Obecné informace

Po zaslání  přihlášky ke studiu bude uchazečům přidělen variabilní symbol k identifikaci platby. Student do 14 dnů od jeho přidělení zaplatí zálohu za studium ve výši 5 000 Kč na č. účtu 2001005048/2010, doplatek následně nejpozději do začátku studia.

Zálohu ve výši 5 000 Kč za studium druhých a třetích ročníků zaplatí student nejpozději do konce června, doplatek následně nejpozději do začátku studia.

Zaplacená záloha je nevratná.

Při platbě po tomto termínu nebo při dělení školného na více než dvě částky, se připočítává administrativní poplatek 500 Kč.

V ceně studia jsou zahrnuty výukové materiály v tištěné, event. elektronické podobě. Pokud se student neúčastní přednášek, zaplacené školné nevrací. Minimální počet studentů pro otevření ročníku – 10.

Odesláním přihlášky klient uděluje svůj souhlas se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů

Ceník jednotlivých studijních oborů

Výuka probíhá dle rozvrhu jednotlivých oborů vždy sobota 9 – 17 hodin a neděle 9 – 16 hodin.

Tříletý obor Poradce v oblasti celostní medicíny (skládá se z 2letého oboru Poradce v oblasti přírodní medicíny a 1letého oboru Psychosomatika): první rok 13 000 Kč, druhý rok 13 000 Kč, třetí rok 13 000 Kč

Dvouletý obor Poradce v oblasti přírodní medicíny: v prvním i druhém roce 13 000 Kč

Jednoletý obor Poradce zdravého životního stylu (obor akreditovaný MŠMT): 15 900 Kč

Jednoletý obor Výživový poradce (obor akreditovaný MŠMT):  13 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT), 18 900 Kč (obor ukončen potvrzením o absolvování kurzu MŠMT včetně profesní zkoušky autorizované osoby).

Dvouletý obor Psychologie zdraví (skládá se 1letého oboru Základy psychologie a 1letého oboru Psychosomatika): první ročník 13 000 Kč, druhý ročník 13 000 Kč.

Jednoletý obor Základy psychologie: 13 000 Kč

Jednoletý obor Psychosomatika: 13 000 Kč

Jednoletý obor Poradce v oblasti duchovní medicíny: 13 000 Kč

Jednoletý obor Medicínské minimum pro každého: 9 000 Kč

Dvouletý obor Fytoterapie – léčivé rostliny: v prvním i druhém roce 13 000 Kč (v ceně je letní pobyt na Šumavě)

4 denní kurz Akutní homeopatie: 4000 Kč

4 denní kurz Sestavte si vyvážený jídelníček sami:  3 600 Kč

1 denní kurz Sportovní výživa: 1000 Kč

2 denní kurz Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí: 2000 Kč

2 denní kurz: Stravování podle ájurvédy: 2500 Kč.

1 denní kurz: Kineziologické tejpování pro všechny: 2000 Kč

1 denní kurz: Umění správné přípravy potravin: 1000 Kč

1 denní kurz: Za tajemstvím potravinových etiket: 1000 Kč

1 denní kurz Detoxikace – mýtus nebo nutnost? 1000 Kč

Ceník jednotlivých přednášek

V případě volných míst se mohou předem nahlášení zájemci účastnit jednotlivých přednášek.

sobotní přednášky (7 hodin) – cena 850,- Kč (9:00 – 17:00)

nedělní přednášky (6 hodin) – cena 750,- Kč (9:00 – 16:00)