Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, výuka sobota a neděle. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT.

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

 

 

Vytisknout

Programová náplň – Poradce zdravého životního stylu

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Biochemie

Diagnostické metody

Environmentální výchova

Patologie

Pohybové, relaxační a terapeutické techniky

Poradenství v praxi

Prevence a podpora zdraví

Psychologie

Somatologie

Výživa – historie, význam, makronutrienty

Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy

Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety

Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách

Výživa – specifika výživy některých subpopulací

Výživa – současné dietní trendy

 

 

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – Rozvrh hodin školní rok 2022/2023 – obor akreditovaný MŠMT

Sobota: 9 – 17 hodin, neděle: 9 – 16 hodin, obor bude probíhat formou kombinovaného prezenčního + online studia

Obor se skládá z 12 výukových víkendů, 6 víkendů prezenční formou, 6 víkendů online studium formou webinářů.

Bez označení jsou termíny seminářů v prezenční formě, slovem online jsou označeny termíny seminářů pořádaných formou webináře z pohodlí Vašich domovů. V případě, že by se někdo nemohl dostavit na prezenční výuku, můžete i tyto semináře poskytnout ve variantě online.

 termíny víkend   předmět vyučující
 22.10.2022 1 sobota Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem Mgr. Veronika Golichová
 23.10.2022 1 neděle Psychologie –  komunikace, základy práce s klientem Mgr. Veronika Golichová
 12.11.2022 2 sobota Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Eva Stoklasová
 13.11.2022 2 neděle Základy fungování lidského těla – somatologie Mgr. Eva Stoklasová
 3.12.2022 3 sobota patologie Mgr. Eva Stoklasová
 4.12.2022 3 neděle patologie Mgr. Eva Stoklasová
 10.12.2022 online 4 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
 11.12.2022 online 4 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
 14.1.2023 5 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc Mgr. Hana Pokorná
 15.1.2023 5 neděle biochemie Mgr. Zuzana Bittnerová
 21.1.2023 online 6 sobota Výživa – historie, význam, makronutrienty Iva Dvorská, Dis.,
 22.1.2023 online 6 neděle Výživa – současné dietní trendy Iva Dvorská, Dis.,
 11.2.2023 7 sobota Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Pavla Škarková
 12.2.2023 7 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Pavla Škarková
 4.3.2023 8 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci Mgr. Zuzana Bittnerová
 5.3.2023 8 neděle Biorezonanční terapie Ing. Vlasta Fajtlová
 11.3.2023 online 9 sobota Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
 12.3.2023 online 9 neděle Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
 29.4.2023 online 10 sobota Výživa – etikety, současné dietní trendy, zdravý pohyb Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
 30.4.2023 online 10 neděle Výživa – technologie potravin, aditiva v potravinách Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
 13.5.2023 online 11 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví a nemoci Ing. Jarmila Mandžuková
 14.5.2023 online 11 neděle Prevence a podpora zdraví – psychika a životní styl Ing. Jarmila Mandžuková
 27.5.2023 online 12 sobota Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.
 28.5.2023 online 12 neděle Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.

 

 

Vytisknout

 

Vytisknout