Profil absolventa – Výživový poradce

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s časovou dotací 150 hodin.

Úspěšní absolventi tohoto rekvalifikačního kurzu můžou podle svého uvážení získat buď pouze Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu nebo mohou absolvovat zkoušku u autorizované osoby na profesní kvalifikaci Výživový poradce. Více o profesní kvalifikaci se dozvíte viz položka Profesní kvalifikace.

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Obsah hodnotícího standardu:

 • Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka
 •  Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu
 • Orientace v nutriční a tělesné diagnostice člověka
 • Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení
 • Komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta
 • Orientace v základních i alternativních směrech výživy
 • Sestavování jídelníčku pro různé skupiny klientů
 • Orientace v sortimentu doplňků stravy
 • Orientace v označování a výběru potravin
 • Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů
 • Jednání s klientem

Cena kurzu

14 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT), 18 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT včetně profesní zkoušky autorizované osoby (AO)).

Podmínky pro přijetí

 1. Ukončené středoškolské vzdělání.
 2. Dosažení 18 let věku.
 3. Občanská bezúhonnost.

Proč absolvovat náš kurz?

 • Získáte znalosti z biochemie, fyziologie a pochopíte souvislosti fungování lidského organismu při zpracování potravy.
 • Pochopíte, že výživa není jen o hubnutí, ale že je to cesta především k primární prevenci zdraví
 • Naučíte se rozumět potřebám organismu v různých specifických situacích (směnný provoz, sportovci, dětská populace těhotné a kojící ženy atd…).
 • Naučíme Vás sestavit stravovací plány na míru.
 • Naučíte se rozumět svému tělu a také svým klientům.
 • Nabytých znalostí můžete využít ve svůj prospěch.
 • Absolvujete 150 hodin kvalitních přednášek vedených erudovanými a zkušenými lektory.
 • Vás povedou výživové poradkyně a nutriční terapeutky s bohatou praxí.
 • Získáte možnost pracovat jako výživový poradce (mimo oblast zdravotnictví)
 • Možnost pracovat na Živnostenské oprávnění jako Poradce pro výživu.
 • Evidovaným nezaměstnaným může kurz zaplatit Úřad práce.

V ceně kurzu mimo jiné získáte:

 • studijní materiály
 • přístup do nutričního software Fitlinie po dobu konání kurzu
 • až 30 % slevu na nákup vyšších verzí špičkového nutričního programu FitLinie
 • bezplatnou analýzu Vašeho těla

Dovolujeme si upozornit Vás, že studijní materiály jsou majetkem školícího střediska KAMATÉ s.r.o. a vztahují se na ně v plném rozsahu ustanovení Zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o autorských právech). Proto Vás prosíme, abyste je používali výhradně pro osobní potřebu, neposkytovali je třetím osobám a ani jinak je dál nešířili.

Jestliže neznáš otce nemoci, pak špatná strava je určitě její matkou (staré čínské přísloví)“

,,Člověk se rodí zdráv a všechny nemocí do něj vstupují s jídlem.“ Hippokrates (400 let.př.n.l)

Vytisknout

Profesní kvalifikace Výživový poradce

Jaká je současná realita

Výživový poradce není v současnosti živnost vázaná a tak se vedle poctivých, výživy, potravin a kulinářských úprav skutečně znalých poradců objevují jen prodejci potravních doplňků a superpotravin, jejichž jediným cílem je zisk a nikoli pomoc klientovi. Problémem je i samotné vzdělávání výživových poradců.

Jaké jsou změny?

Časová dotace kurzů se dle podmínek MŠMT navýšila z původních 120 hodin na současných 150 hodin a navíc se pevně stanovila náplň kurzu. Od 5.2.2019 byla profese Výživový poradce zapsána do Národní soustavy kvalifikací pod kódem 69-042-N, stala se tedy profesní kvalifikací.

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Něco jako „státní maturita“ s jasně daným rozsahem i obsahem složena jako úspěšná zkouška u autorizované osoby. Je to v současnosti nejvyšší kvalifikace ve výživovém poradenství v České republice.  KAMATÉ s.r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky profese Výživový poradce, zapsané do Národní soustavy kvalifikací pod kódem 69-042-N.

Co to v praxi znamená?

Každý, kdo chce vykonávat výživové poradenství v praxi, musí mít pro výkon profese Výživový poradce zkoušku z Výživového poradenství u Autorizované osoby (AO).

Kdo je autorizovaná osoba

Je to fyzická nebo právnická osoba (jeho zástupce), která prokazatelně splňuje následující podmínky :

 1. a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 2. b) Vyšší odborné vzdělání zdravotnického směru se zaměřením na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 3. c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na výživu člověka nebo potravinářství s alespoň jedním profilovým předmětem zaměřeným na výživu člověka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti výživy člověka.
 4. d) Profesní kvalifikace 69-042-N Výživový poradce a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výživy člověka nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti výživy člověka.

To znamená, že má znalosti, ale i dovednosti týkající se výživy člověka. Prozatím bod D nepřichází v úvahu, protože doposud profesní kvalifikace nebyla možná.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu – což zde je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.

Vytisknout

Poradce pro výživu 2018/2019

 

termíny víkend datum předmět vyučující
29.9. 2018 1 Sobota psychologie Mgr. Radka Novotná
30.9. 2018 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná
3.11. 2018 2 Sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

4.11. 2018 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2018 3 Sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
25.11. 2018 3 Neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
12.1. 2019 4 Sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
13. 1. 2019 4 Neděle biochemie Mgr. Jaroslava Opatrná
26. 1. 2019 5 sobota Výživa – racionální stravování, Nutriční toxikologie Vladimíra Naušová
27. 1. 2019 5 Neděle Prevence a podpora zdraví Vladimíra Naušová
23. 2. 2019 6 Sobota Výživa – směry ve výživě Vladimíra Naušová
24. 2. 2019 6 Neděle Prevence a podpora zdraví Vladimíra Naušová
30.3.2019 7 Sobota Základní složky výživy Ing. Štěpánka Petroušová

 

31.3.2019 7 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Štěpánka Petroušová

 

27.4. 2019 8 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Ing. Štěpánka Petroušová

 

28.4. 2019 8 neděle Poradenství  v praxi Ing. Štěpánka Petroušová, MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Vytisknout

Poradce pro výživu 2019/2020 – Plzeň

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny víkend datum předmět vyučující
28.9. 2019 1 Sobota psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
29.9. 2019 1 neděle psychologie Mgr. Radka Novotná, Mgr. Ilona Jančová
2.11. 2019 2 Sobota somatologie Mgr. Jolana Kolářová

 

3.11. 2019 2 Neděle somatologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
23.11. 2019 3 Sobota patologie Mgr. Jolana Kolářová
24.11. 2019 3 Neděle patologie

 

Mgr. Jolana Kolářová
4.1. 2020 4 Sobota výživa Bc. Martina Korejčková, DiS.
5. 1. 2020 4 Neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
11. 1. 2020 5 sobota Výživa – směry ve výživě Bc. Martina Korejčková, DiS.
12. 1. 2020 5 Neděle Základní složky výživy Bc. Martina Korejčková, DiS.
25.1.2020 6 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

Mgr. Alena Štroblová
26.1.2020 6 Neděle biochemie Mgr. Markéta Večeřová
29. 2. 2020 7 Sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Petra Nováková
1. 3. 2020 7 Neděle Prevence a podpora zdraví Bc. Martina Korejčková, DiS.
28.3. 2020 8 Sobota Metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy Iva Dvorská, DiS.
29.3. 2020 8 neděle Poradenství  v praxi Iva Dvorská, Dis.