Představujeme Vám naše vyučující

MUDr. Kamil Beneš

 

Vyučované předměty: Biorezonance, stomatologie

Vystudoval jsem lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor stomatologie (1992 – 1997). V roce 2002 jsem otevřel zubní kliniku MODEC, která se postupně stala jednou z nejlepších a nejkvalitnějších zubních praxí.

Během 22 letech své zubní praxe jsem si čím dál tím více začal všímat souvislosti celkového zdraví svých pacientů a stavu jejich zubů – tak jak je vnímá také alternativní medicína.

S alternativní a celostní medicínou se setkávám prakticky celý život. Už při studiu medicíny jsem byl výrazně ovlivněn mým tatínkem pediatrem, který se věnoval homeopatii nebo mými spolužáky, kteří se věnovali tradiční čínské medicíně.

Filosofie celostní medicíny a pohledu člověka jako celek mne vždy oslovovaly a vzhledem k terapeutickým možnostem BIOINFORMAČNÍ MEDICÍNY nejen v oboru stomatologie mě postupně přiměly k tomu, abych svou činnost rozšířil i o terapii mimo zubní praxi. Tak vzniklo centrum BIOINFORMAČNÍ MEDICÍNY.

V oboru BIOINFORMAČNÍ MEDICÍNY vidím zásadní budoucnost. Jsem přesvědčen, že je možné touto formou navracet zdraví a měnit lidem jejich životy opět k lepšímu.

Mgr. Zuzana Bittnerová

 

Vyučované předměty: psychologie, somatologie, patologie, diagnostické metody, biochemie, výživa, prevence a podpora zdraví

 

Marcela Bohuslavová

 

Vyučované předměty: Fytoterapie

 

bohuslavov_marcela_-_foto_2-_fytoterapieNarodila jsem se v roce 1969 ve znamení Vodnáře s ascendentem ve Vodnáři. Jsem matkou dvou synů. Mám veliké štěstí, mohu pracovat v profesích, které mě naplňují. Bylinářka – to je moje původní profese. Bylinkám se profesionálně věnuji od roku 2001, kdy jsem na Kladně otevřela obchůdek Bylinky a koření. Od té doby radím lidem, prodávám byliny, čaje, aromaterapii, kosmetiku, drahé kameny. Také přednáším a pořádám různé kurzy.

Dula – o existenci dul jsem se bohužel dověděla, až když byly mé děti veliké – narodily se v letech 1993 a 1996. Přes to mě tato možnost nadchla a velmi oslovila – uvědomila jsem si, jak moc bych někoho takového při svých porodech potřebovala. V roce 2012 jsem se přihlásila do dvouletého výcviku pro duly, které pořádá občanské sdružení České duly. V tuto chvíli jsem akreditovaná dula.

Mgr. Naděžda Calabová

Vyučované předměty: Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci

 

vzdělání

pregraduální

– SZŠ a VZŠ E. Pottinga Olomouc, všeobecná sestra, 1998

– SZŠ a VZŠ E. Pottinga Olomouc, diplomovaný fyzioterapeut, 2000, titul DiS.

– Prešovská univerzita, Fakulta zdravotnictví, obor Fyzioterapie, 2011, titul Bc.

– Slovenská zdravotnická univerzita, Fakulta zdravotnictví, obor Fyzioterapie, 2013, titul Mgr.

další vzdělání

2001 – Kurz Angličtina pro pracovníky v rehabilitaci (Brno)

2002 – Školící místo na spinální jednotce (prof. MUDr. Wendsche, CSc., Brno)

2003 – kurz Rehabilitace ve sportovní medicíně (Brno)

2004 – odborná stáž v ÚCHR a PCH (MUDr. Schmoranzová, Vysoké nad Jizerou)

2005 – Kurz Měkké a mobilizační techniky (doc. MUDr. Krobot, PhD., Olomouc)

2005 – Kurz Fyzioterapie pacientů po poranění míchy – koncept Čápová (Jimramov)

2005 – Kurz Metody léčby funkčních ženských sterilit – koncept Mojžíšová (Olomouc)

2006 – Neuropsychologické aspekty v rehabilitaci pacientů s afázií a dysartrií (Čeladná)

2007 – Kurz proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Olomouc)

2008 – Kurz Management ve zdravotnictví (Brno)

2008 – Kurz Taping – prevence poruch pohybového aparátu (Praha)

2009 – pracovní stáž Rehabilitace spinálních pacientů po šlachosvalových transferech
(prof. M.D.,Ph.D. Fridén, Götheborg, Švédsko)

2012 – Kurz Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii (Olomouc)

2014 – Kurz Podiatrie (Brno)

2014 – Kurz Poranění ramenního pletence (Brno, garant prof. MUDr. Wendsche, CSc.)

2015 –Spasticita po CMP: současná stav, možnosti a výzvy (Brno, garant prof. MUDr. Brázdil, Ph.D., prof. MUDr. Bareš, Ph.D.)

2015 – Kurz Poranění pánevního kruhu a acetabula (Brno, garant prof. MUDr. Wendsche, CSc.)

2015 – Kurz Poranění lebky a mozku (Brno, garant prof. MUDr. Wendsche, CSc.)

2015 – Kurz Poranění páteře (Brno, garant prof. MUDr. Wendsche, CSc.)

2015 – Kurz Traumatologie I. (MUDr. Schmoranzová, Vysoké nad Jizerou)

2015 – Kurz Traumatologie II. (MUDr. Radek Kebrle, Harrachov)

2015 – Kompresivní terapie (Olomouc)

2015 – „A Perspective of Human Movement Variability: Implications for health and pathology“ (garant Prof. Nicholas Stergiou, Ph.D., Olomouc)

2018 – Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta (Frýdek-Místek)

zahraniční zkušenosti

2009 Department of Hand Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Götheborg, Švédsko (měsíční stáž). Specializace v rehabilitaci a chirurgické intervenci patokineziologií ruky. Školitel Prof. M.D.,Ph. D. Jan Fridén, chief physician.

2015Al MaqassedCharity Hospital, Amman, Jordánsko. Humanitární lékařská mise – fyzioterapie pacientů po traumatologických úrazech, projekt MEDEVAC, garance Ministerstvo vnitra České republiky.

2015Al Khalidi Medical Centre, Amman, Jordásnko. Humanitární lékařská mise – fyzioterapie pacientů po ortopedických a rekonstrukčních výkonech na pohybovém aparátu, projekt MEDEVAC, garance Ministerstvo vnitra České republiky.

2016 – Palestine Hospital, Amman, Jordánsko.Humanitární lékařská mise – fyzioterapie pacientů po končetinových traumatech. Navázání dlouhodobější spolupráce a standardizace rehabilitace, projekt MEDEVAC, garance Ministerstvo vnitra České republiky.

zaměstnání

2000 dosud – Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Oddělení rehabilitace, fyzioterapeut (2007-2019 úsekový fyzioterapeut Oddělení rehabilitace)

2003 – 2008 – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, asistent

2006 – 2018 – člen zkušební komise Státních závěrečných zkoušek oboru Fyzioterapie, UP

2008 – 2018 – Univerzita Palackého v Olomouci, FZV Ústav fyzioterapie, odborný asistent

2012 – 2014 – ambulance Chirurgie ruky Brno, IC klinika – vedoucí fyzioterapeut

2014 přednášející předatestačních kurzů lékařů oboru Rehabilitace a fyzikální medicíny

2015 přednášející a garant odborných stáží „Diagnostika a terapie ruky-horní končetiny“

2015 2018 členka Akademického senátu FZV Univerzity Palackého Olomouc

2018 – dosud – Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav rehabilitace, odborný asistent

 

členství v odborných společnostech

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Evropský klub ČSChR

Česká společnost chirurgie ruky

Česká asociace paraplegiků – CZEPA

RNDr. Kateřina Cibulková

 

Vyučované předměty: Somatologie

 

Vystudovala jsem UJEP Brno obor biologie, chemie, další rozšiřující studium Ekologie MU Brno, Atraktivní biologie UP Olomouc, Genetika MU brno.

Pracovala jsem jako středoškolský učitel na Moravském gymnáziu, od roku 1994 do současnosti na gymnáziu T. Novákové 2, Brno, kde se věnuji hlavně výuce somatologie , genetice a  obecné biologii.

Dále se externě věnuji:

 • organizaci oborných přednášek pro veřejnost
 • organizaci kurzů ve spolupráci s JCMM pro pedagogy: Práce s talentovanou mládeží
 • práce s nadanými studenty
 • organizaci SOČ, jako hodnotitel SOČ

Ing. Antonín Červený

 

Vyučované předměty: Tradiční čínská medicína

 

 • Antonín Červenýod r. 1991 práce s lidmi s dr. Janou Brzobohatou v oblasti regenerace – rekondice
  • v červnu 2014 úspěšně ukončeno 4-leté studium na TCM Institutu v Praze pod vedením MUDr. Jozefa Luckého
  • postgraduální studium a osvědčení „Problematika kožních onemocnění“
  • postgraduální studium a osvědčení „Osm mimořádných akupunkturních drah“
  • postgraduální studium a osvědčení „Léčení kloubních onemocnění“
  • průběžně další vzdělávání v rámci postgraduálního studia (oční onemocnění, infekční onemocnění, onemocnění vyvolané emočními stavy, bolesti hlavy aj.)
  • aurikuloterapie (ušní akupunktura)
  • Qi Gong
  • 14-denní stáž v Číně
  • člen komory TČM

Na TČM se mi nejvíce líbí komplexnost a propojenost veškerých pochodů v našem těle a jejich vzájemné souvislosti. Dnes a denně nevycházím z údivu nad logikou této nesmírně nádherné léčebné metody.

 1. Červený

Mgr. Klára Dvořáková

Vyučované předměty: Psychologie

MUDr. Michaela Ferancová

 

Vyučované předměty: ájurvéda

Strávila jsem mnoho let v medicínské praxi jako dětská lékařka, převážně na novorozeneckém oddělení. Má snaha o nalezení opravdové podstaty života mě dovedla k ajurvédě. Intenzivní pocit, který mě nutil začít studovat ajurvédu z literatury vyústil v cestu do Indické Keraly, kolébky ajurvédy, kde jsem se mohla učit na Ajurvédské akademii.

Dnes vím, že podstatu nemocí nemůžeme vnímat pouze v biologické rovině. Žádný lékař nemůže ve skutečnosti svého pacienta vyléčit. Může pouze léčit a ukázat cestu. Hlavní roli v procesu uzdravení má ale pacient sám. Podstatou je nastartování neomezených samoléčebných schopností těla. Nemoc je především informace a záleží pouze na nás, zda její potenciál využijeme. Nemoc má zacílit naší pozornost do sebe, k pochopení podstaty života a nalezení vlastního Já.

PhDr. Eliška Halaszová

Vyučované předměty: Grafologie, Dětská psychologie – dětská kresba

Lektorská, konzultační a poradenská činnost v oblasti grafologie.

Zpracování analýzy ručně psaného písma (grafologické rozbory pro jednotlivce i firmy).

Kurzy grafologie.

Rozbor dětské kresby a písma.

Mentor.

Účast na firemních akcích.

Motto:

„Mít sílu změnit to, co změnit mohu,

odvahu nechat plavat to, co změnit nemohu

a moudrost vždy rozeznat co je co“.

Studia

 • Práce s dětskou kresbou (2017)
 • Česká grafologická komora – Studium grafologie a psychologie při ČGK a IAPG (2008-2010)
 • Asociace grafologů ČR – Základy grafologie – aplikovaná grafologie (3. a 4. ročník, rozdílové zkoušky do 3. ročníku – 2006-2008)
 • Calix – Základy grafologie a psychologie (2002-2005)
 • FFUK – obor Teorie kultury (1981-1985, rigorózní zkouška 1989)

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 

Vyučované předměty: Diagnostické metody klasické a přírodní medicíny, výživa, životní styl, prevence a podpora zdraví, homeopatie, psychosomatika  v homeopatii, obličejová diagnostika, vyšetření živé kapky krve.

Autorka knih: Medicínské minimum pro každého, Poradce pro výživu, Poradce zdravého životního stylu, Poradce v oblasti přírodní medicíny,  NADH – vše, co byste měli vědět o NADH (Coenzymu-1), Výživové poradenství v praxi, Etiopatogeneze civilizačních onemocnění

Kastnrová MarkítaNarodila jsem se v Klatovech, vystudovala jsem obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté jsem ukončila magisterské studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a v následujícím roce  doktorandské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Již během studií jsem se začala zajímat o přírodní způsoby léčby. Homeopatii se věnuji od roku 2005, kdy jsem ukončila dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH a dále v roce 2009 jsem ukončila tříleté studium na České škole klasické homeopatie. Od roku 2005 jsem přednášela na Zdravotně sociální fakultě a pracovala na Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem Českých Budějovicích na oddělení Prevence a podpory zdraví. V současné době přednáším na Pedagogické fakultě JU. Od roku 2008 do současnosti pracuji soukromě jako výživový poradce a poskytuji také celostní poradenství. Protože každá terapeutická metoda nabízí něco jiného a účinky jednotlivých metod se pro vyšší terapeutický efekt doplňují, snažím se na problém nahlížet komplexně. Důležitá je práce na fyzické i psychické stránce a cílem poradenství je najít klíč k rozřešení problému.

Protože největší terapeutický efekt se dostaví, když člověk terapeutickým i životním souvislostem  sám do hloubky porozumí, když pochopí příčiny a okolnosti problému, vidím jako klíčové předávat lidem informace, které jim budou nápomocny k péči o vlastní zdraví a udržování životní, fyzické i duševní rovnováhy. Za tímto účelem vznikla škola Přírodní medicíny KAMATÉ (KAstnerová MArkéta + TÉ – bylinný čaj, přírodní léčba), která svojí nabídkou studijních oborů pokrývá celostní (holistický) přístup ke zdraví.

 

Vzdělání:

Rok 1998         –  složení státní základní jazykové zkoušky z německého jazyka

Rok   1999       –   maturita na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech

Rok   2005       –  ukončení magisterského studia na 1. LF UK,

                             obor všeobecné lékařství

rok 2006          –   ukončení bakalářského studia na fakultě Agrobiologie, potravinových

                             a  přírodních  zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze, obor Udržitelné

                              využívání  přírodních zdrojů

rok 2008           –   ukončení magisterského studia na fakultě Agrobiologie,

                              potravinových  a  přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze,

                              obor Udržitelný rozvoj biosféry

rok 2009           –   ukončení doktorského studijního programu Prevence, náprava a terapie zdravotní

                               a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, na ZSF JU téma dizertační

                              práce: Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách Jihočeského

                               kraje

rok 2010         –    ukončeno bakalářské studium na TF JU, obor sociální a charitativní práce

 

 

 

 

Doplňující kurzy:

Rok   2001       –  masérský kurz rekondiční a sportovní masáže

rok 2005           –   dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH

rok 2006          –   absolvování kurzu Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku,

                              pořádaného  IPVZ

rok  2007         –   absolvování kurzu pro lektory primární prevence, zaměřeného na

                              na primární  prevenci  užívání návykových látek  a dalších sociálně

                              nežádoucích jevů,  pořádaného o. s.  Prev-Centrum

rok 2007           –   absolvování certifikovaného kurzu Hodnocení a řízení zdravotního

                              rizika pracovišti, SZÚ Praha

rok 2007          –    absolvování specializačního kurzu 1. pomoci, pořádaného IPVZ v Praze

2009  –  ukončeno 3 studium na České škole klasické homeopatie

rok 2009    –   kurz rozvoje mezilidské komunikace a emoční inteligence, znaková

                              řeč pro batolata Baby Signs

rok 2009 – absolvent kurzu Poradce pro výživu

rok 2009 – absolvent rekvalifikačního kurzu Poradce zdravého životního stylu

2011  – kurz Darkfield mikroskopie

2012 – kurz mikroskopie pozorování kapky krve ve světlém poli

rok 2015 – kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a prevence závislostí

rok 2015 – kurz Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

rok 2015 – Paliativní péče

rok 2015 – Chirurgie pro praktické lékaře

rok 2015 – kurz Psychoterapie

rok 2015 – Základy lékařské etiky, komunikace managementu a legislativy

Praxe:

Rok 2003         –   3 měsíční jazykový pobyt v USA

Rok     2004      –  3 měsíční jazykový pobyt v Hamburku

od roku  2005  –  2014 –  zaměstnanec Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem

                             v Českých  Budějovicích

2005   –   2012 –  zaměstnanec ZSF JU, katedra veřejného a sociálního zdravotnictví

2008 – současnost – poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu

2010 – současnost –  vedoucí rekvalifikačních kurzů pro veřejnost: poradce pro výživu a poradce zdravého životního stylu mimo oblast zdravotnictví

Od roku 2010 – současnost  –  externí výuka mediků Plzeňské lékařské fakulty UK – hygiena výživy

Od roku 2012 – současnost – preventivní pracovně lékařská péče, všeobecný praktický lékař

Od roku 2012 – současnost – vedena jako externí školitel Trnavské univerzity, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, obor veřejné zdravotníctvo

Od roku 2013 – současnost – Pedagogická fakulta JU, katedra výchovy ke zdraví

Mgr. Jana Kindlová

Vyučované předměty: Psychologie, Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví

Dobrý den, dovolte mi, abych se Vám stručně představila. V roce 2011 jsem ukončila magisterské studium psychologie na MU v Brně. Následně jsem tři roky pracovala jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Českém Krumlově, přes dva roky pak v Centru pro studenty se speciálními potřebami na Jihočeské univerzitě. Učila jsem také rekvalifikační kurzy pro úřad práce (zaměření na rozvoj tzv. „měkkých dovedností“ a anglický jazyk). V minulosti jsem prošla různými typy vzdělávání zaměřenými zejména na vzdělávání a diagnostiku. V současné době se věnuji zejména psychologii vzdělávání a konzultační činnosti, komunikaci, motivaci, asertivitě a psychohygieně, učebním stylům, přístupům dle osobnostních typů a také práci s cizími jazyky.

Psychologie je součást našich životů, ať chceme nebo nechceme a já bych Vám ráda přiblížila, jak je možno její různá odvětví prakticky využít.

Těším se na setkání s Vámi! Jana Kindlová

BSc. Jitka Klimešová

Vyučované předměty: Fytoterapie

VZDĚLÁNÍ

2011 – 2015         University of Westminster (Londýn)
Fakulta Přírodních věd a Technologie, obor Herbální Medicína (BSc.)

1995 – 1999         Střední zdravotnická škola s Maturitou (Kyjov)
Všeobecná sestra

KURZY A PROFESNÍ ROZVOJ

09/ 2018               Fytoterapie pro léčbu bolesti (David Winston)

04/ 2018               Certifikovaná flebotomie (Maxis Healthcare)

10/ 2016               Fytoterapie pro léčbu plodnosti

10/ 2016               NIMH konference

 PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ

01/2017 – dosud  Facegym, Ltd. (Londýn) / Mixolog, Recepční a poradce prodeje

 • komunikace se zákazníky (ústní i psaná forma), vedení rezervací a objednávek, zákaznické poradenství, koordinace studia, vizuální organizace prodeje
 • doporučení užívání a prodej pleťové kosmetiky, příprava a mixáž personalizovaného produktu, objednávka a kontrola surových ingrediencí
 • běžná administrativa, objednávky zboží a jednorázových pomůcek, zpracovaní faktur a inventarizace položek

09/2015 – dosud   Herbální medicína a Fytoterapie (Londýn), (OSVČ)

 • osobní konzultace, aplikace fytoterapie, nutriční poradenství, komunikace se zákazníky, marketing a sociální média, propagace, blogging a údržba webových stránek
 • běžná administrativa, objednávky zboží a surových materiálů, sestavení personalizovaných protokolů léčby

 

 

11/2015 – 08/2016 Revital Ltd. (Londýn) / Asistent manažera, poradce prodeje

 • koordinace zaměstnanců, vizuální organizace prodeje, objednávky zboží, zpracování faktur a inventarizace položek, běžná administrativa
 • komunikace se zákazníky, nutriční poradenství

2009 – 2017         Osobní asistent, pečovatelka (Londýn), (OSVČ)

2008 – 2011         Pillar Care Home care Agency (Londýn), Pečovatelka (OSVČ)

1999 – 2006         Nemocnice Kyjov (Kyjov) / Všeobecná zdravotní sestra interního oddělení a JIP

Ing. Vlasta Křenovská

 

Vyučované předměty: Vědomá komunikace, Vztahové zákonitosti aneb procitnutí z iluze

Osobní průvodce, lektor Životních map a vědomé komunikace

Vlasta KřenovskáVěnuji se individuální i skupinové práci s klienty. Jsem průvodcem při řešení osobních, rodinných i pracovních problémů. Otevřeným přístupem pomáhám klientům získat celistvý pohled na věc a najít pochopení souvislostí, proč k daným problémům dochází. Mým cílem je otevřít klientovi cestu k vlastnímu poznání. Klient tak dostává informace a podněty, které mu umožní zbavit se zacyklení a nefunkčně nastavených vzorců. Při řešení rodinné problematiky je mým doporučením a snahou zapojit všechny členy rodiny. Dojde tak k uvolnění napětí a k vzájemnému porozumění. Při práci s dětmi jsem mostem, který propojuje dětský svět s tím dospěláckým a pomáhá předcházet vzniku traumat nejen z velkých změn jako je stěhování, rozvod rodičů, úmrtí blízkého člověka, nový partner apod.

„Jsme ovlivněni svými geny, výchovou a prostředím, ale nejsme jimi zformování jednou provždy.“
Ke své práci využívám metody, které mi umožňují pracovat s dětmi již od 3 let. Pro děti je celý proces zábavný, nezátěžový a velice efektivní pokud je třeba zjistit rušivé okolní vztahy, podívat se na zátěže, strachy, příčiny uzavřenosti, hyperaktivity a další projevy nevyrovnanosti. Rychle, jednoduše a názorně vám ukáži souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožním vám procítit skutečný stav věcí a odhalit podvědomé procesy, které omezují váš vlastní rozvoj.

„Jediné, co můžeš změnit, je svůj vlastní postoj. Často tím však změníš úplně všechno.“

Eva Kovářová

Vyučované předměty: Ájurvéda

Marcela Křiváková

Vyučované předměty: Patologie

Vzdělání:

1987 – 1991 SZŠ Kroměříž – obor Dětská sestra

1992 – 1998 UP Olomouc, Pedagog. fakulta, katedra zdravovědy a antropologie – magisterské studium, obor Učitelství pro střední zdravotnické školy

2002 – 2006 UP Olomouc, Pedagog. fakulta, katedra zdravovědy a antropologie – doktorské studium, Antropologie

2012 UP Olomouc, Pedagogická fakulta, státní rigorózní zkouška

 

Praxe:

1991 – 1993 FN Brno – zdravotní sestra, Chirurgické obory

Od 1993 – SZŠ Jaselská Brno, odborná učitelka

2001 – 2010 MU Brno, Pedagogická fakulta, katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, externí učitel

Od 2012 – MU Brno, Přírodovědecká fakulta, externí učitel

 

Publikace:

Křiváková, M. 2006. Biologický věk – celkový stav organismu. Sestra, roč. 16, 2006, č. 1, s. 55. ISSN 1210-0404

Křiváková, M. 2007. Kojení a kazivost zubů. Sestra, roč. 17, 2007, č. 11, s. 41. ISSN 121O-0404

Křiváková, M. 2007. Kazivost zubů u brněnských dětí. Sestra, roč. 5, 2007, č. 11, s. 35 – 36. ISSN 121O-0404

Křiváková, M. 2007. Zubní věk – ukazatel somatické zralosti organismu. Florence , roč. 3, 2007, č. 11, s. 35 – 36. ISSN 1801-464X

Křiváková, M. 2007. Projektová výuka v předmětu Somatologie. In: I.Olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-2066-0

Křiváková, M. 2007. Stav dentice dětí od 4 do 8 let. In: Aplikovaná antropologie 2007. VII doktorandská konference s mezinárodní účastí 21.6.2007. UP Olomouc, pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy. ISBN 978- 80- 244- 1862-9

Křiváková, M. 2007. Kazivost zubů v dětském věku. In: Sborník Konference pro sestry: Cesta k modernímu ošetřovatelství 16. -17. května, 2007. Dům techniky Ostrava. s. 34 -38. ISBN 978-80-02-01931-2

Kelnarová, J., Cahová, M. Křesťanová, I., Křiváková M., Kovářová Z. 2007. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník. Grada, 2007. ISBN 978 -80-347-2830-8

Kelnarová, J. a kolektiv. 2015. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy – 1. ročník, 2., přepracované a doplněné vydání. Grada, 2015. ISBN 878-80-247-9857-8 (ePUB), ISBN 878-80-247-9856 – 1 (pdf), ISBN 878-80-247-5332-4 (print).

Křiváková, M. 2010. Diskomfort dítěte v období erupce první dentice. Florence , roč. 3, 2010, č. 9, s. 16 – 19. ISSN 1801-464X

Křiváková, M. 2013. Postoje matek dětí od 0 do 4 let k problematice časného dětského zubního kazu v Brně. In: Společná problematika stomatologie a pediatrie v praxi, abstrakt přednášek. Ústí nad Labem: Česká pediatrická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 5 – 6.

Cahová, M., Hauserová, D., Kovářová, Z., Křiváková, M., Zamykalová P. 2013. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy. Vydání 1. Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. 224 s. ISBN 978-80-260-5039-1.

ČÍKOVÁ, Zuzana, KŘIVÁKOVÁ, Marcela, BIELIK, Ján. 2014. Zdravotnícke listy, Edičná séria: Ošetrovateľstvo: Kvalita života u nemocného s diabetes mellitus 1. typu v období adolescence a mladšího dospělého věku. Trenčín: Redakcia Publisher – editorial office, Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 2, č. 1. ISSN 1339-3022; 76 – 81 s.

KŘIVÁKOVÁ, Marcela, ČÍKOVÁ, Zuzana. 2016. Pečovatelství – Péče o zdravé a nemocné dítě. Vydání 1. Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-263-3.

Mgr. Kuňák Michal Ph.D.

Vyučované předměty: Biochemie
Od září 2002 zaměstnán jako učitel chemie na gymnáziu Řečkovice v Brně.Od září 2001 až do 2006 zaměstnán jako odborný pracovník na PřF Masarykovy univerzity.

Vzdělání:

 

VŠ: 1994 – 1999                   Mgr.

Masarykova Univerzita

Přírodovědecká fakulta

obor – biochemie

 

Mgr.

Učitelství chemie pro střední a základní školy

PřF MU

Ukončeno státní zkouškou v roce 2001

Ph.D. studium: 1999 – 2004

Katedra biochemie PřF MU Brno

Ph.D. studium bylo úspěšně ukončeno státní zkouškou a

obhajobou 3.12.2004

Alexandra Lechovská

Vyučované předměty: Astropsychologie

Jmenuji se Alexandra Lechovská. Astrologii se věnuji 10 let, vystudovala jsem Astrologickou školu pro statečné Pavla Turnovského a Martiny Lukáškové, několik dalších doplňujích seminářů (podrobně na www.dhana.cz) vedených těmito a dalšími zkušenými astrology různých astrologických směrů, seminář o tkáňových solích (které také souvisejí s astrologií), semináře o autopatii a zúčastnila jsem se  putovní 1. astrologické výstavy

V současné době studuji sánskrt a indoevropskou gnostickou tradici u Mgr. J. Kozáka.

Dále se od raného dětství věnuji výtvarnému umění a ručním pracem, fotografování.

Tyto zdánlivě nesourodé obory jsem propojila do jednoho celku v oblasti, která mě osudově zajímá od dětství. Jsem totiž přesvědčená, že jsme nejen to, co jíme, ale i to, v čem žijeme a v čem chodíme oblékaní. Architektura, urbanismus, móda (barvy a tvary), to jsou všechno oblasti, které velmi ovlivňují náš život, oblasti velké duchovní symboliky a působení. Oděvy mohou i léčit.

Významným impulsem byla účast na 1. astrologické výstavě. Můj podíl byly obrazy na téma „symbolika jednotlivých planet v astrologii“ a šaty na téma „Venuše ve znameních zvěrokruhu“. Celý proces tvorby byl velmi iniciační, o planetách a znameních jsem se tvořením naučila zdaleka nejvíc. Získala jsem velký soubor zpětných reakcí a také proto jsem se rozhodla v tomto tématu, významu a působení oblékání (a barev a tvarů) pro náš život (a zdraví!), pokračovat. Vlastně tento obor založit, protože jediný významný pramen, který jsem v tomto oboru oboru objevila, jsou zmínky v knihách Emila Páleše.

Astrologie je obor na pomezí vědy a umění a abych jí mohla co nejúplněji pochopit, věnovala jsem se oběma těmto způsobům jejího poznání. Např. kromě výtvarné tvorby také skrz objektiv fotoaparátu. Myslím, že to jsou velmi účinné a podceňované metody výuky, navíc rozvíjejí dnes zakrnělé schopnosti jako intuici, vnímání, představivost atd.

Poslední třešinkou na dortu, tím posledním nosníkem, který dal celému tomuto „oboru“ celkový a ten nejzákladnější význam a smysl, bylo studium sánskrtu. To jsem pochopitelně poznala až v průběhu studia, protože když jsem začala se sánskrtem, vypadalo to, jako by to byl můj opravdu největší životní úlet. Není snad nic zbytečnějšího (a těžšího) než sánskrt, ale přesto mě nějaký vnitřní hlas nutil se do něj pustit a vytrvat. Nyní vím, že je to přesně naopak. Že teprve se znalostí sánskrtu se vám otevřou dveře poznání, že všechna ta předchozí „otevření dveří“ byla jen – obrazně –  „do přesíně“. Právě pradávná indoevropská védská tradice ukazuje, že oblékání má ten nejzásadnější duchovní význam, který se dotýká samé podstaty naší reality.

Všechny tyto metody a obrazy, šaty a fotografie využiji při výuce.

Ing. Jarmila Mandžuková

Vyučované předměty: Výživa, dvoudenní přednáška o komplexním přístupu ke zdraví a péči o tělo i Ducha: Zdraví je pro nás vším.

Ing. Jarmila Mandžuková vystudovala Vysokou školu zemědělskou a při Pedagogické fakultě  absolvovala žurnalistický kurz. K jejím velkým zálibám patří zdravý životní styl, alternativní metody léčby, osobní rozvoj a astrologii. Od roku 1990 se psaní věnuje profesionálně, je autorkou více než devadesáti knih, řada z nich byla vydána i v zahraničí. Publikuje v časopisech, přednáší a je pravidelným hostem v televizi a rozhlase.

Ing. Věra Maníková

 

Vyučované předměty: Tradiční čínská medicína

 • praktik tradiční čínské medicíny
 • Škola tradiční čínské medicíny – studium pěti dovedností, zakončená závěrečnou zkouškou (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký, MUDr. Dagmar Komárková, MUDr. Erika Goetzová, MUDr. Štefánia Ebenová)
 • postgraduální seminář Omlazovací techniky obličeje v TČM (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Skalpová akupunktura podle Dr. Jiao (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (EduSpa College)
 • kurz Medová masáž (EduSpa College)
 • kurz Breussova masáž (EduSpa College)
 • postgraduální seminář Vybraná onemocnění v gynekologii (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální Jarní seminář TČM zaměřený na problémy se štítnou žlázou a s prostatou (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • kurz Manuální lifting obličeje (EduSpa College)
 • odborný seminář Čínská masáž dětí (TCM Institut Praha – Dr. Junhua Zhang)
 • postgraduální seminář Akupunktura dvanácti kloubů (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • kurz Manuální lymfodrenáž těla (Eduspa College)
 • postgraduální seminář Hlava a srdce (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký, MUDr. Štefánia Ebenová)
 • odborný seminář Vybraná témata z psychiatrie očima západní i čínské medicíny – deprese, úzkost, sebevražedné tendence (Klinika čínské medicíny Inspirita Praha – MUDr. Dagmar Komárková, MUDr. Michaela Šimková, MUDr. Michal Maršálek)
 • odborný seminář Čínská ušní akupunktura I. (TCM Lóngmén Hradec Králové – MUDr. Michal Strnad)
 • odborný seminář Čínská ušní akupunktura II. (TCM Lóngmén Hradec Králové – MUDr. Michal Strnad)
 • kurz Baňkování od čínského Dr. (Dexter academy – Dr. Wang Yingwu)
 • postgraduální seminář Problematika kožních onemocnění (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • odborný seminář Léčebný Qi Gong (TCM Institut Praha – Vlastimil Kroupa, lektor The International College of Medical Qigong)
 • kurz Čínská masáž, uvolňování blokád (Dexter academy – Dr. Wang Yingwu)
 • odborná stáž v Číně na ambulantních odděleních Univerzitní nemocnice v Nanjingu (China Nanjing International Acupuncture Training Centre – Dr. Li Lie, Dr. Wu Xiu Lian, Dr. Ku Lao Shi, Dr. Zhu Yong Hua, Dr. Li Gan Jun, Dr. Ningsheng Wang; oddělení akupunktury, gynekologie, interní, dermatologie, pediatrie)
 • odborný seminář Medicinální houby, poklad tradiční medicíny (MycoMedica – Milan Schirlo, Alexander Shall)
 • odborný seminář Úvod do japonské akupunktury (1. škola tradiční čínské medicíny – Alan Jansson, lektor TJA)
 • odborný seminář Léčba očí akupunkturou (TCM Institut Praha – Julian Scott, MA, PhD, Cert Ac (China), MBAcC)
 • postgraduální seminář Gu Zheng a Gui Zheng – přemnožení mikroorganizmů, polysystémová kandidóza, chlamydie, borrelióza a další chronické infekce, chronický únavový syndrom, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, různé psychologické stavy (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • odborný seminář Dietetika čínské medicíny (1. škola tradiční čínské medicíny – Prof. Yu Chunquan)
 • odborný seminář Aplikovaná teorie drah dle Dr. Wang Juyi (1. škola tradiční čínské medicíny – Nyssa Tang)
 • postgraduální seminář Pediatrie – akumulační porucha, bolesti břicha, zácpa, průjem, záněty středouší akutní i chronické, očkování, noční pomočování, poruchy spánku, poruchy vývoje, ADHD a další (TCM Institut Praha – MUDr. Dagmar Komárková, MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Gynekologie – endometrióza, patologické menstruační krvácení, poruchy cyklu a další (TCM Institut Praha – Dr. Zhang Junhua)
 • postgraduální seminář GUI GEN – návrat ke kořenům čínské medicíny (TCM Institut Praha – Dr. Li Jie)
 • postgraduální seminář Psoriáza (lupénka) (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Urologie – močové infekce, časté noční močení, retence, hyperaktivní měchýř, prolaps měchýře (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Tři smrťáci a strava bez zrní – civilizační nemoci (obezita, hypertenze, diabetes), autoimunitní onemocnění (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Nové byliny a jejich správné použití (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • školení: biorezonanční terapeutický přístroj BICOM 2000 (Jan Rychnovský, MUDr. Claudia Gregušová)
 • postgraduální seminář Emoční, osobnostní a sociální problémy a jejich transformace pomocí mimořádných drah (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Smyslové orgány (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Onemocnění Shen a Qing Zhi Bing (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • postgraduální seminář Tungova akupunktura (1. škola tradiční čínské medicíny – Bsc. Luboš Tranta, LicAc., MBA.)
 • kurz Kineziotaping (Eduspa College)
 • odborný seminář Zuliao – čínská reflexní masáž nohou (Andao Institute – Klára Kolářová, Václav Lukeš)
 • odborný seminář Bachovy květové esence a akupresura a akupunktura – I, II (Klinika čínské medicíny Inspirita Praha – MUDr. Dagmar Komárková)
 • odborný seminář Bach Introductory Seminar – Level One (Dr. Katarina Michel)
 • odborný seminář Bach Advanced Seminar – Level Two (Dr. Katarina Michel)
 • postgraduální seminář Význam akupunkturních bodů – I, II, III, IV (1. škola tradiční čínské medicíny – lek. med. Bartosz Chmielnicki)
 • odborný seminář Medicinální houby – 2018 (MycoMedica – Milan Schirlo, Peter Deadman, Alexander Shall, MUDr. Lenka Gluvňová)
 • postgraduální seminář Dietetika – diabetes (TCM Institut Praha – Martin Řezníček)
 • praktický seminář Pulzová diagnostika, systém Shen-Hammer, cyklus 3 seminářů (1. škola tradiční čínské medicíny – Bc. Aleš Kocián, Mgr. Gabriela Schwarzová)
 • postgraduální seminář Gynekologie (1. škola tradiční čínské medicíny – MUDr. Jiří Bílek)
 • postgraduální seminář Mimořádné dráhy a autoimunitní choroby (1. škola tradiční čínské medicíny – Rani Ayal)
 • postgraduální seminář Co zbylo po obrazech – různá onemocnění a patologické stavy v TČM – I, II, III (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • praktický seminář Lokalizace akupunkturních bodů – I, II, III, IV (TCM Institut Praha – MUDr. Jozef Lucký)
 • praktický seminář Tejpování akupunkturních drah a bodů (1. škola tradiční čínské medicíny – Mgr. Pavla Sakařová)
 • praktický seminář Kosmetická (obličejová) guasha (1. škola tradiční čínské medicíny – Katrin Houserová)
 • postgraduální seminář Mykoterapie – možnosti houbové výživy v terapii tradiční čínské medicíny a dalších souvislostech. (1. škola tradiční čínské medicíny – MUDr. Zuzana Vančuříková, Ing. Karel Šimonovský)
 • postgraduální seminář Problémy psychiky. Harmonizace pěti duší. (1. škola tradiční čínské medicíny – Anastacia White)
 • odborný seminář Vztahy mezi krví a čchi a renshen dang-shao san (1. škola tradiční čínské medicíny – Anastacia White)
 • odborný seminář Kvalita spánku: Tianwang buxin dan & suanzaoren tang: porovnání směsí (1. škola tradiční čínské medicíny – Anastacia White)
 • odborný seminář Xiaoyaosan & jiawei/dan-zhi xiaoyaosan – porovnání směsí (1. škola tradiční čínské medicíny – Anastacia White)

Romana Mikulčická

Vyučované předměty: reflexní terapi

Romana Mikulčická vystudovala Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, ale paralelně s tímto studijním a později profesním životem ve ní stále více rostl její přirozený zájem o alternativní formy medicíny, fascinovalo ji fungování lidského těla, dobrodružství lidské mysli i tajnosti našich duší. Tento zájem ji vedl trošku jinou cestou než tou akademickou a přivedl ji například i ke kurzům Reflexní terapie manželů Patakyových či kurzům metody RUŠ Karla Nejedlého. Ve své praxi se denně věnuje tomu, jak lidem napomoci k rovnováze těla i duše, jak procítit sebe sama a uvědomit si tak vnitřní klid a pocit jistoty, a to co nejpřirozeněji – zejména prostřednictvím doteku, vědomého dechu, uvolnění a přijetí. Jako možné cesty a pomocníky používá různé druhy terapií, zejména reflexní terapii a jinovou praxi yogy. Hlavní záměr je však vždy stejný – povzbudit přirozený potenciál těla k uzdravení a duše k větší radosti a spokojenosti.

 

Sylabus

 • Základy RT (historie, princip fungování, indikace a kontraindikace)
 • Technika aneb „jak mačkat“ (anatomie chodidla, druhy stimulace reflexních bodů, vnitřní naladění terapeuta, vnitřní naladění stimulovaného)
 • Základní reflexní body (základní vnitřní orgány, pohybový aparát – páteř a velké klouby, hormonální sféra, lymfatický systém, body první pomoci a harmonizační body)
 • Stimulace orgánů a uvolnění emocí
 • Odblokace krční páteře
 • Pomocné techniky (dechové techniky, meditace, dlouhodobá stimulace reflexních bodů pomocí tejpingu, yogové asany…)
 • Intuitivní stimulace bodů

Jana Minaříková

Vyučované předměty: Šia-cu, Energetické dráhy na těle a jejich emoční potenciál

 

Jana Minaříková fotoJiž od malička mě zajímalo lidské tělo a nemoci. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v Kyjově a chtěla dál studovat psychologii. Už na střední škole jsem se začala přiklánět více k alternativní léčbě, práci s energií a psychosomatice. Absolvovala jsem mnoho kurzů o Reiki, automatické kresbě, práce s energií a přečetla spousty knih. Ale až studium tříleté školy Shiatsu a Tradiční čínské medicíny v Praze mi dalo rámec a pevné základy pro práci s tělem a další seberozvoj. Pracuji již 6let jako Shiatsu terapeut a 2 roky vedu Základní kurzy Shiatsu a akubody v praxi. Práce s klienty a samostudium je mým každodenním chlebem. Mám za sebou více jak 4000tis. ošetření a ráda se s vámi podělím o své poznatky z praxe a naučím vás lépe porozumět signálům svého těla.

 

Studium a kurzy:

 • Všobecná zdravotní škola
 • Reiki I.,II.,III.,Mistr Reiki
 • Automatická kresba
 • Aromaterapie
 • Sportovní a rekondiční masáže
 • Ruce světla
 • Shiatsu a Tradiční čínská medicína
 • Tygrování
 • Moxování
 • Aquahealing
 • Masážní metoda Lucia di Torri I.,II. a III.stupeň

Ing. Marcela Nejezchlebová

 

Vyučované předměty: Farmaceutická botanika, Farmakognozie, Plané a kulturní rostliny významné ve výživě člověka, Fytotoxikologie, Fytoterapie, Pěstování a sběr léčivých rostlin.

 

Marcela NejezchlebováUtrhl jsem květinu a ona mi zvadla.

Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel.

Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba

dotýkat se srdcem.“ (John Lennon)

 

Miluji vše živé. Bakterie, houby, rostliny, zvířata, lidi…….

Stále znovu mě existence různých forem života vzrušuje. Podstatou jsem vědec, a proto si ráda vše ověřuji experimentálně. Velmi mě zajímají složité vztahy mezi různými formami života. Jsem přesvědčena, že kdybychom tyto původně symbiotické vztahy vážně nenarušovali, tak bychom netrpěli tolika nemocemi. My lidé, zvířata i rostliny.

Ve volném čase objímáme s manželem stromy, dotýkáme se květin, lezeme po skalách, sbíráme kameny a hladíme zvířata……….

MUDr. Milan Oulehla

 

Vyučované předměty: Cesta k pochopení, lásce a zdraví, Poetoterapie

 

OulehlNarodil se v Č. Budějovicích a po absolvování gymnázia v Č. Budějovicích vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. Píše, žije a pracuje v Českých Budějovicích, kde provádí soukromou chirurgickou praxi a na JČU vede seminář Poetoterapie.

Autor knih: Cesta k pochopení, lásce a zdraví (2014), Sen o pravdě (2010), Zastavení (2011).

 

Verbální terapie jako prostředek k duchovnímu rozvoji a k podpoře lidského zdraví. Cesta k poznání, odpuštění, klidu, pokoře a lásce. Porozumění druhým. Význam lásky a empatie. Terapie pomocí koncentrované myšlenky – energií verše. Pochopení pravdy. Vnímání krásy a její interpretace. Zdravotní potíže při velké psychické zátěži. Uklidnění mysli četbou a poslechem.

Xenie Pilíková

Vyučované předměty: Aromaterapie, Bachovy esence

Jsem absolventkou Holistické aromaterapeutické školy v Kyjově, studovala jsem také Institut Aromaterapie v Praze, homeopatickou školu Uroboros v Brně, stále se vzdělávám v homeopatii v Bratislavě na SAKH u mudr. Petroci.

Aromaterapii i homeopatii denně používám ve své praxi masérky od roku 2008.

Jsem nejen certifikovaná masérka, homeopatka, aromaterapeutka, ale i školitelka a Člen první pomoci, kdy ze zákona mohu první pomoc vyučovat.

Dále terapeutka metody EFT, Bachových esencí, meridiánových masáží atd. více jak 10 let. Své zkušenosti sdílím a s radostí předávám lidem díky kurzům, přednáškám po celé České republice a zážitkovým workshopům.

Miluju život a jeho výzvy. S manželem cestujeme po světě, poznáváme kultury a život. Věnujeme se destilaci bylinek, sbírání a jejich naciťování. Při práci je potřeba používat hlavu, ale i srdce a Duši. Mým životním motem je tato myšlenka: ,,Není Tvým úkolem chápat cestu druhých nebo ji odsuzovat. Tvým úkolem je poznat svou vlastní cestu a s radostí po ní kráčet.

– jsem absolventkou Institutu Aromaterapie v Praze a Holistické aromaterapeutické školy v Kyjově

– zúčastňuji se pravidelně mezinárodních aromaterapeutických certifikovaných kurzů v Africe

– spolupracuji s Bylinkovou zahradou ve Valticích, homeopatickou školou Uroboros v Brně

a gynekologickým centrem Šárka v Brně.

– účinkovala jsem v televizi, v Dobrém ránu na ČT2 a brněnské televizi Vlna z Brna

– přednáším Aromaterapii na Mendelově univerzitě v Brně

– jsem členem České aromaterapeutické společnosti

– jsem členem Asociace českých aromaterapeutů

– jsem spolu redaktorkou internetového časopisu Kouzlo vůní

– jsem Člen první pomoci a s touto kvalifikací je možné podle zákona 247/2000 první pomoc vyučovat

Mgr. Martina Přichystalová

Vyučované předměty: Psychosomatika z pohledu EFT

 

Vzdělání:

 

 • Mgr. Martina PřichystalováMasarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, magisterské studium, obor psychologie (2003 – 2006)
 • Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, bakalářské studium, kombinace: Psychologie –  Sociální politika a sociální práce (2000 – 2003)
 • Střední integrovaná škola v Mohelnici, nádstavbové studium – sociálně-právní činnost (1994 – 1996)
 • Střední pedagogická škola v Přerově – obor Učitelství pro MtŠ (1990 – 1994)

 

Zaměstnání:

 

 • ZŠ Otevřená 20a, Brno – Žebětín – školní psycholog (1. 1. 2015 – dosud)
 • ZŠ a MŠ, Jana Broskvy 3, Brno – Chrlice – školní psycholog (1. 2. – 30. 12.2014)
 • NÚV Praha – odborný poradenský pracovník SVP pro školy v rámci projektu RAMPS – VIP III. (1. 2. 2012 – 31. 12. 2013)
 • OSVČ – kurzy, poradenství a terapie terapeutka a lektorka EFT, energetická psychologie, individuální sezení, zpracování a facilitace duševních stavů klientů, vedení kurzů zaměřených na sebepoznání, psychohygienu, zvládání stresu – od r. 2009
 • Úřad práce Brno – město asistentka na psychologickém oddělení, absolventské místo, příprava podkladů pro uchazeče o zaměstnání, vedení kurzů “Jobklub” a “Motivační kurz” pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, poradenství volby zaměstnání při Informačním a poradenském středisku – rok 2003 – 2004
 • Mateřská škola, Na zámečku 10, Mohelniceučitelka v mateřské škole (školní rok1999/2000)
 • VELUX ČR, s.r.o.

recepční: uvádění hostů, telefonní ústředna, komunikace se zákazníky, třídění pošty, objednávky služeb a zboží pro kanceláře (1996 – 1997)

asistentka servisního oddělení:  vyřizování reklamací, komunikace se zákazníky, organizace práce servisním technikům, statistiky práce (1997 – 1999)

správa databáze na marketingovém oddělení, doplňování databáze stavebních a architektonických firem, dealerů, práce s programem MultiMark, DPČ (2002 – 2004)

 

 

Další vzdělávání:

 • Workshop s Jiřinou Prekopovou, “Pevné obětí – výchovný či terapeutický nástroj?”, březen 2008
 • Roční výcvik pro terapeuty EFT na Institutu energetické psychologie a EFT v Kolíně, ukončení duben 2009
 • Certifikát 1. a 2. stupně praktika EFT, září 2009, absolvování výcviku pro terapeuty EFT u mezinárodní asociace AAMET, pod vedením Marty Noskové v Praze (akreditovaná školitelka a ředitelka AAMET v zastoupení pro ČR)
 • Certifikát 3. stupně praktika EFT u mezinárodní asiciace AAMET, listopad 2009
 • Kurz terapeutické techniky Matrix Reimprinting absolvován v říjnu 2009 v Praze u AAMET (školitelka Marta Nosková)
 • Workshop Matrix Re-birth u AAMET v Praze, školitelka Sharon King (Velká Británie), říjen 2009
 • Workshop s Jiřinou Prekopovou, projekt “Obnova lásky v rodině”, leden 2010
 • Dvoudenní seminář Faster EFT na téma sebehodnota a sebeúcta, lektor Robert Smith (Oklahoma, USA), říjen 2010
 • Roční Škola tantry pro ženy, lektorka Laksha Zita Breitenbacherová (Ostrava), září 2010 až červen 2011
 • Seminář Ho´oponopono – Tajemství ryzí cesty k hojnosti, zdraví, klidu a míru, lektorka Mabel Katz (USA) (duben 2011)
 • Kurz Hypnoterapie a morfické rezonance, přednášející Richard Flook (Kanada), v Praze při AAMET (listopad 2011)
 • Kurz Terapie časové osy – TLT (Time Line Therapy), přednášející Richard Flook (Kanada), v Praze, leden 2013
 • Tajemství peněz a finanční hojnosti – Institut energetické psychologie Z. Katayama (Kolín, 26. – 28.10.2013)
 • Sebeláska – Ženy ženám – Lucie Bouzková (Praha, 9.11.2013)
 • Certifikovaný výcvik v PET (provokativní energetiká technika) a SET (jemné energetické techniky), lektoři Steve Wells, David Lake, (Praha 13. – 15. 6. 2014)
 • Prázdninový kurz zážitkové angličtiny pro pokročilé – English without books u English Brno – Nina Hanáková (červen – září 2014)
 • Strategie vyšetřování šikany , lektorka Mgr. Ježková (14. 4. a 27. 8. 2015)
 • Kurz “Kresba postavy”, lektor Mgr. Zdeněk Altman, (3. – 4. 10. 2015)
 • Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí – AV media a.s. (4. 1. a 1. 2. 2016)
 • Výchovné přístupy k dětem a mladistvým – lektor Mgr. Roman Pavlovský (6. 4. A 20. 4. 2016)
 • Účast na konferenci “Emoce do škol” v Olomouci při FF UP – 13. 5. 2016
 • Seminář AUDENDO “Vedení skupin problémových dětí” – lektor Richard Braun (30. 9. 2016)
 • Seminář AUDENDO “Intervence ve školní třídě” – lector PhDr. Richard Braun (11. 11. 2016)

Alena Řehořová

Vyučované předměty: Kineziologie – práce s emočním stresem

 • Alena ŘehořováTeoretická část – Seznámení s metodou One Brain – kineziologií něco z historie a jak pracuje
 • Jak vzniká emoční zatížení a jak jej uvolnit
 • Praktická část – individuální zpracování stresu v bezpečí skupiny

Nalezení prioritní přetěžující emoce a její zpracování hravou formou

 • Jednoduchá harmonizační cvičení
 • Praktická ukázka

 

            K metodě mně přivedly moje děti a jeden úžasný pan psycholog. Tehdy jsem ještě úplně nemohla vidět ani pochopit, co to vlastně odblokování emocionálního stresu je. Metoda, která mi tehdy vstoupila do cesty, aby se stala později mou prací, se jmenuje One Brain a u nás v Čechách jí říkáme kineziologie. Je „fascinující“. A to o ní říkám už 17let. Nepřestává mne udivovat a překvapovat svou jemností a hledáním možností volby.

            Už jako malá jsem ráda poslouchala příběhy. A dnes propojuji vyprávění příběhů s fyzickým tělem klienta. Odhalit změny svalového indikátoru, najít souvislosti s lidským příběhem a uvolnit stres a napětí, které způsobují zablokování našeho potenciálu, je velmi vzrušující proces. Baví mne spolu s klienty se do něj nořit, rozplétat příběhy a rozvazovat uzlíky na niti života. Děkuji za roli průvodce, kterým je mi dovoleno při práci s klientem na chvíli být.

Ing. Petra Štěpánková, Ph.D.

Vyučované předměty: Botanika, Fytoterapie, Přírodní zahrady

Jmenuji se Petra, mezi kamarády a přáteli jsem také známá jako Babča. Přezdívku mi kdysi dali kamarádi, zpočátku se mi nelíbila, ale brzy jsem si zvykla a myslím, že bude čím dál aktuálnější :-). Jak přesně jsem k ní přišla, vám povím někdy příště.

Jsem BOTANIČKA, ZAHRADNICE a TVOŘILKA. Mám tedy hned tři velké vášně: PŘÍRODU, ZAHRADU a TVOŘENÍ.

Všechny tři vášně spolu souvisejí a vzájemně se doplňují. Prolínají se mým životem už od malička, chvíli převládá jedna, poté ji vystřídá druhá nebo třetí, stále mě přivádějí k novým a novým poznatkům, hledání souvislostí, pozorování, experimentování, chystají mi krásná překvapení a otevírají nové obzory.

Učím se díky nim s nadšením a život mi přináší krásné chvíle prožité s otevřeným srdcem nejen v naší přírodní zahradě mezi rostlinami a živáčky, ale i při neustálém tvoření doma, na balkoně, v propojení a v souladu s přírodou.

Mgr. Alena Uhříčková

 

Vyučované předměty: Environmentální výchova

Vedoucí pracoviště Lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Bc. Adéla Urbancová

 Vyučované předměty: Systemické konstelace – psychosomatika v rodině a vztazích

Urbancová Adéla Bc. - konstelaceMetoda konstelací umožňuje nahlédnout z jiné, obsáhlejší, perspektivy na jakékoli téma, které aktuálně prožíváme jako nerovnováhu, problém, bolest, blokádu či nemoc. Jako bychom vyletěli vrtulníkem nad Labyrint, ve kterém zrovna bloudíme. Tato jiná perspektiva pohledu je léčivá sama o sobě, ale může také ukázat nové cesty, řešení, uvolnění, skryté překážky, slepé uličky.

 

K metodě konstelací mě na mé Cestě přivedla potřeba změnit bolavé vztahy v rodině. Již jsem měla za sebou několik kurzů terapie a meditace, ve svém těle a sama se sebou jsem se cítila mnohem lépe, co však zůstávalo byly nevyřešené rodinné vztahy v mé původní rodině a moje opakující se partnerské problémy. Díky konstelacím se začalo měnit i tohle.

Proto jsem se ponořila do zkoumání této metody do hloubky a absolvovala několik výcviků, spolupracovala jsem organizováním seminářů a tlumočením se zkušenými lektory, abych byla této práci co nejvíce přítomná.

Od roku 2003 provázím lidi touto metodou na seminářích nebo individuálních setkáních.

Jsem stále obohacována příběhy lidí, se kterými se potkávám. Nejvíce si cením společného propojení a jednoty, které při konstelacích prožíváme, ale které přesahuje také do každodenního života.

Na seminářích mě doprovází můj manžel Libor. Spolu máme dvě děti.

 

Vzdělání v bodech:

 • tréninky s Moa Doris Grevenstette (pět jednoročních za sebou probíhajících tréninků)
 • dvouletý trénink Institutu Rodinných konstelací (Bhagat J. Zeilhofer)
 • jednoroční trénink u Michaela Barnetta (meditace, práce s energií),
 • VŠ studium Andragogiky na UP v Olomouci – zaměření personální management,
 • výcvik v technice Mediace (mimosoudní řešení konfliktů),
 • spolupráce s vzdělávací firmou Akademie Orlita
 • jednoletý kurz pro duly (průvodkyně u porodu) u České asociace dul
 • společně s manželem Liborem účast v 3-letém terapeutickém výcviku v Terapii pevným objetím s PhDr. Jiřinou Prekopovou

Mgr. Helena Veselá

Vyučované předměty: Seminář duchovního a osobnostního rozvoje

 

Veselá HelenaMgr. Helena Veselá je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a svoji původní profesi vykonávala po dobu třinácti let na střední škole v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 2004 provozuje svoji soukromou praxi, kde pracuje jako léčitelka a terapeutka (v současné době v Českých Budějovicích). Posledních patnáct let se intenzivně zabývá otázkami smyslu života a vesmírných zákonitostí. V profesním oboru pak duchovními příčinami fyzických onemocnění a léčením pomocí vkládání rukou. Praktikuje Dornovu metodu a Breussovu masáž. Kromě své praxe pořádá přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost.

Jarka Vykoupilová

 

Vyučované předměty: Léčivé odpuštění

 

terapeutka, lektorka, moderátorka
Vykoupilová JarkaPři práci v neziskovém sektoru (Sdružení pěstounských rodin) jsem získala lektorské a organizační zkušenosti, vedla jsem nízkoprahovou klubovnu pro sociálně vyloučené děti a v rodinné poradně organizovala akce pro adoptivní a pěstounské rodiny, i díky tomu jsem se dostala k Terapii pevným objetím a následně absolvovala čtyřletý terapeutický výcvik u PhDr. Jiřiny Prekopové.

 

Mám dvě desítky let praxe v moderování v soukromých rádiích, od roku 2014 jsem externí moderátorkou Českého rozhlasu Brno.V roce 1996 jsem založila amatérské divadlo Prkno. V roce 2007 jsem byla u zrodu Mateřského centra Oříšek ve Veverské Bítýšce. V roce 2014 vznikl divadelně-vzdělávací projekt www.navlnce.cz. Částečně pracuji i jako volnočasový pedagog, lektorka herectví a improvizačního divadla, tam se často věnuji práci se skupinou a velmi mě to baví. V rámci terapeutické praxe doprovázím klienty a organizuji přednášky na téma osobního rozvoje. Naplňuje mě setkávání se s lidmi a jejich příběhy. Výzvou je propojování zkušeností z terapeutické, divadelní a rozhlasové práce. Aktuálně jsem lektorkou slovenského výcviku TPO, který začal v lednu 2017.

Bohumil Vurm

 

Vyučované předměty: Antická mystéria a jejich symbolika v umění

Program: Duchovní střediska antického světa (Eleusis, Delfy, Mithranea). Hlavním smyslem mystérií byl duchovní i hmotný přínos pro jedince, který byl prostřednictvím rituálů zasvěcován do tajemství života a smrti. Pokračování antických mystérií v tajných organizacích rosikruciánů a svobodných zednářů. Symbolika antických mystérií v architektuře a umění až do dnešních dnů. Umění jako prostředek poznávání a jeho vliv na zdraví.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II. a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“ a „Karel IV. – rytíř, poutník, král a císař“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

 

Eva Večernice Zajícová

Vyučované předměty: Signály Duše

Jmenuji se Eva Zajícová ale všichni mě znají jako Večernice. Mám dvě děti Patrika a Anežku. Vždycky mě přitahovalo to, co není v podstatě vidět a přitom nám to zasahuje do našich životů. Život je pro mě veliký učitel. V naší rodině se tradovalo léčitelství, dědeček znal každou bylinku a pomáhal lidem a babička zase pomáhala lidem s jejich problémy skrze karty a slova, která byla jako andělská pohlazení. Já v tom pokračuji. Pracuji jako kartářka, terapeut v oblasti regresí, homeopatie, kineziologie, mám ráda tajemno, zajímá mě duše…a reakce těla na ní, pořád se učím skrze klienty a sama na sobě. Život mi dává velmi najevo, že bych měla někde zastavit. Prošla jsem si vážnou nemocí, těžkým úrazem, ale zároveň mám v životě zázraky a vše beru s pokorou. Mám lidi ráda, i když je toho někdy moc:) Spolupracuji s televizí Cesty k sobě, s časopisem ve Hvězdách, pořádám kurzy Automatické kresby a Andělského písma, pořádám ozdravné cesty na Srí-lanku, Jamajku, Anglie…Mým snem, jenž se promění v Cíl, je mít alternativní kliniku a propojit cesty západní a alternativní medicíny – mít prostě na pacienta čas v tom, že by se mu i vysvětlilo, co se píše v papírech, aby neměl strach z cizích slov.

Ing. Hana Zuchnická

Vyučované předměty: Fytoterapie

Už od dětství mě zajímala příroda. Do prvouky jsem se zakousla, když jsem z ní dostala svou první pětku. Studovala jsem Střední zahradnickou školu v Ostravě obor Ekologie a tvorba krajiny. Poté jsem se vydala na Mendlovu univerzitu obor Management zahradních a krajinářských úprav, který pod sebou má zahradní architektura na Zahradnické fakultě v Lednici. Během studia jsem navštívila v rámci Erasmu španělskou Galícii, kde jsem zkoumala dopady negativního zalesňování na krajinu i místní obyvatele. 

Během studia jsem pracovala v ČSOP Veronica v ekologické poradně a na projektech zabývajících se udržitelným způsobem života (2007). Po absolvování magisterského studia (2008) jsem nastoupila do Nadace Partnerství, kde pracuji doposud. Podílím se na programové části kurzů pro veřejnost i pro děti – bylinkové dílny a ovocnářské kurzy. Mám na starosti rozvoj a údržbu Otevřené zahrady. Současně pracuji ve vzdělávacím středisku Chaloupky (od 2020), kde mám na starosti konzultace k přírodním zahradám v sociálních zařízeních. 

V roce 2013 jsem absolvovala půlroční kurz Zahradní terapie v rámci celoživotního vzdělávání na Mendlově univerzitě, který mě velmi inspiroval v mé další práci. Mezi mé zájmy patří náš slaměný dům, moje tři děti, cestování, tvoření, hra na hudební nástroje, zpěv a skauting.