Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, vždy sobota a neděle. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 15 900 Kč.

 

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2020/2021 – obor akreditovaný MŠMT

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Termín Víkend   Předmět Lektor
7.11. 2020 1 Sobota Prevence a podpora zdraví- Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
8.11.2020 1 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
5.12.2020 2 sobota

 

Orientace v označování a výběru potravin

 

Iva Dvorská, DiS.
6.12.2020 2 neděle Prevence a podpora zdraví Ing. Petroušová, Ing. Mandžuková
9.1.2021 3 sobota Přírodní zahrady a pěstování bylin Ing. Marcela Kubíková
23.1.2021 4 sobota

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
24.1.2021 4 neděle Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
13.2.2021 5

 

sobota

 

Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení Ing. Jarmila Mandžuková
14.2.2021 5 neděle Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
6.3.2021 6 sobota

 

Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
7.3.2021 6 neděle Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
27.3.2021 7 sobota

 

Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Iva Dvorská, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
28.3.2021 7 neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce Iva Dvorská, DiS., Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
24.4.2021 8

 

sobota

 

Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Bc.Martina Korejčková, Dis.
25.4.2021

 

8

 

neděle Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
8.5.2021 9

 

sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
9.5.2021 9

 

neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Bc.Martina Korejčková, Dis.

 

  1. ročník (pro ty, kteří u nás předměty viz níže zatím neabsolvovali)

4 víkendy: psychologie, somatologie, patologie, biochemie, základy diagnostických metod

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2021/2022

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1 letý rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Kurz se skládá celkem z 10 víkendů výuky. 7 víkendů výuky je nutné absolvovat prezenční formou dle rozvrhu viz níže, zbývající tři víkendy – somatologie a patologie trávicího systému, biochemie trávení, poradenská práce s klientem je možné absolvovat dvěma způsoby:

  1. Formou našich online namluvených prezentačních videí z pohodlí Vašeho domova, včetně námi dodaných studijních podkladů (prezentací, skripta) (online semináře ke sledování kdykoliv a kdekoliv ve Vašem volném čase)

nebo

2. Prezenční formou v Praze a to konkrétně v těchto termínech: 2 – 3.10. 2021, 6. – 7.11.2021, 27.-28.11.2021.

 

Kurz je zakončen závěrečným testem a absolvent získává osvědčení o absolvování kurzu pod záštitou MŠMT.

 

Termín Víkend   Předmět Lektor
25.9.2021 1

 

sobota Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
26.9.2021 1 neděle Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
23.10.2021 2 sobota

 

Orientace v označování a výběru potravin

 

Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
24.10.2021 2 neděle Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
20.11.2021 3

 

sobota

 

Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Bc.Martina Korejčková, Dis.
21.11.2021 3

 

neděle Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
8.1.2022 4

 

sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Bc.Martina Korejčková, Dis.
9.1.2022 4

 

neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Bc.Martina Korejčková, Dis.
29.1.2022 5

 

sobota

 

Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
30.1.2022 5 neděle Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Mgr. Lucie Benediktová, DiS.
19.2.2022 6

 

sobota

 

Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce a jejich značení

 

Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
20.2.2022 6 neděle Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
12.3.2022 7 Sobota Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
13.3.2022 7 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová