Medicínské minimum  –  profil absolventa

1 letý kurz, 5,5 víkendů, kurz je otevírán 1x za dva roky

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty somatologie, patologie, biochemie, diagnostické metody, prevence a podpora zdraví, výživa, psychologie, fyzioterapie. Účastníci se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet.

Student obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Školné: 9 500 Kč.

Vytisknout

Programová náplň – Medicínské minimum pro každého

 

Biochemie                              

Mgr. Markéta Večeřová

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

 

Diagnostické metody moderní medicíny, první pomoc

Mgr. Alena Štroblová

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

Mgr. Zuzana Fenclová

 • Bolesti zad – krční i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy – podvrtnutí kotníků, zlomeniny zápěstí, prstů
 • Praktická část – cvičení ke stabilizaci kloubů resp.celého těla, aktivace hlubokého stabilizačního systému, kompenzační (protahovací) cvičení na nejčastější zkrácené svalové skupiny. Aktivace funkčního chodidla.
 • Ukázka tejpování jako prevence úrazů v rekreačním sportu

 

Patologie

Mgr. Jolana Kolářová, Mgr. Jana Vodáková

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Prevence a podpora zdraví

Mgr. Petra Nováková, Ing. Mandžuková, PhDr. Tomáš Ulč, Mgr. Lucie Benediktová

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie              

Mgr.  Bc. Jitka Anastázie Meindl

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

PhDr. Tomáš Ulč, Martina Korejčková, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, Dis., Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
 • součástí výuky je i praktické poskytování první pomoci na výukovém modelu, které si vyzkouší každý student
Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2022/2023

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

5,5  víkendů, 11 denní kurz

26.11.2022 1 sobota somatologie  

Mgr. Jolana Kolářová

 

27.11.2022 1 neděle  

somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
7.1.2023 2 sobota patologie Mgr. Jana Vodáková
8.1.2023 2 neděle patologie

 

Mgr. Jana Vodáková
4.2.2023 3 sobota psychologie Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
5.2.2023 3 neděle psychologie

 

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl
25.2.2022 4 sobota Diagnostické metody, první pomoc Mgr. Jana Vodáková
26.2.2023 4 neděle  

biochemie

 

Mgr. Markéta Večeřová
18.3.2023 5 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Fenclová
1.4.2023

 

6 sobota Výživa a prevence a podpora zdraví Bc. Martina Korejčková, Dis.
2.4.2023

 

6 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Bc. Lucie Benediktová

Kurz se otevírá vždy jednou za dva roky, nyní bude otevřen ve školním roce 2022/2023.

Vytisknout

Medicínské minimum pro každého 2023/2024

6 víkendů, 12 denní kurz

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Kurz bude otevřen ve školním roce 2024/2025. 

Ve školním roce 2023/2024 je kurz možné absolvovat prezenčně v Praze  – https://skolakamate.cz/medicinske-minimum-pro-kazdeho-pha/#1489758965417-ab159c59-f409

nebo online-formou v nabídce našich online kurzů na webových stránkách www.skolakamate.online – https://www.skolakamate.online/enrol/index.php?id=10