Profil absolventa – Poradce pro výživu

 

Obor akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Doba studia 1 rok, celkem 9 víkendů (vždy sobota a neděle), 127 hodin.

Podmínkou pro přihlášení ke studiu je dovršení věku 18 let a ukončené středoškolské vzdělání. Student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Absolvované předměty: 
biochemie, diagnostické metody klasické medicíny, patologie, poradenství v praxi, prevence a podpora zdraví, psychologie, řešení nadváhy, obezity, podvýživy, racionální, dietní a sportovní výživa, somatologie, základy výživy a potravinářství, zdravá životospráva

Profil absolventa:
Poradce pro výživu bude znát základní zásady zdravého stravování, bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup úpravy. Bude mít znalosti o funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách a bude se orientovat také ve speciálních trendech ve výživě (vegetariánství, veganství, racionální strava). Poradce bude ovládat práci s klientem, bude ovládat antropometrická měření, hodnocení tělesné konstituce, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; bude umět zhodnotit výsledky biochemických vyšetření. Poradce bude umět vyhodnotit nutriční spotřebu potravin a bude umět sestavit jídelníček odpovídající individuálním potřebám, zdravotnímu stavu a fyzické kondici klienta. Dále absolventi budou ovládat výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (mládež, muži, ženy, senioři, manažeři, sportovci) a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů. Poradce bude seznámen s principy dietního stravování u jednotlivých onemocnění, a tak působit v oblasti prevence civilizačních onemocnění. Poradce bude mít obsáhlé znalosti v oblasti redukční výživy a bude umět komplexně řešit onemocnění spojená s nadbytečným (nadváha, obezita) a nedostatečným (podvýživa) příjmem potravy.

Jestliže neznáš otce nemoci, pak špatná strava je určitě její matkou (staré čínské přísloví)“

,,Člověk se rodí zdráv a všechny nemocí do něj vstupují s jídlem.“ Hippokrates (400 let.př.n.l).

 

Cena studia: 14 000 Kč/ školní rok, v ceně studia je kniha Medicínské minimum pro každého a kniha Poradce pro výživu.

Vytisknout

Programová náplň – Poradce pro výživu

 

Biochemie

Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

 • úvod do biochemie – energie, katalýza a biosyntéza
 • jak buňky získávají energii z potravy – struktura a metabolická přeměna cukrů, tuků, bílkovin
 • od DNA k proteinu – genetická informace, nukleové kyseliny
 • enzymy a koenzymy, jejich funkce, biologický význam
 • tělesné tekutiny, ionty, acidobazická rovnováha
 • základy biochemie hormonálního systému a vybraných orgánů či orgánových soustav

 

Diagnostické metody moderní medicíny

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • základy používaných vyšetřovacích postupů moderní medicíny (anamnéza, CT, EEG, EMG, EKG, rtg, sonografie, mamografie, scintigrafie, magnetická rezonance, biochemická vyšetření)
 • diagnostické možnosti, rizika jejich používání

 

Diagnostika kapky krve

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • diagnostika živé kapky krve – možnosti diagnostiky z kapky krve v mikroskopii světlého a tmavého pole

 

Diagnostické metody – Obličejová diagnostika

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • Diagnostika základních onemocnění podle znaků v obličeji.
 • Jak sami doma můžeme poznat oslabení jednotlivých orgánových systémů?
 • Játra a žlučník, ledviny a močový měchýř, plíce a tlusté střevo, slinivka, slezina a žaludek, srdce a tenké střevo, hormonální a pohlavní systém, nervový systém a stres.

  

Metodologie hodnocení nadváhy,  obezity a podvýživy

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D, Iva Dvorská, Dis.

 • Postup v poradně podpory zdraví krok za krokem
 • Úprava jídelníčku, jojo efekt, bazální metabolismus, role psychiky, pohybová aktivita

 

Patologie

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

 • infekční a neinfekční příčiny patologických stavů
 • informace o změněných funkcích poškozeného orgánu a organizmu
 • základní onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • podmínky pro vznik patologických procesů a jak jim předcházet
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí, funkce zdravé a poškozené buňky, tkáně, orgánu

 

Poradenství v praxi

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D., Iva Dvorská, Dis.

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • vedení poradny, nutná evidence, právní aspekty, legislativa, etika, komunikace
 • hranice a možnosti poradce pro výživu

 

Prevence a podpora zdraví

MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • druhy prevence
 • základní rizikové a preventivní faktory
 • zdraví a jeho determinanty
 • funkce imunitního a lymfatického systému v našem těle
 • nejčastější příčiny úmrtnosti v ČR
 • základní civilizační onemocnění  (rizikové faktory, klinický obraz, možnosti prevence)
 • stres, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, únava, deprese a úzkosti
 • mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy
 • onemocnění kardiovaskulárního systému, cholesterol, homocystein
 • onemocnění trávicího systému
 • onemocnění pohybového aparátu
 • alergická onemocnění
 • kožní onemocnění
 • onemocnění očí a uší
 • metabolický syndrom a diabetes mellitus
 • onkologická onemocnění
 • základy homotoxikologie, intoxikace a detoxikace

 

Psychologie

Mgr. Jana Kindlová

 • psychologie jako prostředek poznání člověka a možný nástroj změny
 • psychologie a poradenství – osobnost poradce a jeho kompetence pro práci s klienty
 • strategické přístupy v poradenství a zásady poradenské práce, základy efektivní komunikace v poradenství
 • osobnost klienta a přístupy k různým typům klientů

 

Výživa

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., Iva Dvorská, Dis.

 • základy racionální výživy
 • pitný režim
 • význam vitamínů, minerálů, stopových prvků pro organizmus ve stravě
 • potravní doplňky
 • rizika jednostranné výživy
 • překyselení organizmu a zásady detoxikace
 • rizika a onemocnění z nadměrného a nedostatečného  příjmu potravy
 • současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy, zásady dlouhodobého udržení optimální váhy
 • zdravotní účinky potravin, potraviny jako zázračné léky
 • směry ve výživě – veganství, vegetariánství, GMO, biopotraviny, dělená strava, stravování dle východních směrů a metabolických typů
 • nutriční toxikologie – alimentární nákazy, éčka v potravinách, kontaminanty
 • diferencované stravování
 • sportovní stravování

 

Základy fungování lidského těla – somatologie

RNDr. Kateřina Cibulková

 • stavba buňky, stavba tkání, seznámení se základními orgány a orgánovými soustavami se zaměřením na jejich funkci (kosterní a svalová, močopohlavní, dýchací, trávicí, kardiovaskulární a lymfatický systém, smyslová soustava, kožní, centrální a periferní nervový systém)
 • základy latinské terminologie
Vytisknout

Poradce pro výživu 2019/ 2020

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny víkend předmět vyučující
19.10. 2019 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
20.10. 2019 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
16.11. 2019 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
17.11. 2019 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
7.12. 2019 3 sobota patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
8.12. 2019 3 neděle patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
18.1. 2020 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

úvod do přírodní medicíny

Obličejová diagnostika,

MUDr. Markéta Kastnerová

 

19. 1. 2020 4 neděle biochemie Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
29. 2. 2020 5 sobota Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
1. 2. 2020 5 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová.
7. 3. 2020 6 sobota Výživa – zásady racionálního stravování, nutriční toxikologie MUDr. Markéta Kastnerová, Ing. Vladimír Klescht, Mgr. Zuzana Bittnerová
8. 3. 2020 6 neděle Prevence a podpora zdraví Mgr. Zuzana Bittnerová
21.3.2020 7 Sobota Směry ve výživě poradenství v praxi Ing. Vladimír Klescht

MUDr. Markéta Kastnerová

22.3.2020 7 neděle Výživa –základní složky výživy a potravinářství Mgr. Zuzana Bittnerová, Ing. Vladimír Klescht
18. 4. 2020 8 sobota výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.
19. 4. 2020 8 neděle výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.

 

 

Vytisknout

Rozvrh hodin Poradce pro výživu 2018/ 2019

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

termíny víkend předmět vyučující
20.10. 2018 1 sobota Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
21.10. 2018 1 neděle Psychologie – základy práce s klientem Mgr. Jana Kindlová
17.11. 2018 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
18.11. 2018 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie RNDr. Kateřina Cibulková
8.12. 2018 3 sobota patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
9.12. 2018 3 neděle patologie

 

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
19.1. 2019 4 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc

 

úvod do přírodní medicíny

 

Obličejová diagnostika, diagnostika kapky krve

MUDr. Markéta Kastnerová

 

20. 1. 2019 4 neděle biochemie Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.
2.3. 2019 5 sobota Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
3.3. 2019 5 neděle základní složky potravy – sacharidy, lipidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky a stopové prvky Iva Dvorská, Dis.
13.4.2019 6 sobota výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.
14.4.2019 6 neděle výživa v praxi – in body, práce s nutričními programy, metodologie hodnocení nadváhy, obezity a podvýživy, poradenství v praxi Iva Dvorská, Dis.
4. 5. 2019 7 sobota Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
5. 5. 2019 7 neděle Výživa – základy výživy, racionální stravování, éčka, etikety, překyselení organizmu Iva Dvorská, Dis.
25.5. 2019 8 sobota Směry ve výživě poradenství v praxi MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.
26.5.2019 8 neděle Prevence a podpora zdraví MUDr. Ing. Markéta Kastnerová, Ph.D.