2023

 

6 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních onemocnění Mgr. Bc. Jaroslav Zeman

 

Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2023/2024

6 víkendů, 12 denní kurz – otevřen 1x za 2 roky

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Kurz bude otevřen ve školním roce 2024/2025.  Ve školním roce 2023/2024 je kurz možné absolvovat prezenčně v Praze  – https://skolakamate.cz/medicinske-minimum-pro-kazdeho-pha/#1489758965417-ab159c59-f409

nebo online-formou v nabídce našich online kurzů na webových stránkách www.skolakamate.online – https://www.skolakamate.online/enrol/index.php?id=10

Vytisknout