Profil absolventa- Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, výuka sobota a neděle. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

Vytisknout

Programová náplň  – Poradce v oblasti zdravého životního stylu

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2022/2023 – obor akreditovaný MŠMT

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

obor bude probíhat formou kombinovaného prezenčního + online studia

Obor se skládá z 12 výukových víkendů, 6 víkendů prezenční formou, 6 víkendů online studium formou webinářů.

Černě jsou označeny termíny seminářů v prezenční formě, zeleně jsou označeny termíny seminářů pořádaných formou webináře z pohodlí Vašich domovů. V případě, že by

se někdo nemohl dostavit na prezenční výuku, můžete i tyto semináře poskytnout ve variantě online.

termíny víkend datum předmět vyučující
1. říjen 2022

 

1 sobota Psychologie Mgr. Martina Brožková
2. říjen 2022

 

1 neděle Psychologie Mgr. Martina Brožková
5. listopad 2022 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
  6. listopad 2022 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie MUDr. Anna Marešová
26. listopad 2022 3 sobota Patologie MUDr. Inna Tučková
 27. listopad 2022 3 neděle Patologie MUDr. Inna Tučková
10. prosinec 2022 4 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
11. prosinec 2022 4 neděle Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
7. leden 2023 5 sobota Dg metody Hana Jánská, Mgr. Barbora Sedláčková
8. leden 2023 5 neděle Biochemie RNDr. Klára Sopková
21. leden 2023 6 sobota Výživa – historie, význam, makronutrienty Iva Dvorská, Dis.,
22. leden 2023 6 neděle Výživa – současné dietní trendy Iva Dvorská, Dis.,
4. únor 2023 7 sobota Výživa a prevence – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy Iva Dvorská, Dis.,
5. únor 2023 7 neděle Výživa a prevence – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety   Iva Dvorská, Dis.
25. únor 2023 8 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Fenclová
26. únor 2023 8 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
11. března 2023 9 sobota Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
12. března 2023 9 neděle Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
29.duben 2023 10 sobota Výživa – etikety, současné dietní trendy, zdravý pohyb Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
30.duben 2023 10 neděle Výživa – technologie potravin, aditiva v potravinách Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
13. květen 2023 11 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví a nemoci Ing. Jarmila Mandžuková
14. květen 2023 11 neděle Prevence a podpora zdraví – psychika a životní styl Ing. Jarmila Mandžuková
27.květen 2023 12 sobota Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.
28.květen 2023 12 sobota Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.

 

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2021/2022

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

1 letý rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Celkový kurz obsahuje 10 víkendů výuky  včetně potřebných studijních materiálů.  Upozorňujeme, že víkendy 2. – 3.10. 2021 Psychologie, 6. – 7.11.2021 Somatologie a 27. – 28.11. Patologie  (se zaměřením na trávicí systém) jsme schopni Vám zprostředkovat též v podobě online studia  – záleží na Vaší volbě, zda tyto víkendy budete chtít absolvovat prezenčně ve škole v těchto termínech nebo formou online výuky z pohodlí Vašeho domova kdykoliv ve Vašem volném čase . Zbylých 7 víkendů je možno absolvovat výhradně prezenční formou viz rozvrh hodin níže.

Studium je ukončené závěrečným testem a získává osvědčení o absolvování kurzu MŠMT.

Termín Víkend   Předmět Lektor
2. říjen 2021 1 sobota

 

Psychologie – základy komunikace, práce s klientem Mgr. Martina Brožková, Jitka Meindl
3. říjen 2021 1 neděle Jednání s klientem

 

Mgr. Martina Brožková, Jitka Meindl
23. říjen 2021 2 sobota

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky.

Ing. Jarmila Mandžuková
24.říjen 2021 2 neděle Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka – rozdělení živin, tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky. Ing. Jarmila Mandžuková

 

6. listopad 2021 3 sobota

 

Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu – somatologie MUDr. Anna Marešová
7. listopad 2021 3 neděle

 

Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu – somatologie MUDr. Anna Marešová
27. listopad 2021 4 sobota

 

Patologie

Charakterizovat výživu jako součást primární prevence civilizačních onemocnění

Charakterizovat specifika výživy při diabetes mellitus 2. typu, onemocnění dnou, hypertenzi, hyperlipidemii, Crohnově chorobě, onemocnění dráždivého tračníku, celiakii, intolerancích.

 

MUDr. Ludmila Michnová
 28. listopad 2021 4 neděle

 

Patologie

 

MUDr. Ludmila Michnová
11.prosinec 2021 5 sobota Orientace v označování a výběru potravin

 

Ing. Jarmila Mandžuková

 

12.prosinec 2021 5

 

neděle Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení

 

Ing. Jarmila Mandžuková

 

5.únor 2022 6

 

Sobota Základy racionálního stravování, nutriční a tělesné diagnostiky Iva Dvorská, DiS.

 

 

6.únor 2022 6 Neděle Základy racionálního stravování, nutriční a tělesné diagnostiky Iva Dvorská, DiS.

 

 

5.březen 2022 7

 

Sobota Sestavování jídelníčku pro racionální stravování

Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti

Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí

Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje

Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích

Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Iva Dvorská, DiS.

 

 

 

6.březen 2022 7

 

neděle Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizicích

 

Iva Dvorská, DiS.
19.březen 2022 8 Sobota Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
20.březen 2022 8 neděle Imunologie a prevence z pohledu fytoterapie Jitka Klimešová
23.duben 2022 9 sobota

 

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

 

Iva Dvorská, DiS.
24.duben 2022 9 neděle Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Iva Dvorská, DiS.
7.květen 2022 10

 

sobota

 

Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí Iva Dvorská, DiS.
8.květen 2022 10

 

neděle Specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce

 

Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

 

 

Shrnutí, opakování

Iva Dvorská, DiS.
Vytisknout