Profil absolventa oboru Psychologie

Profil absolventa

Doba studia 1 rok, celkem 8 víkendů (vždy sobota a neděle), 104 hodin.

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

Kurz psychologie je určen všem, kteří se zajímají o problematiku člověka očima psychologie. Přednášky předkládají základní orientaci v oboru psychologie a zaměřují se na vybraná témata ze základních a teoretických psychologických disciplín (např. osobnost a její poznávání, poruchy osobnosti, motivace lidského chování, komunikace, učení a paměť v životě člověka) a jsou doplněny vybranými tématy aplikovaných psychologických disciplín (např. psychohygiena, stres, současné psychoterapeutické směry).

Definice zdraví dle světové zdravotnické organizace z roku 1946 říká, že zdraví je stav fyzické, psychické a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Vnímáme-li zdraví v celostním aspektu, pak připouštíme, že psychické procesy a reakce našeho fyzického těla jsou ve vzájemné interakci. Vzájemným ovlivňováním naší mysli (psyché) a fyzického těla (soma) se zabývá též obor Psychosomatika, který byl v roce 2014 uznán jako legitimní klinický obor.

Problematika psychologie je součástí života nás všech, promítá se tedy do našeho osobního, rodinného i pracovního života. Získané psychologické poznatky absolventům pomohou porozumění sobě i porozumění druhým a ve zvládání obtížných životních situací.

Cena studia: 13 000 Kč/ školní rok. Absolvent získává certifikát pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Vytisknout

Psychologie

doba studia: 2 roky, rozvrh hodin školní rok 2018/2019

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

 

  1. ročník

 

víkend   předmět vyučující
ZÁKLADY PSYCHOLOGIE
2-3.2.

2019

sobota Úvod do psychologie

– vymezení oboru

– co to je psychologie, její cíle

– základní terminologie

– vývoj psychologie jako vědy

– psychologické směry

– základní a speciální disciplíny

– etické problémy psychologie

– součástí tohoto bloku by byla seznamovací „aktivní a prožitková“ část

– teorie podaná prakticky (+ diskuze)

Mgr. Jana Kindlová
neděle Obecná psychologie – I. část

– vědomí x nevědomí

(spánek, snění, pozornost…)

– senzorické procesy

– percepce

Mgr. Jana Kindlová
9.-10.3.2019 sobotaneděle Obecná psychologie – II. část– imaginace

– myšlení

– jazyk x myšlení

– motivace

– Maslow, svobodná vůle

– emoce a tělesné funkce

Sociální psychologie

– vymezení oboru

– socializace jedince

– sociální skupiny

– sociální percepce

– chyby v percepci

– velký důraz na praktickou část

Mgr. Jana KindlováMgr. Jana Kindlová
30.-31.3.

2019

sobota Vývojová psychologie – I. část

– život jako cesta

– člověk v jednotlivých fázích vývoje člověka aneb než se narodíme až po smrt

– látka bude rozdělena do dvou dnů dle situace

– velký důraz na diskuzi a praktickou část (rodičovství aj.)

Mgr. Jana Kindlová
neděle Vývojová psychologie – II. část Mgr. Jana Kindlová
13.-14.4.

2019

sobota Učení, paměť a pozornost

– pojmy, definice

– typy paměti, k čemu slouží a jak je můžeme cvičit

– typy učení

– jaký jsem studijní/učební typ

– pozornost a jak ji zlepšit

– prokrastinace

– jak se učit cizí jazyky

– praktické nácviky, pomůcky

(pro dospělé i pro děti)

Mgr. Jana Kindlová
neděle Vzdělávání – pedagogická psychologie

– definice oboru, čím se zabývá a proč je tato oblast důležitá

– alternativní typy vzdělávání

(Waldorf, Montessori, svobodné školy, Scio školy, domácí vzdělávání, unschooling a další)

– specifické poruchy učení – co to je a co s tím?

– ADHD/ADD

– důraz na praktickou část, diskuzi a práci s domácím úkolem (zadaným den předtím)

Mgr. Jana Kindlová
27.-28.4.

2019

změna termínu

sobota Psychologie osobnosti – I. část

– vymezení oboru

– struktura, dynamika a vývoj osobnosti

– různé přístupy a teorie

– celá látka bude rozdělena do dvou dnů dle situace

– sobota spíše teoretický blok

– neděle více praktická a sebezkušenostní

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
neděle Psychologie osobnosti –II. část Mgr. et MgA. Lucie Essenza
18.–19.5.

2019

sobota Psychopatologie– I. část

– chorobné změny psychických jevů

– abnormality duševního života

– látka bude opět rozdělena do dvou dnů dle situace

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
neděle Psychopatologie – II. část Mgr. et MgA. Lucie Essenza
2. ročník
PSYCHOLOGIE V PRAXI
1 sobota Psychologie zdraví, biologická psychologie, psychosomatika, práce s myslí a tělem Mgr. Bc. Jitka Meindl
1 neděle Jak si do života přitáhnout, co chceme Mgr. Bc. Jitka Meindl
2 Sobota Komunikace – asertivita, konflikty v mezilidským vztazích – I. blok Mgr. Jana Kindlová
2 neděle Komunikace – II. blok (převážně praktický) Mgr. Jana Kindlová
3 sobota Závažné životní události, stres a jeho zvládání – farmaka a stres, dítě a stres, rodinné vztahy a stres, rozvod, sex a stres, problematika závislostí, počítač a stres, přejídání jako reakce na stres, chronické onemocnění jako reakce na stres, hodnotové orientace, sebevražda a stres, škola a stres, včetně šikany, krizová intervence, psychoterapeutický přístup k ovlivnění stresu Mgr. Bc. Jitka Meindl

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

3 neděle Stres – člověk v organizaci, člověk ve zdraví a nemoci, člověk v interpersonálních a sociálních vztazích, mezilidské vztahy Mgr. Bc. Jitka Meindl

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

4 Sobota Stres – techniky zvládání stresu, nácviky relaxace, jak zvládat prokrastinaci, syndrom vyhoření a jak mu předcházet – praktický blok Mgr. Jana Kindlová
4 neděle Psychologická diagnostika, psychologické testování (inteligence a další) Mgr. Jana Kindlová
5 Sobota Úvod do psychoterapie

Význam a podstata psychoterapie, osobnost terapeuta, možnosti, úskalí psychoterapie a poradenství

Rozdíly mezi psychologem, terapeutem, poradcem atp.

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
5 neděle Dramaterapie Mgr. et MgA. Lucie Essenza
6 Sobota Sociální a osobnostní rozvoj Mgr. et MgA. Lucie Essenza
6 neděle Duchovní a osobnostní rozvoj

Sociální a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá, MUDr. Jan Palouček

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Rozvrh hodin – základy psychologie

 

Pojďme se spolu vydat na dobrodružnou cestu, během které se seznámíme s psychologií. Nečeká nás nudná teorie, ale prostor pro to, abychom si poznatky vyzkoušeli, osahali a zažili. Ochutnáte výběr toho nejzajímavějšího z různých oblastí, kterých se psychologie dotýká. Budeme mít velký prostor na svoje zkušenosti a společné sdílení v diskuzi. A možná se dozvíte i něco sami o sobě…

doba studia: 1 rok, školní rok 2019/2020

sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
12.-13.10.

2019

 

 

1 sobota

neděle

Úvod do psychologie

 

Co to je psychologie, čemu se věnuje a čím může být prospěšná.

 

Rozdělení psychologie a její disciplíny.

 

Psychologie. Je to vůbec věda?

 

Zajímavé psychologické výzkumy a jejich možné využití v našem životě.

 

Vybrané kapitoly aneb ochutnávka obecné psychologie (př. vědomí a nevědomí, senzorické procesy, lidská percepce, motivace, jazyk, myšlení a emoce).

 

Mgr. Jana Kindlová
 

9.-10.11.

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota

neděle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život jako cesta

 

Vývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako jedince – aneb pojďme prozkoumat dobrodružství, které začíná před narozením a končí smrtí.

 

Rodičovství jako výzva.

 

Smrt.

Mgr. Jana Kindlová
30.11.-1.12.

2019

3 sobota

neděle

Člověk jako tvor sociální

 

Vybrané kapitoly ze sociální psychologie a osobnosti člověka.

 

Člověk a společnost.

 

Naše začleňování mezi ostatní jedince.

 

Sociální skupiny a jak nás ovlivňují.

 

Sociální percepce a chyby, které děláme.

 

Psychologie davu.

 

Mgr. Jana Kindlová
11.-12.1.

2020

4 sobota

neděle

Nikdy se nepřestáváme učit

 

Paměť a jak funguje. Dá se cvičit?

Typy učení.

Rozdílné studijní typy a jak to v praxi využít.

Vzdělávání a jeho podoby.

Alternativní směry aneb jde to i jinak (Waldorf, Montessori, svobodné školy, domácí vzdělávání, unschooling).

Pozornost a jak ji zlepšit.

Potíže v učení.

Jak se učit cizí jazyky (nebo cokoliv jiného).

Prokrastinace.

 

Mgr. Jana Kindlová
1.-2.2.

2020

5 sobota

neděle

Abnormality duševního života

 

Kde je norma a kde začíná bláznovství.

 

Chorobné změny psychických jevů a jednotlivé odchylky.

 

Jak se vyvíjel náš náhled na abnormality a zvláštnosti.

 

Deprese, aneb když temnota pohltí.

 

Schizofrenie.

 

Demence a vzácné poruchy.

 

Autismus.

 

 

Mgr. Jana Kindlová
29.2.-1.3.

2020

6 sobota

neděle

Náročné životní situace

 

Žijeme ve stále se zrychlujícím se světě.

 

Závažné životní situace.

 

Stres a jeho zvládání.

 

Duševní hygiena, aneb jak se starat i o svoje nitro.

 

Relaxace a její možnosti.

 

Jak zářit, ale neshořet (aneb syndrom vyhoření).

 

Mgr. Jana Kindlová
14.-15.3.

2020

7 sobota

neděle

(Psycho)Terapie

 

Terapie a její podstata, možnosti a úskalí.

 

Jaké typy terapie existují a proč se nebát psychoterapeuta.

 

Osobnost terapeuta.

 

Dramaterapie, arteterapie, zooterapie a další.

 

Skupinová terapie, komunita.

 

Praktické ochutnávky.

 

 

Mgr. et MgA. Lucie Essenza
4. – 5.4.

2020

8 sobota

neděle

Komunikace

 

Co to je komunikace a proč nelze nekomunikovat

 

Jak spolu komunikujeme?

 

Chyby v komunikaci a argumentační fauly.

 

Kouzlo diskuze.

 

Asertivita versus agresivita.

 

A čeká nás také společné shrnutí celého ročníku.

 

Mgr. Jana Kindlová