Představujeme Vám naše vyučující

Edita Činčalová

Vyučované předměty: Vědomá komunikace

V určitém okamžiku svého života jsem si uvědomila, že i když je všechno teoreticky tak, jak má být, je něco špatně a já si s tím nevím rady. Ten rozpor se neustále stupňoval a já jsem nutně potřebovala řešení. Měla jsem to štěstí, že jsem v té chvíli potkala Životní mapy® Jejich okamžitý a silný účinek, jejich jednoduchost a jasnost, mě ohromila a změnila můj život.

Rozhodla jsem se, že i já chci být součástí Životních map®, že chci tuto možnost zprostředkovat ostatním lidem.

Toto mé přání se mi vyplnilo. Jsem tady, abych i Vám pomohla jejich prostřednictvím pochopit, co a proč se Vám nebo Vašim blízkým děje, co a proč Vás trápí. Podívat se do vnitřního světa Vašich dětí, poznat jejich přání a odhalit strachy, které je tíží. Pomoci Vám žít šťastný a spokojený život.

Mgr. Veronika Golichová

Vyučované předměty: Psychologie, komunikace

Silvia Feera (Plecháčková)

Vyučované předměty: Rodinné konstelace, Vnitřní dítě, vnitřní žena a vnitřní muž, Naše vnitřní temnota 

Když jsem nastoupila na cestu sebepoznání, po velice silném tahu, který jsem cítila někde uvnitř mně, jsem v roce 1999 začala hledat. Techniky, metody, které mně přitáhly a nejvíce mi pomohly, jsem začala sama praktikovat od roku 2005. Nejvíce mně oslovily Rodinné konstelace, pohyby Duše a regresní hlubinná terapie. To ostatní, čím jsem si prošla, byli okrajoví pomocníci, tím ale nechci říct, že mi nebyli k užitku. Od roku 2018 jsem se začala otevírat a začaly proudit skrze mne úplně jiné, pro mě nové a přitom mé vlastní léčivé energie,,

 Mé životní krédo: Co chceš, to žiješ. 

 A co mně na mojí cestě do roku 2018 potkalo?

Výcvik – Rodinné konstelace – žákyně Bhagata J. Zeilhofera
SRT – Spirituální terapie

Automatická kresba

Usuji Reiki a Seichim Reiki Archangelis

Hoóponopono – havajské učení, seminář – Ihaleakala Hew Len, Ph.D.

Škola Tantry pro ženy

Hlubinná regresní terapie – Ester Davidová

Emoční homeopatie

Terapie tmou

Ing. Vlasta Fajtlová

Vyučované předměty: Biorezonanční terapie

Jitka Klimešová, BsC.

Vyučované předměty: Fytoterapie

VZDĚLÁNÍ

2011 – 2015         University of Westminster (Londýn)
Fakulta Přírodních věd a Technologie, obor Herbální Medicína (BSc.)

1995 – 1999         Střední zdravotnická škola s Maturitou (Kyjov)
Všeobecná sestra

KURZY A PROFESNÍ ROZVOJ

09/ 2018               Fytoterapie pro léčbu bolesti (David Winston)

04/ 2018               Certifikovaná flebotomie (Maxis Healthcare)

10/ 2016               Fytoterapie pro léčbu plodnosti

10/ 2016               NIMH konference

 PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ

01/2017 – dosud  Facegym, Ltd. (Londýn) / Mixolog, Recepční a poradce prodeje

  • komunikace se zákazníky (ústní i psaná forma), vedení rezervací a objednávek, zákaznické poradenství, koordinace studia, vizuální organizace prodeje
  • doporučení užívání a prodej pleťové kosmetiky, příprava a mixáž personalizovaného produktu, objednávka a kontrola surových ingrediencí
  • běžná administrativa, objednávky zboží a jednorázových pomůcek, zpracovaní faktur a inventarizace položek

09/2015 – dosud   Herbální medicína a Fytoterapie (Londýn)(OSVČ)

  • osobní konzultace, aplikace fytoterapie, nutriční poradenství, komunikace se zákazníky, marketing a sociální média, propagace, blogging a údržba webových stránek
  • běžná administrativa, objednávky zboží a surových materiálů, sestavení personalizovaných protokolů léčby

 

 

11/2015 – 08/2016 Revital Ltd. (Londýn) / Asistent manažera, poradce prodeje

  • koordinace zaměstnanců, vizuální organizace prodeje, objednávky zboží, zpracování faktur a inventarizace položek, běžná administrativa
  • komunikace se zákazníky, nutriční poradenství

2009 – 2017         Osobní asistent, pečovatelka (Londýn)(OSVČ)

2008 – 2011         Pillar Care Home care Agency (Londýn), Pečovatelka (OSVČ)

1999 – 2006         Nemocnice Kyjov (Kyjov) / Všeobecná zdravotní sestra interního oddělení a JIP

MUDr. Milan Oulehla

 

Vyučované předměty: Cesta k pochopení, lásce a zdraví, Poetoterapie

 

OulehlNarodil se v Č. Budějovicích a po absolvování gymnázia v Č. Budějovicích vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. Píše, žije a pracuje v Českých Budějovicích, kde provádí soukromou chirurgickou praxi a na JČU vede seminář Poetoterapie.

Autor knih: Cesta k pochopení, lásce a zdraví (2014), Sen o pravdě (2010), Zastavení (2011).

 

Verbální terapie jako prostředek k duchovnímu rozvoji a k podpoře lidského zdraví. Cesta k poznání, odpuštění, klidu, pokoře a lásce. Porozumění druhým. Význam lásky a empatie. Terapie pomocí koncentrované myšlenky – energií verše. Pochopení pravdy. Vnímání krásy a její interpretace. Zdravotní potíže při velké psychické zátěži. Uklidnění mysli četbou a poslechem.

Mgr. Hana Pokorná

Vyučované předměty: Diagnostické metody, první pomoc

Mgr. Hana Pokorná

Vyučované předměty: 

Lenka Stillerová

Vyučované předměty: Kineziologie, EFT

Narodila jsem se 13.7.1973 v Ostravě. Od dětství jsem se věnovala „zdravému životnímu stylu“. Vystudovala jsem střední průmyslovou školu. V oboru jsem zůstala 7 let. Poté jsem strávila 2 roky v zahraničí a současně pracovala v marketingové společnosti. Moje zdraví mě však přinutilo se podívat na věci jinak.

Tak začala moje cesta. Bylo to zdraví, které mi ukázalo, že v mém životě není něco v pořádku, i když jsem byla přesvědčena o opaku. Přibližně v té době jsem se seznámila s metodou Kineziologie One Brain. Po absolvování několika vedených terapií jsem metodu vystudovala u asociace Three in One Concepts vedená prezidentkou společnosti Anastazii Tomoko Wada. Kineziologie One Brain změnila můj život, a obrátila nemoc ke zdraví. Další podpůrnou a přelomovou technikou, která taktéž přispěla k mému osobnímu rozvoji je metoda EFT, vystudovaná u úžasné koučky Marty Noskové. Obě metody se staly moji srdeční záležitostí.

A jak je možné přejít od nemoci ke zdraví?  Vším, čím si člověk projde od svého narození, se ukládá do mozku, a nevědomě ovlivňuje jeho chování, myšlení i jednání. Tuto změnu nezachytíme, tak jako nezachytíme okem rozkvést růži. Negativní zkušenosti se ukládají ve formě neurologického bloku a nepatrně mění naše přirozené chování. Neurologické bloky se časem mohou projevit, buď fyzickým nebo psychickým onemocněním. Uvolnění bloků pomáhá regenerovat a navrátit tělo k jeho vlastní přirozenosti a harmonii. Člověk od této chvíle využívá větší potenciál svého mozku k nápravě zdraví, učení, osobních i profesních vztahů, neuplatňuje sebezničující programy svého chování a myšlení, a jeho život celkově vede k lepšímu.

Již více než patnáctým rokem s obrovským nadšením a chutí pracuji s metodou Kineziologie a EFT. Napomáhám k pozitivní změně dospělým i dětem.

Obě metody jsou úžasné, vedou k lásce nejen k sobě samotnému, ale i k jeho okolí, a navrací mu maximum z jeho vlastní autority.

Já osobně velmi děkuji těmto metodám, které mi vstoupily do života, přispěly a stále přispívají mně i mým nejbližším.

Děkuji paní doktorce Kastnerové za nabídku podělit se s Vámi o těchto metodách, jak si pomoci v nepohodlných situacích.

Těším se na vás.

Mgr. Apolena Stellarová

Vyučované předměty: Výživa, prevence a podpora zdraví

Jmenuji se Apolena Stellarová a v rámci svého vzdělání poskytuji služby související s výživou v poradně v Opavě.

Mým cílem je změnit pohled na výživu individuálním přístupem a předáváním kvalitních informací, tak aby se správná výživa stala součástí životního stylu a byla pomocníkem v boji proti onemocněním, která s sebou nevhodný životní styl přináší.

V roce 2012 jsem získala bakalářský titul v oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze. Následně jsem pokračovala navazujícím magisterským studiem v oboru nutriční specialista na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem získala magisterský titul v roce 2014.

Po udělení bakalářského titulu jsem získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jako nelékařský zdravotnický pracovník mám povinnost celoživotního vzdělávání, které zajišťuje prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností v souladu s rozvojem oboru.

Absolvováním navazujícího magisterského studia jsem získala specializovanou způsobilost k realizaci preventivních i terapeutických intervencí ve výživě dětí a komunitní nutriční péči. Ihned po dokončení studia jsem působila jako nutriční terapeut v Psychiatrické nemocnici v Opavě. V rámci rozšiřování svých znalostí a vědomostí jsem v roce 2016 začala pracovat v Oblastní nemocnici Kolín na interním oddělení, kde jsem získala neméně cenné zkušenosti. O rok později jsem se stala součástí skvělého multidisciplinárního týmu v projektu Peblo, který pracuje na vývoji vlastních nutričně i chuťově vyvážených jídel a podporuje rozšiřování povědomí o samotném oboru nutriční terapie, ale i výživě jako takové a to nejen u laické veřejnosti.

S rozrůstáním rodiny jsem se však vrátila zpět do rodné Opavy a opět jsem jako nutriční terapeut k dispozici všem, kteří to potřebují a mají zájem výživou pozitivně ovlivnit své zdraví.

Jsem také členkou Společnosti pro výživu, která sdružují odborníky z různých oborů lidské výživy a jejíž činnost spočívá v propagaci a realizaci poznatků a zásad správné výživy. Jsem také členkou České asociace nutričních terapeutů (ČANT), která má za cíl rozvíjet nutriční terapii a zlepšit postavení nutričních terapeutů ve společnosti.

Mgr. Eva Stoklasová

Vyučované předměty: Somatologie, Patologie

Mgr. Pavla Škarková

Vyučované předměty: Výživa, prevence a podpora zdraví

Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

 

Vyučované předměty: Botanika, Fytoterapie, Přírodní zahrady

Jmenuji se Petra, mezi kamarády a přáteli jsem také známá jako Babča. Přezdívku mi kdysi dali kamarádi, zpočátku se mi nelíbila, ale brzy jsem si zvykla a myslím, že bude čím dál aktuálnější :-). Jak přesně jsem k ní přišla, vám povím někdy příště.

Jsem BOTANIČKA, ZAHRADNICE a TVOŘILKA. Mám tedy hned tři velké vášně: PŘÍRODU, ZAHRADU a TVOŘENÍ.

Všechny tři vášně spolu souvisejí a vzájemně se doplňují. Prolínají se mým životem už od malička, chvíli převládá jedna, poté ji vystřídá druhá nebo třetí, stále mě přivádějí k novým a novým poznatkům, hledání souvislostí, pozorování, experimentování, chystají mi krásná překvapení a otevírají nové obzory.

Učím se díky nim s nadšením a život mi přináší krásné chvíle prožité s otevřeným srdcem nejen v naší přírodní zahradě mezi rostlinami a živáčky, ale i při neustálém tvoření doma, na balkoně, v propojení a v souladu s přírodou.

Anna Vávrová

 Vyučované předměty: Grafologie

Grafologií se aktivně zabývám od roku 2009, mimo jiné jsem absolvovala tříletý kurz grafologie, psychologie a poradenství v Brněnském institutu grafoanalýzy. V současné době se zaměřuji především na grafologické rozbory pro personalisty. Vedle grafologie jsem absolventkou oboru průmyslový design a anglického jazyka a literatury. Zajímám se o psychologii obecně, psychologii skupin a vztahů, metodiku výuky, umění všech forem a další obory. Tato kombinace několika odlišných oborů mi umožňuje setkávat se s mnoha různě zaměřenými lidmi, poznatky a zkušenostmi.

Bohumil Vurm

Vyučované předměty: Vyučované předměty: Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Program: Duchovní střediska antického světa (Eleusis, Delfy, Mithranea). Hlavním smyslem mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, který byl prostřednictvím rituálů zasvěcován do tajemství života a smrti. Pokračování antických mystérií v tajných organizacích rosikruciánů a svobodných zednářů. Symbolika antických mystérií v architektuře a umění až do dnešních dnů. Umění jako prostředek poznávání a jeho vliv na zdraví.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“ a „Karel IV. – rytíř, poutník, král a císař“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

Jarka Vykoupilová

 

Vyučované předměty: Léčivé odpuštění

 

terapeutka, lektorka, moderátorka
Vykoupilová JarkaPři práci v neziskovém sektoru (Sdružení pěstounských rodin) jsem získala lektorské a organizační zkušenosti, vedla jsem nízkoprahovou klubovnu pro sociálně vyloučené děti a v rodinné poradně organizovala akce pro adoptivní a pěstounské rodiny, i díky tomu jsem se dostala k Terapii pevným objetím a následně absolvovala čtyřletý terapeutický výcvik u PhDr. Jiřiny Prekopové.

 

Mám dvě desítky let praxe v moderování v soukromých rádiích, od roku 2014 jsem externí moderátorkou Českého rozhlasu Brno.V roce 1996 jsem založila amatérské divadlo Prkno. V roce 2007 jsem byla u zrodu Mateřského centra Oříšek ve Veverské Bítýšce. V roce 2014 vznikl divadelně-vzdělávací projekt www.navlnce.cz. Částečně pracuji i jako volnočasový pedagog, lektorka herectví a improvizačního divadla, tam se často věnuji práci se skupinou a velmi mě to baví. V rámci terapeutické praxe doprovázím klienty a organizuji přednášky na téma osobního rozvoje. Naplňuje mě setkávání se s lidmi a jejich příběhy. Výzvou je propojování zkušeností z terapeutické, divadelní a rozhlasové práce. Aktuálně jsem lektorkou slovenského výcviku TPO, který začal v lednu 2017.

Ing. Hana Zuchnická

Vyučované předměty: Fytoterapie

Už od dětství mě zajímala příroda. Do prvouky jsem se zakousla, když jsem z ní dostala svou první pětku. Studovala jsem Střední zahradnickou školu v Ostravě obor Ekologie a tvorba krajiny. Poté jsem se vydala na Mendlovu univerzitu obor Management zahradních a krajinářských úprav, který pod sebou má zahradní architektura na Zahradnické fakultě v Lednici. Během studia jsem navštívila v rámci Erasmu španělskou Galícii, kde jsem zkoumala dopady negativního zalesňování na krajinu i místní obyvatele. 

Během studia jsem pracovala v ČSOP Veronica v ekologické poradně a na projektech zabývajících se udržitelným způsobem života (2007). Po absolvování magisterského studia (2008) jsem nastoupila do Nadace Partnerství, kde pracuji doposud. Podílím se na programové části kurzů pro veřejnost i pro děti – bylinkové dílny a ovocnářské kurzy. Mám na starosti rozvoj a údržbu Otevřené zahrady. Současně pracuji ve vzdělávacím středisku Chaloupky (od 2020), kde mám na starosti konzultace k přírodním zahradám v sociálních zařízeních. 

V roce 2013 jsem absolvovala půlroční kurz Zahradní terapie v rámci celoživotního vzdělávání na Mendlově univerzitě, který mě velmi inspiroval v mé další práci. Mezi mé zájmy patří náš slaměný dům, moje tři děti, cestování, tvoření, hra na hudební nástroje, zpěv a skauting.