Profil absolventa – Poradce zdravého životního stylu

Doba studia 1 rok, obor akreditovaný MŠMT, 200 hodin, vždy sobota a neděle. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování studia MŠMT. 

 

Profil absolventa:

  • Dosažení 18 let věku
  • Dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu poradce zdravého životního stylu bude poskytovat poradenství v oblasti zdravého životného stylu a prevence civilizačních nemocí. Poradce bude umět rozebrat životní styl klienta za pomoci podrobného anamnestického rozhovoru, dotazníku a základních běžně dostupných diagnostických metod. Umí stanovit rizikové faktory v souvislosti s možnými nebo již vzniklými zdravotní problémy člověka. Absolvent umí odstranit nevhodné životní stereotypy, které ovlivňují nebo by v budoucnosti mohly negativně ovlivnit jeho zdravotní stav, a tak aktivně působit v oblasti primární a sekundární prevence civilizačních nemocí. Bude umět navrhnout vhodné fyzické aktivity cíleně s ohledem na aktuální potřeby jedince. Pro zvládnutí stresových faktorů umí navrhnout vhodné relaxační techniky. Umí sestavit jídelníček z hlediska individuálních požadavků klienta a má přehled o vlastnostech, průmyslovém a gastronomickém zpracování potravin v rámci zdravé výživy. Bude umět vytvořit optimální plán s ohledem na zdravotní stav a konkrétní situaci klienta. Dokáže klienta motivovat a vhodně směrovat do dalších kroků v péči o vlastní zdraví.

„Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek.“(dr. Lamont Murdoch).

Cena studia: 18 900 Kč.

Vytisknout

Programová náplň

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Biochemie
Diagnostické metody
Environmentální výchova
Patologie
Pohybové, relaxační a terapeutické techniky
Poradenství v praxi
Prevence a podpora zdraví
Psychologie
Somatologie
Výživa – historie, význam, makronutrienty
Výživa – mikronutrienty, voda a pitný režim, suplementy
Výživa – zásady racionální výživy, alternativní výživové směry, etikety
Výživa – Technologie potravin, aditiva v potravinách
Výživa – specifika výživy některých subpopulací
Výživa – současné dietní trendy
Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2022/2023 – obor akreditovaný MŠMT

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

obor bude probíhat formou kombinovaného prezenčního + online studia

Obor se skládá z 12 výukových víkendů, 6 víkendů prezenční formou, 6 víkendů online studium formou webinářů.

Černě jsou označeny termíny seminářů v prezenční formě, zeleně jsou označeny termíny seminářů pořádaných formou webináře z pohodlí Vašich domovů. V případě, že by se někdo nemohl dostavit na prezenční výuku, můžete i tyto semináře poskytnout ve variantě online.

termíny víkend datum předmět vyučující
26.11.2022 1 sobota psychologie Mgr. Klára Dvořáková
27.11.2022 1 neděle psychologie Mgr. Klára Dvořáková
10. prosinec 2022 2 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
11. prosinec 2022 2 neděle Prevence a podpora zdraví – zdraví je pro nás vším Ing. Jarmila Mandžuková
7.1.2023 3 sobota somatologie PhDr. Vladimíra Volavková

 

8.1.2023 3 sobota somatologie PhDr. Vladimíra Volavková

 

21. leden 2023 4 sobota Výživa – historie, význam, makronutrienty Iva Dvorská, Dis.,
22. leden 2023 4 neděle Výživa – současné dietní trendy Iva Dvorská, Dis.,
4.2.2023 5 sobota Patologie Mgr. Barbora Sedláčková
5.2.2023 5 neděle Patologie Mgr. Barbora Sedláčková
25.2.2022 6 sobota diagnostické metody klasické medicíny, první pomoc Mgr. Barbora Sedláčková
26.2.2023 6 neděle biochemie RNDr. Ján Štěrba, Ph.D.
11. března 2023 7 sobota Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
12. března 2023 7 neděle Výživa – specifika výživy některých subpopulací Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
18.3.2023 8 sobota Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Barbora Sedláčková
19.3.2023 8 neděle Výživa a prevence a podpora zdraví Mgr. Barbora Sedláčková
1.4.2023

 

9 sobota Fyzioterapie nejčastějších funkčních onemocnění Mgr. Bc. Jaroslav Zeman
2.4.2023

 

9 neděle Biorezonanční terapie Ing. Bc. Jana Mašková
29.duben 2023 10 sobota Výživa – etikety, současné dietní trendy, zdravý pohyb Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
30.duben 2023 10 neděle Výživa – technologie potravin, aditiva v potravinách Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
13. květen 2023 11 sobota Prevence a podpora zdraví – zdraví a nemoci Ing. Jarmila Mandžuková
14. květen 2023 11 neděle Prevence a podpora zdraví – psychika a životní styl Ing. Jarmila Mandžuková
27.květen 2023 12 sobota Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.
28.květen 2023 12 sobota Poradenství v praxi Iva Dvorská, DiS.

 

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2020/2021

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

V Českých Budějovicích plánujeme kurz otevřít až ve školním roce 2020/2021.

Případní zájemci nechť se podívají na stránky Prahy nebo Plzně, kde je kurz nabízen.

Na absolventy oboru Poradce přírodní (celostní) medicíny se vztahuje zvýhodněné školné (viz cenově zvýhodněné studium v nabídce oborů.

 

Vytisknout

Poradce zdravého životního stylu – 2021/2022

Sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 16 hodin

Kurz je ve školním roce 2021/2022 otevřen v Praze a v Plzni.

 

Vytisknout