Psychosomatika

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu. Přihlásit se může bezpodmínečně kdokoli, koho daná problematika zajímá.

 

„Jakým způsobem myslíme a jednáme, takovým způsobem i stůněme.“

 

Psychosomatiku lze chápat jako vnitřně složité propojení biologického a psychosociálního pohledu na člověka ve zdraví a v nemoci. Většina lidí, dokonce i těch, kteří se zajímají více o přírodní léčbu, si plně neuvědomuje důležitost našich myšlenkových postojů a skutků pro vznik nemoci. Pro konkrétní nemoc hledají hmotné důvody – viry, bakterie, toxiny, nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, genetické dispozice v rodině… a mnoho dalšího. Příčinu nemoci hledají jen na úrovni fyzického těla. Nemoc má ale také svoji psychickou složku. Pokud se na nemoc podíváme hlouběji, objevíme nečekané souvislosti, které se na vzniku nemoci jednoznačně podílí a dokonce jsou jejím spouštěčem.

 

Absolvent dostává certifikát o absolvování oboru pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Cena studia: 15 000 Kč (14 000 Kč v kombinaci s oborem Poradce přírodní medicíny)

Vytisknout

Programová náplň – Psychosomatika

Cesta k pochopení, lásce a zdraví

MUDr. Milan Oulehla

 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

 

Grafologie a její význam ve vztahu k rozvoji osobnosti

Mgr. Ing. Anna Vávrová

Motto: ,, Nejtěžší ztráta, to je ztráta vlastního Já…“ ( C. Mc Cullersová)

Grafologie je psychodiagnostická metoda vycházející z psychologie výrazu z psychologie rukopisu. Jejím hlavním předmětem je vztah mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Grafologie jako vědní disciplína má význam v osobní i pracovní rovině.  V osobní rovině grafologie osobnosti přinese hluboké sebepoznání, založené na nevědomé, podvědomé úrovni. Uvědomění si základních temperamentových a charakterových vlastností, kvalitu vlastního potenciálu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Umět lépe zvládnout stres, zvýšení sebevědomí a sebeúcty osobnosti. V pracovní rovině na základě sebepoznání přinese grafologie vnímání a pochopení rozdílů jiné osobnosti, zlepšení mezilidských vztahů, prohloubení sociální a emocionální inteligence, empatii a umění orientovat se v oblasti psychologie osobnosti. Zaměstnavateli – zadavateli grafologie přinese zlepšení komunikace mezi pracovníky na základě pochopení osobnostních rozdílů, vzájemnou empatii a toleranci, psychickou vyrovnanost jednotlivců a rozvoj jejich osobnostního potenciálu, zlepšení týmové spolupráce. Na základě etického kodexu České grafologické komory v Praze, veškeré konzultace a poradenství probíhají na úrovni individuálních konzultací. Konzultace jsou vedeny na základě rozboru rukopisu písma osobnosti s písemným souhlasem.

Cílem grafologie je poznání a pochopení charakterových a temperamentových vlastností osobnosti, sebereflexe, sebeuvědomění, sebepřijetí, zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, možnosti osobnosti, zvládání vnitřního stresu a napětí na základě vlastních možností, pochopení rozdílnosti jiné osobnosti na základě svého sebepoznání.

Dílčí témata:

 • Základní psychologický profil osobnosti na základě rozboru rukopisu
 • Sebepojetí, slabé a silné stránky osobnosti
 • Vůle a emocionalita, empatie
 • Inteligence a racionalita, její možnosti
 • Vitální základ a vitalita
 • Morální vlastnosti, empatie a sociabilita
 • Odolnost vůči stresu a zátěži
 • Osobnostní potenciál a možnosti dalšího rozvoje

 

Kineziologie

Lenka Stillerová

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty- kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

 

Léčivé odpuštění, léčivé usmíření

Jarka Vykoupilová

 • objasníte si, jak tento proces funguje a jak působí na vaši energii
 • zjistíte, proč je odpuštění opravdovým klíčem k našemu osvobození
 • dozvíte se, jak při původní ceremonii postupovali původní obyvatelé Severní Ameriky
 • projdete osvobozujícím procesem a zcela diskrétně odložíte své hlavní životní zátěže
 • procítíte hluboké ulehčení i nově nabytou vnitřní rovnováhu a sílu
 • vyjasníte si jak dále postupovat v případě, že máte hlubší životní témata

 

Naše vnitřní temnota

Silvia Feera

Žijeme v duálním světě. Proto máme i temnou stránku. Ale nechceme ji vidět. Ale bez ní by to tady nešlo. Proto potřebuje být viděna a přijata.
Na semináři se podíváme na naše temné stránky a povíme si jak na to, abychom je přijali.

Psychosomatika z pohledu EFT

Lenka Stillerová

 • Historie vzniku technik emoční svobody (EFT)
 • Základní postup EFT – mechanická část
 • Postojové předpoklady pro účinnost EFT
 • Možnosti využití EFT pro vlastní sebeléčení
 • Možnosti terapeutického použití EFT pro terapeutickou praxi
 • Praktická část – trénink EFT
 • Otázky a odpovědi

 

 

Síla pozitivního myšlení

Jarka Vykoupilová

 • Základy znalostí kvantové fyziky a jak funguje naše mysl. Jak pracují naše myšlenky v náš prospěch i neprospěch. Jak si dokážeme svůj život vytvářet k obrazu svému.
 • Síla naší mysli
 • Pojem kvantová fyzika a jak jí využíváme v běžném životě
 • Proč si myslím, že vše je jen náhoda
 • Jak fungují souvislosti
 • Jak fungují naše myšlenky a emoce spojené s tím, co se nám děje v životě
 • Můžeme si za to sami? Jsme tvůrci vlastního života, nebo je vše jen neřízená náhoda osudu? Můžeme změnit svůj život k lepšímu – návod a praktické rady pro běžný život
 • Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o svůj život a přejí si ho buď změnit k lepšímu, nebo si udržet štěstí a vytvořit si harmonické partnerství, domov, finanční stabilitu, klid v duši a jasnou mysl.

 

Systemické konstelace – psychosomatika v rodině a vztazích

Silvia Feera

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

Metoda konstelací umožňuje nahlédnout z jiné, obsáhlejší, perspektivy na jakékoli téma, které aktuálně prožíváme jako nerovnováhu, problém, bolest, blokádu či nemoc. Jako bychom vyletěli vrtulníkem nad Labyrint, ve kterém zrovna bloudíme. Tato jiná perspektiva pohledu je léčivá sama o sobě, ale může také ukázat nové cesty, řešení, uvolnění, skryté překážky, slepé uličky.

 

Vědomá komunikace

Edita Činčalová
Vědomá komunikace

V poslední době jsme se dotkly několika důležitých témat – „hranice“, „říct ne“, „vztahy“…. I když tato témata nejsou stejná, tak mají něco společného. Line se to jako společná červená niť a je to VĚDOMÁ KOMUNIKACE.

Je důležité vědět, co chceme a jak to chceme. Ale pokud to neumíme vykomunikovat, tak se nám to těžko podaří. Narazíme jako na betonovou zeď a zůstaneme stát.

A při tom, kolikrát stačí jen velmi málo.

Víte o tom, že se každý rodíme s jiným „komunikačním jazykem“? A že se tento „jazyk“ ani nedědí a ani nedá změnit? Že tedy můžete mluvit se svým dítětem, mužem, rodičem nebo šéfem každý jinou řečí a pak se divíte, že nechápe, nerozumí a neslyší?  A třeba i nepochopitelně vybuchne a divně reaguje?

Vaše Edita 

 

Vědomá komunikace – komunikační jazyk

Minule jsem otevřela téma našeho „komunikačního jazyka“. Vím, že někteří už tento dar znáte a využíváte, ale spousta z vás ještě ne.

Jak jsem psala, rodíme se s různým komunikačním jazykem.  S trochou nadsázky je to podobné, jako bychom mluvili současně anglicky, česky, německy a rusky. Pokud tyto jazyky známe, je možné se dohodnout. Ale pokud ne, tak jsme prostě skončili. Žádný dobrý úmysl ani snaha nám nepomohou.

Já tuto znalost považuji za naprosto základní.

Ať už řeším cokoliv (soukromě nebo pracovně), vždy je pro mě naprosto nezbytné, abych „mluvila stejnou řečí, aby se se mnou druhý člověk cítil dobře a abych se vyvarovala věcí, které ho  stresují, i když pro mě jsou naprosto v pohodě. Pak jsem schopná vědomě řešit jakékoliv téma.

Chcete vědět, jaký typ jste vy?

Vaše Edita

 

Vnitřní dítě, vnitřní žena a vnitřní muž

Silvia Feera

 

Vnitřní dítě, vnitřní žena a vnitřní muž, je naší důležitou energetickou součástí. Je to podvědomá část nás.  Vnitřní dítě je dětskou částí naší osobnosti. Vnitřní dítě je naší pocitovou, tělesnou, nevědomou částí, obsahuje všechny naše emoční prožitky a představuje naši nejvyšší zranitelnost a nevinnost. Je potřebné, aby vnitřní dítě bylo spokojené. Vnitřní žena a vnitřní muž jsou ženská a mužská energie. Je potřebné, aby Muž a Žena byli v rovnováze.
Na semináři se podíváme, jak to v sobě máme a naučíme se, jak s tím pracovat.

Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví

Mgr. Veronika Golichová
Cíle:

 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 

 1. blok
 • Oblasti sociálních dovedností (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce: jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 

 1. blok
 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost:
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikacea její význam, jak efektivněji  komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace:

 rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti:

neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením

verbální komunikace 

naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost

 

 1. blok
 • Asertivita

jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům :  3P – poznání, projevení, prosazení

 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky (kritika, prosazování, kompromis)
 1. blok
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

 

 

Vytisknout

Psychosomatika – Rozvrh hodin školní rok 2023/2024

Sobota: 9 – 17 hodin, neděle: 9 – 16 hodin

 

termíny víkend předmět vyučující

 

21.10.2023 1 sobota Edita Činčalová Vědomá komunikace
22.10.2023 1 neděle Edita Činčalová Vědomá komunikace
11.11.2023 2 sobota Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Veronika Golichová

 

12.11.2023 2 neděle Zdravá komunikace aneb komunikací ke zdraví Mgr. Veronika Golichová

 

2.12.2023 3 sobota Systemické konstelace – Psychosomatika v rodině a vztazích Silvia Feera
3.12.2023

 

3 neděle Systemické konstelace – Psychosomatika v rodině a vztazích Silvia Feera
20.1.2024 4 sobota Naše vnitřní temnota Silvia Plecháčková
21.1.2024 4 neděle Vnitřní dítě, vnitřní žena a vnitřní muž Silvia Plecháčková
10.2.2024 5 sobota Kineziologie Lenka Stillerová
11.2.2024 5 neděle EFT Lenka Stillerová
2.3.2024 6 sobota Cesta k pochopení, lásce a zdraví MUDr. Milan Oulehla
3.3.2024 6 neděle Léčivé usmíření

Léčivé odpuštění

Jarka Vykoupilová
23.3.2024

 

7 sobota Cesta k vnitřnímu štěstí Marie Vítová Plášilová
24.3.2024 7 neděle Cesta k vnitřnímu štěstí Marie Vítová Plášilová
20.4.2024 8 sobota Pramen života Daniel Petlák
21.4.2024 8 neděle Pramen života Daniel Petlák
Vytisknout

 

Vytisknout