Profil absolventa – Poradce pro výživu

 

Obor akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Doba studia 1 rok, celkem 9 víkendů (vždy sobota a neděle), 127 hodin.

Podmínkou pro přihlášení ke studiu je dovršení věku 18 let a ukončené středoškolské vzdělání. Student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Absolvované předměty: 
biochemie, diagnostické metody klasické medicíny, patologie, poradenství v praxi, prevence a podpora zdraví, psychologie, řešení nadváhy, obezity, podvýživy, racionální, dietní a sportovní výživa, somatologie, základy výživy a potravinářství, zdravá životospráva

Profil absolventa:
Poradce pro výživu bude znát základní zásady zdravého stravování, bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup úpravy. Bude mít znalosti o funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách a bude se orientovat také ve speciálních trendech ve výživě (vegetariánství, veganství, racionální strava). Poradce bude ovládat práci s klientem, bude ovládat antropometrická měření, hodnocení tělesné konstituce, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; bude umět zhodnotit výsledky biochemických vyšetření. Poradce bude umět vyhodnotit nutriční spotřebu potravin a bude umět sestavit jídelníček odpovídající individuálním potřebám, zdravotnímu stavu a fyzické kondici klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů. Poradce bude seznámen s principy dietního stravování u jednotlivých onemocnění, a tak působit v oblasti prevence civilizačních onemocnění. Poradce bude mít obsáhlé znalosti v oblasti redukční výživy a bude umět komplexně řešit onemocnění spojená s nadbytečným (nadváha, obezita) a nedostatečným (podvýživa) příjmem potravy.

Jestliže neznáš otce nemoci, pak špatná strava je určitě její matkou (staré čínské přísloví)“

,,Člověk se rodí zdráv a všechny nemocí do něj vstupují s jídlem.“ Hippokrates (400 let.př.n.l).

 

Cena studia: 14 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého a kniha Poradce pro výživu.

Vytisknout

Programová náplň – Poradce pro výživu

 

Biochemie

Mgr. Jaroslava Opatrná

 • struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • genetická informace, nukleové kyseliny
 • základní enzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základní běžné a patologické biochemické procesy
 • základy biochemie hormonálního systému, jater a pankreatu, ledvin a kardiovaskulárního systému, svalů, skeletu
 • hodnoty základních ukazatelů v krvi

Diagnostické metody moderní medicíny, první pomoc

Mgr. Alena Štroblová

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání
 • první pomoc

 

Metodologie hodnocení nadváhy,  obezity a podvýživy

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová

 • Postup v poradně podpory zdraví krok za krokem
 • Úprava jídelníčku, jojo efekt, bazální metabolismus, role psychiky, pohybová aktivita

 

Patologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

Poradenství v praxi

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Ing. Štěpánka Petroušová

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • vedení poradny, nutná evidence, právní aspekty, legislativa, etika, komunikace
 • hranice a možnosti poradce pro výživu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Vladimíra Naušová, Ing. Štěpánka Petroušová

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Radka Novotná

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Vladimíra Naušová, Ing. Štěpánka Petroušová, Ing. Jarmila Mandžuková

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • směry ve výživě – veganství, vegetariánství, GMO, biopotraviny, dělená strava, stravování dle východních směrů a metabolických typů
 • nutriční toxikologie – alimentární nákazy, éčka v potravinách, kontaminanty
 • diferencované stravování
 • sportovní stravování

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

Mgr. Jolana Kolářová

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
 • součástí výuky je i praktické poskytování první pomoci na výukovém modelu, které si vyzkouší každý student
Vytisknout

Poradce pro výživu 2018/2019

 

termíny víkend datum předmět vyučující
29.9. 2018 1 Sobota psychologie Mgr. Radka Novotná
30.9. 2018 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná
3.11. 2018 2 Sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

4.11. 2018 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2018 3 Sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
25.11. 2018 3 Neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
12.1. 2019 4 Sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
13. 1. 2019 4 Neděle biochemie Mgr. Jaroslava Opatrná
26. 1. 2019 5 sobota Výživa – racionální stravování, Nutriční toxikologie Vladimíra Naušová
27. 1. 2019 5 Neděle Prevence a podpora zdraví Vladimíra Naušová
23. 2. 2019 6 Sobota Výživa – směry ve výživě Vladimíra Naušová
24. 2. 2019 6 Neděle Prevence a podpora zdraví Vladimíra Naušová
30.3.2019 7 Sobota Základní složky výživy Ing. Štěpánka Petroušová

 

31.3.2019 7 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová

 

27.4. 2019 8 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Ing. Štěpánka Petroušová

 

28.4. 2019 8 neděle Poradenství  v praxi Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Vytisknout

Poradce pro výživu 2019/2020 – Plzeň

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny víkend datum předmět vyučující
28.9. 2019 1 Sobota psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
29.9. 2019 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
2.11. 2019 2 Sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

3.11. 2019 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
23.11. 2019 3 Sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2019 3 Neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4.1. 2020 4 Sobota výživa Bc. Martina Korejčková, DiS.
5. 1. 2020 4 Neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
11. 1. 2020 5 sobota Výživa – směry ve výživě Bc. Martina Korejčková, DiS.
12. 1. 2020 5 Neděle Základní složky výživy Bc. Martina Korejčková, DiS.
25.1.2020 6 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
26.1.2020 6 Neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová
29. 2. 2020 7 Sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
1. 3. 2020 7 Neděle Prevence a podpora zdraví Bc. Martina Korejčková, DiS.
28.3. 2020 8 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Iva Dvorská, DiS.
29.3. 2020 8 neděle Poradenství  v praxi Iva Dvorská, Dis.